Primarul Sectorului 1, Clotilde Amand, anunță punerea în dezbatere publică a unui proiect de transformare a Pieţei Amzei într-un "hub cultural", unde să fie amenajate zone pentru evenimente artistice, precum şi spaţii în care turiştii să poată degusta produse din gastronomia autohtonă. Piaţa ar urma să fie concesionată pe o perioadă de maximum 20 de ani, iar amenajările să fie făcute de către viitorul concesionar.

proiect de reamenajare a Piaței AmzeiFoto: Facebook Clotilde Armand

Proiectul a fost pus în consultare publică pe site-ul Primăria Sectorului 1, iar administrația locală spune că propunerile și observațiile pot fi trimise în această săptămână la adreasa de e-mail registratura@primarias1.ro sau pot înregistra adrese scrise la Registratura Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Primăria propune prin acest proiect ca în Piața Amzei să fie amenajate zone pentru activități culturale și spații hub/co-working, precum și spații în care turiștii să poată degusta produse din gastronomia autohtonă, după modelul Movenpick Marche sau Vapiano. Pentru a diversifica oferta de produse gastronomice autohtone atât în formă brută, cât și în formă preparată, pe lângă funcțiunea de piață tradițională existentă în prezent la Piața Amzei, trebuie amenajate aici și restaurante, cafenele și servicii de servire mâncare "to go" și în format food-track, spune primăria.

Scurt istoric:

Piața Amzei este una dintre cele mai vechi piețe ale Capitalei, fiind înființată în anul 1841. În anul 1872 au fost construite halele pieței, după proiectul arhitectului Alexis Godillot. În perioada interbelică, în cadrul procesului de modernizare a Bucureștiului, s-a decis demolarea halelor din Piața Amzei, în locul acestora urmând să fie construită o clădire modernă.

În anul 2007, Primăria Sectorului 1 a organizat un concurs de arhitectură pentru o nouă clădire aliniată la standardele tehnice care să adăpostească piața. Imobilul actual din Piața Amzei a fost realizat în mai multe etape, în perioada 2008-2012, suma investită fiind de 13 milioane de euro.

În momentul de față, Piața Amzei are o suprafață totală de 3.595,5 mp din care 2.675,4 mp suprafață construită. Regimul de înălțime al imobilului este de 2S+P+1E. Clădirea dispune și de o parcare subterană cu 49 de locuri.

Primăria aectorului 1 arată că imobilul actual are o funcționalitate redusă, iar din punctul de vedere al compartimentării nu mai corespunde cerințelor actuale. Pentru revigorarea Pieței Amzei, imobilul necesită lucrări de optimizare a parcării subterane, refacere a sistemelor PSI pentru obținerea autorizației ISU, etanșeizare și reparare a zonelor de infiltrații la subsoluri și terase, reabilitare sau înlocuire a echipamentelor existente degradate etc.

În acest scop, piața va fi concesionată pe o perioadă de maxim 20 de ani, toate lucrările/ amenajările necesare urmând să fie realizate de către viitorul concesionar. Singura sursă de venituri a concesionarului va fi desfășurarea de activități comerciale ca rezultat al prestării serviciilor de operare și întreținere a pieței, precum și din colectarea tarifelor din spațiile închiriate, mai spune sursa citată.

Informații generale despre proiectul de reamenajare a Pieței Amzei

Ultimul demers de concesionare a serviciilor de administrare a Pietei Amzei a fost în anul 2020 și nu s-a finalizat cu semnarea unui contract, la procedura de atribuire nefiind depusă nicio ofertă.

Primăria spune că pentru reluarea procedurii de concesiune este necesară refacerea Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune, cu luarea în considerare a posibilitatii de refunctionalizare a spatiilor imobilului din Piata Amzei, nr. 13 A.

Se propun următoarele intervenții:

 • refacerea integrală a sistemelor ce țin de prevenirea și stingerea incendiilor pentru întreaga construcție, conform nornelor în vigoare
 • realizarea unui gol în planșeul din camera generatorului pentru asigurarea volumului de aer necesar ventilării echipamentului
 • realizarea unei pasarele în zona golului din interior de la parter pentru creșterea flexibilității și a fluidității spațiului în parter
 • realizarea unei scări în golul interior dintre parter și subsol pentru creșterea flexibilității, fluidității si atractivității spațiului
 • recompartimentarea unor spații de la nivelul subsolului 1 pentru crearea de spații de dimensiuni mai mari în vederea extinderii spațiului închiriabil
 • eliminarea platformelor auto și realizarea unei rampe auto cu cate un fir pe sens, pentru accesul facil la parcajul subteran, cu posibilitate intrare/ieșire din strada Biserica Amzei
 • înlocuirea camerei tehnice și a platformei auto dintre axele 1 și 2 pentru realizare locuri de parcare
 • eliminarea grupurilor sanitare de la subsolul 2 pentru creșterea numărului de locuri de parcare
 • refacerea circulației interioare și distribuția locurilor de parcare în subsol 2
 • amplasarea spațiilor tehnice la subsol 2 sub rampa auto
 • completarea plăcii de la nivelul parterului đinspre strada Piața Amzei și realizarea unei scări de evacuare de dimensiuni standard
 • demolarea celor două construcții pentru platformele auto și eliberarea spațiului public
 • realizarea unui acces pietonal de dimensiuni standard spre subsol 1, din strada Biserica Amzei
 • realizarea unui spațiu închiriabil la subsol 1 pe zona adiacentă strada Biserica Amzei (pe zona fostei platforme auto și sub rampa auto propusă)
 • realizarea unui grup sanitar la S1 adiacent lifturilor de persoane, între axe 16 și 17
 • realizarea unui grup sanitar pe zona fostului puț al platformei auto la S1 între axele 1 și 2
 • Pentru oprirea infiltratiilor din sistemul de colectare a apei pluviale din suprastructura se vor repara/schimba toate conductele care colecteaza aceasta apa si o transporta catre canalizare
 • Infiltratiile din panza freatica prin rosturile de turnare cat si prin fisurile radierului se vor injecta cu materiale hidroizolante la subsolul 1 și subsolul 2
 • înlocuirea echipamentelor de instalații care prezintă defecțiuni
 • revizia și verificarea tehnică a echipamentelor de instalații
 • reabilitarea și revizia tehnică a lifturilor de persoane
 • igienizarea interiorului clădirii prin curățare și vopsire pe zonele degradate