Primăria Capitalei a deschis procedura de achiziție pentru cumpărarea terenului pe care va construi incineratorul de deșeuri. Municipalitatea dorește un teren cu o suprafață cuprinsă între 10 și 13 hectare, aflat la maxim 30 de km de centrul orașului (KM 0) și este dispusă să plătească până la 21 milioane de lei fără TVA.

Depozit Deseuri ChiajnaFoto: AGERPRES

Reamintim că Primăria Capitalei dorește să construiască un incinerator de deșeuri cu o capacitate de 235.000 de tone pe an, care va arde deșeurile ce ajung acum la groapa de gunoi și va produce energie electrică și termică. Valoarea investiției ar fi de 146 milioane de euro, în total, iar instalaţia de tratare a deșeurilor ar urma să fie funcțională până în 2023.

Demararea procedurii a fost anunțată printr-un anunț postat pe site-ul municipalității, iar instituția primește ofertele doar în data de 22.04.2020, în intervalul orar 10.00 - 14.00. Ofertele vor fi deschise pe 23 aprilie, ora 10, la sediul Primăriei.

”Având în vedere obligația respectării masurilor pentru prevenirea si gestionarea infecţiilor cu coronavirus (COVID 19) dispuse la nivel naţional si local, autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a nu mai organiza o şedinţa publica de deschidere a ofertelor, dar va comunica ofertanţilor, la adresele de email menționate. Contractul de vânzare - cumpărare se atribuie ofertantului care îndeplineşte cerințele din caietul de sarcini și a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire. Având in vedere ca atribuirea se face pe baza criteriului de atribuire conform Instrucțiunii, oferta câștigătoare este cea care a întrunit cel mai mare punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire”, se mai arată în anunț.

Prețul terenului are o pondere de 50% în punctajul de atribuire, restul fiind criteriile tehnice. Primesc mai multe puncte terenurile care sunt în intravilan, au drumuri mai late de 7 m, au acces la drum național, au utilitățile aproape.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat în luna februarie cererea municipalității de a achiziționa un teren pentru construirea incineratorului de deșeuri.

Potrivit hotărârii CGMB, terenul trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

  • Suprafaţa terenului să permită amplasarea instalației și a infrastructurii aferente;
  • Respectarea cerinţelor Ordinului O.M.S nr. 119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, privind existenţa unei distanţe de protecţie sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă;
  • Existenţa drumului de acces la teren care să asigure accesul în siguranţă a autospecialelor de mare capacitate după caz; Distanta de la amplasament până la rețeaua electrică de transport la care se va face racordarea;
  • Distanţa faţă de ariile protejate – să nu fie în apropiere Situri Natura 2000;
  • Să nu existe restricții arhitecturale sau peisagistice;
  • Amplasamentul sa fie ales astfel încât sa se respecte reglementările stabilite prin PUG.
  • După ce Comisia de evaluare va alege un teren, achiziționarea va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Inițial, municipalitatea dorea să construiască incineratorul pe terenul aferent CET Progresu, dar cum CET-urile nu au mai fost transferate la primărie, această soluție a căzut.

În cadrul Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti a fost analizate 3 amplasamente, fiind selectat pe baza unor criterii specifice terenul aferent CET Progresu - strada Pogoanelor nr.1 sector 4, însă reprezentanții municipalității spun că acesta nu mai poate fi folosit.