Consiliul Local al Sectorului 1 a redus joi capitalul social al societății Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, înființată de fostul primar Daniel Tudorache pentru construirea spitalului Sf. Vasile cel mare, cu aproape 150 milioane lei, de la 261 milioane lei la 111 milioane lei. Capitalul a fost redus deoarece compania ”nu și-a îndeplinit obligațiile asumate”, iar banii vor reveni la Primăria Sectorului 1 pentru investiții. Lucrările la spital trebuiau să înceapă în octombrie 2019, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Compania a ajuns anul trecut în atenția presei pentru că a făcut reclamă spitalului ca și cum acesta ar exista, deși lucrările de construire nici nu începuseră.

Clotilde ArmandFoto: Agerpres

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. a fost înființată în 2018 de fostul primar PSD Daniel Tudorache și a avut ca obiectiv derularea proiectului de investiții - Construcția Spitalului de urgenţă categoria IA „Sf. Vasile cel Mare” destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București – Floreasca, a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri, şi a Institutului Național pentru Sănătatea Mămicii si Copilului „Alessandrescu – Rusescu”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înfiinţării societății a fost aprobat un capital social de 1.500.000 lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 430/19.12.2018 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății cu suma de 79.500.000 lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății cu suma de 181.996.700 lei, ajungând la 261.496.700 lei, cât era în prezent.

Conform Raportului de activitate pe anul 2018, în perioada februarie 2019- iulie 2019 S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A și-a asumat că va demara licitaţia privind finalizarea Studiului de Fezabilitate cu etapele succesive, întocmirea caietelor de sarcini, declanşarea procedurilor de achiziții publice, procedura propriu-zisă și anunțul privind câştigătorul licitației pentru realizarea spitalului.

”Analizând Raportul de activitate pe anul 2019 constatăm că aceste propuneri se regăsesc și în anul 2020 ca viitoare proiecte, neîndeplinindu-se termenul de execuție planificat. Urmare Raportului de control nr. 0/450/18.12.2020 efectuat de Biroul Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 Bucureşti s-au desprins următoarele concluzii. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. nu și-a îndeplinit obiectul de activitate, astfel că se propune diminuarea capitalului social. Conform termenelor de execuție planificate și asumate prin Raportul de activitate pe anul 2018, S.C. Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a preconizat că în octombrie 2019 începe lucrările de construcție la Spitalul de Urgență “ Sfântul Vasile cel Mare”. În Raportul de activitate pe anul 2019 această acțiune nu se regăseşte ca fiind inițiată. Din analiza Rapoartelor de activitate în scopul determinării unor rezultate concrete care să satisfacă dispoziţiile prestabilite rezultă că societatea nu și-a îndeplinit obiectivele aprobate potrivit Hotărârilor de Consiliu”, se arată în anexele proiectului de hotărâre privind reducerea capitalului social.

În plus, în document se precizează că din concluziile Raportului de control nr. 0/450/18.12.2020 efectuat de Biroul Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 București, desfăşurat în perioada 23.11.2020-18.12.2020 la Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public Privat Sector 1 S.A., societatea a cheltuit 34.584.386,82 lei nejustificat ”în raport cu demararea actiunilor în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse cât şi în raport cu activitatea desfăşurată efectiv de entitate."