Primăria Sectorului 6 va ridica mașinile parcate pe zonele pietonale și spaţii verzi / Ciucu: Sunt vizate mașinile abandonate, dar și dubele

de Catiușa Ivanov     HotNews.ro
Joi, 18 februarie 2021, 20:26 Actualitate | Administratie Locala


Ciprian Ciucu
Foto: Hotnews
Primăria Sectorului 6 va ridica mașinile parcate pe zonele pietonale, spaţii verzi, scuaruri, mașinile staţionate neregulamentar, cele parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi mașinile fără stăpân sau abandonate, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi de Consiliul Local Sector 6 la propunerea primarului Ciprian Ciucu. De asemenea, vor fi ridicate mașinile care împiedică salubrizarea străzilor. Taxa pentru recuperarea mașinilor este de 500 lei, plus 30 lei/zi pentru depozitare.

În hotărârea adoptată nu se menționează de când se va începe acțiunea, însă primarul Ciprian Ciucu a declarat că are nevoie de cel puțin 3 luni pentru a achiziționa utilajele de ridicare a mașinilor și pentru a primi de la Primăria Capitalei terenul pentru depozitarea mașinilor ridicate.

”Oamenii din Sectorul 6 îmi cer să facem ceva. Spațiul public din București și din Sectorul 6 nu este demn de un spațiu public din Uniunea Europeană. Se parchează oricum și oriunde pe parcă nu ar exista o autoritate publică. Nu mai vedem orașul de mașini, nu mai vedem spațiul verde de mașini, nu mai avem loc de mașini care sunt puse unde fiecăruia îi pică mai bine. Această situație de haos nu poate continua. Acest proiect vizează în special ridicarea mașinilor abandonate. Conform legii, proprietarii sunt cu 6 luni înainte anunțați, deci au tot timpul din lume să se ocupe și să nu își lase acea mașină abuzând de spațiul public. De când am venit în primărie, am început această campanie, să punem informări pe fiecare mașină în parte și vă spun că sunt mii de mașini abandonate pe spațiul public. Asta înseamnă mai puține locuri de parcare, mai puțin spațiu în general. (...) În acest an vizez trei categorii: mașinile abandonate, dubele și utilitarele care împânzesc cartierele noastre - Drumul Taberei este plin, Militariul este plin, Giuleștiul e plin. Ei lucrează la o firmă, dar în loc să le pună în garaj vin cu ele acasă, aglomerează și traficul, fiindcă nu vin cu RATB-ul, aglomerează și spațiul public. A treia categorie, unde am nevoie de această măsură complementară amendării, cei care parchează pe spațiul verde. Aici e politică de toleranță verde. Nu se mai poate, am investit în spațiul verde, hai să-l protejăm”, a explicat primarul Ciprian Ciucu în timpul ședinței de Consiliu Local.

Vor fi ridicate și mașinile care împiedică salubrizarea străzilor.

”Vom începe o campanie de curățenie și vom face curățenie tot timpul. Sunt foarte mulți care își parchează mașinile și mașinile de la Urban nu pot trece ca să curețe. Avem nevoie de un astfel de serviciu, să îi mute mașina, să o ducă de acolo ca să fie mai atenți cu propriile lui proprietăți”, a explicat Ciucu.

Ridicarea mașinilor se va face de Poliția Locală și ADP.

”Eu însumi am fost afectat de hingherii de mașini. De aceea nu vom da acest serviciu unui operator privat care să se transforme în hingheri de mașini și să abuzeze de funcția pe care o au. De aceea vreau ca acest serviciu să fie livrat de ADP și de Poliția Locală, tocmai ca să evităm abuzurile. În ceea ce privește parcarea pe trotuar, politica mea nu este de toleranță zero tocmai din motivele pe care le-ați explicat (lipsa locurilor de parcare). Nu vom ridica mașini de pe trotuar acolo unde spațiul permite să se meargă pietonii în liniște”, a mai spus primarul.


Ce prevăd cele două hotărâri adoptate de Consiliul Local și care vizează ridicarea mașinilor

Ridicarea pentru activitățile de salubrizare:
 • Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va dispune prin dispoziţia de ridicare, ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor în spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, dacă, deşi în prealabil somat, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare a vehiculului sau de eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6. Prin excepție, se poate dispune ridicarea și relocarea vehiculelor în cel mai apropiat loc disponibil în vederea desfășurării activității de salubrizare. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare ori încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane ori animale sau în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
 • Pentru prima ridicare, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului prevăzut la art.1 nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operaţiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculului în cauză, acesta restituindu-se gratuit persoanelor îndreptăţite.
 • Pentru următoarele ridicări care se vor face din motive de îngreunare a activității operatorilor de salubrizare, se vor percepe următoarele tarife: a) tarif ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei; b) tarif ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei; c) tarif transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei; d) tarif transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 lei. În acest caz, eliberarea vehiculului se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal/utilizatorului numai după achitarea tarifelor de ridicare și transport, în baza certificatului de înmatriculare.
Ridicarea mașinilor pentru restul situațiilor:

Vehiculele staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), vehiculele staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 şi vehiculele parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap sunt supuse ridicării, transportului şi depozitării lor în spaţiul special amenajat, până la eliberarea acestora proprietarilor/deţinătorilor legali, atunci când conducătorii vehiculelor nu respectă indicatoarele şi/sau marcajele specifice parcării publice şi a tuturor indicatoarelor şi/sau marcajelor rutiere în următoarele situaţii:
 • a)vehiculele sunt staţionate pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 cu încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 965/2016;
 • b)vehiculele sunt staţionate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptăţită;
 • c)vehiculele sunt staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.).

Acţiunea de ridicare va fi realizată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat, care va deţine autovehicule şi dotarea necesară pentru practicarea activităţii de ridicare a vehiculelor.

La solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigăzii de Poliţie Rutieră, în baza dispunerii măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat va efectua operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului respectiv.

Acţiunea de ridicare va fi realizată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat, care va deţine autovehicule şi dotarea necesară pentru practicarea activităţii de ridicare a vehiculelor.

La solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigăzii de Poliţie Rutieră, în baza dispunerii măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat va efectua operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului respectiv.

Ridicarea va fi dispusă de către agentul constatator, conform competenţelor ce îi revin, în baza Dispoziţiei de ridicare a vehiculului.

Pentru acţiunea de ridicare se vor efectua constatările în urma examinării exterioare ale vehiculului (uşile sunt/nu sunt închise, portbagajul este/nu este încuiat, autovehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile), vor fi însoţite de material foto – planşe foto, cuprinzând imagini ale vehiculului înainte şi după ridicare, conform Anexei nr.1 la Regulament.

Încasarea costurilor privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor poate fi făcută de către personalul anume desemnat de către A.D.P.D.U. Sector 6 şi poate fi făcută în numerar sau prin sistem ONLINE, în urma prezentării obligatorii a cărţii de identitate a vehiculului şi/sau a certificatului de înmatriculare, respectiv a documentului de identitate şi a permisului de conducere al utilizatorului.

Eliberarea vehiculului la faţa locului de pe platformă de către A.D.P.D.U. Sector 6 va fi făcută după achitarea contravalorii costurilor ridicării şi a eliberării documentului justificativ. În cazul în care proprietarul/utilizatorul/deţinătorul legal al autovehiculului ridicat refuză să achite tariful pentru ridicarea acestuia, bunul va fi transportat şi depozitat în depozitul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 răspunde, în mod direct faţă de proprietarii/deţinătorii legali ai vehiculelor ridicate, pentru eventualele daune produse acestora, doar ca urmare a operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare.

Aceste operaţiuni se pot realiza numai pe baza Dispoziţiei scrise de ridicare întocmită de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigada de Poliţie Rutieră prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor.

Eliberarea vehiculului ridicat şi depozitat va fi făcută numai proprietarului, deţinătorului,utilizatorului, după caz, şi numai după achitarea costurilor de ridicare, transport şi depozitare, pe baza cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare şi a unui act de identitate al solicitantului;

Perioada maximă de depozitare este de 6 luni. În situaţiile în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului depozitat nu se prezintă în acest termen pentru ridicare vor fi luatemăsurile prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar se percep, de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:
a)300 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de ridicare;
b)200 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de transport;
c)30 lei, inclus TVA/zi/ vehicul, pentru operaţiunea de depozitare.

Pentru activitatea de ridicare şi transport a vehiculelor fără stăpân şi abandonate se percep, de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:
a)300 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de ridicare;
b)200 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de transport.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram..*.


11931 vizualizari

 • +12 (14 voturi)    
  . (Joi, 18 februarie 2021, 20:50)

  g01an [utilizator]

  actiunea ar trebui coordonata cu ceilalti primari de sector pentru a nu arunca problemele de la unii la altii.

  dar altfel da, are sens, in bucuresti sunt o gramada de masini abandonate parcate ilegal. o gramada de firme parcheaza masini de firma pe domeniul public desi este ilegal si politia rutiera nu face nimic in privinta asta, poate incepe cu dubele, dar daca ajunge si la "samsari" ar fi si mai bine, ar trebui incluse si masinile fara numere de inmatriculare in lista pentru ca este interzisa parcarea lor pe marginea drumurilor publice. si apoi facem ceva si cu zonele din apropierea scolilor, spitalelor si in apropierea trecerilor de pietoni.
  • -9 (13 voturi)    
   bine Cucule, ai rezolvat problema parcarilor (Joi, 18 februarie 2021, 23:18)

   Bocu' lu'Ioha [utilizator] i-a raspuns lui g01an

   este minunat Cucule, vreun loc de parcare ai de gand sa faci in 4 ani? ca nu am vazut nici un proiect
 • -6 (10 voturi)    
  succes (Joi, 18 februarie 2021, 21:00)

  oameni [utilizator]

  ma tem insa ca minunea va tine doar cateva zile
 • -6 (12 voturi)    
  Nu exista asa ceva! (Joi, 18 februarie 2021, 21:18)

  newlook [utilizator]

  Nu exista asa ceva! Astea-s fente ca sa sune bine pe HN. Cine-si poate inchipui un oras (ma rog, sector) in care trotuarele sa fie pentru pietoni, nu pentru masini parcate?
 • +12 (12 voturi)    
  Perfect (Joi, 18 februarie 2021, 21:30)

  Fanel01 [utilizator]

  Foarte bine
  Va rugam mult dl primar sa luati masuri si cu cei care plimba potai si au umplut trotoarele de rahati pe care nu-inridica. Faceti o campanie cu politia locala sa-i amendeze putin
  • +1 (1 vot)    
   Da! (Vineri, 19 februarie 2021, 13:43)

   Beer-gummy-bear [utilizator] i-a raspuns lui Fanel01

   Niste masuri binevenite! Trebuie sa fim responsabili!
 • +6 (6 voturi)    
  Bine Ciuca, (Joi, 18 februarie 2021, 21:46)

  hopsinoi [utilizator]

  Si blocurile de 10 etaje in cartiere de case ce facem?
 • -4 (8 voturi)    
  Gresit (Joi, 18 februarie 2021, 22:31)

  larimar [utilizator]

  Nu sunt locuri de parcare si oricât de mult se străduiește dl primar pe trotuarele dintre blocuri vor fi masini parcate. Asta este realitatea.
  Mai bine s-ar apuca serios de curatenie si aici ma refer si la îngrijirea grădinilor aferente blocurilor multe dintre ele fiind adevarate spații de depozitare gunoaie. Trebuie ca angajatii ADP sa le aduca la stadiul minim de decență sa fie săpate si plantate corespunzător cu gazon si flori.
 • +3 (5 voturi)    
  La Ploiesti nimic! (Joi, 18 februarie 2021, 22:55)

  DomnuTrandafir [utilizator]

  Acolo parca ar vrea ceva a se face.
  La Ploiesti pe Republicii, la cazinouri interlopii sunt parcati pe trotuar!
  Primarele vede strada fin biroul Dansului!
  Dar oriunde in oras e la fel.
  Parcul Andrei Mureșanu e cotropit de masini!
  Impozitele modeste pe auto au facut ca in pandemie sa se cumpere atâtea SH ca orasul e o parcare de SH.
  Oricare familie are doua sau trei masini!
 • +10 (10 voturi)    
  ce facem cu dubele si camioanele de firme (Joi, 18 februarie 2021, 23:10)

  qwerasdf [utilizator]

  parcate in zone rezidentiale? oamenii aia vin cu camionul acasa dupa ce termina lucrul si li se pare perfect normal sa parcheze ditamai agregatul pe trotuar, de exemplu
 • -1 (5 voturi)    
  pai (Joi, 18 februarie 2021, 23:31)

  martel55 [utilizator]

  daca nu ridica maisnile d epe trotaur, corect ar fi sa smenalizeze cumva aceste locuri unde s epoate parca pe trotuar, pentru a se evfita abuzurile si a sti toata lumea daca poate sau nu parca
 • 0 (6 voturi)    
  Lol (Joi, 18 februarie 2021, 23:50)

  HP [utilizator]

  Deci pe alea de pe trotuare nu le ridică ?

  Păi alea sunt 3 sferturi din total.

  E ca la pensiile private, dubele sunt parlamentarii.

  “Nu sunt locuri de parcare”, de parcă primăria e obligată să asigure locuri de parcare pentru un milion de mașini.

  În schimb parcatul pe trotuar e ilegal.

  Drumul Taberei la zece seara e un cimitir de mașini.

  Să mai meargă și pe jos/ratb.
 • -2 (6 voturi)    
  Cum afli ca esti primar din Bucuresti? (Vineri, 19 februarie 2021, 8:48)

  kolonelu [utilizator]

  Cum afli ca esti primar de sector din Bucuresti? Desigur, cand pui taxe, pentru ca tu esti incompetent si te-au pus acolo relatiile si combinatiile de partid, cum afli ca esti primar de sector de Bucuresti? cand iti dai seama ca tu nu ai unde sa faci parcari, iti dai seama ca orasul a fost gestionat atat de prost incat nu ai unde si nici chef sa faci parcari, dar iti dai seama ca niste bani sa sifonezi de la cetateni merita, ei bine atunci iti dai seama ca esti de la usr si numai gura a fost de tine in campanie, si desigur, trebuie sa te faci si tu ca lucrezi ceva,
  • +5 (5 voturi)    
   Cum afli ca esti parte a problemei? (Vineri, 19 februarie 2021, 10:05)

   Mdv [utilizator] i-a raspuns lui kolonelu

   Cand te inflamezi de la o masura absolut fireasca intr-un oras civilizat, nu ca Bucurestiul, unde nesimtirea atinge cote alarmante. Nesimtiti care parcheaza oriunde fara sa ii intereseze de pietoni, mame cu carucuoare, batrani, pe spatiul verde, la intrarea in bloc etc. Aia care platesc 60 de lei pe an parcare, dar au pretentii de servicii ca in Germania. Aia care ale Opresti, Firi si alte specimene ca primari, dupa care se plang ca nu s-a facut nimic in 30 de ani.
   • -1 (7 voturi)    
    Stimate domn (Vineri, 19 februarie 2021, 11:07)

    kolonelu [utilizator] i-a raspuns lui Mdv

    Stimate domn, aia care parcheaza pe trotuar fac orasul sa se invarta, eu nu sunt parte a problemei ,eu sunt un cetatean care plateste impozite si taxe luna de luna, mi se pare odios si ipocrit sa vii la putere cu gura mare de usr-ist si dupa ce constati ca esti prost, nu ai habar cu ce se mananca primaria sa te apuci sa ridici masini, problema Bucurestiului este data de suprapopulare, pentru asta multumiti psd, pentru politica de economie bugetaro comunista, prin care restul tari s-a mutat la Bucuresti si orasele mari, pentru ca restul se vinde la straini, si oamenii nu mai au ce sa manance, nici ei nu au nici o vina, nici noi ca ne-am nascut aici si nu avem primari capabili sa faca ceva, sa intrebati primarul cat costa masinile de ridicat, cat costa salariile celor care va vor ridica masina, si cat costa terenul si intretinerea terenului, cu banii astia se puteau face parcari subterane, supraterane ,dar nu se vrea, mai bine tranteste 20 de blocuri noi si punem alte taxe ! Blestemat e poporul asta sa fie condus numai de incompetenti
 • +4 (8 voturi)    
  A avea masina, nu e un drept (Vineri, 19 februarie 2021, 10:18)

  MTG [utilizator]

  Desi pp ca cei ipocriti vor da minus, adevarul este ca a avea masina, nu e un drept, cum este libera circulatie, de exemplu , grav batjocorita de guvernantii actuali.

  Problema este ca e prea ieftin sa ai masina in bucuresti. Cum se vor ridica taxele, impozitele pentru loc de parcare, inmatriculare, parcare de rezidenta pe numarul masinii, ca sa nu poata fi subinchiriate, sau masini din alte localitati sa ocupe parcari fara sa plateasca, cum va creste interesul pentru calitatea, pucntualitatea transportului in comun si se rezolva mai multe pb.

  Daca nu aveti loc de parcare, nu va luati masina, ca nu v-ati nascut in masina.
 • +4 (6 voturi)    
  . (Vineri, 19 februarie 2021, 10:18)

  albastru de Romania [utilizator]

  ma distreaza astia care vor locuri de parcare si apoi sa ridice ridice masinile pe strada.

  de fapt nimeni nu vrea sa plateasca parcareain bucuresti, daca se poate mocangeala pe viata ar fi perfect
  in zona unirii sunt 2 parcari mari cu plata - in spate la unirea si la cocor , care stau goale mai mult, in schimb pe toate strazile din jur e plin de masini parcate peste tot , si uneori ma mir ai BMW nou de 75 mii euro , dar nu poti da 5 lei pe parcare

  romanul nu se va civiliza decat cu biciul, restul e cancan


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by