Primăria Sectorului 6 va ridica mașinile parcate pe zonele pietonale, spaţii verzi, scuaruri, mașinile staţionate neregulamentar, cele parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi mașinile fără stăpân sau abandonate, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi de Consiliul Local Sector 6 la propunerea primarului Ciprian Ciucu. De asemenea, vor fi ridicate mașinile care împiedică salubrizarea străzilor. Taxa pentru recuperarea mașinilor este de 500 lei, plus 30 lei/zi pentru depozitare.

Ciprian CiucuFoto: Adi Iacob / HotNews

În hotărârea adoptată nu se menționează de când se va începe acțiunea, însă primarul Ciprian Ciucu a declarat că are nevoie de cel puțin 3 luni pentru a achiziționa utilajele de ridicare a mașinilor și pentru a primi de la Primăria Capitalei terenul pentru depozitarea mașinilor ridicate.

”Oamenii din Sectorul 6 îmi cer să facem ceva. Spațiul public din București și din Sectorul 6 nu este demn de un spațiu public din Uniunea Europeană. Se parchează oricum și oriunde pe parcă nu ar exista o autoritate publică. Nu mai vedem orașul de mașini, nu mai vedem spațiul verde de mașini, nu mai avem loc de mașini care sunt puse unde fiecăruia îi pică mai bine. Această situație de haos nu poate continua. Acest proiect vizează în special ridicarea mașinilor abandonate. Conform legii, proprietarii sunt cu 6 luni înainte anunțați, deci au tot timpul din lume să se ocupe și să nu își lase acea mașină abuzând de spațiul public. De când am venit în primărie, am început această campanie, să punem informări pe fiecare mașină în parte și vă spun că sunt mii de mașini abandonate pe spațiul public. Asta înseamnă mai puține locuri de parcare, mai puțin spațiu în general. (...) În acest an vizez trei categorii: mașinile abandonate, dubele și utilitarele care împânzesc cartierele noastre - Drumul Taberei este plin, Militariul este plin, Giuleștiul e plin. Ei lucrează la o firmă, dar în loc să le pună în garaj vin cu ele acasă, aglomerează și traficul, fiindcă nu vin cu RATB-ul, aglomerează și spațiul public. A treia categorie, unde am nevoie de această măsură complementară amendării, cei care parchează pe spațiul verde. Aici e politică de toleranță verde. Nu se mai poate, am investit în spațiul verde, hai să-l protejăm”, a explicat primarul Ciprian Ciucu în timpul ședinței de Consiliu Local.

Vor fi ridicate și mașinile care împiedică salubrizarea străzilor.

”Vom începe o campanie de curățenie și vom face curățenie tot timpul. Sunt foarte mulți care își parchează mașinile și mașinile de la Urban nu pot trece ca să curețe. Avem nevoie de un astfel de serviciu, să îi mute mașina, să o ducă de acolo ca să fie mai atenți cu propriile lui proprietăți”, a explicat Ciucu.

Ridicarea mașinilor se va face de Poliția Locală și ADP.

”Eu însumi am fost afectat de hingherii de mașini. De aceea nu vom da acest serviciu unui operator privat care să se transforme în hingheri de mașini și să abuzeze de funcția pe care o au. De aceea vreau ca acest serviciu să fie livrat de ADP și de Poliția Locală, tocmai ca să evităm abuzurile. În ceea ce privește parcarea pe trotuar, politica mea nu este de toleranță zero tocmai din motivele pe care le-ați explicat (lipsa locurilor de parcare). Nu vom ridica mașini de pe trotuar acolo unde spațiul permite să se meargă pietonii în liniște”, a mai spus primarul.

Ce prevăd cele două hotărâri adoptate de Consiliul Local și care vizează ridicarea mașinilor

Ridicarea pentru activitățile de salubrizare:

  • Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va dispune prin dispoziţia de ridicare, ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor în spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, dacă, deşi în prealabil somat, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare a vehiculului sau de eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6. Prin excepție, se poate dispune ridicarea și relocarea vehiculelor în cel mai apropiat loc disponibil în vederea desfășurării activității de salubrizare. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare ori încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane ori animale sau în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
  • Pentru prima ridicare, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului prevăzut la art.1 nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operaţiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculului în cauză, acesta restituindu-se gratuit persoanelor îndreptăţite.
  • Pentru următoarele ridicări care se vor face din motive de îngreunare a activității operatorilor de salubrizare, se vor percepe următoarele tarife: a) tarif ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei; b) tarif ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei; c) tarif transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei; d) tarif transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 lei. În acest caz, eliberarea vehiculului se va efectua numai proprietarului/deținătorului legal/utilizatorului numai după achitarea tarifelor de ridicare și transport, în baza certificatului de înmatriculare.

Ridicarea mașinilor pentru restul situațiilor:

Vehiculele staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), vehiculele staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 şi vehiculele parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap sunt supuse ridicării, transportului şi depozitării lor în spaţiul special amenajat, până la eliberarea acestora proprietarilor/deţinătorilor legali, atunci când conducătorii vehiculelor nu respectă indicatoarele şi/sau marcajele specifice parcării publice şi a tuturor indicatoarelor şi/sau marcajelor rutiere în următoarele situaţii:

  • a)vehiculele sunt staţionate pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 cu încălcarea dispoziţiilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr.49/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 965/2016;
  • b)vehiculele sunt staţionate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap, ocupate de către o persoană neîndreptăţită;
  • c)vehiculele sunt staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.).

Acţiunea de ridicare va fi realizată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat, care va deţine autovehicule şi dotarea necesară pentru practicarea activităţii de ridicare a vehiculelor.

La solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigăzii de Poliţie Rutieră, în baza dispunerii măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat va efectua operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului respectiv.

Acţiunea de ridicare va fi realizată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat, care va deţine autovehicule şi dotarea necesară pentru practicarea activităţii de ridicare a vehiculelor.

La solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigăzii de Poliţie Rutieră, în baza dispunerii măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului, Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6/operatorul contractat va efectua operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculului respectiv.

Ridicarea va fi dispusă de către agentul constatator, conform competenţelor ce îi revin, în baza Dispoziţiei de ridicare a vehiculului.

Pentru acţiunea de ridicare se vor efectua constatările în urma examinării exterioare ale vehiculului (uşile sunt/nu sunt închise, portbagajul este/nu este încuiat, autovehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile), vor fi însoţite de material foto – planşe foto, cuprinzând imagini ale vehiculului înainte şi după ridicare, conform Anexei nr.1 la Regulament.

Încasarea costurilor privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor poate fi făcută de către personalul anume desemnat de către A.D.P.D.U. Sector 6 şi poate fi făcută în numerar sau prin sistem ONLINE, în urma prezentării obligatorii a cărţii de identitate a vehiculului şi/sau a certificatului de înmatriculare, respectiv a documentului de identitate şi a permisului de conducere al utilizatorului.

Eliberarea vehiculului la faţa locului de pe platformă de către A.D.P.D.U. Sector 6 va fi făcută după achitarea contravalorii costurilor ridicării şi a eliberării documentului justificativ. În cazul în care proprietarul/utilizatorul/deţinătorul legal al autovehiculului ridicat refuză să achite tariful pentru ridicarea acestuia, bunul va fi transportat şi depozitat în depozitul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 răspunde, în mod direct faţă de proprietarii/deţinătorii legali ai vehiculelor ridicate, pentru eventualele daune produse acestora, doar ca urmare a operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare.

Aceste operaţiuni se pot realiza numai pe baza Dispoziţiei scrise de ridicare întocmită de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 şi/sau Brigada de Poliţie Rutieră prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor.

Eliberarea vehiculului ridicat şi depozitat va fi făcută numai proprietarului, deţinătorului,utilizatorului, după caz, şi numai după achitarea costurilor de ridicare, transport şi depozitare, pe baza cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare şi a unui act de identitate al solicitantului;

Perioada maximă de depozitare este de 6 luni. În situaţiile în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului depozitat nu se prezintă în acest termen pentru ridicare vor fi luatemăsurile prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar se percep, de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:

a)300 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de ridicare;

b)200 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de transport;

c)30 lei, inclus TVA/zi/ vehicul, pentru operaţiunea de depozitare.

Pentru activitatea de ridicare şi transport a vehiculelor fără stăpân şi abandonate se percep, de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele taxe:

a)300 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de ridicare;

b)200 lei, inclus TVA/ vehicul, pentru operaţiunea de transport.