Primăria Sectorului 3 va concesiona pe 25 de ani aqua parcul din Pantelimon, în care a investit peste 140 milioane lei, unui operator privat, potrivit unui proiect adoptat de Consiliul Local Sector 3. Motivele: primăria nu are experiența necesară pentru a gestiona un astfel de proiect, funcționalizarea investiției mai costă 6,7 milioane de euro, iar operaționalizarea 4,3 milioane de euro/an.

HotNews.roFoto: Hotnews

”Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de organizare a activității de administrare şi exploatare a Complexului acvatic- Parc Pantelimon”, se arată în proiectul de hotărâre.

Pentru a stabili ce face cu parcul acvatic, Primăria Sectorului 3 a plătit un studiu de fundamentare.

Potrivit documentului, elaborat de SDK Solutions, amenajarea parcului a costat 142 milioane de lei. Investițiile totale pentru funcționalizarea parcului sunt estimate la 6,7 milioane de euro. În acești bani intră amenajarea zonei de agrement pe parcursul operării (reînnoire cabine, vestiare, tobogane, piscine, mobilier) și amenajarea zonei de alimentație publică (restaurante și baruri).

Cheltuielile operaționale anuale sunt estimate la 4,3 milioane de euro din care: 1,6 milioane de euro pentru salarii, la 150 de angajați, 848.000 euro pe utilități 588.000 - pază, 240.000- mentenanță, 150.000 euro curățenie, 120.000 euro consumabile, 245.000 euro - reparații.

Studiul a luat în calcul două posibilități, gestiunea directă și delegarea de gestiune.

În cazul în care Primăria se va ocupa de parc și se obțin venituri din: taxa acces servicii basic Aqua Park, servicii extra - masaj , tratamente, diverse, prosoape, halate etc, bar și zone conexe: activități curente și activități organizare de evenimente, food court / restaurant : activități curente și activități organizare de evenimente, restaurant VIP : activități curente și activități organizare de evenimente; terasa, patinoar terasă, piscine exterioare / plaja.

”În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate sarcinile si responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcionarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat respectiv administrarea, exploatarea infrastructurii aferente, pe care le poate exercită prin intermediul unor compartimente organizate în cadrul aparatului propriu sau servicii publice, cu personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea Consiliului local”, se arată în studiul de fundamentare.

Analiza a aluat un grad de ocupare mediu de 50% - 1223 de persoane și s-a aplicat un coeficient de risc de 15 %, reprezentând cunatificarea financiară a lipsei de experiență a beneficiarului pentru administrarea și explotarea unui spațiu de agrement de asemenea anvergură, lipsa know-how-ului pe piață de profil, eficientă mai redusă a personalului față de eficientă personalului unui operator cu experiență, riscul de neincasare, riscul de lipsa de acces la disponibilități financiare pentru a susține primi ani de operare în care se înregistrează pierderi.

”În primul an nu se realizează veniturile prognozate pentru acoperirea niciunei cheltuieli, acest an fiind destinat realizării investițiilor pentru functionalizarea complexului acvatic”, se arată în studiu.Pe o durată de 25 de ani, dacă se ocupă primăria de parc, abia se acoperă cheltuielile de mentenanță și funcționare, plus investiția inițială, însă nu generează profit.

În scenariul de delegare a gestiunii către un operator privat, desemnat în baza unei proceduri de achiziție, studiul arată că lucrurile stau mai bine pentru primărie.

”Sectorul 3 al Municipiului București nu plătește nicio suma către operatorul economic care gestionează activitățile delegate, operatorul realizează investițiile pentru organizarea și funcționarea activităților din fonduri proprii sau împrumutate pe riscul sau. Activitatea se realizează pe riscul sau exclusiv. Având în vedere că în acest scenariu se analizează oportunitatea utilizării gestiunii delegate, nu se vor înregistra cheltuieli operaționale. Redevență care se plătește de către operator economic va cuprinde: uzură fizică și morală a investiției pusă la dispoziție la care se adaugă o suma minimă anuală. Redevență minimă calculată în acest scenariu este de 760.826 euro fără TVA. Pentru prognoza de venituri pentru analiză indicatorilor tehnico economici s-a luat în calcul o perioada de 25 de ani”, se arată în studiul de fundamentare.

Concluzia studiului este că e mai rentabil pentru primărie să lase un operator privat să se ocupe de parc. Motivele invocate în studiu sunt următoarele:

  • Înființarea de compartimente, respectiv servicii publice dedicate tuturor activităților aferente administrării și exploatării complexului acvatic Parc Pantelimon împreună cu dotarea acestora, dar și angajarea personalului necesar și instruit corespunzător pentru realizarea în condiții de eficientă și econonomicitate a acestor activități, reprezintă demersuri ce ar implică o presiune foarte mare pe bugetul Sectorului 3 al Municiplului București precum și suportarea unor riscuri considerabile din partea beneficiarului.
  • Operatoril serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiență managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a serviciilor, cât și pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii edilitar-urbane aferente acestora.
  • Astfel, în cazul gestiunii directe, Sectorul 3 al Municipiului București ar trebui să își asume nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile cu privire la organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii și exploatării complexului acvatic Parc Pantelimon.
  • Indicatorii tehnico-economici arată că Sectorul 3 al Municipiului București ar trebui să aloce de la bugetul local încă aproximativ 6.785.581 Euro fără TVA, față de investiția inițială, reprezentând valoare de investiție pentru operaționalizarea activităților ce fac obiectul prezentului studiu. De asemenea, finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare a Complexului acvatic Parc Pantelimon ar trebui să se realizeze tot din bugetul local ceea ce ar duce la o presiune suplimentară bugetară.
  • Delegarea gestiunii în sarcina unui operator specializat, scutește primăria de crearea unor structuri specializate în care să angajeze personal și pentru care să asigure logistică și bunurile necesare desfășurării activitatil, transferă riscurile activitatil către un operator privat și asigura continuarea prestării serviciilor de către un operator care deține experiență, know-how-ul și personalul specializat necesar desfășurării acestor activități.
  • Având în vedere motivatille de natură financiară, instituțională, socială și de mediu, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat prin delegarea către un operator specializat în acest domeniu este cea mai eficientă alternativă.

Primăria Sectorului 3 construiește în Parcul Pantelimon un aqua parc și un parc de distracții, inițial valoarea lucrărilor fiind estimată la circa 112 milioane lei. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sector 3 în 2018, atunci când au și început lucrările.

Termenul de finalizare a lucrărilor era noiembrie 2019, dar acesta a fost prelungit până în aprilie 2020, când tot complexul trebuia să fie gata.

În august 2019, lucrările din acest parc au iscat un adevărat scandat după ce Primăria Sectorului 3, prin societatea Algorithm Construcții S3, a cărat zeci de basculante de pământ de la parcarea subterană de pe bd. Decebal și le-a depozitat în Parcul Pantelimon, limita dinspre Gara Cățelu. Primarul Robert Negoiță a declarat la vremea respectivă că pământul este depozitat pentru amenajarea unui deal pentru derdeluș, iar lucrarea are autorizațiile necesare.

În aprilie 2020, Consiliul Local Sector 3, la solicitarea Primăriei, a alocat 15 milioane de lei pentru amenajarea unui patinoar în Parcul Pantelimon, pe acoperișul uneia dintre clădirile din parcul acvatic, dar și pentru achiziția de instalații de climatizare. De asemenea, termenul de finalizare a parcului acvatic a fost amânat cu 1 an, până în aprilie 2021. Acum Primăria vrea prelungirea termenului până la finalul anului 2022.

Lucrările sunt executate de compania Primăriei Sector 3 - AS3- Administrare Străzi S3.