UPPrimăria Capitalei vrea să înființeze 11 companii municipale noi care vor vor absorbi prin fuziune cele 20 de companii municipale înființate în perioada 2017-2018, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Propunerea vine după ce Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare a celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea, și ar însemna practic legalizarea acestora și revalidarea lor în Consiliul General. Companiile vor face practic același lucru ca și până acum, doar câteva vor fi comasate, altele doar își vor schimba numele.

Gabriela FireaFoto: Hotnews

Principalele propuneri sunt:

- se va înființa Compania Municipală Servicii Iluminat Public București S.A. va absorbi prin fuziune Compania Municipală Iluminat Public București S.A

- se va înființa Compania Municipală Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Eco Igienizare București SA

- se va înființa Compania Municipală Consolidări Clădiri cu Risc Seismic București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Consolidări București S.A.

- se înființează Compania Municipală Parking Servicii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Parking București S.A.

- se va înființa Compania Municipală Situații de Urgență București S.A. , care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și Compania Municipală Medicala București S.A.

- se va înființa Compania Municipală Proiecte Metropolitane București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

- se înființează Compania Municipală Siguranța Traficului București S.A. care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Managementul Transportului București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București SA și Compania Municipală Tehnologia Informației București SA.

- se înființează Compania Municipală Administrare Zone Verzi București S.A., care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

- se înființează Compania Municipală Publicitate, Sport și Evenimente București S.A. care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, Compania Municipală Turistica București SA, Compania Municipală Sport pentru Toți București SA și Compania Municipală Agrement București SA.

- se înființează Compania Municipală Cimitire și Crematorii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Cimitire București S.A.

- se propune ca Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Imobiliara București S.A și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Potrivit documentului, propunerile au fost făcute după discuții cu consilierii generali. Rămâne de văzut dacă acestea vor fi adoptate.

Una dintre cele mai contestate decizii din mandatul de aproape trei ani al primarului general Gabriela Firea a fost înființarea celor 22 de companii municipale. Hotărârile de înființare pentru 20 din cele 22 de companii au fost anulate în instanță, într-un proces deschis de USR, pe motiv că nu au fost aprobate legal, respectiv cu votul a două treimi dintre consilieri. Decizia instanței este definitivă, dar primarul general spune că mai sunt căi excepționale de atac. Oricum, până la o altă decizie a instanței, Gabriela Firea încearcă să obțină un nou vot pentru companii, cu sprijinul consilierilor PNL.

UPDATE USR nu va vota propunerea

”Gabriela Firea persistă în greșeală! Pur și simplu nu înțelege că acele companii pe care le-a înființat și pe care vrea să le țină în continuare în viață sunt niște aberații edilitare. Ele nu au justificare nici economică și nici administrativă. Cu excepția entității care va furniza agent termic, restul sunt perfect inutile și nu vor face altceva decât să toace și mai mulți bani publici pe sinecuri și cheltuieli inutile. Soluția la care s-a gândit primarul Capitalei este o improvizație chiar mai periculoasă decât prima. Nu numai că aceste companii vor rămâne în continuare o problemă nerezolvată, dar Gabriela Firea le va transforma în niște zombie instituționali, nici vii, nici morți, numai buni de tocat bani publici. Soluția firească la problema companiilor este ca Gabriela Firea să aplice planul ce rezultă natural din decizia definitivă dată de Curtea de Apel București în toamna anului trecut. Judecătorii au constatat că aceste companii au fost înființate cu încălcarea legii. Soluția firească este ca ele să fie desființate, iar serviciile ce pot fi oferite de mediul privat în regim concurențial să fie achiziționate de Primărie prin licitații publice transparente și deschise, așa cum prevede legea. Doar pentru acele servicii unde nu există furnizori privați – în domeniul termoficării, de exemplu – responsabilitatea trebuie să rămână în seama unei entități controlate de municipalitate. În rest, publicitatea, paza, IT-ul, asfaltările, marcajele rutiere și toate celelalte să fie făcute prin licitații corecte, transparente și deschise, astfel încât bucureștenii să beneficieze de cele mai bune servicii la prețuri corecte. Nu voi vota această nouă improvizație a Gabrielei Firea și, așa cum am mai declarat, USR București nu este de acord ca ilegalitatea înființării companiilor să fie acoperită acum cu o altă ilegalitate, aceea a fuziunilor și a absorbțiilor de fațadă. Dacă voi constata că și aceste noi artificii juridice sunt ilegale, voi sesiza instanța pentru a se pronunța asupra legalității deciziilor ce vor fi adoptate de Primărie și Consiliu în cazul companiilor municipale”, a postat Roxana Wring, consilier general USR, pe pagina de Facebook.

UPDATE 2 Nici Cătălin Deaconescu, consilier general PNL, nu va vota propunerea.

”Doamna primar general insistă cu Holdingul municipal declarat nelegal de către instanță. Practic, propune Consiliului General să înființeze 11 companii municipale noi care să preia, prin absorție, 21 de companii vechi și nelegale!

Care este miza acestei propuneri:

1. în primul rând este o miză politică, aceasta este calea pe care Gabriela Firea a găsit-o pentru a ieși din criza în care a ajuns după decizia Curții de Apel din 22 noiembrie 2018.

2. dar mai importantă este cealaltă miză: ”spalarea” administratorilor și directorilor acestor companii de răspundere, mai ales pentru ceea ce s-a întâmplat după decizia instanței!

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare:

- nu poți fuziona două companii ilegale și să-ți rezulte una legală!

- la unele dintre aceste companii nici măcar nu se fuzionează altele, ci doar mai apare în denumire câte un cuvânt nou. Adică aceeași Mărie cu altă pălărie!

- nu văd de ce noi liberalii am susține o astfel de reorganizare atâta vreme cât noi ne-am opus inițial înființării lor și nu am auzit ca partidul să-și fi schimbat doctrina de la susținerea economiei private ca motor al dezvoltării la propovăduirea rolului companiilor publice în economia de piață ”controlată”!

- aceste companii și-au dovedit deja ”capacitatea” de a produce pierderi financiare în cei doi ani de existență;

- de asemenea, în ciuda asigurărilor date de doamna primar, aceste companii sunt extrem de opace, informațiile despre activitatea lor lipsesc cu desăvarșire, iar cetățenii nu au habar de ce se întâmplă acolo!”, a postat Cătălin Deaconescu pe pagina de Facebook.

"Gabriela Firea pune iar căruță înaintea boilor: nu trebuie să facem/salvăm companii municipale de dragul companiilor (clientelei politice), ci trebuie să vedem se servicii publice pot fi administrate mai bine (prin astfel de companii), doar acolo unde nu avem operatori privați și piață funcțională. Din punctul meu de vedere, propunerea pe care a făcut-o astzi, iarăși pe genunchi, nu poate fi votată. Este deja clar, după doi ani de experimente nereușite și habarnism într-ale administrației, că serviciile publice din București sunt și mai proaste și mai scumpe, exact cum am anticipat in momentul înființării acestora", scrie și Ciprian Ciucu, consilier general PNL, pe pagina de Facebook.

Document:

Principalele propuneri de reorganizare a companiilor municipale

1. Se va înființa Compania Municipală Servicii Iluminat Public București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Iluminat Public București S.A., potrivit art. 238 alin (1) lit. a) din Legea nr. 131/1990 privind societățile.

Noua companie creată va oferi gestionarea serviciului de iluminat public, urmărindu-se, în principiu, două direcții:

 • satisfacerea interesului public, astfel încât cetățenii Municipiului București să beneficieze de un serviciu de iluminat public la standarde de calitate,
 • asigurarea unui serviciu de iluminat public în tendință cu noile directive europene de eficiență energetică, urmărindu-se reducerea consumului de energie electrică prin implementarea noilor tehnologii.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și au scopul de a asigura satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale.

Serviciul de iluminat public este reglementat de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată și actualizată și Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.

Potrivit Legii nr. 230/2006, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public este destinat satisfacerii unor nevoi și cerințe ale comunității locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort ale acesteia.

Conform prevederilor legale în vigoare lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public necesită a fi permanente astfel încât să mențină starea de viabilitate a sistemului. Lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public trebuie realizate în permanență și continuitate pentru a asigura confortul și securitatea individuală și colectivă, precum și siguranța circulației pietonale și rutiere.

Beneficiile cuantificabile (de natură economică) și necuantificabile (de natură socială) vizează: reducerea costurilor cu funcționarea și exploatarea sistemului de iluminat public (întreținere-menținere), reducerea costurilor cu energia electrică, reducerea costurilor cu pierderile tehnice și a racordărilor ilegale la rețeaua electrică, punerea în valoare a obiectivelor arhitecturale și ambientale, reducerea situațiilor de infracțiuni pe timpul nopții, accesul egal al cetățenilor. Din punct de vedere al protecției mediului, reducerea emisiilor de CO2 și reducerea poluării luminoase, reprezintă beneficii majore pentru bunăstarea comunității.

Argumente pentru înființarea Companiei Municipale Servicii Iluminat Public București S.A. (care prin fuziune va absorbi Compania Municipală Iluminat Public București S.A.) și pentru încredințarea prin gestiune directă a serviciului de iluminat public în Municipiul București

1. Întrucât vechea companie a fost pregătită pentru preluarea serviciului de iluminat public în Municipiul București (are toate autorizațiile necesare, dispune de personal și de toate echipamentele și utilajele necesare), este oportună înființarea noii companii și delegarea serviciului de iluminat către aceasta.

2. Actualul operator al serviciului de iluminat public în Municipiul București nu a realizat eficientizarea sistemului de iluminat din motive ce țin de profitabilitatea sa, aceasta preferând să mențină corpurile de luminat cu sodiu și mercur, care necesită o mentenanță mult mai frecventă decât corpurile de iluminat cu LED. Or, mentenanța mai frecventă conduce la sporirea veniturilor actualului operator, în detrimentul patrimoniului Municipiului București. De asemenea, neînlocuirea acestor corpuri menține costurile ridicate cu energia electrică, iar aceste costuri sunt suportate de Municipiul București. Este cunoscut că iluminatul cu LED este mai eficient, reducând cu 50-60% consumul de energie electrică, deci și costurile.

3. Conform directivei europene Carte Verde – Iluminând viitorul, adoptată în anul 2011, se propune înlocuirea lămpilor convenționale de iluminat cu lămpi LED până în anul 2020. În cei aproximativ 22 de ani în care a fost operator al sistemului de iluminat public, Luxten nu a reușit să înlocuiască cu echipamente LED decât 12,66% (15.424 corpuri) din corpurile de iluminat.

4. C.M.I.P.B. S.A. a demonstrat deja că prestează servicii la tarife mai mici decât actualul operator al serviciului de iluminat public, deoarece lucrările pentru înlocuirea corpurilor de iluminat în Pasajele Obor și Unirii ar fost prestate la prețul de 1.468.000 lei fără TVA, în timp ce anterioara lucrare de înlocuire a corpurilor de iluminat doar în Pasajul Obor a fost executată la prețul de 1.501.380 lei fără TVA.

5. Încă din anul 2006, conform Legilor nr. 51/2006 și nr. 230/2006, operatorul serviciului de iluminat public ar fi trebuit să achite o redevență lunară, calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice. Redevența este destinată în exclusivitate realizării de investiții în sistemul de iluminat public. Actualul operator al serviciului de iluminat public nu a achitat niciodată redevență, întrucât noua legislație nu i-a fost aplicabilă.

Încheierea unui nou contract de delegare a serviciului de iluminat public cu Compania Municipală Servicii Iluminat Public București S.A. ar duce la eficientizarea veniturilor Municipiului București, întrucât următoarele investiții se vor face din redevența primită.

Compania poate realiza un serviciu de iluminat public performant, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere economic și pentru aceasta are în vedere:

a. Proiectarea, în etape sau pe ansamblu, a întregului sistem de iluminat în concordanță cu normele europene;

b. Asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivelul Directivelor Uniunii Europene;

c. Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor componente și echipamente moderne și eficiente.

2. Se va înființa Compania Municipală Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Eco Igienizare București SA

Înființarea noii companii are ca scop asigurarea serviciilor de salubrizare – deratizare, dezinfecție și dezinsecție, nevoi esențiale, de utilitate şi interes public general, din următoarele considerente:

 • Municipiul București este cel mai populat oraș din România și cel mai important centru industrial, comercial, universitar, cultural și de atracție pentru un puternic flux migrator dinspre localitățile României. Fiind al zecelea oraș ca număr al populației din Uniunea Europeană, Bucureștiul este un mare producător de deșeuri municipale menajere, industriale, din comerț și instituții, stradale etc. prin urmare și incidența vectorilor este mai mare.
 • Datorită acestui fapt, Municipiul București trebuie să beneficieze de cele mai bune servicii de utilități publice posibile, de servicii de salubrizare performante, care să aducă populației un grad ridicat de confort și civilizație, la nivelul celorlalte capitale și mari orașe.
 • Unul dintre aceste servicii de utilități publice este serviciul public de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, serviciu care are menirea de a asigura un climat de viață cât mai sănătos, cu cât mai puțini factori de îmbolnăvire, activitate absolut necesară datorită numărului tot mai mare de vectori care pot produce boli infecțioase grave, epidemii și epizootii în rândul populației.

La nivelul Municipiului București, activitățile DDD s-au desfășurat după cum urmează:

- în perioada 14.06.1996 - 11.12.2015, activitățile DDD au fost realizate de către S.C. 3D România S.A. și au constat în campanii de igienizare axate pe combaterea principalilor doi vectori (șobolani și țânțari) pe baza planurilor de igienizare;

- dupǎ expirarea perioadei contractuale a operatorului, activitatea de deratizare a fost transferatǎ temporar în responsabilitatea Primǎriilor de sector (începînd cu anul 2016).

- pe parcursul anilor 2017-2018, activitățile DDD au fost desfășurate în baza contractului nr. 699/27.09.2017 încheiat cu firma SC CORAL SRL, pe o durată de 16 luni.

Întrucât sunt necesare atât menținerea sub control a gradului de infestare cu vectori (insecte de disconfort, rozătoare), cât și informarea / conștientizarea cetățenilor cu privire la măsurile care se impun în gospodăriile proprii pentru eliminarea surselor generatoare de focare de infestare cu vectori, considerăm oportună înființarea unei companii municipale care să promoveze noi tehnologii și metode privind activitățile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție.

Prin folosirea unor echipamente noi, de ultimă generație și prin aplicarea de substanțe biocide eficiente, mai puțin dăunătoare mediului înconjurător se va înregistra o reducere a costurilor serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție raportat la volumul activității presate.

Diminuarea gradului de disconfort provocat de insecte și rozătoare prin eficientizarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va conduce la conservarea și protejarea mediului înconjurător și va avea un impact important asupra sănătății populației.

3. Se va înființa Compania Municipală Consolidări Clădiri cu Risc Seismic București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Consolidări București S.A., cu scopul de a diminua un pericol public și de a revitaliza aspectul urbanistic al Municipiului București, în condiții de eficientizare și eficacitate economică.

Până la înființarea Companiei Municipale Consolidari S.A., activitatea era desfășurată de către Administrația Municipală pentru Consolidări cu Risc Seismic, entitate aflată în subordinea Consiliului General al municipiului București, care prevedea în structura sa organizatorică un număr limitat de angajați cu o salarizare insuficientă fapt care determina imposibilitatea atragerii de specialiști cu înaltă calificare necesari desfășurării activităților specifice.

Compania Municipală Consolidari S.A. a fost înființată, cu scopul de a diminua o problemă majoră a Capitalei: riscul seismic, prin executarea lucrarilor de intervenție la imobilele cu destinație de locuințe, incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta pericol public. În cursul anului 2018 și-a extins activitatea, cu accent pe execuția lucrărilor de consolidări și de punere în siguranță a unor imobile/clădiri.

Prin urmare, este necesară continuarea activităților companiei, întrucât răspunde unor nevoi sociale stringente la nivelul Municipiului Bucuresti.

O astfel de entitate aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București nu va urmări maximizarea profitului ca în cazul antreprenorilor privați, ci, prin eficientizarea activității și o coordonare unitară, acoperirea cheltuielilor cu un profit minim.

Avantajele constau în reducerea costurilor de execuție, evitarea costurilor suplimentare dar și în respectarea termenelor și evitarea întârzierilor de derulare a investițiilor.

Înființarea companiei municipale în domeniul consolidării clădirilor cu risc seismic care prezintă pericol public, permite, prin angajări de specialiști, o eficientizare a activității, implicit reducerea costurilor de expertizare, proiectare, asistență tehnică-dirigenție de șantier și de execuție, în acest mod, cetățeanul plătind mai puțin pentru lucrările efectuate.

Municipiul București este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Orașul, în special în partea centrală, abundă în clădiri expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în clasa de risc seismic, ceea ce ar implica o prăbușire iminentă la primul cutremur major.

La un cutremur de scara celui din 1977, Bucureștiul de azi ar pierde un număr mare de clădiri de secolul XIX – XX care adăpostesc la ora actuală mii de persoane (aproximativ 120 000).

Pierderile umane, materiale, dar și identitare ale orașului ar fi majore.

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente constituie o acțiune de interes național, în condițiile seismice din România, care sunt cele mai severe din Europa.

Printr-o abordare unitară, în cadrul unei singure entități flexibile, a unei companii municipale specializată în activități multidisciplinare se pot elimina/reduce/exclude:

- întârzierile survenite de regulă în derularea procedurilor de achiziție publică din surse externe(ex. caiete de sarcini greșit întocmite);

- riscurile apariției contestațiilor și, de multe ori, a reluării procedurilor din acest motiv (ex. Sala Polivalentă Multifuncțională- 3 ani);

- problemele cauzate de erori de proiectare sau de execuție care conduc la blocaje de execuție, la litigii ce ajung în instanță și la costuri suplimentare datorate necesității unor expertize suplimentare, modificări sau refaceri ale proiectării sau lucrări suplimentare (neprevăzute).

4. Se înființează Compania Municipală Parking Servicii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Parking București S.A.

Compania Municipală Parking București S.A. are ca scop diminuarea congestiei în aglomerațiile urbane prin reducerea substanțială a timpului necesar pentru găsirea unui loc de parcare, prin alinierea la standardele și proiectele europene în domeniul SMART PARKING, precum și integrarea sistemului de parcări la nivelul capacității și structurii mediului urban.

Punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de management pentru mobilitatea urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice regiunii București- Ilfov se va realiza prin implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Acest document strategic și instrument de politică de dezvoltare este complementar Planului Urbanistic General, care a fost elaborat pentru Municipiul București, cu sectoarele sale, și județul Ilfov.

Din studiile aflate la baza planului a reieșit faptul că numărul de locuri de parcare existente sunt insuficiente, fapt ce duce la efectuarea de staționări neregulamentare.

Totodată, HCGMB nr.124/2008 privind aprobarea Strategiei de Parcare pe teritoriul Municipiului București prevede înființarea unei Unități de Parcare, entitate care va prelua toate atribuțiile privind înființarea și construirea de noi locuri de parcare, întreținere, modernizarea și exploatarea eficientă a parcărilor publice din Municipiul București, precum și asigurarea suportului tehnic pentru sancționarea complementară a opririlor și staționărilor neregulamentare.

Astfel, este imperativă existența unui serviciu public care să asigure administrarea parcărilor publice, din următoarele considerente:

- necesitatea creșterii numărului de parcări publice până la atingerea numărului maxim permis, înscris în Planul Integrat pentru Calitatea Aerului

- reducerea poluării mediului înconjurător, și, implicit, la creșterea calității vieții prin dezvoltarea de parcări etajate subterane și supraterane

- eficientizarea traficului din zona parcărilor prin dezvoltarea de parcări subterane pentru zona centrală

- optimizarea costurilor și implicit creșterea veniturilor prin implementarea SMART PARKING

- necesitatea realizării de facilități Park & Ride prin stații de transport intermodale (tren + autobuz) cât mai departe de zona orașului și construirea de parcări în zonele de la periferia orașului corelate cu stațiile rețelei de transport în comun

- diminuarea numărului autoturismelor care vor intra în oraș și mai ales în centrul orașului prin crearea de parcări de tip Park & Ride în stațiile cheie de transport public

Argumente pentru înființarea Companiei Municipale Parking Servicii București S.A. care prin fuziune va absorbi Compania Municipală Parking București S.A. și pentru încredințarea prin gestiune directă a serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public si privat al Municipiului București:

 • Continuarea modernizării parcajelor prin implementarea sistemului de management integrat, generic denumit Smart Parking, care va ingloba printre altele:
 • Platformă integrată pentru administrare și procesare video în timp real
 • Echipamente automate pentru taxare și management – 300 Parcometre necesare pentru managementul și gestionarea opțiunilor și serviciilor
 • Sisteme de digitalizare a locurilor de parcare – 300 de sisteme necesare pentru digitalizarea și monitorizarea în timp real a evidenței locurilor libere din parcări,
 • Sisteme automate de acces controlat în parcări închise (off-street) cu barieră – 20 sisteme necesare gestionării parcărilor închise
 • Infrastructură data center - Infrastructură hardware și software de mare capacitate
 • Modul de raportare și BI (Business Intelligence) - disponibil pentru interfațele existente în centrul de comandă și pe interfața de administrare
 • Autorizarea pana la 100% a parcajelor primite prin Contractul de Delegare precum si cresterea numarului de parcaje operate prin identificarea, avizarea si darea in exploatare de noi amplasamente.
 • Construirea de noi parcari
 • Imbunatatirea calitatii serviciului la un nivel similar cu cel din capitalele europene
 • Compania nou înființată reprezintă soluția de optimizare a serviciului public de parcare la nivelul Municipiului București. Atât teoria, cat și practica au demonstrat ca administrația publică are tendința de a rezolva o nevoie socială, indiferent de costuri. În cazul serviciului public de parcare actual ne aflăm în varianta fericită în care acest serviciu poate fi optimizat, astfel încât să nu genereze costuri pentru municipalitate.

5. Se va înființa Compania Municipală Situații de Urgență București S.A. , care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și Compania Municipală Medicala București S.A.

Este necesară înființarea Companiei Municipale Situații de Urgență București S.A. prin fuziunea prin absorbție a Companiei Municipale Medicala, a Companiei Municipale de Pază și Securitate și a Companiei Municipale de Protecție Civilă și Voluntariat, pentru a acționa prompt în îmbunătățirea calității veții a cetățenilor Municipiului București prin asigurarea unui serviciu medical de calitate, prin asigurarea pazei si protecției a cetățenilor, a bunurilor acestora precum si a patrimoniului municipalității, prevenirea si gestionarea situațiilor de urgență prin protejarea și punerea în siguranță a obiectivelor precum si tratamentul medical al eventualelor victime.

Noua companie creată va oferi o gestionare integrată a serviciilor oferite de companiile existente după cum urmează:

1)Servicii pentru facilitarea accesului la serviciile medicale și sociale de îngrijire și de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și a asistenței sociale din zona metropolitană pentru persoanele aflate în incapacitate de a se îngriji singure. Serviciile sunt adaptate nevoilor acestora, contribuind semnificativ la îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică.

Serviciile sociale oferite reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții .

Serviciile sociale au caracter proactiv cu o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate și mediul social de viață al acesteia.

Serviciile medicale oferite contribuie la îmbunătățirea stării de bine a beneficiarului atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

2)Servicii de protecție și gardă pentru locuitorii Municipiului București conform domeniilor :

1. Paza și protecția persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor și consultanță;

2. Monitorizarea sistemelor de alarmă și intervenția la semnalele acestora;

3. Servicii de gardă de corp și consultanță în domeniu;

4. Proiectare, instalare, întreținere sisteme de alarmare la efracție și început de incendiu, control acces și CCTV (Closed Circuit Television/supraveghere video);

5. Servicii de transport bunuri și valori, respectiv consultanță.

3)Servicii de prevenție și gestionare a situațiilor de urgență:

 • protecția vieții cetățenilor Municipiului București prin funcționarea, în condiții de siguranță, a următoarelor categorii de obiective: unitățile școlare, unitățile spitalicești, teatrele, căminele destinate persoanelor vârstnice și alte construcții/clădiri, respectiv întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu;
 • protecția vieții cetățenilor Municipiului București prin realizarea mai multor campanii de conștientizare, care să se adreseze mai ales tinerei generații, pentru formarea unei reacții raționale și de autoprotecție în caz de cutremur sau alte dezastre naturale sau produse de om;
 • asigurarea unor servicii profesionale de securitate și sănătate în muncă (SSM) și de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), la standarde de calitate.
 • întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu pentru toate unitățile școlare și unitățile spitalicești aflate în administrarea Primăriei Generale a Municipiului București.
 • promovarea cooperării cu autoritățile naționale de protecție civilă;
 • creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației în ceea ce privește dezastrele naturale sau produse de om;
 • acordarea unei asistențe coordonate, eficace și rapide cetățenilor Municipiului București.

Astfel înființarea unei companii care să cuprindă servicii integrate din domeniul medical, al pazei precum si al protecției civile, va conduce la: îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a asistenței sociale din zona metropolitană, paza si protecția cetățenilor precum si a bunurilor acestora, eficientizarea timpului de răspuns în cazul salvării de vieți omenești precum și a bunurilor cetățenilor Municipiului București , prevenirea și stingerea incendiilor , instruirea cetățenilor, paza perimetrelor ce au făcut subiectul unei situații de urgență, acordarea de asistentă medicală de urgență cat si de prim ajutor în cazul unei situații de urgență, post asistență medicală de specialitate pentru cetățeni , armonizarea activitățiilor și eficientizare economică.

6. Se va înființa Compania Municipală Proiecte Metropolitane București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor, printr-o abordare integrată a serviciilor de coordonare/consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București.

Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A. a fost inființată cu scopul de a presta servicii de coordonare și consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București în Planul de Mobilitate Urbană și Dezvoltare, în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, prin:

 • Activități de arhitectură și consultanță pentru:
 • Planuri și proiecte pentru clădiri,
 • Planuri de urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Activități de proiectare inginerească pentru:
 • Infrastructura rutieră - drumuri și poduri;
 • Infrastructura de rețele.

Primăria Municipiului București a înființat Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. din nevoia Capitalei de a dezvolta proiecte cu termene minime de concepție și execuție.

Până la înființarea companiei majoritatea proiectelor Municipalității erau realizate într-un interval destul de lung, iar în unele cazuri documentațiile au fost deficitare, astfel că nu au putut fi puse în practică.

Regiunea Bucureșri – Ilfov, prin Municipiul București, este cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian național și internațional al țării, astfel că este stringentă necesitatea continuării activității companiei Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., întrucât dezvoltarea metropolitană este importantă pentru dezvoltarea României.

Argumentele care stau la baza înființării noii companii prin fuziunea prin absorbție a Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A., companie specializată în proiecte majore în domeniul infrastructurii, arhitecturii şi mobilităţii urbane, cât și continuarea desfășurării activităților sunt multiple:

 • Proiectarea obiectivelor de investiții conform reglementărilor legale, a normativelor și standardelor aplicabile în domeniu, pentru satisfacerea tuturor exigențelor de calitate, stabilitate și rezistență;
 • Asigurarea unor concepte de proiect originale și adaptate stadiului actual de dezvoltare al Municipiului București;
 • Realizarea eficientă a proiectelor din punct de vedere financiar și al termenelor de execuție, prin angajarea directă a specialiștilor, eficientizarea activităților și implicit reducerea costurilor asociate pentru expertizare, proiectare și asistență tehnica;
 • Contracte în derulare de peste 25 mil. lei în mai puțin de 2 ani, din care 5% sector privat;
 • Existența specialiștilor necesari pentru realizarea expertizelor, studiilor și proiectelor pentru: drumuri, poduri și pasaje, rețele de apă și canal, regularizări de râuri și albii, expertize tehnice, documentații de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), studii de fezabilitate (SF), proiecte tehnice (PT), asistență tehnică (AT)
 • Diriginții de șantier au experiență în proiecte majore de investiții publice și private;
 • Unic integrator de pachete de servicii de SF+PAC+PT+AT si dirigentie de santier (DS) pe piaţa Bucureştiului;
 • Reducerea costurilor de proiectare și DS la nivelul comunității;
 • Reducerea termenelor de realizare SF+PT cu peste 400% comparativ cu alte societăți (ex. de la 2 ani la 6 luni).

7. Se înființează Compania Municipală Siguranța Traficului București S.A. care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Managementul Transportului București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București SA și Compania Municipală Tehnologia Informației București SA.

De la data înființării companiile municipale ce urmează a fi absorbite prin fuziune, au avut ca scop desfășurarea următoarelor activități de interes public local:

- Compania Municipală Managementul Transportului București SA - Activități de telecomunicații prin rețea fără cablu, managementul sistemelor integrate de trafic, informare călători si managementul flotei transportului public. Punctele forte ale Companiei Municipale Managementul Transportului S.A. constau în oferirea de servicii inovatoare pentru Municipiul București, similare celor oferite cetățenilor din marile capitale europene, membre UE, care sunt aliniate la strategiile de dezvoltare a mobilității urbane din Uniunea Europeană, cu un accent pus pe servicii de transport alternativ cu amprenta de carbon minimă.;

- Compania Municipală Managementul Traficului București SA - Activități de telecomunicații prin rețea fără cablu, implementarea, gestionarea și dezvoltarea managementului centralizat al tuturor activităților de trafic. Societatea are drept scop:

Introducerea în Sistemul Integrat al Managementului Traficului București (BTMS) a tuturor intersecțiilor ne/semaforizate de pe raza Municipiului Bucuresti.

Implementarea unui sistem modern de management al traficului în Municipiul Bucureşti, prin care se vor asigura principalele cerinţe pentru participanţii la trafic, printr-o circulaţie rutieră fluentă, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Creşterea confortului rutier prin soluții smart de semaforizare, scurtarea timpilor petrecuți în trafic prin monitorizarea traficului și luarea de măsuri pentru eliminarea congestiilor.

Obţinerea de economii, de energie, protecţia mediului, în conformitate cu politica europeană privind o nouă cultură a mobilităţii urbane.

Introducerea sistemelor informatice în procesele de culegere date, prelucrare, gestiune, în sistemul de comunicaţii în timp real, precum şi în proiecte pentru indicatoare şi marcaje rutiere.

- Companiei Municipale Tehnologia Informației București SA – servicii de informatizare a administrației publice a Municipiului București, administrare și întreținere sisteme informatice instituțiilor din subordine Consiliului General al Municipiului București, etc.

Fuziunea prin absorbție a companiilor existente ar avea avantaje multiple constând în principal în:

1. Dezvoltarea unui sistem integrat performant de transport urban înglobând atât sistemul informatic cât și activitățile specifice de monitorizare și management al traficului;

2. reducerea costurilor de funcționare a companiilor existente;

3. diminuarea tarifelor percepute municipalității pentru menținerea și îmbunătățirea serviciilor publice de transport, monitorizare trafic și informatizare;

4. dinamizarea dezvoltării celor trei activități specifice aflate în structura unui sistem integrat de transport urban, prin eficientizarea comunicării între factorii decidenți;

5. consolidarea și conservarea know how-ului deținut în prezent de companiile ce urmează a fi absorbite, în domeniul lor de activitate;

6. eficientizarea managementului companiilor prin desfășurarea activităților sub o conducere unică;

7. îmbunătățirea timpilor de modernizare și intervenție la sub sistemele de transport (baza informatica, camere de supraveghere, monitorizare si semaforizare trafic, servicii transport alternativ, etc);

8. o mai buna alocare a resurselor la nivelul companiei absorbante;

9. creșterea nivelului calității serviciilor;

10. creșterea puterii de negociere a companiei cu furnizorii și cu instituțiile financiare și de credit;

creșterea eficientei economice

8. Se înființează Compania Municipală Administrare Zone Verzi București S.A., care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

De la data înființării, cele două companii ce urmează a fi absorbite prin fuziune au avut ca scop desfășurarea de activități de întreținere peisagistică.

Astfel:

 • Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. în cadrul domeniului său principal de activitate – întreținere peisagistică, desfășura activități de îngrijire spații verzi din parcuri și grădini, acesta fiind și scopul înființării companiei;
 • Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., în cadrul domeniului său principal de activitate, desfășura activități de îngrijire spații verzi arbori și arbuști aliniamente stradală, respectiv bulevarde, străzi, altele decât cele din parcuri și grădini, acesta fiind și scopul înființării sale.
 • Înființarea Companiei Municipale Administrare Zone Verzi București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Compania Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde S.A. este necesară din următoarele perspective:
 • Administrarea spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București face parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social generate la nivelul Municipiului București.
 • Spațiile verzi din Municipiul București au o influență puternică asupra calității vieții cetățenilor, iar prin atingerea standardelor europene în ceea ce privește zonele verzi din Municipiul București ar fi îmbunătățite substanțial atât gradul de confort al populației cât și starea de sănătate a acesteia.
 • Desfășurarea activităților care, în trecut erau prestate de cele două companii va fi realizată prin intermediul unei singure entități, cu costuri de funcționare reduse generate de:
 • Utilizarea de resurse umane care au deja calificarea necesară pentru desfășurarea activităților specifice;
 • Folosirea utilajelor achiziționate de cele două companii, pentru prestarea activităților specifice, fără a mai fi nevoie de achiziția de noi utilaje;
 • Eliminarea paralelismului celor două activități, acestea fiind similare (cele două companii care ar urma să fie absorbite prin fuziune au același domeniu principal de activitate - activități de întreținere peisagistică);
 • Utilizarea facilităților sub auspiciul unei singure entități, în vederea desfășurării activităților specifice – eliminarea costurilor generate de sediile sociale ale celor două companii;
 • Prin înființarea unei singure entități care să desfășoare cele două activități (îngrijire spații verzi din parcuri și grădini și îngrijire spații verzi arbori și arbuști aliniamente stradală, respectiv bulevarde, străzi, altele decât cele din parcuri și grădini) se va asigura un control mai facil din partea Primăriei Municipiului București precum și eficientizarea utilizării fondurilor publice.
 • Eficientizarea utilizării fondurilor publice, în sensul că entitatea nou înființată va achiziționa servicii necesare desfășurării ambelor activități preluate de la cele două companii absorbite prin fuziune.
 • consolidarea și conservarea know-how-ului deținut în prezent de companiile ce urmează a fi absorbite, în domeniul lor de activitate;
 • eficientizarea managementului companiilor prin desfășurarea activităților sub o conducere unică;
 • o mai buna alocare a resurselor la nivelul companiei absorbante;
 • creșterea nivelului calității serviciilor;
 • creșterea puterii de negociere a companiei cu furnizorii și cu instituțiile financiare și de credit;
 • creșterea eficientei economice.

9. Se înființează Compania Municipală Publicitate, Sport și Evenimente București S.A. care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, Compania Municipală Turistica București SA, Compania Municipală Sport pentru Toți București SA și Compania Municipală Agrement București SA.

La data înființării, companiile municipale ce urmează a fi absorbite prin fuziune, au avut ca scop desfășurarea următoarelor activități de interes public local:

 • Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA –gestionarea într-un mod unitar și eficient a serviciului public aferent amplasării mijloacelor de publicitate pe raza administrativă a Municipiului București; monitorizarea campaniilor publicitare; închirierea de spații de publicitate și panouri publicitare, etc
 • Compania Municipală Turistica București SA – punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică
 • Compania Municipală Sport pentru toți București SA – construirea, dezvoltarea și administrarea bazelor sportive și terenurilor de sport precum și dezvoltarea sportului de masă prin organizarea diferitelor evenimente sportive pentru copiii și elevii bucureșteni, oferind servicii gratuite cetățenilor și infrastructura necesară prin baze sportive dispuse în diferite cartiere ale orașului, respectiv în proximitatea reședințelor acestora
 • Compania Municipală Agrement București SA – prestarea serviciului de administrare a rețelei de agrement a Municipiului București care include punerea în valoare a parcurilor, lacurilor și grădinilor publice

Activitățile desfășurate de aceste companii s-au dovedit a fi complementare astfel că ele pot fi asigurate de o singură entitate guvernată de un sistem unitar investitional si de management.

Întrucât obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Municipiului București este dezvoltarea și consolidarea unui centru economic puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitatea și creșterea calității vieții din municipiu, o asemenea fuziune ar avea multiple avantaje pentru municipalitate, care constau în principal în:

- Desfășurarea activităților recreative, sportive, a celor referitoare la dezvoltarea și promovarea turismului local precum și a celor referitoare la administrarea spațiilor publicitare sub o conducere unică

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice (capitalul social)

- Reducerea costurilor de funcționare

- Eficientizarea activităților

- Creșterea nivelului calității serviciilor determinând implicit creșterea beneficiilor

- Creșterea puterii de negociere a companiei cu furnizorii și cu instituțiile financiare și de credit

- O mai bună alocare a resurselor la nivelul companiei absorbante

- O mai bună utilizare a facilităților și forței de muncă existente

- Consolidarea și conservarea know how-ului deținut în prezent de companiile ce urmează a fi absorbite în domeniul lor de activitate

- Creșterea eficienței economice

10. Se înființează Compania Municipală Cimitire și Crematorii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Cimitire București S.A.

Societatea ”Compania Municipală Cimitire București” a fost înființată în scopul desfășurării de activități de interes public local, în baza contractelor perfectate între administrația publică și societatea comercială.

Aceasta are ca domeniu principal de activitate cod CAEN 9603 - ”Activităţi de pompe funebre şi similar”, fiind o activitate cu un puternic impact social, deoarece este strict legată de decesele înregistrate la nivelul Municipiului București.

Înființarea Companiei Municipale Cimitire București S.A. a fost justificată având în vedere următoarele aspecte:

Existența unei societăți pe acțiuni este fezabilă în cadrul categoriei edilitar – gospodărească de administrare a cimitirelor, întrucât aceasta va acoperi nevoile comunității locale și va contribui eficient la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora;

Entitatea respectivă va asigura nemijlocit o organizare eficientă a activității de administrare, întreținere, igienizare și salubrizare a spațiilor special amenajate și organizarea unui flux coerent și transparent al procedurii de concesionare a locurilor de înhumare și a locurilor de veci, precum și evidența acestora;

Activitatea desfășurată de companie va avea un puternic impact social, deoarece este strict legată de decesele înregistrate la nivelul Municipiului București;

Activitatea noii companii se va desfășura pe două paliere, astfel:

1. În cimitirele care se află în administrarea Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane (denumită în continuare A.C.C.U.), unde se vor efectua servicii de înhumare, întreținere salubrizare, reparații curente și capitale, precum și modernizări.

2. Înființarea de cimitire noi care vor genera venituri din activități specifice de pompe funebre, concesiunea și vânzarea locurilor de veci, servicii de întreținere și salubrizare a acestora, activități de prestări servicii și comerciale.

Comparativ cu activitatea desfășurată de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, înființarea Companiei Municipale Cimitire București a fost justificată de următoarele:

 • Prin înființarea de noi cimitire se rezolvă o problemă cu impact social și emoțional, prin crearea de noi locuri de înhumare pentru populația civilă
 • La nivelul cimitirelor administrate în prezent de A.C.C.U. nu sunt disponibile locuri de înhumare pentru populația civilă
 • Tarife mai avantajoase decât cele practicate de către administrație
 • Tarifele aplicate de către A.C.C.U. sunt mai dezavantajoase fiind mai mari
 • Compania va dispune din surse proprii, de mijloacele necesare pentru a oferi servicii complete de înhumări care să satisfacă cerințele cetățenilor.
 • A.C.C.U. oferă servicii prin intermediul altor societăți care prestează serviciile respective.
 • Compania se va finanța din venituri proprii, asigurând totodată o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local, prin virarea de dividende către C.G.M.B.
 • Administrația se finanțează din două surse venituri: proprii (înhumări și incinerări) și subvenții de la bugetul local
 • În plus față de activitățile funerare specifice obiectului de activitate, compania va oferi și alte tipuri de servicii și lucrări în scopul amenajării cimitirelor cum ar fi: lucrări de amenajare spații verzi: întreținere arbori și arbuști; plantări; lucrări de amenajare, întreținere și reparații a aleilor și căilor de acces; reparații și modernizări la clădirile administrative, capele și anexe; reparații și modernizări mobilier urban; reparații și modernizări la lucrările edilitare; reparații și modernizări la iluminat public;
 • A.C.C.U. nu are în obiectul de activitate execuție lucrări, acestea fiind contractate prin intermediul achizițiilor publice și se execută prin intermediul unor terți.
 • Pentru a veni în sprijinul cetățenilor vor fi elaborate pachete de servicii funerare complete
 • A.C.C.U. oferă doar servicii de înhumare, în prezent cetățenii își asigură serviciile adiacente acestei activități din surse externe.

11. Se propune ca Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Imobiliara București S.A și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

De la data înființării, companiile municipale ce urmează a fi absorbite prin fuziune, au avut ca scop desfășurarea următoarelor activități de interes public local:

 • Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.
 • Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. a fost înființată în scopul de a asigura servicii de calitate în domeniul administrării drumurilor publice și a pasajelor subterane și supraterane în Municipiul București, urmărindu-se satisfacerea interesului public, astfel încât cetățenii Municipiului București să beneficieze de o infrastructură la standarde de calitate. Totodată Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A a fost înființată cu scopul de a oferi servicii de calitate în implementarea programelor de modernizare și reabilitare a sistemului rutier, întreținerea și reparația străzilor, podurilor și pasajelor.
 • Compania Municipală Imobiliara București S.A. are ca obiect principal de activitate Administrarea Imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832.
 • Compania Municipală Imobiliară București S.A. a fost înființată cu scopul de a asigura gestionarea unitară a fondului imobiliar aflat în proprietatea/administrarea Municipiului București, precum și monitorizarea efectivă a imobilelor existente și analiza nevoilor generate în funcție de cerere și disponibilitate. Compania Municipală Imobiliara București a desfășurat activități care au ca obiect întreținerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București, cu scopul menținerii în stare de funcționare și de reducere a cheltuielilor de exploatare a acestuia, precum și de încasare a chiriilor, ratelor si taxelor de concesiune.

Fuziunea prin absorbție de către Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A a Companiei Municipale Imobiliara București S.A și a Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., ar avea avantaje multiple constând în principal în:

 • realizarea de economii la bugetul Primăriei Capitalei și generarea unor servicii de calitate pentru cetățenii Bucureștiului, la tarife rezonabile și corecte pentru contribuabili.
 • Eficientizarea utilizării fondurilor publice (capitalul social)
 • reducerea costurilor de funcționare comparativ cu costurile înregistrate de companiile existente;
 • consolidarea și conservarea experienței deținute în prezent de companiile ce urmează a fi absorbite, în domeniul lor de activitate;
 • eficientizarea managementului companiilor prin desfășurarea activităților sub o conducere unică;
 • o mai buna alocare a resurselor la nivelul companiei absorbante;
 • creșterea nivelului calității serviciilor;
 • creșterea puterii de negociere a companiei cu furnizorii și cu instituțiile financiare și de credit;
 • creșterea eficientei economice.