Majoritatea PSD din Consiliul General a reaprobat delegarea gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor publice, pe o perioadă de 5 ani, către Compania Municipală Parking București. Compania ar urma să facă investiții de 58 milioane lei în următorii 5 ani, dintre care 300 de parcometre în valoare totală de circa 20 milioane lei, peste 13.600 de euro bucata, un software pentru parcometre în valoare de 2,3 milioane lei, software pentru gestionarea și mentenanța parcărilor - 8,5 milioane lei, modul deep learnig în valoare de 2,3 milioane lei și 15 milioane lei pentru reabilitarea parcărilor pe care le are în administrare.

Semn parcareFoto: pixabay.com

Redevența pe care o primește municipalitatea va fi de 1% din valoarea încasărilor pentru taxa de parcare. În total sunt 234 de parcări publice cu o valoare de inventar de 97 milioane lei.

Pentru realizarea investițiilor, compania municipală se poate asocia în participațiune sau poate lua credite.

Opoziția a criticat proiectul. ”Pentru parcometre, costul unei bucăți este de aproape 15.000 de euro, mi se pare o sumă imensă pentru un aparat în care bagi niște bani și îți dă un tiket. Softul care să opereze acest sistem de parcare este estimat la suma fabuloasă de 3 milioane de euro. Adică nu știu cum se fac asemenea estimări la compania municipală, dar aș vrea să văd de unde s-au inspirat. Chiar dacă să zicem că undeva în lume își pot permite să aibă parcometre cu 15.000 de euro bucata, pentru București nu mi se pare o investiție bine gândită, mi se pare un fel de tichide de mărgăritar”, a declarat Ciprian Ciucu, consilier general PNL.

Obiectul contractului de concesiune este:

- amenajarea, intretinerea, dotarea, exploatarea locurilor de parcare;

- sanctionarea pecuniara sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor/ autovehiculelor care staţionează neregulamentar în Parcaj ori care blochează accesul în parcaj;

- gestionarea parcajelor respectiv repararea, întreținerea şi modernizarea acestora;

- gestionarea și întreținerea parcului auto pentru ridicarea/blocarea autovehiculelor care staţionează neregulamentar în parcaje;

- încasarea Tarifelor Serviciului; încasarea sumelor rezultate din sanctionarea pecuniara sau exercitarea drepturilor legale asupra utilizatorilor/, staționate neregulamentar în Parcaje;

- gestionarea contractelor pentru folosinţa locurilor de parcare rezervate;

- gestionarea formularelor cu regim special şi a altor bunuri utilizate pentru prestarea serviciului;

- înfiinţarea unor Parcaje noi, conform Programului de Investiții;

- orice alte servicii conexe, necesare ce vor aparea pe parcursul activitatii conform obiectului.

Obligațiile Companiei Municipale sunt conform contractului următoarele:

- Sa asigure intretinerea, modernizarea, amenajarea si dupa caz, construirea Parcajelor,

dotarea acestora cu indicatoare, automate de plata, stalpisori, bariere, senzori, solutii

SMART PARKING, alte solutii de semnalizare in aceste Parcaje;

- Să gestioneze Serviciul, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea Regulamentului Serviciului

- Să realizeze toate demersurile pentru asigurarea finanțării, din venituri proprii sau din surse atrase, în condițiile legii, necesare pentru prestarea Serviciului, inclusiv fondurile necesare pentru realizarea investițiilor, din surse proprii şi/sau atrase, inclusiv contracte de creditare, de asociere în participatie etc;

- Să încaseze Tariful Serviciului;

- Să asigure tipărirea tichetelor, abonamente, bonuri cu valoare fixă etc., precum si orice alte operatiuni rezultate din implementarea componentei de ,,SMART PARKING”.

- Să întrețină și să modernizeze Parcajele conform unor programe de întreținere și modernernizare aprobate anual de către Delegatar;

- Să asigure dotarea Parcajelor cu indicatoare, parcometre, stâlpişori, bariere, stâlpi de iluminat, coşuri de gunoi, etc.

- Să asigure întreținerea și repararea părții carosabile din interiorul Parcajelor;

- Să asigure marcajele corespunzătoare în Parcaje și pe partea de carosabil destinată acestora;

- Să instaleze la loc vizibil normele/regulile de utilizare a Parcajelor;

- Să nu permită accesul în Parcaje a unui număr de autovehicule peste limita locurilor existente;

- Să asigure semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a Parcajelor

- Să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, deszăpezire, dezinsectie, dezinfecție și deratizare a Parcajelor numai cu operatori autorizaţi;

- Să asigure folosinta netulburată de către Utilizatori a Parcajelor;

- Să nu aplice alte Tarife decât cele aprobate de Delegatar;

-Să asigure eliberarea necondiționată a Locurilor de parcare/Parcajelor în cazul efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație;

- Să ţină evidenţa locurilor de parcare pe fiecare Parcaj, să păstreze toate documentele referitoare la acestea şi să le prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze control;

Reamintim că taxa de parcare în parcajele municipalității a crescut cu până la 10 lei pe oră în zona centrală.

Zona 0, compusă din 4 sub-zone, taxă de parcare 10 lei pe ora

- zona parcajului subteran Intercontinental, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I;

- zona parcajului subteran din Piață Unversității, străzile N. Bălcescu - I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenței - Halelor - I. C. Brătianu;

- zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moșilor - H. Botev - C. Coposu;

- a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu.

În zona 1 se aplică tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora: Piața Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Șincai – str. Lanariei – Calea Șerban Vodă – bd. Mărășești – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Hasdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzești – Piața Victoriei

Cum se aplică tarifele:

- 5 lei/ora – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00; după intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxării la un nivel dublu pentru fiecare ora de depășire.

- 2,5 lei/ora – tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora.