Primăria Sfântu Gheorghe a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre ce vizează interzicerea comercializării şi utilizării petardelor pe raza municipiului, potrivit Agerpres.

HotNews.roFoto: Hotnews

Proiectul, iniţiat de primarul municipiului, Antal Arpad, prevede sancţionarea cu avertisment sau amendă contravenţională de la 1.500 la 2.000 de lei a persoanelor fizice şi juridice care încalcă aceste prevederi, în cazul celor din urmă fiind prevăzută şi măsura complementară de anulare a autorizaţiei de funcţionare emisă de Primărie.

De asemenea, rănirea unei persoane sau a unui animal prin utilizarea petardelor se sancţionează cu avertisment sau amendă contravenţională de la 2.000 la 2.500 lei.

Potrivit proiectului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către Poliţia locală.

În referatul semnat de primarul Antal Arpad se arată că măsura este necesară, deoarece în preajma sărbătorilor de iarnă se intensifică comercializarea şi utilizarea petardelor, iar de foarte multe ori aceste articole pirotehnice sunt utilizate în mod abuziv, fără a fi respectate cele mai elementare măsuri de securitate, provocând un "mare disconfort", prin zgomotul produs, atât oamenilor cât şi animalelor.

"Având în vedere dimensiunea fenomenului, respectiv utilizarea petardelor, cu raportare la numărul mare de persoane care au acces la aceste produse pirotehnice, se pune problema dacă acest fenomen poate fi efectiv ţinut sub control, fapt pentru care, la acest moment, s-ar impune reglementarea acestui aspect, în sensul interzicerii comercializării şi utilizării petardelor pe raza municipiului Sfântu Gheorghe", se arată în referat.

În raportul de specialitate întocmit de Poliţia locală se precizează că angajaţii instituţiei au fost, de-a lungul timpului, puşi în situaţia de a soluţiona multe reclamaţii venite din partea cetăţenilor nemulţumiţi de tulburarea liniştii şi ordinii publice prin folosirea neadecvată şi abuzivă a petardelor, însă se arată că proiectul de hotărâre nu întruneşte condiţiile de legalitate, în sensul că acest domeniu nu poate fi reglementat printr-o hotărâre a Consiliului local.

"Acest act cu caracter normativ, în cuprinsul căruia se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, încalcă prevederile imperative ale articolului 2, aliniatul 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului", se precizează în raport.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei sau pe pagina de internet a instituţiei, cetăţenii putând formula amendamente până la data de 7 februarie a.c.