Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a semnat miercuri contractul de execuție a lucrărilor pentru reabilitarea casetei Dâmboviței (canalul colector de sub râu) pe un tronson de 10 km, sectoarele Ciurel – Unirii (LOT 1). Licitația a fost câștigată de asocierea Construcții Erbașu SA - GEMITE RO SRL, valoarea contractului fiind de 83,5 milioane lei fără TVA , iar termenul de execuție 24 de luni. Banii vin în principal din fonduri europene nerambursabile prin programul POIM.

Dâmboviţa, în zona Pieţei UniriiFoto: Hotnews

”Prin realizarea acestor lucrări se va reduce nivelul de infiltrații în acest colector, ceea ce înseamnă beneficii clare pentru sănătatea populației precum și pentru mediu, conform directivelor europene. Subliniez faptul că este pentru prima dată, în ultimele decenii, când administrația locală reabilitează rețeaua de canalizare a Bucureștiului și atrage fonduri europene pentru derularea acestui proiect major de investiții, esențial pentru Capitală", a declarat primarul Gabriela Firea.

Prin realizarea lucrărilor pe cele două loturi se asigură reabilitarea Casetei pe o lungime de circa 10,3 km, a unora din racordurile colectoarelor principale la Casetă, reconformarea a 4 accese tehnologice de vizitare existente și construirea a 19 accese noi, reabilitarea sau reconstruirea stațiilor de pompare a apei din dren de la Eroilor, Operetă și Mihai Bravu.

Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică pentru Lotul 1 -"Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare de pe partea stângă a Casetei în sectorul Ciurel-Unirii" a fost cea depusă de ofertantul Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA - GEMITE RO SRL, cu o propunere financiară de 83,502.675,02 lei (fără TVA). Contractele de lucrări au o durată de proiectare și execuție de 24 luni, la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defectelor.

Același ofertant a fost desemnat câștigător pentru lotul 2 - "Reabilitarea Casetei și a sistemului său principal de drenare de pe partea stângă a Casetei în sectorul Unirii-Vitan", valoarea contractului fiind de 106.140.549,80 lei (fără TVA).

Alte patru contracte de lucrări se afla in derulare

De asemenea, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene, prin POIM, se află în derulare încă patru contracte de lucrări ce vizează extinderea stației de epurare a apelor uzate Glina cu treaptă secundară și terțiară, de construcție a incineratorului pentru nămolul rezultat din procesul de epurare, lucrări în subteran de reabilitare a Casetei pe sectoarele Vitan-NH Popești și NH Popești-Glina, a colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, precum și de reabilitare/extindere a rețelelor de canalizare din cartierele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului.

”În cadrul lucrărilor la Incineratorul de nămol, au fost finalizate lucrările de excavații, de execuție și testare a coloanelor de beton necesare pentru îmbunătățirea rezistenței solului pentru toate obiectele incineratorului de nămol și au fost executate parțial lucrările de turnare a radierului. Pentru bazinele de aerare din cadrul stației de epurare au fost realizate lucrări de terasamente, precum și 94% din coloanele de material granular ce au rolul de a stabiliza solul. La decantoarele secundare au început lucrările de decopertare strat vegetal și cele de săpătură generală. La sfârșitul lunii iunie se înregistra un progres fizic global de 11,41%. Au fost realizate trei sisteme de descărcare a apelor provenite din lacurile Titan, Tineretului și Carol în cuva superioară a râului Dâmbovița care asigură reducerea aportului de apă neuzată (apă freatică, apă meteorică) care ajung în stația de epurare ape uzate Glina. Anul trecut au fost încheiate lucrările de racordare la rețeaua electrică a stațiilor de pompare din sistemul de descărcare a apelor provenite din lacurile Titan, Tineretului și Carol în cuva superioară a râului Dâmbovița. S-au continuat lucrările realizate în condiții extrem de grele, în subteran, pentru reabilitarea colectoarelor istorice de canalizare A0 și B0, fiind finalizate nouă tronsoane, reprezentând un progres fizic de aproximativ 47%”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Capitalei.

Valoarea totală a proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II” este de 1.738.198.440 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 1.448.498.700 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, între 03.01.2014 și 31.10.2020.