De la 1 martie, locuitorii Sectorului 2 trebuie să încheie contracte de ridicare a gunoiului menajer cu operatori licențiați, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat marți de Consiliul Local Sector 2. Decizia vine după ce taxa a fost anulată în instanță de Radu Mihaiu, pe 29 octombrie, în urma unui proces deschis cu mult înainte de a fi ales primar, aceasta având probleme de legalitate. De pe 29 octombrie 2020 până pe 1 martie 2021, Primăria va plăti pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățeni. Persoanele care nu încheie contracte de salubrizare începând cu 1 martie 2021 vor plăti o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică.

Gunoi la sacFoto: Hotnews

Până în martie 2019, cetățenii aveau contracte direct cu operatorul de salubrizare, dar după această dată, fostul primar, Toader Mugur Mihai, a instituit o taxă de habitat de 9,42 lei/persoană/ lună, astfel că toată lumea plătea banii la primărie, iar Primăria către Supercom. Persoanele care colectau selectiv erau scutite de taxă.

”În vederea asigurării continuității serviciului public de salubrizare, precum și în vederea protejării sănătății populației și protecţiei mediului înconjurător, se aprobă finanțarea cu caracter temporar de la bugetul local al Sectorului 2 a serviciului public de salubrizare – gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2, pentru serviciile prestate ulterior anulării definitive a HCLS2 nr. 32/2019 prin Decizia civila nr. 1911/28.10.2020 – definitivă, pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. 10954/3/2019, respectiv pentru serviciile prestate în perioada noiembrie 2020 - februarie 2021. Finanțarea serviciului de salubrizare prevăzut la Art. 1 al prezentei Hotărâri se va face la valoarea ultimului tarif aprobat prin acte administrative adoptate de autoritățile administraţiei publice locale în condițiile legii, ce pot fi modificate/ajustate conform normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordin al A.N.R.S.C., la care se adaugă contribuția pentru plata economiei circulare, în condițiile legii”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat marți de Consiliul local Sector 2.

Din cauza anulării taxei, dar și din cauza faptului că tariful facturat de Supercom pentru ridicarea gunoiului menajer și care era plătit de vechea administrație, nu era aprobat de către Consiliul Local, primarul Radu Mihaiu a declarat pentru HotNews.ro nu a putut plăti facturile pentru ridicarea gunoiului menajer de la populație pe ultimele 3 luni. Restul facturilor pentru curățenia stradală și ridicarea depozitelor necontrolate de deșeuri au fost plătite, facturarea fiind făcută separat.

Mai exact, ultimul tarif aprobat de Consiliul Local este din 2008, respectiv 8,46 lei/persoană/ lună, iar tariful facturat de Supercom și plătit de Primărie până în septembrie este de 11,24 lei/persoană/lună, dar plățile nu pot fi făcute deoarece lipsește baza legală, a explicat Radu Mihaiu.

”Pe 29 octombrie, Curtea de Apel București a anulat taxa de habitat pentru persoane fizice. Asta a declanșat o reacție în lanț. Anulând taxa, a fost anulată sursa de bani din care se plătea ridicarea gunoiului. Legea spune că se poate finanța fie din tarife (contracte pe care le face operatorul cu populația), fie din taxe. Iar noi în acest moment nu avem nici una, nici alta. O altă problemă lăsată de veche administrație este că, pentru serviciul de ridicare a gunoiului, tariful care era plătit până să devin primar nu era aprobat de către Consiliul Local. Tariful era, practic, cât ceruse operatorul de salubritate, dar fără ca acest lucru să fie consfințit într-un act adițional la contractul existent. O practică pe care am denunțat-o, de-a lungul timpului, și pe care nu aveam cum să o continui. Drept urmare, am căutat în contractul existent care este ultimul tarif aprobat în mod legal pentru ridicarea gunoiului menajer de la persoane fizice. Cel mai recent tarif aprobat (în 2008) este de 7,11 lei + TVA, la care se adaugă taxa pe economia circulară (introdusă prin lege). Un tarif mai mic, în mod evident, decât tariful practicat în acest moment de operator”, a explicat Radu Mihaiu pe pagina de Facebook. Taxa plătită pe persoană va fi de 10,6 lei, bani care vor merge către Supercom, operatorul cu care Primăria Sectorului 2 are contract pentru ridicare gunoiului menajer, în baza unui act adițional încheiat de vechea administrație. Actul adițional este contestat în instanță.

Proiectul de hotărâre aprobat marți de Consiliul Local Sector 2 prevede și că de la 1 martie, cetățenii trebuie să încheie contracte pentru ridicarea gunoiului menajer cu un operator de salubrizare licențiat.

”Începând cu data de 01.03.2021 finanțarea serviciului public de salubrizare - gestionare deşeuri menajere de la utilizatorii casnici (persoane fizice din Sectorul 2 al Municipiului București) se realizează prin tarife, în cazul prestațiilor de care utilizatorul (persoane fizice/asociații de proprietari) beneficiază individual, pe bază de contract de salubrizare încheiat cu operatori de salubrizare, licențiați în condițiile legii, respectiv prin taxă specială, în cazul prestațiilor de care utilizatorul beneficiază individual fără a deține contract de salubrizare. Până la data de 26.02.2021, operatorul de salubritate, cu sprijinul compartimentelor de resort de la nivelul administraţiei publice locale a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura întocmirea evidenței tuturor utilizatorilor casnici, în vederea încheierii contractelor individuale de prestări servicii, respectiv luarea în evidență a persoanelor fără contracte de prestări servicii pentru care vor fi instituite măsurile prevăzute de lege.

Contractele încheiate individual trebuie să înceapă de la 1 martie 2021 și să fie valabile până primăria va delega serviciul de salubrizare, în urma finalizării licitației. ”Utilizatorii casnici (persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari/locatari) vor încheia contracte individuale de prestări servicii pentru gestionarea deşeurilor menajere cu operatorul de salubrizare, cu valabilitate începând cu data de 01.03.2021, contracte care vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare în sectorul 2 și ale contractului - cadru de prestare a serviciului, conform legislaţiei în vigoare. Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (2) vor avea valabilitate până cel târziu la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se mai arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Problema este că Supercom nu are licență, după cum a dezvăluit HotNews.ro încă de la începutul acestui an, iar în lege nu este foarte clar dacă cetățenii pot încheia contracte și cu alți operatori de salubrizare în afară de cel căruia i-a fost delegat serviciul pe raza administrativă respectivă. Însă Supercom prestează serviciul de salubrizare în Sectorul 2 în baza unui contract încheiat în 1999, acesta nefiind unul de delegare a gestiunii.

Primarul Radu Mihaiu a scris pe pagina de Facebook că persoanele care nu încheie contracte de salubrizare începând cu 1 martie 2021 vor plăti o taxă specială, penalizatoare.

”De la 1 martie, asociațiile de proprietari și persoanele fizice (și juridice) vor încheia contracte de ridicare a gunoiului menajer cu operatori licențiați. Cei care nu au un astfel de contract, cu un operator licențiat, vor plăti o taxă specială, penalizatoare, care va fi semnificativ mai mare decât tariful plătit la operator. Taxa aceasta a fost pusă în dezbatere vineri!”, a explicat Radu Mihaiu.

Potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică, taxa penalizatoare ar putea fi de 21,56 lei/persoană pe lună.

”Începând cu data de 01.03.2021 se instituie taxa specială de salubrizare în cuantum de 21,50 lei / persoană / luna, pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare, din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere”, se arată în proiectul de hotărâre.

Banii strânși din taxă vor ajunge la operatorul de salubrizare care ridică gunoiul menajer.

”Se aprobă plata din bugetul local a serviciilor de salubrizare prestate de operatorul de salubrizare ce deţine contract de prestări servicii/delegare pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti, pentru activitatea de gestionare a deşeurilor menajere colectate de la persoanele fizice care nu au încheiate contracte de salubrizare – colectare și gestionare deşeuri menajere, conform art. 6 lit. "p" din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare, la nivelul tarifului aprobat în condițiile legii prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale, ce pot fi modificate/ajustate conform normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordin al A.N.R.S.C., la care se adaugă contribuția pentru economia circulară, conform normelor legale incidente”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

Rămâne însă de văzut cum îi va identifica Primăria pe cei fără contract, fiindcă până acum administrația locală din București nu a fost capabilă să facă asta și cei care nu aveau contract aruncau gunoiul în stradă după lăsarea serii.

Gabriel Waspusch, consilier USR-PLUS a întrebat în timpul ședinței de Consiliu local cum se poate stabili că locuitorii Sectorului 2 să încheie contracte cu operatori de salubrizare, dacă actul adițional cu Supercom, prin care firma trebuie să ridice gunoiul menajer, este în continuare în vigoare.

Secretarul general al Primăriei, Elena Niță, a declarat că acest mecanism este stabilit prin lege, iar autoritatea locală poate oricând să renunțe la actul adițional cu Supercom.

”Ceea ce se întâmplă după 1 martie va fi reglementat într-o altă hotărâre de Consiliu Local”, a declarat și Radu Mihaiu.

Anularea taxei de habitat interferează și cu licitația organizată de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea serviciului de salubrizare.

”Avem în desfășurare o licitație pentru selectarea operatorului de salubritate, licitație care avea ca metodă de finanțare taxa de habitat tocmai anulată. Anularea taxei are un impact asupra caietului de sarcini, impact ce trebuie acomodat prin clarificări. Asta înseamnă însă că acea licitație nu se poate finaliza pe cât de repede ne-am dori. Cam acesta era (o parte din) tabloul care trebuie descâlcit pentru a rezolva problema gunoiului. (...) Vom actualiza caietul de sarcini pentru selectarea unui nou operator de salubritate, astfel încât noua filozofie să fie reflectată, la fel cum vom vrea să fie reflectată obligația legală și principiul european ”plătește cât arunci””, a explicat Radu Mihaiu pe pagina de Facebook.

Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.

Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:

  • a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
  • b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
  • c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
  • d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
  • e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
  • f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era de 10 decembrie 2019, însă procedura a fost blocată de contestații.

În toamna anului 2019, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest care acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat. Licitația este în desfășurare.

Inițial taxa de habitat a fost de 159 de lei pe an, apoi aceasta a scăzut la 9,42 lei/persoană/ lună, iar cei care colectau selectiv erau scutiți.

Sectorul 2 este unul dintre cele mai murdare din București.