Consiliul Local Sector 3 a aprobat, la propunerea consilierilor USR-PLUS - PNL, intrarea în insolvență a auneia dintre companiile înființate de primarul Robert Negoiță - OPS3 Ordine și Protecție Sector 3. În 2020, compania a înregistrat pierderi de circa 2,8 milioane lei și are datorii la stat de aproape 1 milion de lei. Problemele companiei au început anul trecut, după ce Primăria a decis ca serviciile de monitorizare și pază sa fie preluate de către Poliția Locală Sector 3 pentru unităţile de învățământ din sector, respectiv de firme private de pază pentru centrele aparținând DGASPC, ceea ce a făcut ca scopul pentru care a fost creată societatea să nu mai existe.

HotNews.roFoto: Hotnews
 • ”Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul local al Sectorului 3, în calitate de asociat majoritar al societății OPS3 - Ordine si Protectie S3 SRL aprobă demararea procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 - Ordine și Protectie S3 SRL.
 • Consiliul de administraţie al societății OPS3 - Ordine şi Protectie S3 SRL are mandat de exercitare expres a drepturilor asociatului majoritar și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale cu privire la demararea procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 - Ordine si Protectie S3”, se arată în hotărârea adoptată joi de Consiliul Local.

Pierderi și datorii

Compania a avut pierderi de 2,8 milioane de lei în 2020 și are datorii la bugetul de stat de aproape 1 milion de lei.

 • ”Din cauza încetării unor contracte de servicii pentru instituţiile publice din Sector 3, în semestrul I al anului 2021 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.534,47 mii lei, în creştere cu 145,3% fata de aceeași perioadă a anului trecut.
 • Această pierdere, cumulată cu cea aferentă anului 2020, indică un nivel negativ al capitalurilor proprii de (-334.000 lei la 12.08.2021). Din cauza reducerii veniturilor şi a dezechilibrului bugetar, OPS3 a înregistrat debite fiscale către bugetul consolidat al statului și către bugetul local al Sector 3 în sumă de 960.506 lei la 30.06.2021, respectiv de 985.186 lei la data înregistrării prezentului referat.
 • Pentru o parte din aceste sume au fost solicitate creditorului fiscal şi aprobate de acesta eşalonări la plată (în cuantum de 643.575 lei)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului aprobat.

La finalul lunii iunie, OPS3-Ordine şi Protectie S3 mai avea datorii către furnizorii de materiale electrice, utilități, și către partenerii comerciali în sumă totală de 1.218.840 de lei.

 • ”Având în vedere pierderile înregistrate în anul 2020 (2.799,8 mii lei) și în semestrul I al anului 2021 (1.534,46 mii lei), cu impact asupra capitalurilor proprii, care la 30.06.2021 înregistrau un cuantum negativ de cca 310,56 mii lei, principalele provocări cu care se confruntă întreprinderea publică sunt redresarea financiar-economică, respectiv adaptarea operațională şi organizatorică”, se mai arată în anexele proiectului.

Tot în aceste documente sunt scrise motivele pentru care societatea a ajuns în această situație:

 • Decizia Primăriei ca serviciile de monitorizare și pază sa fie preluate de către Poliția Locală Sector 3 pentru unităţile de învățământ din sector, respectiv de firme private de pază pentru centrele aparținând DGASPC - Sector 3, ceea ce a făcut ca scopul pentru care a fost creată societatea să nu mai existe;
 • Suspendarea şi apoi încetarea activităților de mentenanţă pentru instituţiile de învățământ din sector, în aceeași conjunctură a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 și a măsurilor legale, guvernamentale de prevenire şi combatere care au impus suspendarea activităților şcolare;
 • Exploatarea în condiții de ineficienţă economică a Complexului Sportiv Apollo, cheltuielile de exploatare (chirie către Liceul Tehnologic Elie Radu, acoperirea integrală a cheltuielilor cu utilitățile complexului, taxa pe proprietate, salarii personal afectat sălii Apollo) depăşind cu mult veniturile obținute de la terți (pierderi lunare situate între 30-50.000 lei); taxa de proprietate face practic exploatarea Complexului Sportiv Apollo o sursă de pierdere;
 • Apropierea finalizării fazelor unor obiective de investiții la care OPS3 este subcontractor pe servicii specializate de instalații electrice (Parcarea Bvd. Decebal, Creşa Trapezului, parc acvatic ).

OPS3-ORDINE ŞI PROTECŢIE Sector 3 S.R.L. a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017.

Conform statutului, societatea desfăşoară activități de pază şi protecţie, mentenanţă şi nu numai, asupra diferitelor obiective din sector.

Printr-o hotărâre din mai 2021 a Consiliului Local au fost aprobate bilantul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societăţii OPS3 - ORDINE ŞI PROTECȚIE S3 SRL, firma având o scădere cu 32% a cifrei de afaceri, pierderi de 2.779.838 de lei și o diminuare a capitalurilor proprii de la 4.338.404 de lei la 1.173.390 de lei.

Precedentul Consiliu de Administrație al societății a demisionat cu efect imediat în 29 aprilie 2021, înainte de aprobarea bilantului contabil pe anul 2020.

”Pornind de la argumentul diminuării de activitate şi al pierderilor acumulate, precedentul Consiliu de Administrație a propus Consiliului Local aprobarea derulării unor contracte de intermediere produse catre Direcția Generală de Salubritate, ulterior înfiinţarea unui service auto, ambele fiind respinse întrucat nu au fost considerate servicii publice și nefiind în scopul pentru care a fost înființată societatea”, se mai arată în documentele consultate de HotNews.ro.

Bilanț OPS3 - Ordine și Protecție S3 2020:

 • Capital – 1.173.390 lei
 • Cifra de afaceri 2020 – cca 13.3 milioane lei
 • Pierdere/Profit 2020 – - 2.799.838 lei
 • Datorii – cca 4 milioane lei
 • Număr de angajați 2020 – 136
 • Cheltuieli salariale 2020 – cca 9.3 milioane lei
 • Administrator – Mihalachioiu Cristian