Primarul Gabriela Firea a repus pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu General proiectele de buget pentru cele 19 companii municipale ale căror hotărâri de înființare au fost anulate în instanță, fiindcă au fost adoptate ilegal. Bugetele propuse pe anul 2019 se ridică la peste un miliard de lei, din care peste 300 milioane lei merg pe salariile angajaților, peste 6.000 până la finalul anului. În plus, Gabriela Firea cere consilierilor generali să introducă în legalitate 4 dintre companiile municipale.

Gabriela FireaFoto: PMB

Este vorba despre:

 • - Compania Municipală Consolidări S.A.
 • - Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.
 • - Compania Municipală Iluminat Public București S.A.
 • - Compania Municipală Parking București S.A.. În cazul acestei companii se dorește și delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

Reamintim că la ultima ședință de Consiliu General bugetele companiilor nu au fost aprobate deoarece PNL, USR și PMP nu au votat pentru.

Anul trecut Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare ale celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. USR are pe rol un proces pentru desființarea lor. Gabriela Firea încearcă reorganizarea lor și reaprobarea în Consiliul General, pentru a le aduce în legalitate, însă reprezentanții opoziției au anunțat că nu vor vota proiectele.

Bugete companii 2019

Cele 19 companii au un buget estimat de peste 1 miliard de lei în 2019. Până la finalul anului, firmele estimează că vor avea circa 6.500 de angajați, iar cheltuielile cu salariile se ridică la circa 330 milioane lei, adică o treime din buget. Doar salariile consiliilor de administrație pentru cele 19 companii se ridică la 10 milioane lei. În proiectele de buget apar și datele privind profitul și pierderile pe 2018. Astfel, din cele 19 companii, doar 6 au ieșit pe profit, acesta totalizând 18 milioane lei. Restul de 13 au înregistrat pierderi, în total 33 milioane lei.

Cel mai mare buget estimat în 2019 îl are Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București, respectiv 343 milioane lei, urmată de Compania Municipală Consolidări București cu 214 milioane lei și Compania Municipală Managementul Traficului București cu 100 milioane lei.

În ceea ce privește personalul, cei mai mulți angajați îi va avea la finalul anului Compania Municipală Consolidări București, respectiv 1.500, urmată de Compania Municipală Pază și Securitate București - 1.300.

Pe profit contabil au ieșit următoarele companii: Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București, Compania Municipală Consolidări București, Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București, Compania Municipală Managementul Traficului București, Compania Municipală Agrement București S.A.

Ce buget are fiecare companie municipală și ce cheltuieli

Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

 • Buget venituri: 43,7 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 43,6 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 40,3 milioane lei, din care 646.000 lei pentru Consiliul de Administrație;
 • Număr angajați: 1.300 agenți de pază plus personal TESA și personal de conducere;
 • Cheltuieli investiții: 10 milioane lei;
 • Pierdere 2018 - 6,7 milioane lei;

”La estimarea veniturilor în suma de 43.729.000 lei s-a avut în vedere încheierea contractelor de prestări servicii de pază și protecție cu instituțiile publice aflate în subordinea Primăriei Municipiului București (Administraţia Străzilor, Administrația Grădina Zoologică, Centrul de Protecție a plantelor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Palatele Brâncovenești, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Centrul Cultural EXPOARTE, Trustul de Clădiri Metropolitane, Teatrul C.I. Nottara, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Arena Națională, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Teatrul Tineretului Metropolis, Administrația Fondului Imobiliar, Opera Comică pentru Copii, Centrul Cultural Lumina, ARCUB, Clubul Sportiv al Municipiului București, ALPAB, Spitalul Filantropia, Spitalul Ion Stoia, Spitalul Carol Davila, Spitalul Gomoiu, Spitalul Colentina, Spitalul Colțea, ASSMB - SEDIU și Spitalul Panduri, Spitalul Sfântul Ștefan, Spitalul Victor Babeș, Spitalul Burghele, Spitalul Malaxa), cu companii din Holding (Compania Municipală Eco-Igienizare, Compania Municipală Parking etc), precum și preluarea activităților de Pază și Protecție, respectiv Transport de Valori de la SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A..Tariful recomandat este în suma de 17,50 lei/ora”, se arată în proiectul de buget pe anul 2019.

Compania Municipală Turistica București S.A

 • Buget venituri: 17,8 milioane lei
 • Buget cheltuieli: 14,8 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 5 milioane lei, din care 240.000 lei pentru directori și 448.000 lei pentru Consiliul de Administrație;
 • Număr mediu salariați: 30; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 48;
 • Cheltuieli investiții: 4,8 milioane lei (web-site și aplicație - 2,2 milioane lei, puncte de informare turistică, licențe, autoturisme, calculatoare);
 • Pierdere 2018 - 2,1 milioane lei;

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

 • Buget venituri: 12,5 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 11,99 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 6,9 milioane lei, din care 266.000 lei pentru directori și 355.000 lei pentru CA;
 • Număr mediu salariați: 59; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 302;
 • Cheltuieli investiții (realizate din majorările de capital din 2017): 13,2 milioane lei;
 • Pierdere 2018 - 2,8 milioane lei;
 • Compania prognozează venituri de circa 8 milioane lei din servicii de întocmire documentații pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de sercuritate la incendiu. Contractele sunt încheiate cu Primăria Capitalei și alte instituții din subordine.

Compania Municipală Agrement București S.A.

 • Buget venituri: 17,7 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 17,6 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 7,8 milioane lei, din care cheltuieli pentru CA 640.000 lei;
 • Număr mediu salariați: 110; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 110;
 • Cheltuieli investiții: 470.000 lei
 • Profit contabil: 75.000 lei;

Compania Municipală Imobiliara București S.A.

 • Buget venituri: 8,9 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 8,68 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 6,2 milioane lei, din care 468.000 lei pentru CA;
 • Număr mediu salariați: 51; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 60;
 • Cheltuieli investiții: 42 milioane lei;
 • Pierdere: 1,7 milioane lei;

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

 • Buget venituri: 16,6 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 15,2 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 9,6 milioane lei din care 557.000 lei pentru CA și 249.000 lei pentru directorat;
 • Număr mediu salariați: 124; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 253;
 • Cheltuieli investiții: 57 milioane lei;
 • Profit contabil: 1,2 milioane lei;

Compania Municipală Managementului Transportului București S.A.

 • Buget venituri (iunie-decembrie): 19,2 milioane lei
 • Buget cheltuieli (iunie-decembrie): 10,9 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 9.2 milioane lei, din care 1,4 milioane lei CA;
 • Număr mediu salariați: 35; Număr de angajați prognozat la finalul anului: 87.
 • Cheltuieli investiții: 55 milioane lei, din majorările de capital făcute în anii trecuți;
 • Pierdere 2018: 1,7 milioane lei;

Compania Municipală Parking S.A.

 • Buget venituri: 23 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 22,9 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 16,5 milioane lei, din care 688.000 lei pentru CA și 360.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați: 190; Număr de salariați prognozat la finalul anului: 210;
 • Cheltuieli investiții: 173 milioane lei din majorări de capital;
 • Pierdere 2019: 2,1 milioane lei;

”În prezent compania are aprobată o majorare de capital social de 150.000.000 lei pentru achiziționarea unui teren și construirea de parcări de tip Park and Ride în 8 zone de acces în Municipiul București: Militari, Pallady, Pipera-A3, DN1 - Nord, IMGB, Colentina, Chitila și Sos. Alexandriei. Totodată, compania dorește achiziționarea unui număr de 2-4 terenuri centrale pentru realizarea de parcări supraterane, însă începerea exploatării acestora este estimată pentru anul 2020”, se arată în proiectul de buget.

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

 • Buget venituri: 100 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 91 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 29 milioane lei, din care 500.000 lei pentru CA și 340.000 directori;
 • Număr mediu salariați/prognozat: 259 .
 • Cheltuieli investiții: 4,4 milioane lei
 • Profit contabil 2018: 5,5 milioane lei;

Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

 • Buget venituri: 75 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 75 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 11,9 milioane lei, din care 410.000 lei pentru CA și 252.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați : 120; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 165.
 • Cheltuieli investiții: 10,9 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 4,7 milioane lei;

Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

 • Buget venituri: 29 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 27,7 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 13,8 milioane lei, din care 513.000 lei pentru CA și 253.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați : 180; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 219
 • Cheltuieli investiții: 5,9 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 1,7 milioane lei;

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

 • Buget venituri: 343 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 329 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 52 milioane lei, din care 389.000 lei pentru CA și 233.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu angajați/prognozați până la finalul anului: 443.
 • Cheltuieli investiții: 70 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 4,9 milioane lei;

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

 • Buget venituri: 39 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 38,4 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 19,4 milioane lei, din care 435.000 lei pentru CA și 267.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați: 105; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 255.
 • Cheltuieli investiții: 750.000 lei;
 • Profit contabil: 32.000 lei;

Compania Municipală Medicala București S.A.

 • Buget venituri: 41 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 41 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 28 milioane lei, din care 450.000 lei pentru CA și 252.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați: 330; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 754
 • Cheltuieli investiții: 0;
 • Pierdere: 3 milioane lei;

Compania Municipală Consolidări București S.A.

 • Buget venituri: 214 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 210 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 79,2 milioane lei, din care pentru salariile CA 514.000 lei;
 • Număr mediu salariați: 1.100; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 1.500;
 • Cheltuieli investiții: 19 milioane lei;
 • Profit contabil: 5,9 milioane lei;

Compania Municipală Sport Pentru Toți București S.A.

 • Buget venituri:19,9 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 18,8 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 9,3 milioane lei, din care 462.000 lei pentru CA și 215.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu angajați/prognozati până la finalul anului: 108;
 • Cheltuieli investiții: 1,5 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 525.000 lei;

Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

 • Buget venituri: 33,2 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 31,5 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 23,5 milioane lei, din care 649.000 lei pentru CA și 286.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați: 352; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 420;
 • Cheltuieli investiții: 28 milioane;
 • Profit contabil 2018: 5,5 milioane lei;

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

 • Buget venituri: 10 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 9,8 milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 3,6 milioane lei, din care 518.000 lei pentru CA și 266.000 lei pentru directori;
 • Număr mediu salariați: 24; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 32;
 • Cheltuieli investiții: 3,5 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 837.000 lei;

Compania Municipală Tehnologia Informației

 • Buget venituri: 4,7 milioane lei;
 • Buget cheltuieli: 4, milioane lei;
 • Cheltuieli cu personalul: 4,1 milioane lei, din care 394.000 lei pentru CA;
 • Număr mediu salariați: 14; Număr salariați prognozat până la finalul 2019: 54;
 • Cheltuieli investiții: 3,5 milioane lei;
 • Pierdere 2018: 1,4 milioane lei;