Primăria Sectorului 2 trebuie să plătească peste 6,8 milioane de lei pentru gunoiul depus la groapă în perioada 2014-2019, mai exact pentru că nu a îndeplinit țintele de reciclare. Sancțiunea a fost dată de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, și este executorie. Potrivit datelor furnizate anul trecut de reprezentanți ai Ministerului Mediului,în România colectăm selectiv și reciclăm doar 13,81% din cantitatea de deșeuri produsă, iar în capitală procentul este de doar 8%. La finalul anului 2020 România trebuia să ajungă la un grad de colectare selectivă și reciclare de 50%.

Gunoi Sector 2 - 10Foto: Hotnews

”Astăzi, de exemplu, am primit o hârtie de la Agenția pentru Mediu, executorie, privind cei 50 de lei/tona de deșeu depozitat, amendă pentru anii 2014-2019 în valoare de peste 6 milioane lei. Mi-e teamă că nu de la Supercom este tura asta, fiindcă Supercomul o să mă întrebe cum m-a întrebat de multe ori unde duc gunoiul, unde îl depozitez, și vă amintesc că avem o problemă mare cu depozitarea gunoiului, care nu poate fi rezolvată nici de Primăria Sectorului 2, nici de Supercom și este foarte complicat de rezolvat inclusiv de Primăria Generală, dar va trebui împreună cu Primăria Generală să găsim o soluție, pentru că în planul Național de Gestionare a deșeurilor, prevăzut, aprobat de mult se prevedea că o să avem un incinerator, incinerator care părerea mea este că nu va mai apărea niciodată și atunci acolo s-ar fi dus aceste deșeuri pentru care nu s-ar mai fi plătit cei 50 de lei. Incineratorul nu s-a făcut și noi am rămas cu problema în brațe și această hârtie executorie care afectează bugetul”, a explicat Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, la ultima ședință de Consiliu Local.

Sancțiunea este prevăzută într-o OUG196/2005, art.9:

  • o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural.

Pe această prevedere legală pot fi amendate toate primăriile care nu au respectat țintele de reciclare.

Licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare, trenează de doi ani

Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie 2019, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei și are și o componentă de colectare selectivă și reciclare, însă trenează de aproape 2 ani.

Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:

  • a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
  • b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
  • c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
  • d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
  • e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
  • f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era de 10 decembrie 2019, însă procedura a fost blocată de contestații.

În toamna anului 2019, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest care acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat. Licitația este în desfășurare.

”În acest moment suntem în faza de clarificări. Caietul de sarcini pentru selectarea operatorului de salubritate prevedea ca metodă de finanțare taxa de habitat care în mod evident a picat și drept urmare trebuie să găsim soluții. Nu avem încă motivarea instanței, de asemenea și noua viziune este că vom merge pe tarif și taxă pentru cei fără contract și asta înseamnă că trebuie să schimbăm condițiile din caietul de sarcini și suntem în acest moment în faza de clarificări voluntare. 15 februarie este în acest moment termenul de depunere a ofertelor, pe noile condiții, dar s-ar putea să-l mai prelungim pentru că noile condiții sunt în elaborare. Acum răspundem întrebărilor și în funcție de reacția competitorilor s-ar putea să mai prelungim acest termen. Licitația trebuie să fie gata în prima parte a acestui an, până în mai, apoi să vedem contestațiile”, declara recent pentru HotNews.ro primarul Radu Mihaiu.

O altă măsură luată de instituție este sistemul de tarifare care va încuraja colectarea selectivă.

Locuitorii Sectorului 2 vor plăti în perioada 1 martie - 1 iunie 2021 o taxă de 10 lei pentru ridicarea gunoiului menajer, apoi pot încheia contracte direct cu firma de salubrizare din Sector, potrivit unei hotărâri aprobat marți de Consiliul Local Sector 2. În decembrie, Consiliul Local a aprobat ca de la 1 martie cetățenii să încheie contracte direct cu firma de salubrizare, însă termenul a fost schimbat deoarece încă nu a fost stabilit tariful pe care trebuie să-l plătească cetățenii care încheie contracte direct cu salubristul, un proiect de hotărâre în acest sens fiind în dezbatere publică. Persoanele care nu vor încheia contracte cu firma de salubrizare până la 1 iunie vor plăti după această dată o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună.

Ce tarife vor plăti cetățenii din Sectorul 2 care încheie contracte cu firma de salubrizare?

Deocamdată, nu a fost stabilit acest lucru, fiind în dezbatere publică proiectul care stabilește aceste lucruri.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică tarifele propuse sunt următoarele:

- 798,52 lei/tona fără TVA pentru activitățile de colectare, transport si depozitare deşeuri menajere municipale in amestec, realizate pentru utilizatori casnici de pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

- 617,17 lei/tona fără TVA pentru activitățile de colectare separata, transport, sortare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje (reciclabile) realizate pentru utilizatori casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

- Pentru implementarea și dezvoltarea colectării separate a deşeurilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, se subvenționează parțial, de la bugetul local, nivelul tarifului prevăzut la alin. (1), respectiv pentru colectare separata, transport, sortare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje (reciclabile), astfel încât utilizatorii casnici vor achita suma de 0,99 lei / tonă, fără TVA.

Deocamdată, nu e clar cât va plăti fiecare cetățean în parte pentru gunoi, urmând să fie dezvoltat un algoritm pentru case, blocuri samd.

Astfel, cu cât aruncă mai puțin gunoi și reciclează mai mult, cu atât cetățenii vor plăti mai puțin.

Hotărârea trebuie însă aprobată de Consiliul Local Sector 2.

Desigur, după ce cetățenii colectează separat, deseurile trebuie reciclate nu să ajungă la groapă, ceea ce depinde de Primărie și salubrist.

O altă problemă este că după ce groapa de la Glina s-a închis, au mai rămas două gropi pentru depozitare- Iridex care are o capacitate limitată, și Eco Sud, astfel că orașul nu va avea unde să ducă gunoiul, ceea ce face și mai importantă reciclarea.