Primăria Capitalei a dat aviz de oportunitate pentru construirea unui cartier de blocuri de până la 12 etaje pe terenul fostei fabrici Frottierex, aflat între bulevardul Lacul Tei, bd. Barbu Văcărescu și strada Ramuri Tei. Zona respectivă este o parcelare de case, înălțimea maximă fiind de 5 etaje. Vecinii cer Primăriei Capitalei să nu aprobe cartierul de blocuri.

Strada FibreiFoto: Google Maps

Potrivit unui plan urbanistic zonal aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei, compania Frottierex dorește să construiască un cartier rezidențial cu 6 blocuri de 12 etaje, 4 de 8 etaje, 3 blocuri de 5 etaje și două de 2 etaje. Terenul are o suprafață de 27.361 mp. Proiectant este Wing Promo.

  • Indicatorii urbanistici existenți sunt: POT 60%, CUT-2,5, înălțime maximă parter plus 4 etaje
  • Indicatorii urbanistici propuși sunt: 60%, CUT -3, înălțime maximă 40 m (parter plus 12 etaje)

Pe partea dinspre Barbu Văcărescu, deja se află în construcție un bloc de 9 etaje, Primăria Sectorului 2 eliberând în 2017 autorizație pentru edificarea a două blocuri de 9 etaje și unul de 6 etaje. Și cele 3 blocuri eu fost cuprinse în planul urbanistic zonal aflat în dezbatere publică.

Primăria Capitalei a dat aviz de oportunitate pentru proiect în septembrie 2019, pașii următori fiind avizul de urbanism și aprobarea în Consiliul General a proiectului.

Vecinii care locuiesc în casele aflate între bd. Lacul Tei și strada Ramuri Tei, pe străzile Fibrei și Turnul Eiffel cer Primăriei Capitalei să nu aprobe proiectul imobiliar în această formă.

”Conform Planului Urbanistic General terenurile mai sus menționate se află în subzona M3 – subzona mixtă cu clădiri având înălțimi maxime de P+4E. Regimul tehnic prevede un procent maxim de ocupare a terenului – POT de 60% și un coeficient maxim de utilizare a terenului - CUT de 2,5 mp ADC/ mp teren. PUZ pus în dezbatere prevede construirea a 6 imobile cu regim de înălțime S+P+12E și a 4 imobile cu regim de înălțime S+P+8E, cu un CUT de 3 mp ADC/ mp teren, ce depășește valorile reglementate. Subsemnații, proprietari ai locuințelor din imediată vecinătate a imobilelor menționate mai sus, prin prezența, va aducem la cunoștință că ne opunem ferm oricărei derogări prin PUZ, față de regimul maxim de înălțime prevăzut de PUG pentru Municipiul București prelungit în anul 2015, și anume P+4E. Zona în care se dorește ridicarea celor 10 blocuri cu regimuri de înălțime semnificativ mai mari față de cel specificat în PUG este una eminamente de locuințe individuale cu regim de înălțime maxim de P+3, respectiv locuințe colective mici cu regim de înălțime P+5Er/ P+5E”, se arată într-o adresă trimisă de vecini Primăriei Capitalei.

Vecinii mai susțin că străzile Fibrei si Turnul Eiffel, care practic vor deservi cartierul de blocuri, au câte un fir pe sens și nu vor face față unui trafic intens.

”Infrastructură rutieră adiacentă (Străzile Fibrei și Turnul Eiffel) nu a fost proiectată pentru volumul de trafic anticipat de PUZ propus în dezbatere. Astfel, faptul că 3 din cele 4 cai de acces către ansamblul de locuințe sunt prevăzute din străzile Fibrei și Turnul Eiffel, va duce la blocarea completă a celor două străzi. În plus, subliniem că prospectul străzii Fibrei este de 10 m (carosabil 7m + trotuare 3m), parcarea și bandă de manevră aferentă acesteia fiind construcții private, ce nu contribuie la defluirea traficului pe strada Fibrei, al cărei carosabil rămâne cu 2 fire în PUZ. Solicităm astfel să ni se pună la dispoziție studiul de însorire și studiul de trafic aferente”, se mai arată în adresa transmisă Primăriei Capitalei.

Într-un răspuns transmis de proiectanți vecinilor afectați, arhitecții spun că zona nu va fi afectată și fac referire la prevederile din Planul Urbanistic Coordonator al Sectorului 2, document neaprobat.

” Pe Planul Urbanistic Zonal Sector 2, aflat în etapa de avizare, terenul care face obiectul P.U.Z. se încadrează în unitatea administrativ teritorială UTR M-Suzbonă mixtă, situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+ 14 niveluri cu accente de înălțime. (...) Prin respectarea tuturor indicatorilor urbanistici se va crea o dezvoltare pe verticală a întregului ansamblu, dezvoltare ce a fost alesă în vederea creerii unei zone verzi extinse la nivelul solului. Mărirea de spații verzi care vor duce la îmbunătățirea calității vieţii zonei, dar și la dezvoltarea acesteia în conformitate cu palierul strategiei de dezvoltare urbană. Soluția propune o circulație carosabilă și pietonală pe terenul în cauză, cu acces principal din Bulevardul Barbu Văcărescu și din strada Fibrei. În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că strada Fibrei nu va suferi modificări majore, ea păstrându-și profilul existent, extinzându-se astfel spre vest astfel încât să se creeze o legătură cu Strada Barbu Văcărescu. Modificarea va fi făcută în dreptul investiției private, pentru fluidizarea traficului din zonă, iar parcarea se va face pe domeniul privat, atât la sol cât și în subteran. (...)Prin păstrarea retragerilor obligatorii faţă de vecinătăți și totodată prin păstrarea caracteristicilor sistemului de circulaţie, în scopul fluidizării traficului urban, noua dezvoltare nu va afecta vecinătăţile”, se arată în răspunsul transmis de proiectanți vecinilor nemulțumiți.

Aceștia însă nu cred că blocurile construite lângă casele lor nu îi vor afecta.

”Răspunsul primit la solicitarea noastră este incorect și bazat pe o serie de inadvertențe și informații false. Inserția acestui ansamblu imobiliar, în formă propusă, nu reprezintă în nici un caz “realizarea unei zone de congruentă” între două structuri urbane diferite” (așa cum susține SC Wing Promo SRL) ci “mutilează” structurile urbane existente. Congruenta ar fi realizată prin structuri P+4/ P+6, nu printr-o structură mamut de 6 blocuri lipite între ele cu regim maxim de înălțime P+12! Traficul auto generat de construcția acestor blocuri ar duce la creșterea semnificativă a poluării în această zona a orașului, în condițiile în care Bucureștiul se confruntă deja cu depășiri semnificative ale nivelurilor maxime admise. Documentația depusă pentru elaborarea PUZ prevede o derogare grosolană de la PUG al Municipiului București care nu aduce nici un fel de plus valoare orașului sau comunității ci numai dezvoltatorului imobiliar iar acest lucru nu justifică aprobarea acestui PUZ”, este replica cetățenilor.

Țesătoria Frottierex și-a încetat activitatea în toamna anului 2019, fiind ultima unitate funcțională a fostei Întreprinderi Textile Suveica, înființată în 1893. În august 2018, acționarii Frottierex au aprobat cesionarea întregului pachet de acțiuni al societății contra unui preț de 12,5 milioane euro, către Dezvoltatorul imobiliar cu capital turc Caba Group, potrivit Profit.ro.

Celelalte două unități ale întreprinderii Suveica au fost transformate încă de dinainte de criza imobiliară din 2008 în ansamblurile rezidențiale Washington Residence, dezvoltat de Sorin Crețeanu în zona Dorobanți, și Rose Garden, dezvoltat de Globe Trade Centre în zona Obor.