​​EXCLUSIV Primăria Capitalei a plătit în ultimii 4 ani peste 70 milioane lei unor case de avocatură deși are departament juridic să o reprezinte în instanță

de Catiușa Ivanov     HotNews.ro
Vineri, 20 noiembrie 2020, 8:36 Actualitate | Administratie Locala


Firea
Foto: Facebook
Primăria Capitalei a plătit în ultimii 4 ani peste 70 milioane lei unor case de avocatură deși are departament juridic să o reprezinte în instanță, potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Departamentul juridic al municipalității este format din circa 50 de juriști, dintre care 28 o pot reprezenta în instanță. Pe rol, în prezent, sunt 4.300 de procese. O parte sunt cu cetățeni care cer accesul la informațiile de interes public sau reclamă abuzuri făcute de Primărie.

Potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, date solicitate și în anii trecuți, dar la care nu am primit răspuns, în perioada ianuarie 2016- octombrie 2020, municipalitatea a plătit caselor de avocatură pentru servicii juridice aproape 74 milioane lei.

Cei mai mulți bani au ajuns la Mocanu și Asociații, peste 30 milioane lei, și SCA Leaua și Asociații - 13,7 milioane lei. Mai jos, toate sumele sunt trecute în ordine descrescătoare:

 • MOCANU SI ASOCIATII - 30,212,959.92 lei
 • SCA LEAUA SI ASOCIATII - 13,756,384.94 lei
 • NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON - 4,154,238.61 lei
 • CABINET DE AVOCAT MIHAI STEFAN - 4,002,400.48 lei
 • GRIGORESCU,STEFANICA SI ASOCIATII - 4,032,913.87 lei
 • SCA FIRON BAR NIR - 3,201,914.43 lei
 • CABINET DE AVOCAT CLIZA MARTA - 2,462,488.20 lei
 • MITU SI ASOCIATII - 2,398,601.82 lei
 • DRAGOMIR SI ASOCIATII - 2,147,703.62 lei
 • ASOC. BRICIU CRAIU - 1,905,499.50 lei
 • DOBROVICI SORIN VASILE - 1,191,398.00 lei
 • SCA ZAMFIRESCU, RACOTI & PARTNERS - 1,008,113.47 lei
 • DRAJNEANU CARMEN - 986,322.85 lei
 • TATARUS CARMEN - 910,054.00 lei
 • SCA BUSTEA DEHEZA SI ASOCIATII - 788,981.10 lei
 • IONESCU SI SAVA - 483,005.99 lei
 • SCPA CEPARU IRIMIA - 117,774.70 lei
 • BOMBESCU IOAN MARIUS - 113,391.45 lei

Primăria Capitalei are la Departamentul juridic 48 de persoane dintre care 28 consilieri juridici au atribuții de asistență și reprezentare în instanță, 18 consilieri juridici au atribuții în vederea aplicării legilor proprietății - Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 112/1995 (nu au activitate de reprezentare în instanță), 9 consilieri juridici sunt repartizați la Serviciul legislație și Avizări contracte.

Numărul proceselor aflate pe rol (în diverse faze procedurale) în care Municipiul București, Primarul General al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de reclamant, pârat, intervenient sau chemat în garanție este, la această dată, de aproximativ 5.300 de litigii, potrivit sursei citate.

Interesant este că cei 28 de juriști ai Primăriei reprezintă instituția în majoritatea proceselor, respectiv 4.800 din 5.300.

”Cei 28 de consilieri juridici care au atribuții de reprezentare a intereselor Primăriei Municipiului București în fața instanțelor judecătorești, își desfășoară activitatea la toate instanțele judecătorești de la nivelul municipiului București (6 judecătorii, 7 secții civile și de contencios administrativ ale Tribunalului București, 6 secții civile și de contencios administrativ ale Curții de Apel București și 3 secții civile și de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție), la care se adaugă reprezentarea în fața Registrului Comerțului și a Curții de Arbitraj Comercial București. Cei 28 de consilieri juridici care au atribuții de reprezentare în fața instanțelor judecătorești reprezintă interesele Municipiul București, ale Primarul General al Municipiului București, ale Primăriei Municipiului București şi ale Consiliului General al Municipiului București în aproximativ 4.800 de litigii”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la preluarea mandatului că este o problemă dacă Primăria Capitalei are atât de multe procese și va încerca să identifice cauzele.

Săptămâna aceasta, Nicușor Dan a anunțat că a oprit toate acțiunile de apărare în instanță în litigiile primăriei cu cetățenii care au solicitat informații de interes public pe Legea 544.

Primăria plătește servicii juridice suplimentare din vremea lui Oprescu

Primăria Capitalei a plătit în 2014 peste 21 milioane de lei către 11 firme de avocatură pentru servicii juridice, deși în același an a plătit și salarii de 1,7 milioane de lei celor 71 de angajați din cadrul Direcție Juridice, potrivit unui raport al Curții de Conturi obținut de HotNews.ro la vremea respectivă.

Firmele de avocatură cu care s-au încheiat contracte în baza acordului-cadru sunt, potrivit informațiilor furnizate de Primăria Capitalei: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen; Zamfirescu, Racoți & Partners; Leaua și Asociații; Firon Bar Nir, Mocanu și Asociații, Grigorescu, Stefanica și Asociații, Asocierea Mitu și Constantinof.

Curtea de Conturi a sesizat încă de atunci că este o problemă ca Primăria Capitalei să aibă și Departament Juridic care o reprezintă în instanță, și să contracteze aceste servicii în privat, cel puțin într-un caz constatând existența unui prejudiciu.

Mai exact, Curtea de Conturi a constat în 2014 "angajarea și utilizarea ineficientă a fondurilor de către Primăria Capitalei" prin plata sumei totale de 141.381 lei pentru servicii juridice achitate societății "Leaua și Asociații" pentru contestarea în instanța a unor decizii emise de Curtea de Conturi.

"Referitor la Societatea Civilă de Avocați Leaua și Asociații, acesteia i s-a plătit în anul 2014 suma totală de 4.663.524 lei, din care 141.381 pentru servicii aferente dosarelor împotriva Curții de Conturi. (...) Este de subliniat faptul că în cadrul entității audiate (n.r. Primăria Capitalei) există Direcția Juridic ce are în componentă sa personal propriu de specialitate juridică, alături de Director Executiv Adjunct și Serviciul Instanțe Civile și Contencios Administrativ) în total fiind un număr de 71 persoane încadrate în această direcție. Reprezentarea în instanța putea fi efectuată de către angajații acestei direcții conform atribuțiilor stabilite în fișa postului, așa cum s-a întâmplat în cazul Dosarului 13348/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București (care vizează anularea altor decizii ale Curții de Conturi). (...) În concluzie, toate rapoartele întocmite de către "Leaua și Asociații" puteau fi realizate de către juriștii angajați în cadrul Municipiului București, nefiind necesară externalizarea sericiilor aferente și plata sumei de 141.381 lei", se arată în raportul Curții de Conturi din 2014.

"În ce privește interesele Municipiului București, se constată că tocmai Curtea de Conturi București a stabilit prin deciziile contestate măsuri ce vin în interesul Municipiului București (recuperarea prejudiciilor, colectarea unor venituri suplimentare, remedierea unor deficiențe în evidență contabila sau în administrarea patrimoniului), în timp ce contestând aceste măsuri prin intermediul societăților de avocatură, conducerea municipiului București acționează tocmai împotriva interesului municipiului București, cheltuind în plus sume de bani care ar fi trebuit utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor primăriei", se mai arată în raportul Curții de Conturi din 2014.

Curtea de Conturi a constatat în mai multe cazuri că este o problemă ca instituțiile să-și angajeze din privat avocați dacă au departament juridic.

Ce spune legea


Ordonanța de urgență (OUG 26/2012 aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare) prevede următoarele:

(1) Autoritățile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societățile nationale, companiile nationale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultantă, de asistentă şi/sau de reprezentare.

(2) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistentă şi/sau de reprezentare, necesare autorităților şi instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;
b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autoritățile şi instituțiile publice ale administraţiei publice locale.

(3) În situații temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naţionale şi societăților comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:
a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar;
b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social.


OUG-ul respectiv există pentru a limita cheltuirea excesivă și nejustificată a banului public.


Un proiect de lege modifică situația

Senatul a aprobat la final de octombrie o propunere legislativă prin care instituţiile publice vor avea posibilitatea să achiziţioneze fără nici o restricţie servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Proiectul a fost inițiat de Robert Cazanciuv - senator PSD; Daniel Fenechiu - senator PNL; Nicoleta Pauliuc - senator PNL și Cosmin Preda - senator PSD. În linii mari, proiectul de lege elimină restricțiile impuse prin lege în 2012, privind achiziția de servicii juridice. Proiectul de lege se află acum în dezbatere la Camera Deputaților, cameră decizională.

Inițiatorii proiectului de lege care abrogă prevederile Ordonanței din 2012 spun că situația nu mai este comparabilă cu 2012 din punct de vedere financiar.

”Apreciind faptul că sunt depăşite circumstanţele economico-financiare ale anului 2012 care au condus şi impus, astfel cum este reliefat şi în nota de fundamentare a acestei Ordonanţe de urgenţă, la instituirea unei astfel de măsuri menită a reduce cheltuielile din bugetul de stat pentru această activitate. Ținând cont de faptul că în majoritatea entităților mai sus menţionate sunt sau ar trebui să fie organizate structuri interne de genul „birou contencios" sau ,,birou juridic" în care îşi desfăşoară activitatea absolvenţi de studii juridice, ale căror atribuţii, conform fişei de post, includ şi aceste activități juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare ale instituţiei respective, precum şi de faptul că nu întotdeauna în astfel de structuri sunt încadrate suficient de mult persoane. Considerând faptul că prevederea referitoare la simpla existenţă în structura organizatorică de personal propriu de specialitate juridică care conduce la interdicţia de a se achiziționa serviciile juridice mai sus menționate, fără a se face o precizare clară în ceea ce priveşte încadrarea sau nu a acestei persoane în structurile interne mai sus menţionate, poate crea blocaje în activitatea unor astfel de unităţi angajatoare, fiind cunoscute în anii trecuţi situaţiile unor primării de exemplu de localități mici care nu aveau în structura de personal jurişti cu experienţă care să le poată asigura aceste servicii. (...) Apreciem că abrogarea acestor prevederi va crea posibilitatea ca în anumite spete complexe, procese care necesită un volum mare de muncă şi de reprezentare, entitățile mai sus menționate să poată apela la servicii specializate de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare, cu firme mari de avocatură care dispun de resursele umane necesare, profesionale, cu experienţă în activitatea de reprezentare, cu avocați de o înaltă pregătire, specializaţi în diferitele domenii ale dreptului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Asociația Salvați Bucureștiul, care are mai multe litigii cu Primăria Capitalei, în care încearcă să anuleze proiecte nocive ale municipalității, a explicat de ce nu este în regulă ca instituțiile să contracteze fără limită servicii de avocatură din privat.

„Nu avem o problemă cu principiul în sine, de a permite instituțiilor să angajeze servicii juridice externe, dacă această posibilitate ar fi folosită în interesul nostru, al cetățenilor. În schimb, din experiența noastră de ONG care are litigii cu instituțiile publice de 12 ani, în special cu primăriile din București, am concluzionat că acestea angajează case de avocatură în special în dosarele contra noastră, a ASB. În celelalte litigii, se apără prin consilierii juridici ai instituției. Ca urmare a acestui fapt, în litigiile pe care le-am pierdut, casele de avocatură au cerut zeci de mii de lei cheltuieli de judecată de la noi, sume pe care instanțele le-au cenzurat (dar pe care primăriile le-au plătit avocaților în întregime), chestiune care ridică problema dacă nu cumva accesul la justiție al ONG-urilor devine prohibitiv. Considerăm că abrogarea art. I din OUG 26/2012 este o idee proastă, dacă ne uităm la cum înțeleg autoritățile să folosească acest drept de a-și angaja apărători externi. Dacă acum, când dreptul este încă limitat, se folosesc de el ca să descurajeze accesul la justiție al ONG-urilor, când dreptul acesta va fi necondiționat și nelimitat, oare cum îl vor exercita?”, explicau reprezentanții Salvați Bucureștiul înainte ca proiectul de lege să intre la vot în Senat.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

46121 vizualizari

 • +21 (29 voturi)    
  Reclame cu DUamna Gabi pe Hotnews (Vineri, 20 noiembrie 2020, 8:54)

  un domn [utilizator]

  Articole critice ( justificate de altfel ) la adresa DUamnei Gabi

  Doamna Ivanov

  Care ar fi ordinea Normala ? Dau click pe reclamele DUamnei Gabi sau citesc prima oara Articolul Dumneavoastra?
  • -22 (38 voturi)    
   Primăria are 153 de procese pe jurist. Enorm! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:20)

   Argon [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   Dacă primăria Bucureștiului are 4300 procese în prezent și doar 28 juriști care sa o poată reprezenta înseamnă ca la fiecare din ei revin în medie 4300/28 = 153.57 procese. Evident ca un avocat nu poate face fata la atâtea dosare.

   Citat:
   "Primăria Capitalei a plătit în ultimii 4 ani peste 70 milioane lei unor case de avocatură deși are departament juridic să o reprezinte în instanță, potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro. Departamentul juridic al municipalității este format din circa 50 de juriști, dintre care 28 o pot reprezenta în instanță. Pe rol, în prezent, 4.300 de procese. O parte sunt cu cetățeni care cer accesul la informațiile de interes public sau reclamă abuzuri făcute de Primărie."
   • +15 (23 voturi)    
    E si asta, (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:52)

    bancher [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Insa marea problema este ca acesti juristi sunt angajati pe pile. Firea stia bine asta, si de aceea a angajat case de avocatura de renume, macar cu acelea nu pierdea toate procesele. Daca te lasi pe mana juristilor din primarie (majoritatea absolventi de particulare dubioase), pierzi toate procesele.
    Pana la urma americanii au o vorba: ,,poti sa te zgarcesti la orice dar nu la avocati''.
    Ar fi interesant sa se faca o statistica, sa se vada cate procese au castigat aceste case de avocati pentru primarie. Daca nu au castigat, chiar ca sunt bani aruncati de pomana...
    • +30 (30 voturi)    
     mai interesant (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:13)

     naenae [utilizator] i-a raspuns lui bancher

     ar fi sa vedem in ce anume procese a ales madam sa plateasca 15 mil de euro din banii publici. Ca sa apere pe cine? cetatenii? banii lor? sau poate cumva sa-si apere ei partea dorsala? Pe banii nostri? Ce frumos...
     • +5 (5 voturi)    
      Pai... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 18:42)

      contributor.bis [utilizator] i-a raspuns lui naenae

      Faceti un proces Primariei pentru a afla adevarul.
      Sa speram ca Buncarul lu' Firea va fi distrus iar transparenta va fi de domeniu public în anul ...20-90.
   • +25 (29 voturi)    
    Acest Numar este nerelevant (Vineri, 20 noiembrie 2020, 10:34)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Toate spetele sunt identice
    DUamna Gabi s a folosit Cu Buna Stiinta de Aceste Firme cu specific in Avocatura pentru a Sicana Patitionarii

    Mai mult

    Aceste Firme de Avocatura puteau sa renunte in a sicana Cetatenii dar au preferat sa factureze catre Ciuma Roshie

    Acest Inventar al Infamilor Avocati trebuie sa fie lista pentru Orice Om care sa Evite sa Lucreze cu Acestia

    Lista Aceasta de Avocati ar fi buna pe o petitie asa NU, respectiv NU plati servicii juridice la Avocati Ciuma Roshie
   • +18 (18 voturi)    
    curios ar mai fi cine sunt juristii primariei (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:01)

    Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    si daca au vreo legatura cu acesta specialitate
    • +5 (7 voturi)    
     Nu ti-am spus ca majoritatea sunt (Vineri, 20 noiembrie 2020, 14:29)

     bancher [utilizator] i-a raspuns lui Captain Obvious

     absolventi de particulare.
   • +23 (25 voturi)    
    Serios ? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:21)

    sfarleaza [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Tinand cont ca o groaza de procese pe rol au fost intentate de cetatenii care cereau acces la date, inseamna ca primaria si'a creat intentionat volum de munca, in loc sa'l diminueze (si sa economiseasca bani grei!). Esti cumva abonat la generozitatea duamnei corupte ?
    • -20 (22 voturi)    
     A venit una si mai tare (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:21)

     Arminius [utilizator] i-a raspuns lui sfarleaza

     Firea e mic copil. Cu Nicusor Dan o sa avem procese in care si reclamantul si paratul vor fi in fapt aceiasi persoana. E senzatie. Indiferent cine va castiga procesul, Nicusor Dan va fi fericit.
     • +19 (19 voturi)    
      bine mah (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:45)

      sfarleaza [utilizator] i-a raspuns lui Arminius

      du'te acu' si ia'ti recompensa de la blonda ca ti'ai facut datoria pe hotnews :)
   • +27 (27 voturi)    
    Poate nu era nevoie de proces (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:37)

    t_beriu [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Daca Duamna raspundea la solicitari, asa cum LEGEA o obliga. Sau daca Duamna nu incalca drepturile cetatenilor, daca nu dadea autorizatii de constructie peste tot, daca isi facea datoria. Si nu se ajungea la mii de procese. Ce zici?
   • +4 (4 voturi)    
    Serios? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 23:52)

    Lionheart [utilizator] i-a raspuns lui Argon

    Ce zici prietene aici, 153 de dosare e mult pentru micuții de ei? Cele 153 de dosare nu sunt căzute SIMULTAN pe capul micuților, ci de-a lungul unui an. Adică vreo 13 dosare / lună. Adică un dosar la o zi și jumătate. Zi lucrătoare.
    Eu i-aș invita pe micuți să lucreze puțin și la privat, să vadă cam ce încărcare este și ce înseamnă munca cu adevărat. Să imiți o căpușă nu se cheamă muncă.
  • +34 (34 voturi)    
   Critice? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:24)

   Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   Da, si mie imi pare in dreapta reclame pentru duamna Fierea.

   Articole critice? Nu sunt defaimatoare, nu instiga, ci doar prezinta realitatea!

   Ca si statiile automate de masurare a poluarii aerului, indica niste valori REALE, nu pti sa zici ca sunt "critice"!
  • +19 (19 voturi)    
   nu e ceva controlabil (Vineri, 20 noiembrie 2020, 10:34)

   Captain Obvious [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   hotnews isi pune spatiul de reclama la dispozitie, daca daca psd are cei mai multi bani il cumpara. nu il cumpara de la hotnews, il cumpara de la cei care au cumparat de la hotnews sau poate si mai departe in lant.
  • +5 (15 voturi)    
   Nu e reclama de la google? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 10:43)

   therealpaulie [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   Cred ca reclama e de la google. Hotnews nu are nimic de a face cu ea, nu poate controla la ce face google reclama
  • -17 (17 voturi)    
   Articolul (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:43)

   Unforgiven [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   E de mahala si e pentru prostit rezistacii!

   Nu exista ca primaria sa nu plateasca case de avocati, iar suma platita nu reprezinta nicio dovada a faptului ca ar fi fost ceva in neregula.

   Mai bine ne uitam la Antena 3!
   • +16 (16 voturi)    
    Acolo e Lumina Ta (Vineri, 20 noiembrie 2020, 14:06)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Nu a Mea
   • +7 (7 voturi)    
    Foarte bine (Vineri, 20 noiembrie 2020, 22:46)

    midufi [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Tu sa stai pe Antena 3.
    De fapt, ce mai cauti e aici?
   • +5 (5 voturi)    
    Zi zău! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 23:56)

    Lionheart [utilizator] i-a raspuns lui Unforgiven

    Tu ești angajat la care dintre casele de avocatură enumerate mai sus?
  • +4 (8 voturi)    
   intr-o tara normala (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:50)

   sauvage [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   Intr-o tara normal, cu stat de drept, in care procurorii si judecatorii nu sint mina in mina cu politicienii si infractorii, toate acestea sint motive reale pentru inculpare. Iar daca presa ar fi profesionista pina la capat, aceste exemple ar fi cercetate pina la capat. Altfel, simple informatii si doar atit. Eu m-am saturat sa tot aud partidul din opozitie cum acuza ca partidul la putere fura, ca politicienii si demnitarii in functie fura, iar cind au puterea, nu se mai intimpla nimic. Pe scurt, daca acum, PNL sau Nicusor Dan vor sa faca ceva, sa comande un audit, prin care sa fie analizate oportunitatea si eficienta acestor investii, sa fie sesizata Curtea de conturi (chiar daca e in mina PSD) si alte institutii in drept (DNA etc). Nu o vor face pentru ca sint solidari la furat si veti vedea ca am dreptate. Cind voi vedea ca pentru furaciunea cu companiile publice create la Bucuresti doar pentru a face locuri caldute pentru multi si pentru a sifona banii publici, Firea si altii responsabili vor ajunge la tribunal si apoi la inchisoare, atunci voi crede ca se vrea indreptarea lucrurilor. Altfel, Gabi FIREA ne va da lectii multe de democratie si chletuire de ban public, asa cum fac multi si in tara, iar peste o luna va fi senator in Parlamentul Romaniei si ne va arata degetul la toti. Mi-e greata si nu vreau sa mai vad articole de acest fel. Ele trebuie insotite de o nota in care sa se spuna ca pentru acest lucru, au fost sesizate : DNA, Curtea de conturi, au fost comandatate audituri de oportunitate a chletuielii etc.
  • +7 (7 voturi)    
   Cine stie... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:52)

   dandra [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   ...posibil sa fi fost un atac cibernetic din partea psd.

   Prefer sa cred ca a fost o greseala si nu o intentie de a face reclama la ciuma rosie.
  • +9 (9 voturi)    
   Hmmm (Vineri, 20 noiembrie 2020, 14:00)

   robert.b [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   Intr-un caz cucoana si-a servit clientela (de aflat p'andaratul), in celalalt banii publici de finantare a partidelor sunt folositi pentru promovarea unor persoane nocive, care nu au legatura cu, vorba lui izmana, "interesul national". In ambele cazuri este vorba de bani furati, nici nu mai conteaza ordinea click-urilor.
  • -3 (5 voturi)    
   ce pacaleala... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 15:47)

   muscha mbanana [utilizator] i-a raspuns lui un domn

   treaba asta cu avocatii , e vrajala ,sa castige psd-ul alegerile !
 • +33 (35 voturi)    
  ALOOOOO; (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:05)

  Fu Thien Zbang [utilizator]

  DNA, se aude/
  unde v-ați ascuns de când lck a fost eliminată de jigodiile psd-toader-ccr?
  • +21 (21 voturi)    
   Nu e de mirare ca Firea era procesomana (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:30)

   t_beriu [utilizator] i-a raspuns lui Fu Thien Zbang

   Daca nu dadea din buzunarul ei, normal ca ii era usor sa dea in judecata pe oricine o vorbea de rau (chiar si justificat, cu dovezi). Ma intreb cate milioane s-au pierdut din banii cetatenilor doar ca blazonul duamnei sa ramana nepatat cat mai mult timp (suficient cat sa incerce sa castige niste alegeri)?
   • +5 (7 voturi)    
    blazon??!! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 14:58)

    Fu Thien Zbang [utilizator] i-a raspuns lui t_beriu

    poate vrea să-și facă vreo dinastie de parveniți!!
    din ce știu,parveniții sunt doar parvenițialtfel e ok!
 • +38 (40 voturi)    
  jaf la drumul mare (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:14)

  Zentrix [utilizator]

  "Interesant este că cei 28 de juriști ai Primăriei reprezintă instituția în majoritatea proceselor, respectiv 4.800 din 5.300"

  Asta inseamna ca 74 milioane de RON au fost dati pentru ca Primaria sa fie reprezentata in aproximatix 500 dosare. La o prima socoteala asta inseamna peste 30.000 euro pe dosar - reprezentarea juridica.

  La astfel de sume uriase cred ca circuitul banilor era posibil sa nu fie intr-un singur sens, asta fiind forma prin care se capusa banul public urmand ca prada sa fie ulteriror impartita intre faptuitori/praduitori. Cred ca organele competente pot elucida asta: complexitatea dosarelor versus cunatumul foarte mare al onorariului. Se lasa cu parnaie
 • +29 (31 voturi)    
  ... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:21)

  g01an [utilizator]

  nu sunt impotriva contractarii unor firme private cand vine vorba de chestiuni grave/importante dar ce conteaza la finalul zilei sunt rezultatele si aici nu se justifica contractele respective. si-au platit avocatii care se ocupa de diverse marsavii cu bani publici. cel mai probabil.
 • +26 (28 voturi)    
  Felicitari! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:22)

  Mortaciune ambulanta [utilizator]

  Sa ne traiasca frumoasa si prolifica noastra Primaritza, si foarte combativa dumneaiei stilista personala!
  • +12 (12 voturi)    
   Bucurestenii (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:33)

   Alexa.99. [utilizator] i-a raspuns lui Mortaciune ambulanta

   au ce merita.
   Au votat cu cineva mai decent? Multi dintre ei s-au stresat sa merga la vot in 2016? Apoi s-au trezit comentand ca nu le place. Prostia se plateste.
   • +10 (12 voturi)    
    Imi pare rau! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:18)

    Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui Alexa.99.

    Imi pare rau, dar aveti perfecta dreptate: NOI, de buna-voie si nesiliti de nimeni, am votat-o pe stirista Varanului!
    Si o sa o mai votam si pe 6 decembrie, la Senat!
    Chiar penalul si arogantul Oparescu avea calitati mangeriale mai bune decat neavasta lui Pandele, dar noi am votat-o pe mama eroina!
  • +14 (14 voturi)    
   Banuiesc ca poti Specula (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:37)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Mortaciune ambulanta

   Cate ore de Asistenta Juridica sunt “pe bune “ si cate nu. Stilista care si “ a cumparat” ultimul model de Range Rover oare nu cumva din astfel de sifonari financiare ?
   Adica asistenta juridica Budeanu web style
   • +10 (10 voturi)    
    Si ce daca? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:20)

    Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui un domn

    Intrebare este foarte pertinenta.
    Numai ca votantii credinciosi ai pedesereului se uita doar la Antena 3 si nu isi pun NICIODATA intrebari!
    • +6 (6 voturi)    
     Aici N am Replica (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:35)

     un domn [utilizator] i-a raspuns lui Mortaciune ambulanta

     Am uitat de Ventilatorl 3 ca INCA este Protejat de CNA, in fond tot o Firma de Avocatura Ciuma Roshie
 • +2 (10 voturi)    
  Angajati o alta casa de avocatura! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:55)

  Jolly Roger [utilizator]

  ... una care sa dovedeasca in instanta reaua-credinta in gestionarea banului public si sa obtina recuperarea banilor!

  A, numai facem spume la gura ca ”uite, a furat?”
  Fapte oameni buni, fapte.
  DNA & Co, nu articole in presa!
 • -16 (22 voturi)    
  Se cam confirma teoria papagalului de Gusa (Vineri, 20 noiembrie 2020, 9:55)

  adi_69 [utilizator]

  Manevra electorala disperata a galbejitilor pentru a-si opri caderea in sondaje este sa dea cat mai mult in Firea. Ceea ce HN face de saptamani intregi.
  In cazul de fata, daca esti obiectiv:
  - Voluntareasa chiar poate sustine ca s-a respectat legea. In majoritatea proceselor PMB este reprezentata de pacalicii ei. Pentru cele date smecherilor din privat se poate discuta un cincinal daca au fost temeinic justificate, dar daca au aprobarea Consiliului General, o pupa pe portofel.
  - decizia lui Nicusor cu renuntarea la aparare in procesele cu informatiile de interes public e cu dus-intors. Daca acolo sunt si terti care considera ca alea nu sunt informatii publice si ii lezeaza, pot da primaria in judecata ca le-a furnizat (daca era decizia instantei era altceva). Si atunci sa vezi procese adevarate si despagubiri babane daca le pierde PMB...
  • +10 (14 voturi)    
   Bine Ai Spus Papagalu Gusa (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:24)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui adi_69

   In afara de grasimea de pe penele lui badijonata de Vasile Dancu nimic plus valoare de adaugat !

   P$D este aproape de Nerelevanta in Romania insa NU vede Chiar Toata Lumea

   La un 10 % in Parlament pentru P$D in 2020 poti spune Linistit Bogdaproste !
   • -10 (12 voturi)    
    Da 10% (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:05)

    adi_69 [utilizator] i-a raspuns lui un domn

    peste PNL (dupa redistribuire), nu mai visa degeaba..
    • +8 (10 voturi)    
     hehe (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:45)

     transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui adi_69

     Penalule, voi chiar mai credeti ca VREODATA o sa mai ajunga #ciumarosie la putere??
     Mwuahahahaha.

     Voi chiar credeti ca romanii nu stiu ca sunteti cu furstul? Asa un picior in fund va dam de nu va opriti pana la Rahova.

     Maxim 7 la suta la alegerile astea ia piziideaua #ciumarosie si in cateva luni se desfiinteaza.
     • -5 (9 voturi)    
      Esti prea sarac cu duhul (Vineri, 20 noiembrie 2020, 15:13)

      adi_69 [utilizator] i-a raspuns lui transpenibilus

      chiar spalat pe creier. De unde ai tras concluzia ca sunt penal si cu furtul?
      Am dat un pronostic, pe care mi-l mentin, ca la alegerile din 6 decembrie PSD ia peste PNL. Si oricum dupa redistribuire va avea cel putin 30%.
      Tu zici 7. Hai sa punem pariu, sa vedem care va fi mai aproape de realitate. Cine pierde dispare 6 luni de pe HN. Te prinzi?
      • +8 (8 voturi)    
       Missing People from P$D (Vineri, 20 noiembrie 2020, 15:49)

       un domn [utilizator] i-a raspuns lui adi_69

       A inceput de ieri cu Florea de la S5
       Urmeaza Tudorache si Compania Mobila
       Cred ca intre grau si tarate, tu ai stiinta ca Numai Taratele sunt Ok
 • +19 (19 voturi)    
  mda (Vineri, 20 noiembrie 2020, 10:01)

  liviu_ [utilizator]

  inca o dovada ca psd e un partid de hoti...
  dar na... cine ii voteaza nu intelege nici acum!
 • -19 (23 voturi)    
  citind articolul (Vineri, 20 noiembrie 2020, 10:22)

  cucuveauamov [utilizator]

  #rezistentii vor uita ca nu le curge apa calda si vor intelege inca o data de ce nu merge nimic bine in tara asta ... Dragnea!
  • +12 (12 voturi)    
   Ce mai face Dragnea ? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:25)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   Nu l a pupat INCA Coviduu ?
  • +12 (12 voturi)    
   da (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:26)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui cucuveauamov

   orice tampenie face psd tu gasesti o modalitate sa o intorci ca la ploiesti si de fapt sa fie vina pnl.usr (nicusor dan in cazu asta... logic ca e vina unuia care e prim de 1 luna si nu celeia care a fost primar 4 ani si in mandatul careia au inceputt aceste probleme)...

   ba macar nu mai fi ipoctir si mincinos si recunoaste ca esti o sluga psdista
   • +3 (3 voturi)    
    Ai Cerut Maxim (Vineri, 20 noiembrie 2020, 15:19)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    Raportat la Cat Poate
   • +4 (4 voturi)    
    Dar nu ii invidiati?! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 19:12)

    Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui liviu_

    Este emotionant devotamentul trolllilor fata de Partidul lui draknea!

    Exact asa cum spuneti, "orice tampenie face psd tu gasesti o modalitate sa o intorci ca la ploiesti si de fapt sa fie vina pnl.usr"!!

    Este formidabil pentru pedesere sa aiba un astfel de electorat neconditionat fidel!

    Noi, cei care votam pe liberali sau USR+, PMP sau orice altceva decat pedesereul si satelitii sai (acum nu mai este "alde", in schimb a aparut "haur"!) avem o atitudine critica, si ne suparam pe cei care i-am votat , daca nu isi respecta promisiunile. Sau daca nu sunt la inaltimea asteptarilor noastre!

    In schmb, mazeta si newlook, cucuveaua si unforgiven sunt totdeauna credinciosi pedesereului!!!
 • +3 (9 voturi)    
  MENTALITATE DE SCANDAL (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:37)

  BlueX [utilizator]

  CONTRA vs PRO

  CONTRA
  e f clar ca in stilul nostru mioritic se sifoneaza niste bani
  pe de alta parte se stie ca in dep juridic se regasesc specii rare de pasarici care stau pe diverse craci.. fara prea multa cultura profesionala ...

  PRO
  MENTATLITATEA asta de scandal nu prea isi are baze
  1. in general avocatii si juristii angajati in cadrul firmelor nu au cun ostintele si puterea unei case de vaocatura
  2. o casa de avocatura are putere mult mai mare sa castige un proces - deci un contract cu o casa de vaocatura este cel mai indicat

  dar asa cum spuneam.. teoria este frumoasa... iar mioriticul hotilor pusi sa conduca diverse instititutii publice se rezuma doar la FURT
 • -15 (17 voturi)    
  Si ce daca? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:41)

  sigint [utilizator]

  Disparitia acestui partid PNL este prioritara! PNL distruge ... de fapt a distrus Romania in anul asta cat PSD in tot mandatul! Jos PNL!
  • +10 (10 voturi)    
   Vezi ca... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:20)

   AdevaratulProfet [utilizator] i-a raspuns lui sigint

   ...ai cam uitat sa iti iei medicamentatia....
  • +8 (8 voturi)    
   ... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:28)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui sigint

   Ce a distrus pnl mai exact?
  • +7 (7 voturi)    
   serios?! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:27)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui sigint

   oricat de mult nu pot suferi pnl, iti spus sigur ca NU pnl a distrus tara

   dar na... acum are psd munitie sa injure pnl...

   eu zic urmatoru lucru: hai intai sa eradicam partidul cu (de departe) cei mai multi infractori din romania (psd ca ca fie clar si pentru un sclav ca tine)...
   si apoi scapam si de pnl, ok?!
  • +8 (8 voturi)    
   PS: (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:29)

   liviu_ [utilizator] i-a raspuns lui sigint

   tu cred ca ai confundat pnl cu covid... covidu ala pe care stapanii tai din psd urlau ca nu exista (si inca manipuleaza la latrine)

   de exemplu "doctorita" psdista care e oftalmolog urla la latrine ca "vaccinu anticovid e o prostie"

   voi sclavi infecti, faceti tot ce e posibil ca sa se raspandeasca virusul si apoi urlati ca pnl e de vina!
 • +14 (18 voturi)    
  Ce nenorocita! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:41)

  IPHONE [utilizator]

  Si cu cat tupeu minte in continuare si se lupta sa intre in parlament, ca doar nu o ramane pe afara, fara imunitate in vreme de covid... bine inteles din drsgoste pentru bucuresteni... o hoata si o mincinoasa!!!!! Ea si psd ul! Ciuma rosie!
 • -11 (19 voturi)    
  "jurnalism obiectiv..." (Vineri, 20 noiembrie 2020, 11:54)

  Alexey__ [utilizator]

  In general imi par destul de ok articolele scrise de hotnews, insa, de data asta, au dat-o complet cu mucii in fasole, din dorinta de "a-i da la gioale" dnei Firea.
  Articol scris tendentios, fara a incerca macar sa inteleaga de ce, in anumite situatii, se apeleaza la societati mari de avocatura. E evident ca sunt dosare in care un simplu jurist din primarie este total depasit si nu are cum sa faca fata. E normal sa existe transparenta in cheltuirea banului public, insa ar trebui si ca jurnalistii, sa scrie articolele in mod obiectiv si nu articole de can-can cu titluri de senzatie...
  • +10 (14 voturi)    
   Ba deloc! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:10)

   sfarleaza [utilizator] i-a raspuns lui Alexey__

   Nu este nimic tendentios in a publica cifrele primite, unde vezi tu cancan ? Sau pentru tine 15 milioane de euro cheltuiti de o primarie pe avocati e normalitate nonsalanta?
   • -8 (8 voturi)    
    recititi ce am scris... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:56)

    Alexey__ [utilizator] i-a raspuns lui sfarleaza

    Tocmai precizasem. E normal sa fie transparenta in cheltuierea banului public. Insa date si explicatii, intr-o maniera obiectiva. Cifrele nu sunt can-can. Restul articolului este. Nu vad sa fie un cabinet de avocat obscur abonat la procesele primariei...
    • +8 (8 voturi)    
     Cu niste precizari (Vineri, 20 noiembrie 2020, 14:03)

     Tore [utilizator] i-a raspuns lui Alexey__

     1. Sunt sume foarte mari de bani.
     2. "Transparenta" a aparut numai dupa ce madama a plecat din primarie.
  • +8 (10 voturi)    
   Ai inceput bine (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:21)

   Emiliom [utilizator] i-a raspuns lui Alexey__

   ...comentariul dar ai uitat sa scrii si ca "eu nu sant pesdiist"
   • +9 (9 voturi)    
    )))) il recunosc la Kiseleff 10 (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:36)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui Emiliom

    Toti, doar ca ii place Ceata ))))
    • -5 (5 voturi)    
     Nu stiu despre cine vorbiti... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 15:50)

     Alexey__ [utilizator] i-a raspuns lui un domn

     ...
   • -7 (7 voturi)    
    :) (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:04)

    Alexey__ [utilizator] i-a raspuns lui Emiliom

    Ma gandeam ca se deduce acest aspect din modul cum scriu... Majoritatea sustinatorilor (exceptand unii trolli) au o placere din a chinui limba romana.
  • +8 (8 voturi)    
   Accesul la Informatii Publice Neclasificate (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:32)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Alexey__

   Secret de Serviciu sau orice alt Nivel de Confidentialitate NU trebuie Aparat de Avocati

   Acesul la Informatii Publice Sicanat de Avocatii Mentionati este o Problema care ar trebui discutata URGENT in Asociatiile Profesionale si sau Baroul unde aacestia sunt Arondati

   Practic Aceste Firme de Avocatura au incalcat Voit Legi specifice cat si Constitutia

   Sa nu o dam dupa cires !
 • +9 (13 voturi)    
  Pupaza din tei, adica din Voluntari, (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:09)

  John M. [utilizator]

  a crezut ca de acolo va iesi la pensie peste 1000 de ani si toate faradelegile sale vor fi uitate.
  Asa ca lasati-o fara pene ca sa nu se mai umfle in ele si sa nu poata zbura peste gardul de la Rahova.
 • +9 (9 voturi)    
  Dispret fata de banul public... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:18)

  morometu [utilizator]

  Probabil banii astia ar fi trebuit sa ii regasim in dotarile spitalelor de subordonare locala... ori in investitiile blocate de ani de zile.
 • 0 (6 voturi)    
  I-auzi, (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:21)

  Laic [utilizator]

  PNL = PSD:

  "Senatul a aprobat la final de octombrie o propunere legislativă prin care instituţiile publice vor avea posibilitatea să achiziţioneze fără nici o restricţie servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Proiectul a fost inițiat de Robert Cazanciuv - senator PSD; Daniel Fenechiu - senator PNL; Nicoleta Pauliuc - senator PNL și Cosmin Preda - senator PSD. În linii mari, proiectul de lege elimină restricțiile impuse prin lege în 2012, privind achiziția de servicii juridice."
 • +10 (10 voturi)    
  aici sunt banii dumneavoastra (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:24)

  Ecce_Homo [utilizator]

  De regula firmele private care au jurist intern apeleaza la cabinete de avocatura pentru a intari opinia juristului intern sau pentru cazuri mai delicate.
  Intrebarea mea ar fi cate procese a castigat primaria cu acesti avocati platiti suplimentar.
  Asta ca sa nu zic ca-s bani aruncati pe geam... sau sa ii zic furt...
 • +4 (6 voturi)    
  HN: (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:31)

  achvp [utilizator]

  Cat n..bii o mai tineti pe reciclata asta cap de lista pe frontpage?
  Ne-am saturat sa o tot vedem de dimineata, de la 8:30.
 • +7 (7 voturi)    
  Jupaneasa Pandelica are sarma la aparari.pro bono (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:32)

  Plagarus [utilizator]

  Cu imunitatea parlamentara in papornita,spera sa ramana "nevatamata " penal !!!
 • -10 (10 voturi)    
  lel (Vineri, 20 noiembrie 2020, 12:46)

  Georgiana1995 [utilizator]

  Măh da' ce se înmulţesc articolele anti-trista moştenire n-ai pomenit. Noroc cu reclama aia cu FIREA :)
  • +3 (3 voturi)    
   Greu pentru postacii psd... (Vineri, 20 noiembrie 2020, 22:54)

   midufi [utilizator] i-a raspuns lui Georgiana1995

   Postarile pe Antene nu se platesc, asa ca...
 • +14 (14 voturi)    
  eu în locul ANAF aș trimite niște (Vineri, 20 noiembrie 2020, 13:05)

  Mariicaialbastri [utilizator]

  inspectori mai isteței peste Cabinetul Individual de avocat Mihai Ștefan (de care nu a auzit nimeni în București, pe site-ul Baroului București zice că e doar el și cu o stagiară) și l-aș lua la puricat: dacă s-a declarat plătitor de TVA, dacă a plătit TVA, dacă a plătit impozit pe venit, dacă a plătit la CNAS contribuții, ce cheltuieli deductibile are, chirie, etc. Bănuiesc că bani a avut să plătească toate angaralele că nu-s puține. Tot așa, aș face un control și la Mocanu & Asociații (fosta Boștină&Asociații care pentru o scurtă perioadă s-a chemat chiar Boștină, Buzăianu & Asociații dacă vă aduceți bine aminte) care se știe că lucrează 99% doar cu statul. Nu știu, poate se uită cineva pe time-sheet-urile firmelor ăstora de avocatură ca să vadă ce au prestat ele de atîta bănet, cum au retras asociații profitul, dacă au plătit toate angaralele, cine știe poate sare un iepure de undeva! Dacă sare iepurele în direcția bună poate iese cineva din letargie de pe Știrbei Vodă. Doar spețe din astea au mai avut, le amintesc de mitomanul vesel, de Hagi al avocaturii române - Dănuț Șova - ministrul marilor proiecte, de Turceni/Rovinari....
 • -7 (9 voturi)    
  Si Apple are departament juridic (Vineri, 20 noiembrie 2020, 16:19)

  t4v1 [utilizator]

  Si mai are si bani cash cat sa angajeze toti juristii din State, dar tot apeleaza la case de avocatura pentru procese.
  • +7 (7 voturi)    
   maru' public (Vineri, 20 noiembrie 2020, 19:03)

   Filbert [utilizator] i-a raspuns lui t4v1

   Apple e institutie publica? Daca e inseamna ca sint eu in urma cu stirile...
  • +7 (7 voturi)    
   DUamna Gabi Este Poama Stricata (Vineri, 20 noiembrie 2020, 19:05)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui t4v1

   Pe Bani Publici

   Diferenta Este Notabila
 • +9 (9 voturi)    
  cum e posibil? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 16:24)

  Filbert [utilizator]

  Scandalos e ca domnu' piperea n-a primit nimic, se pare...
 • +7 (9 voturi)    
  Oare ? (Vineri, 20 noiembrie 2020, 17:49)

  danmarian [utilizator]

  Nu e cazul sa i se impute fostei primarite Firea aceasta suma ? Este CURATA HOTIE !
  • +7 (7 voturi)    
   Esti Naiv (Vineri, 20 noiembrie 2020, 19:06)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui danmarian

   Ciolacuu si Cotzcarii de la Kiseleff 10 de unde crezi ca se Hraneau ?
 • +2 (2 voturi)    
  Noapte minții! (Vineri, 20 noiembrie 2020, 23:54)

  Lionheart [utilizator]

  citez din articol:

  "Curtea de Conturi a constat în 2014 "angajarea și utilizarea ineficientă a fondurilor de către Primăria Capitalei" prin plata sumei totale de 141.381 lei pentru servicii juridice achitate societății "Leaua și Asociații" pentru contestarea în instanța a unor decizii emise de Curtea de Conturi."

  Vă dați seama că astea - două instituții ale statului - se dau în judecată între ele, pe banii noștri?
 • +3 (3 voturi)    
  si acum aplicati un 20% (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 1:46)

  Coco Whistle [utilizator]

  prietenii stiu de ce.
 • +2 (2 voturi)    
  Interesant cati sar in apararea DuaMnei Gaby!!! (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 4:04)

  Fu Leng [utilizator]

  Spune multe nu? Despre cate taraturi a adunat Duamna Gaby la Primarie!!! Sau sa-i spunem Juvinarie?
  • 0 (0 voturi)    
   Juvinarie (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 21:48)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Fu Leng

   Este Termen Decent
 • +2 (2 voturi)    
  bani aruncati in vant (Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 8:41)

  cpan [utilizator]

  cati km de conducte termoficare s-ar fi putut inlocuii cu banii astia ? ca sa nu mai vorbim de banii aruncati pe toate voucherele , spectacolele , mititeii si alte pomeni electorale


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by