Licitația de 1,15 miliarde lei organizată de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice, pentru următorii 7 ani, a fost contestată de unul dintre competitori la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Firma acuză că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții sunt de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom.

GunoiFoto: Hotnews

Firma care a făcut contestația la CNSC cere suspendarea licitației și modificarea condițiilor care ar îngrădi dreptul de participare la licitație. Potrivit viceprimarului Dan Cristian Popescu, firma care contestă licitația este Romprest.

”Dorim să supunem atenţiei dumneavoastră mai ales faptul că toate condițiile acestei documentații sunt de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, deoarece sunt impuse realizarea de imobile şi obţinerea de autorizaţii legate de acestea în termene extrem de scurte, imposibil de respectat de către un alt operator. Menţinerea unui monopol şi a situației de captivitate a unei autorități față de un prestator încalcă regulile achizițiilor publice, ale concurenţei şi este extrem de păguboasă pentru toate părțile implicate, cu excepția deținătorilor acestui monopol”, se arată în contestație.

Nemulțumirile sunt legate de mai multe condiții impuse de Primăria Sectorului 2 în caietul de sarcini.

”Cerințele de calificare excesive, impunerea exclusivității utilizării dotărilor (inclusiv pentru deszăpezire) doar pe teritoriul Sectorului 2, necorelările între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în Propunerea Tehnică, cerințe tehnice neuzuale și inadecvate: înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime, o perioada de mobilizare mult prea scurtă, formulare cu cerințe nejustificate și nerealizabile sunt condiții de natură să influențeze în mod fundamental decizia unui ofertant de a participa la procedură. În ipoteza în care nu s-ar dispune suspendarea procedurii de atribuire, subscrisă, că și alți potențiali ofertanți, ar fi privată de posibiltatea de a depune oferta în cadrul acesteia, dat fiind caracterul nelegal, incomplet, neclar și inconsecvent al prevederilor Documentației de atribuire”, se arată în contestație.

Contestatarul mai reclamă că termenul dat pentru construirea stației de sortare este nerealist.

”Pagubele ar putea să apară pe parcursul derulării contractului, deoarece activitățile de sortare a deşeurilor municipale nu pot fi prestate în condiţiile prezentului contract şi de asemenea nu pot face obiectul unei subdelegări. Aceste activități implică construcţia de imobile complexe şi specifice (stație de sortare a deșeurilor) și o serie de activități preparative, cum ar fi identificarea locului/terenului de construcție, pregătirea documentelor și proiectelor etc. Termenele impuse, în cadrul cărora nu se pot realiza mobilizarea şi dotarea cu utilaje, ori dobândirea sau construcția de imobile sau instalații, numărul mare și caracteristicile speciale ale dotărilor că şi inadvertențele legate de tarifele de deszăpezire care influențează modul de facturare şi plata a serviciului, o serie de cerințe neuzuale și nespecifice sunt de natură se determine pagube, pentru că obligaţiile imposibil de realizat pot conduce la pierderi contractuale, iar un mod defectuos de plată şi facturare, la rândul sau, poate fi păgubos că și cerințele nespecifice care determina costuri nejustificate ori chiar imposibilitatea prestării unor activități sau operațiuni”, se mai arată în contestație.

Contestatarul cere scoaterea clauzelor care ar defavoriza alți agenți economici și ar îngrădi posibilitatea de a participa la licitație.

”Solicităm Consiliului admiterea că întemeiată a prezenței contestații, urmând că prin Decizia ce va pronunță să oblige Autoritatea Contractantă la adoptarea următoarelor măsuri de remediere: reducerea nivelul cerinței privitoare la cifra de afaceri medie anuală până la 150% din valoarea estimată anuală a contractului de delegare a gestiunii; acordarea permisiunii că în situaţia în care nu este asigurat volumul estimat de servicii din Caietul de sarcini, operatorul să utilizeze dotările asigurate pentru Sectorul 2 pentru prestarea altor activități din care să îşi poată asigura venituri acoperitoare, în condițiile în care asigură dotări suficiente pentru prestarea serviciilor în cadrul contractului, pentru cantitățile reale, reduse față de cantităţile estimat inițial; introducerea în Caietul de sarcini a unui paragraf care să se precizeze că exclusivitatea utilizării dotărilor pentru deszăpezire nu este aplicabilă decât pentru sezonul de deszăpezire, în condițiile în care ele ar putea fi folosite pentru alte activități în afară acestuia, evitându-se niște pierderi nejustificate”, se arată în contestație.

Contestatarul mai cere asigurarea unei corelări precise între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în propunerea tehnică, renunţarea la cerința privitoare la înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, orientând dotările respective pentru operațiuni adecvate şi eficiente, cum ar fi întreținerea curăţeniei; renunțarea la colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime a aşa numitei fracții uscate (plastic/metal/hârtie/carton) și alinierea la prevederile normativelor din domeniu prin stabilirea de puncte de colectare pentru deşeuri, care să satisfacă condițiile de igienă, confort urban şi eficiență a prestației.

Alte cerințe sunt: extinderea perioadei de mobilizare la un termen realist și fezabil de cel puțin 180 de zile; eliminarea cerințelor privitoare la Declarația de disponibilitate dată de personalul angajat cu contract de muncă și la recomandările de la beneficiari pentru experiență profesională a angajaților, corectarea clauzelor contractului pentru că ambele părți să poate aplică penalități simetrice în cazul nerespectării prevederilor contractului de către partener, într-un cuantum predeterminat şi de asemenea, ambele părți să aibă dreptul la reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor de către partenerul contractual, dar în condiții de preaviz şi cu termene de remediere prestabilite.

Ce părere au reprezentanții Primăriei

HotNews.ro l-a contactat pe viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, pentru un punct de vedere referitor la acuzațiile aduse în contestație. Acesta spune că se respectă legea.

”Este o contestație de la Romprest. Licitația merge mai departe deocamdată, se anulează doar dacă CNSC sau o instanță le dă dreptate. Ei doresc o cifră de afaceri mai mică, cât au ei, dar se pot asocia ca să aibă cifra de afaceri cerută. Noi am făcut licitația în baza unor studii făcute de consultanți, caietul de sarcini este agreat cu ANAP-ul, a durat 6 luni, de asta a și durat atât să lansăm licitația. Data depunerii ofertelor este 10 decembrie, ei mai cer să amânăm această dată”, a explicat acesta.

Licitație de 1,15 miliarde de lei pentru salubrizarea Sectorului 2

Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.

Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;

c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019.

Posibil monopol pentru sortare

Primăria Sectorului 2 cere acordul Consiliului General al Municipiului București să se asocieze cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, potrivit unui proiect aprobat la ședința Consiliului Local Sector 2 din luna septembrie. Supercom, deținută de un fost senator PSD, Ilie Ciuclea, ar urmă să construiască acest centru, în valoare de 45 milioane de euro, pe cheltuiala sa, însă Sectorul 2 se angajează să dea gunoiul municipal din Sector către acest centru pentru următorii minim 20 de ani, cu excepția celui care va fi ars la incineratorul Primăriei Capitalei.

Practic se dorește instituirea unui nou monopol, deoarece Primăria Sectorului 2 va plăti către acest centru un cost de sortare care este în medie echivalent cu costul de depozitare la groapă, circa 130-150 lei/tonă, iar prețul va crește în următorii ani, potrivit datelor din piață. În București sunt în acest moment 5 astfel de stații de sortare, inclusiv Primăria Sectorului 3 își face una, iar firesc ar fi atribuirea contractelor de sortare și valorificare să se facă prin licitație. Și Supercom ar avea o astfel de stație, potrivit datelor din studiul de oportunitate făcut de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea serviciului de salubrizare.

”În perioada 01.11.2010 - 31.12.2012, S.C. SUPERCOM S.A. a achiziționat și pus în funcțiune Uzina de sortare/pretratare deșeuri solide municipale cu o capacitate de procesare de 125.000 tone/an”, se arată în document.

În plus, Consiliul General al Municipiului București a adoptat în luna august Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru București. La pagina 315 este scrisă următoarea obligație pentru sectoare: "Organizarea de către sectoare a licitațiilor pentru delegarea gestiunii activității de sortare."

Reamintim că Primăria Sectorului 2 are un contract de peste 20 de ani cu firma Supercom, pentru colectarea deșeurilor și deszăpezire, în ultimii 10 ani contractul fiind prelungit prin acte adiționale. Abia acum, după ce în 2018 Înalta Curte a obligat primăriile să facă licitații pentru atribuirea acestor contracte, prelungirile fiind nelegale, instituția a lansat o astfel de procedură.

Protocolul de asociere a Primăriei Sectorului 2 cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, și prin care instituția se obligă să dea gunoiul din sector, în ultimii 20 ani, acestei firme, nu reprezintă monopol, se arată într-un drept la replică transmis de instituție către redacția HotNews.ro.

”De asemenea, atât în cuprinsul Referatului de aprobare, cât și în Protocolul cadru în discuție, este expres prevăzută condiția respectării tuturor actelor normative, regulamentelor etc. în ceea ce privește limitele de competență ale Sectoarelor, precum și determinarea prețului/tarifului prin proceduri concurențiale”, a transmis Primăria Sector 2.