Una din cele 3 case de peste 100 de ani vechime de pe strada Icoanei 2-8, pentru care administrația Firea a dat autorizație de demolare pe final de mandat, este pusă la pâmânt de buldozere. Primarul general Nicușor Dan a declarat pentru HotNews.ro că a suspendat autorizația de demolare și că proprietarii nu aveau dreptul să demoleze până la clarificarea situației. Poliția locală a mers la fața locului pentru a suspenda lucrările, dar, în mod paradoxal, legea nu permite acest lucru, spune primarul general, astel că acesta a făcut plângere penală, procurorii având dreptul în acest moment să suspende lucrările.

Demolare Icoanei 2-8Foto: Hotnews


  • ”Am suspendat autorizația de demolare emisă de fosta administrație până pe 30 iunie pentru suspiciuni de nelegalitate. Proprietarii au făcut un litigiu și au suspendat actul meu de suspendare ieri, dar eu în urmă cu două zile am emis un nou act de suspendare completat cu motivele de nelegalitate pentru suspendare. Cel de-al doilea act de suspendare l-am comunicat firmei care demolează cu executor judecătoresc, ieri la 15.30. Iar azi demolează.
  • Am trimis Poliția Locală să oprească lucrările, dar nu au putut să le oprească nici ei, nici ISC deoarece nu au atribuție de impunere a sistării demolării când este infracțiune, doar procurorii. Am făcut plângere penală și așteptăm să vedem ce decizie vor lua procurorii”, a declarat primarul Nicușor Dan pentru HotNews.ro.

Nicușor Dan a dispus suspendarea certificatului de urbanism și a autorizației de demolare emise pentru cele 3 imobile din următoarele motive:

Certificatul de urbanism a fost emis cu date incomplete, după cum urmează:

  • Nu conține informația privind apartenența imobilului de la nr. 8 la Zona Construită Protejată nr. 40 Icoanei, respectiv nu prevede indicatorii urbanistici aferenți acestei zone protejate;
  • Nu conține prevederea referitoare la înălțimea maximă a construcțiilor permisă în Zona Construită protejată nr. 21 Jean Louis Calderon-Polonă, înălțime raportată și la înălțimea maximă a clădirilor existente învecinate (constructia din Str. Ion Luca Caragiale nr. 34 care are regim de înălțime P+Pod), clădire a cărei înălțime nu poate fi depășită cu mai mult de 3m (sau cu un nivel);
  • Nu conține prevederea referitoare la obligația de a menține neschimbate dimensiunile și formele actuale ale parcelelor, deși Certificatul de urbanism a fost solicitat inclusiv cu scopul de alipire a parcele din str. Icoanei nr. 2-4-6 cu cea din Str. Icoanei nr.8;
  • Emiterea de certificate de urbanism incomplete, neadaptate la contextul arhitectural care nu fac cunoscute solicitantului toate informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic, reprezintă o încălcare a prevederilor art. 6 alin (1) lit. a) și art. 26 alin (1) lit. h) din Legea nr. 50/1991 și a art. 28 și art. 29 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul”, se arată în decizia primarului general.

Un alt motiv pentru anularea certificatului de urbanism este că ”Solicitarea de emitere a certificatului de urbanism cu scopul de alipire parcele în Zona Construită Protejată, unde dimensiunea și forma parcelelor trebuie păstrată, constituie o propunere diferită față de acest regulament. Cap. VIII al RLU, care se referă la „Condiții de avizare”, impune, în situația formulării unei propuneri diferite față de regulament, emiterea Certificatului de Urbanism numai în baza aprobării unui PUZ având avizele Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și Ministerului Culturii”, se mai arată în motivare.

În ceea ce privește suspendarea autorizației de demolare, decizia a fost luată deoarece ”autorizația de desființare a fost emisă în baza Certificatului de Urbanism nr. 835/1716648/14.06.2019, act emis cu încălcarea legi și Autorizația de desființare are la bază un aviz al Direcției de Cultură a Municipiului București nr. 1130/Z/24.09.2020 care nu a ținut cont de apartenența imobilului de la nr. 8 la Zona Construită Protejată nr. 40 Icoanei care prevede la descrierea zonei <>”.

Administrația Firea a dat în ultimele zile de mandat autorizație pentru demolarea a trei case de pe strada Icoanei 2-8, la intersecția cu strada I.L. Caragiale, vizavi de Școala Centrală.

În penultima zi de mandat, a fost emisă autorizație pentru construirea în acest loc a unui bloc de 4 etaje, care va adăposti locuințe la etaje și spații comerciale la parter. Casele se aflau în două zone protejate - Icoanei și Calderon - ambele cu grad maxim de protecție.

Pe 1 octombrie 2020, administrația Firea a dat autorizație de demolare pentru toate casele aflate la adresa strada Icoanei 2-8, respectiv frumoasa casă de pe Icoanei colț cu Caragiale și cele două case alăturate de pe strada Icoanei.

Pe 27 octombrie, în penultima zi de mandat, administrația Firea a dat autorizație de construire pentru două corpuri de construcție cu următorul regim de înălțime: două subsoluri, parter, două etaje, iar etajele 3 și 4 retrase. Proiectul are aviz de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, emis pe 24.09.2020. Elemente decorative din fostele clădiri de la numerele 4-6 și 8 vor fi integrate pe noua fațadă.

Cele 4 parcele au în total o suprafață de 1874 mp și au fost alipite pe 4 octombrie 2019.

Beneficiarul autorizațiilor de construire este Homing Downtown SRL, iar biroul de proiectare Avangarde Art Design - arh. Georgeta Gabrea.

Icoanei 2-8 face parte din două zone protejate - Icoanei și Calderon.

Regulamentul zonei protejate Icoanei prevede grad de protecție maxim: se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică; sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente.

Înălțimea maxim admisă este de maxim 10 m. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. Înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate.

Și zona protejată Calderon are grad maxim de protecție: se protejează valorile arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică. Sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente.

Înălțimea maxim admisă - 16 m, minimum 13 m. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei. Înălțimea noilor construcții nu va putea depăși, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate.