Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat joi proiectul pentru digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Primăriei Capitalei. Proiectul pilot va fi implementat la Spitalul Colentina și presupune în principal: automatizarea/ eficientizarea fluxurilor medicale, siguranţa datelor pacienţilor, telemedicina/asistenţa medicală la distanţă/ second opinion şi interconectare.

Spitalul ColentinaFoto: spitalul-colentina.ro

Până proiectul se va realiza, mai durează, pasul următor fiind realizarea unui studiu de fezabilitate, apoi achizițiile necesare.

"Ţinând seama de contextul epidemiologic COVID-19, digitalizarea este cu atât mai oportună cu cât va elimina pe cât posibil documentele în format letric din fluxul de spital. Astfel, se va diminua riscul de contaminare prin manipularea documentelor. În egală măsură, fiind un sistem de management integrat/centralizat, va fi facilitat accesul la informaţii în timp real cu privire la situaţia mişcării pacienţilor (saloane, paturi), la consumul de materiale sanitare, medicamente, starea de sănătate a pacienţilor internaţi, în vederea aplicării protocoalelor terapeutice într-un timp cât mai scurt. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de e-sănătate va contribui la debirocratizarea, îndepărtarea duplicării datelor medicale, asigurarea informaţiilor medicale relevante ale unui pacient, îndepărtarea datelor redundante din sistem, creşterea eficienţei personalului medical şi administrativ, îmbunătăţirea procesului de furnizare de servicii medicale şi, în consecinţă, evitarea unor erori. În plus, va permite accesarea securizată a informaţiilor medicale de către personalul medical (second opinion) aflat la distanţă, pentru eventuale situaţii speciale care impun un astfel de mod de lucru", se arată în raportul de specialitate.

Costurile proiectului vor fi stabilite în baza unui studiu de fezabilitate şi a unei analize cost beneficiu.