Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, vrea să acceseze aproape 8 miliarde de lei din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Majoritatea banilor sunt ceruți pentru reabilitarea marilor bulevarde din Capitală, aproape 7 miliarde lei, iar restul pentru amenajarea unor spații pietonale în centrul orașului. Este vorba despre proiectele din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană făcut în timpul primarului Sorin Oprescu și pentru care s-a pierdut șansa de a fi finanțate din bani europeni.

Nicușor Dan Foto: PMB

Cererile de finanțare au fost aprobate luni de Consiliul General al municipiului București. Acestea vor fi depuse și urmează să vedem ce proiecte vor primi banii.

Pe infrastructura, vor fi depuse proiecte cu o valoare de circa 6,885 miliarde lei din care sumele solicitate prin programul „Anghel Saligny” sunt 6,471 miliarde lei:

 • “Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II – km 2+400 – intersecție Calea Vitan Bârzești” - valoarea proiectului 105 milioane lei din care 90 milioane lei finanțare de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni.
 • “Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41" - valoarea totală a proiectului 564 milioane lei din care 438 bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • “Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia” - valoarea totală a proiectului 66 milioane lei din care 29 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 11 luni
 • "Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului" - valoarea totală a proiectului 98 milioane lei din care 96 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni;
 • "Reabilitare sistem rutier pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan Cel Mare la Pod Băneasa”-valoarea totală a proiectului 335 milioane lei din care 326 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 20 luni
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Basarabiei de la intersecția cu B-dul.1 Decembrie 1918 până la cap terminal Republica" - valoarea totală a proiectului 189 milioane lei din care 184 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni
 • "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere B-dul. Tei - Str. Dna. Ghica, Piața Delfinului, B-dul. Chișinău, B-dul. Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Hațeganu, Șos. Vitan Bârzești până la Șos. Olteniței" - valoarea totală a proiectului 805 milioane lei din care 784 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni
 • "Reabilitare sistem rutier Buclă Gara de Est pe arterele B-dul. Gării Obor, B-dul. Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului" - valoarea totală a proiectului 239 milioane lei din care 233 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 20 luni;
 • "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Str. Grațioasa – B-dul. Aerogării – DN1 – Complex Comercial Băneasa" - valoarea totală a proiectului 191 milioane lei din cate 186 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni
 • "Reabilitare sistem rutier între bucla de întoarcere Piața Unirii și bucla de întoarcere Sf. Gheorghe" - valoarea totală a proiectului 64,8 milioane lei din care 63 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Chișinău - valoarea totală a proiectului 83 milioane lei din care 80 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 11 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, B-dul. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor” - valoarea totală a proiectului 367 milioane lei din care 358 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Expoziției, Str. Aviator Popișteanu, Str. Puțul lui Crăciun, Str. Dornei și Str. Clăbucet" - valoarea totală a proiectului 131 milioane lei din care 127 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 20 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier B-dul. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian" - valoarea totală a proiectului 56 milioane lei din care 54 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe arterele B-dul. I. Ghe. Duca, Str. Al. I. Cuza, Calea Griviței și B-dul. Dinicu Golescu" - valoarea totală a proiectului 22 milioane lei, aproape toată suma de la bugetul de stat .Termen de execuție: 24 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfântul Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu și traseul de pe B-dul. Ion Mihalache, Calea Griviței, B-dul. Bucureștii Noi, B-dul. Gloriei inclusiv cap terminal Str. Piatra Morii și Bucla de tramvai Cișmigiu" - valoarea totală a proiectului 530 milioane lei din care 516 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier B-dul. Mărășești între B-dul. Dimitrie Cantemir și Str. 11 Iunie " - valoarea totală a proiectului 49,8 milioane lei din care 48,5 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 11 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Pache Protopopescu și Str. Traian” - valoarea totală a proiectului 139,9 milioane lei din care 136 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Theodor Pallady, B-dul 1 Decembrie, B-dul. Basarabia, Calea Călărașilor, B-dul. Corneliu Coposu inclusive Bucla Complex Titan” - 1,384 miliarde lei din care 1,347 miliarde lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 36 luni.
 • "Reabilitare sistem rutier pe B-dul. Timișoara între Str. Valea Cascadelor și terminal CET Vest" - valoarea totală a proiectului 61,5 milioane lei din care 59, 8 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • "Prelungire Str. Brașov între Prelungirea Ghencea și Șos. Alexandriei" -valoarea totală a proiectului 205 milioane lei din care 166 milioaane lei de la bugetul de stat.
 • "Reabilitare sistem rutier Calea Dudești" - valoarea totală a proiectului 55 milioane lei din care 53 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni.
 • „Modernizarea rețelei stradale prin extinderea sistemului de semaforizare inteligentă pentru 574 intersecții și prioritizarea vehiculelor cu destinație specială: transport public, salvare, pompieri și poliție, în vederea creșterii siguranței rutiere și reducerii poluării” - valoarea totală a proiectului 208 milioane lei din care 204 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 36 luni.
 • „Pasaj Doamna Ghica”- valoarea totală a proiectului 143 milioane lei din care 82 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 13 luni.
 • „Îmbunătățirea accesului pietonal, amenajare și informare călători pentru stațiile de transport public” - valoarea totală a proiectului 717 milioane lei din care 715 milioane lei de la bugetul de stat.
 • „Modernizare stradă cu rețea de troleibuz pe mai multe tronsoane de infrastructură rutieră din Municipiul București” - valoarea totală a proiectului 77 milioane lei din care 75 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 48 luni.

Pe spații pietonale și piste de bicicliști vor fi depuse proiecte cu o valoare de circa 1,533 miliarde lei din care sumele solicitate prin programul „Anghel Saligny” sunt 1,443 miliarde lei:

 • "ANSAMBLUL URBAN COMPLEX – POD MIHAI VODĂ, POD PIETONAL ȘI PENTRU BICICLIȘTI PESTE DÂMBOVIȚA" - valoarea totală a proiectului 156 milioane lei din care 140 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 24 luni
 • "SPAȚIU PUBLIC URBAN PODUL CALICILOR – ANSAMBLU URBAN DOMNIȚA BĂLAȘA, AMENAJARE URBANĂ PALATUL DE JUSTIȚIE" - valoarea totală a proiectului 111 milioane lei din care 103 milioane lei. Termen de execuție: 35 luni.
 • "PIAȚA CONSTITUȚIEI – SPAȚIU PUBLIC", în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" - valoarea totală a proiectului 216 milioane lei din care 209 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 12 luni.
 • "Traseu prioritar pietonal și de bicicliști (include 42 subproiecte)” - valoarea totală a proiectului 321 milioane lei din care 294 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 36 luni.
 • "MODERNIZARE SPAȚIU PUBLIC, ZONA MĂNĂSTIRI ANTIM, INCLUSIV PARCAJE SUPRATERANE" - valoarea totală a proiectului 12,7 milioane lei din care 11,8 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 14 luni.
 • "PROIECT CHEIUL DÂMBOVIȚEI UNIRII – IZVOR, SPLAIUL INDEPENDENȚEI, POD UNIRII – POD IZVOR" - valoarea totală a proiectului 27 milioane lei, aproape toți banii. Termen de execuție: 18 luni.
 • "NOD INTERMODAL DE TRANSPORT PIAȚA ROMANĂ - valoarea totală a proiectului 12 milioane lei din care 11,5 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 14 luni.
 • "REABILITARE BD. UNIRII DE LA PIAȚA CONSTITUȚIEI LA PIAȚA UNIRII CU TRAVERSARE LA STR. GEROGE GEORGESCU " - valoarea totală a proiectului 68 milioane lei din care 61 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 18 luni.
 • "RECONFIGURARE CALEA GRIVIȚEI ÎNTRE GARA DE NORD ȘI CALEA VICTORIEI" - valoarea totală a proiectului 32,8 milioane lei din care 30,8 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 12 luni
 • "RECONFIGURARE CALEA MOȘILOR ÎNTRE STRADA BĂRĂȚIEI ȘI BULEVARDUL CAROL I" - valoarea totală a proiectului 156 milioane lei din care 147 de la bugetul de stat. Termen de execuție: 12 luni.
 • ”Dâmbovița – axa creativă a orașului” - valoarea totală a proiectului 422 milioane lei din care 410 milioane lei de la bugetul de stat. Termen de execuție: 36 luni.

Cum s-ar putea schimba centrul Bucureștiului:

Pod Mihai Vodă

Proiectul prevede amenajarea unui pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita, in dreptul strazii Lipscani si parcaje subterane cu 227 locuri parcare. Valoarea proiectului se ridica la 142 milioane lei.

"Se propune realizarea unui pod pietonal si pentru biciclisti, care traverseaza Dambovita si Splaiul independentei in dreptul strazii Lipscani. Podul este conceput sub forma unei camere urbane incluzand functii publice: spatii de intalnire, platforme de observatie si odihna. La nivel cultural, podul este un simbol al memoriei colective a omunitatii, trasand in mod simbolic vechiul Pod Mihai Voda, distrus in anii 80. In legatura cu acest pod se vor amenaja si doua spatii urbane de tip piata. De asemenea se propune realizarea a doua parcaje subterane, unul in coltul de este al Parcului Izvor Hasdeu si unul pe Splaiul independentei, in zona scuarului Lipscani", se arata in proiectul de hotarare.

Podul Calicilor - ansamblul Domnita Balasa, parcaj subteran, amenajare urbana Palatul de Justitie

Proiectul propune in principal reconstruirea fostului pod al Calicilor peste Dambovita si conectarea centrului vechi al orasului cu zona din spatele Palatului de Justitie. In plus, se propune reamenajarea parcului Sf. Apostoli, construirea unui parcaj de circa 300 de locuri sub o parte din parc, si regandirea circulatiei auto din zona. Valoarea proiectului este de 103,5 milioane lei si se estimeaza ca va fi gata in 35 de luni de la inceperea lucrarilor.

Amenajarea Pietei Constitutiei si a unui parcaj subteran

Proiectul propune construirea unui parcaj subteran sub piata de circa 1000 de locuri si reamenjararea spatiului de la suprafata. Valoarea estimata a proiectului este de circa 206 milioane lei si se estimeaza ca va fi gata in 30 luni de la inceperea lucrarilor.

Traseu prioritar pietonal si de biciclisti

Proiectul presupune realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe mai multe strazi din Centrul orasului. Valoarea proiectului este de 755.000 lei, iar timpul de executie 4 luni.

Traseul este urmatorul:

- str. Smardan intre str. Lipscani si str. Selari

- str Lipscani intre str. Eugen Carada si str. Smardan

- str. Eugen Carada

- strada Academiei intre str. Doamnei si Piata Revolutiei

- Calea Victoriei intre Piata Amzei si str. Gen Berthelot

- str. Episcopiei intre str. Constantin Esarcu si str. Arthur Verona.

- str. Pictor Arhur Verona intre bd. Magheru si str. Xenopol

- str. Xenopol intre str. Eremia Grigorescu si str. Deonisie Lupu

- str. Eremia Grigorescu intre Piata ALexandru Cantacuzino si Piata Lahovary

- str. Tache Ionescu intre Piata Lahovary si str. Mendeleev;

- str. Piata Amzei intre Piata Amzei si Calea Victoriei;

- str. gen. Berthelot intre str. Lutherana si Calea Victoriei

- str. Lutherana intre str. Stirbei Voda si str. gen. Berthelot

- str. Ion Campineanu intre str. Stirbei Voda si Ion Brezoianu

- str. Ion Brezoianu intre str. Ion Campineanu si str. Lipscani

- str. Uranus intre Calea 13 Septembrie si Calea Rahovei

- Calea Rahovei intre str. Uranus si bd. Libertatii

- bd. Libertatii- traversare str George Georgescu

- str. George Georgescu intre bd. Libertatii si bd. Unirii

Modernizare spatiu public zona Manastirii Antim, inclusiv parcaje

Proiectul presupune amenajarea spatiului public din jurul Manastirii Antim si reorganizarea circulatiei si a parcarilor ce implica reducerea numarului de locuri de parcare de la 182 la 55.

Valoarea proiectului este de 11,5 milioane lei, iar durata de executie de 14 luni.

Proiect Cheiul Dambovitei Unirii - Izvor, Splaiul Independentei, Pod Unirii - Pod Izvor

Proiectul presupune amenajarea trotuarelor si a spatiilor publice din zona, valoare proiectului fiind de 27,5 milioane lei, iar durata de executie 18 luni.

Nod Intermodal de transport Piata Romana

Proiectul presupune amenajarea trotuarelor de la Piata Romana in zona statiilor RATB si a gurilor de metrou. Valoarea proiectului este de 10,8 milioane lei, iar durata de executie 14 luni.

"La ora actuala, statiile diverselor mijloace de transport in comun sunt raspandite pe o suprafata larga ce se intinde de la Piata Romana la intersectia bulevardului Magheru cu str. Tache Ionescu. Legatura dintre aceste statii este dificila si stanjenita in mod suplimentar de lipsa de coordonare a interventiilor asupra spatiului public.Proiectul propune crearea de spatii diferentiate functional dar integrate ambiental in aceeasi amenajare: cel de asteptare aferent statiilor de autobuz si cel de intalnire si odihna. Statiile de autobuz sunt unificate sub o singura copertina statement si impreuna cu gradenele, care protejeaza iesirile de la statia de metrou, delimiteaza spatiul urban, creand o zona de asteptare si intalnire aparte.Pavajul acestei zone se continua, ca design si culoare, pe cele trei elemente nou construite (2 gradene si copertina statiei), imaginea unitara fiind elementul identitar al spatiului nou creat. Spatiul public adiacent este subordonat acestui ansamblu", se arata in proiect.

Reabilitare Bd. Unirii de la Piata Constitutiei la Piata Unirii cu traversare la str. George Georgescu

In prima etapa se propune realizarea parcajului subteran de la Piata Constitutiei pentru decongestionarea traficului si eliminarea parcajelor supraterane din aceasta zona, masura esentiala pentru redarea spatiului suprateran pietonului. A doua etapa presupune ridicarea la acelasi nivel a partii carosabile cu trotuarul si tratarea unitara a pavimentului din Piata Constitutiei, zona Manastirii Antim si a Bd-ului Unirii, precum si realizarea amenajarilor peisagistice si urbanistice in zona de interventie conform PUZ-ului.

Etapa a treia se realizeaza pentru restructurarea circulatiei pe Bd. Unirii prin reducerea suprafetei carosabile la doua benzi pe sens si eliminarea parcajelor laterale, precum si diminuarea numarului de parcari din zona Antim. Restructurarea partii carosabile se va realiza prin delimitarea fata de pietonal prin bolarzi si largirea zonei pietonale aferente fantanilor.

In etapa a patra se propune restructurarea circulatiei auto si pietonale de la nivelul Bd-ului Unirii prin reducerea traficului la un fir pe sens si concentrarea acestuia pe zona de nord fata de axul central, extinderea pietonalului in partea de sud pentru realizarea unei zone deschise pietonale si accesarea spatiului din jurul fantanilor, realizarea pistelor de biciclete, dar si amenajarea peisagistica si urbanistica a spatiilor publice din zona de interventie. Prin aceasta propunere se doreste crearea unei promenade generoase, compusa din spatii publice si o alternare de spatii verzi.

"Datorita latimii mari a bulevardului si a promenadei nou create, pistele duble de biciclete amplasate pe ambele laturi ale bulevardului vor activa trotuarele din proximitatea magazinelor si a pavilioanelor. Acestea nu vor mai fi piste de tranzit, ci pentru plimbare. De asemenea, amplasarea pistelor intre aliniamentele de copaci ar separa spatiul promenadei in doua", spun proiectantii.

Valoarea proiectului este de 68,4 milioane lei, iar timpul de executie 18 luni.

Reconfigurare Calea Grivitei intre Gara de Nord si Calea Victoriei

Proiectul presupune reamenjarea arterei, aducerea trotuarelor la nivel cu carosabilul, desfiintarea parcarilor de pe o parte a strazii, amenajarea de trotuare mai late si piste pentru biciclete. Valoarea proiectului este de 30 milioane lei, iar timpul de executie 12 luni.

"Circulatia actuala se realizeaza preponderent in sens unic, avand o mica portiune cu dublu sens (intre Bdul. Dacia si Str. Constantin Budisteanu). Latimea strazii este variabila si se folosesc, in general, 2 benzi de circulatie de-a lungul tronsonului, restul profilului stradal fiind utilizat ca spatiu de parcare. Propunerea prezentata prin studiul de fezabilitate urmareste cresterea potentialului de promenada prioritizand pietonii si biciclistii, printr-o serie de interventii ce pastreaza si intaresc caracterul secvential al tronsoanelor strazii", se arata in proiectul de hotarare.

Reconfigurare Calea Mosilor intre Strada Baratiei si Bulevardul Carol I

Proiectul presupune reamenjarea arterei, coborarea trotuarelor la nivel cu trotuarul, eliminarea parcarilor ad-hoc si amenjarea de spatii pietonale si piste pentru biciclete. Se va ajunge de la 60 de parcari la 30.

Valoarea proiectului este de 24,3 milioane lei, iar timpul de executie a lucrarii 12 luni.

Cum a ratat Primăria Capitalei să ia bani europeni pentru spațiile pietonale

Primăria Capitalei a încheiat în 2010 un contract în valoare de 6 milioane de euro pentru realizarea Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), o strategie care urma să transforme centrul Bucureștiului într-un loc prietenos cu pietonii, bicicliștii și mai puțin poluat, cu ajutorul fondurilor europene. Cel puțin așa promitea primarul Sorin Oprescu la vremea respectivă, proiectanții estimând că se pot accesa circa 200 milioane de euro din bani europeni. Promisiunile au fost reluate și de primarul Gabriela Firea. Până acum Primăria Capitalei nu a depus niciun proiect propus de PIDU pentru a obține fonduri europene. Instituția spune că acestea fie nu erau eligibile, fie sumele care se puteau accesa erau prea mici.