Capitalul societății municipale Trustul de clădiri Metropolitane a fost majorat cu 40 de milioane lei până la suma de 77, 2 milioane lei, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat vineri de Consiliul General. Banii vor veni de la Primăria Capitalei. Din acești bani, 18 milioane lei merg pentru investiții, iar 22 de milioane pentru plata datoriilor.

”Societatea TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A realizează lucrări de construcție la obiective de interes major pentru dezvoltarea orașului, cum ar fi Pasaj Doamna Ghica, Supralărgire Prelungirea Ghencea și Imobil locuințe S+P+11E situat în Prelungirea Ghencea nr. 322-326 cu destinație finală locuințe sociale. Situația economică în care se află la acest moment, generată de lipsa încasarilor aferente facturilor de lucrări emise, impune intervenția actionanlor în vederea stingerii pasivului precum și dotarea specifică continuării lucrărilor”, se arată în anexele aferente proiectului de hotărâre.

Tot acolo este descrisă situația dificilă a societății.

”Că urmare a faptului că societatea a traversat o perioada de aprox. 7 luni (septembrie 2020 - iunie 2021) în care nu a încasat contravaloarea facturilor emise pentru lucrările realizate, s-a produs un blocaj în circuitul financiar, în sensul imposibilității de plata a facturilor emise de furnizorii de produse, servicii și lucrări, aspect ce a generat imposibilitatea continuării lucrărilor și generarea de venituri. De asemenea, în această perioada s-au acumulat cheltuieli curente precum cheltuieli de natură salarială, utilități și cheltuieli de funcționare. Numeroși furnizori au acționat în judecată societatea și au obținut/urmează să obțină hotărâri judecătorești prin care Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A să fie obligat la plata debitelor restante, urmând ca aceste hotărâri să fie puse în executare și instituite popriri pe conturile societății, societatea urmând a fi obligată să achite și cheltuielile de executare. Împotriva Trustului de Clădiri Metropolitane București a fost solicitată și deschiderea procedurii de insolvență pentru suma de 7.848.596,03 lei. A fost încheiat un acord de eșalonare a datoriei pe o perioada de 6 luni, societatea fiind nevoită să achite lunar suma de 700.000 lei, riscând altfel ca întreaga datorie neachitată să fie declarată scadență anticipat, iar demersurile de recuperare prin intermediul instanțelor de judecată să fie reluat”, se mai arată în document.

Pentru a ieși din această situație, societatea are nevoie de 40 milioane lei.

”În vederea stingerii datoriilor și dotării societății cu utilaje specifice obiectului de activitate (utilaje care, pe moment, sunt închiriate de la alte companii cu costurile aferente) Trustul de Clădiri Metropolitane București are nevoie de suma de 40.000.000 lei, astfel: 22.000.000 lei pentru achitarea datoriilor și suma de 18.000.000 lei pentru dotări. Suma adusă ca aport la capitalul social va permite societății să achite parte din datoriile acumulate și continuarea activității, precum și să achiziționeze utilajele și dotările necesare realizării lucrărilor”, se mai arată în anexele hotărârii adoptate.