​Peste 1.580 de instituții publice din România, dintre care 192 de instituții din administrația publică centrală, nu aveau o structură de audit public intern funcțională la nivelul anului trecut, faptă ce constituie contravenție și ar trebui sancționată cu amenzi între 3.000 de lei și 5.000 de lei. În fapt, de 18 ani nimeni nu a aplicat aceste sancțiuni, se arată într-un raport aflat miercuri pe agenda Guvernului.

Evolutia auditului public intern in RomaniaFoto: Guvernul Romaniei

La nivelul administrației publice, fără a ține cont de tipul ordonatorului de credite (principal sau entitate subordonată), s-a raportat existența unui număr de 13.192 de instituții care au obligativitatea să mențină o structură de audit public intern funcțională. Din punctul de vedere al funcționării structurilor de audit intern, acestea se împart astfel:

 • 9.539 de entități au înființat auditul intern și acesta funcționează, ceea ce reprezintă un grad de funcționare al auditului intern de circa 72%;
 • La 3.653 de entități auditul intern nu funcționează (circa 28%), astfel:
  - 2.069 entități au înființat auditul intern dar acesta nu funcționează;
  - 1.584 de entități nu au înființat auditul intern, deci implicit acesta nu funcționează.

Cauzele neînființării auditului public intern și de ce nu se aplică amenzi de 18 ani

În raport se menționează că din totalul de 13.192 de entități publice existente la nivel național, un număr de 1.584 de entități nu au înființat funcția de audit public intern: 192 în administrația publică centrală și 1.392 în administrația publică locală.

Cauzele neînființării auditului public intern:

 • - Resursele financiare existente sunt insuficiente;
 • - Entitățile au în derulare contracte de prestări servicii pentru audit public intern;
 • - În cazul restructurării instituțiilor s-a procedat la desființarea structurilor de audit public intern, redistribuirea posturilor de la nivelul compartimentului de audit către alte structuri din cadrul entităţii sau preluarea posturilor de auditor intern și transformarea lor în posturi de consilier de către ordonatorul principal de credite;
 • - Nu sunt aplicate sancțiuni pentru neorganizarea auditului intern, deși această faptă constituie contravenție conform prevederilor art. 23(a) din cadrul Legii nr. 672/2002 republicată, și este sancționată cu amendă între 3.000 și 5.000 de lei.
 • Neaplicarea sancțiunilor este generată de faptul că nu sunt puse în aplicare, la nivel național, prevederile art. 24 din cadrul Legii nr. 672/2002 republicată, prin care ordonatorii principali de credite trebuie să împuternicească reprezentanți care să constate și să aplice sancțiunile.

"Lipsa implementării acestor prevederi în cei 18 ani care au trecut de la data emiterii Legii auditului public intern (anul 2002), combinată cu restricțiile bugetare și de personal aplicate în administrația publică, au generat situația existentă la acest moment.", se arată în raport.

De ce nu funcționează auditul public intern nici acolo unde sunt înființate structuri specializate

La nivelul administrației publice, auditul intern este înființat dar nu funcționează la un număr de 2.069 entități: 259 ordonatori principali de credite și 1.810 entități subordonate acestora. Se observă faptul că această problemă se manifestă mai ales în cazul entităților subordonate.

Cauzele înființării dar nefuncționării auditului public intern sunt reprezentate de faptul că:

 • - resursele umane și financiare sunt insuficiente pentru a asigura buna funcționare a structurii de audit public intern;
 • - există o slabă preocupare din partea unor entităţi în organizarea de concursuri şi ocuparea posturilor vacante de auditori publici interni;
 • - în cazul în care au fost organizate concursuri de ocupare a acestor posturi, acestea nu au fost ocupate.

Ce misiuni de audit public intern s-au făcut în 2020. Unde s-au identificat cele mai multe nereguli

Click pentru a deschide

În cursul anului 2020 au fost realizate în total un număr de 11.487 misiuni de audit intern. Dintre acestea, 9.177 misiuni au fost misiuni de asigurare, 2.191 au fost misiuni de consiliere și 119 au fost misiuni de evaluare.

În cadrul misiunilor de asigurare, cele 10 domenii ale auditului intern specificate în raportul anual (bugetar, financiar-contabil, achiziții publice, resurse umane, IT, juridic, fonduri comunitare, funcții specifice, SCIM și alte domenii) au fost abordate de 14.682 de ori însemnând faptul că, unele misiuni de asigurare au abordat mai mult de un singur domeniu.

În anul 2020, în administrația publică, au fost constatate un număr de 316 iregularități, majoritatea în domeniul financiar contabil, achiziţii publice și cel al fondurilor comunitare.