Primăria Sectorului 6, condusă de Gabrel Mutu, a fost obligată în această lună de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) să anuleze licitația de aproape un miliard de lei (fără TVA) pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare (inclusiv componenta de deszapezire) pe o perioadă de 8 ani. Motivul: un număr foarte mare de erori și omisiuni în documentația de atribuire, practic 80% din documentație ar fi trebuit corectată.

Masina de gunoiFoto: Wikimedia Commons

Într-un anunț publicat în 24 aprilie 2020 în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), se prezintă următorul motiv al anulării licitației:

  • "Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Conform Deciziei CNSC".

Decizia CNSC, un document de 130 de pagini, care prezintă analiza a 4 contestații, este de asemenea publicat în SEAP.

  • "Consiliul apreciază că, în mod individual, fiecare dintre lipsurile, neconcordanțele, erorile, conținute în documentație ar fi putut face obiectul unei remedieri, dar cumulate acestea impun în mod obligatoriu redactarea și publicarea unei noi documentații de atribuire, neputând fi efectuate remedieri în 80% din conținutul documentației fără a fi încălcate principiile care stau la baza Legii nr. 100/2016. Prin urmare, Consiliul apreciază că în documentația de atribuire se constată un număr foarte mare de erori și omisiuni, a căror corectare nu este posibil de efectuat în cadrul aceleiași proceduri și se impune anularea procedurii de licitație deschisă, offline", se arată în decizia CNSC.

CNSC a primit 4 contestații la această licitație, criticile conținute de acestea vizând încălcarea prevederilor legale în următoarele aspecte: valoarea și obiectul contractului, nivelul redevenței ('care nu reflecta un avantaj real și evident pentru entitatea contractantă'), tarifele pentru activitatea de deszăpezire, existența a numeroase contradicții între componentele documentației de atribuire în ceea ce privește cantitatea medie anuală estimată de deșeuri (de diverse tipuri) care urma să fie colectată de pe teritoriul Sectorului 6, astfel încât posibilii ofertanți sunt în imposibilitate de a elabora oferte admisibile și conforme etc...

Datele din contestația CNSC cu privire la firmele care au contestat licitația sunt anonimizate, dar nu suficient de bine. Se înțelege spre exemplu că trei dintre contestații au fost făcute de RER Ecologic Service Bucuresti REBU SA, de ROMPREST și de ROSAL Group.

Licitația Primăriei Sectorului 6 a fost demarată în luna ianuarie a acestui an, iar valoarea estimată a contractului a fost de 991.220.062 lei (fără TVA).

În baza contractului, urmează să fie asigurate: salubrizarea stradală, dar şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, împrăştierea materialului antiderapant şi combaterea poleiului.

Activitatea de salubrizare menajeră va cuprinde: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţile comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat; colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare; sortarea deşeurilor colectate în amestec, după caz; valorificarea deşeurilor.