Un bloc cu 5 etaje ar putea apărea pe Calea Victoriei nr. 200, lângă celebra Casă cu cariatide, monument istoric, și lângă biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare. Primăria Capitalei a dat deja avizul de oportunitate, planul urbanistic zonal fiind în faza de avizare. Vizavi se află și Muzeul Național George Enescu, o altă clădire superbă care figurează pe lista monumentelor istorice.

Calea Victoriei 200Foto: Hotnews

Avizul de oportunitate a fost dat pe 6 noiembrie și este semnat de viceprimarul Aurelian Bădulescu și arhitectul șef, Ștefan Dumitrașcu. Beneficiarul este World Building Real Estate, iar proiectant Vego Concept Engineering - urbanist Odette Voinea. Pe teren se află o construcție de peste 100 de ani vechime, iar în avizul de oportunitate se menționează că aceasta va fi extinsă, modernizată, consolidată și supraetajată. Avizul de oportunitate nu precizează un anume regim de înălțime și procent de ocupare a terenului, însă beneficiarii doresc să construiască un bloc cu 5 etaje, cu funcțiune mixtă (locuire, birouri comerț).

Avizul de oportunitate prevede:

- Funcţiune propusă: MIXT, BIROURI/ SERVICII LOCUIRE (extindere, modernizare, consolidare și supraetajare construcție existentă);

- Argumentarea soluţiei urbanistice se va face în corelare cu situația existentă din zona studiată având în vedere regimul de construire (alinierea construcțiilor, înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor). Situația existentă va fi susţinută de documentar fotografic concludent.

- Soluţia urbanistică se va corela cu documentațiile de urbanism aprobate sau în curs de aprobare, cu construcțiile existente din vecinătate, cu recomandările din prezentul aviz, astfel încât să se asigure o dezvoltare urbanistică echilibrată și să fie asigurat confortul urban.

- Clădirea se va amplasa pe aliniamentul existent. Clădirea se va alipi la calcanele clădirilor învecinate și nu se vor crea noi calcane; Se vor prezenta desfăşurate (cu evidenţierea cotelor: cotă teren amenajat, înățimea la cornișă, retrageri din planul faţadei) ale Căii Victoriei cu ilustrare comparativă între existent și propus. Se va propune o volumetrie adecvată, apropiată de limbajul clădirilor învecinate și nu se vor crea noi calcane. Se va studia toata zona, delimitată conform plan anexă și se va justifica propunerea de amplasare. Se vor prezenta mai multe variante spațial - volumetrice.

- Înălțimea noii construcții nu va putea depăşi cu mai mult de 3m înălțimea clădirilor existente învecinate. Arhitectura noii clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definită de clădirile existente.

- Se vor elabora studiu istoric prin care se va analiza valoarea, starea fizică și conformarea construcțiilor existente din zona de studiu în vederea analizării oportunității construirii terenului în contextul zonei cu statut de zonă protejată grad de protecţie maxim și a vecinătăților (clădiri monumente istorice); Se va analiza integrarea elementelor valoroase ale clădirii existente în noua construcție. - se va elabora studiu geotehnic care va analiza impactul realizării noii construcții asupra cladirii monument din Calea Victoriei 202, casa cu cariatide.

- Procentul maxim de ocupare a terenlui - se va stabili în funcţie de condițiile de amplasare în cadrul terenului;

Imobilul de pe Calea Victoriei 200 se află în zona Protejată Calea Victoriei, unde regimul maxim de înălțime este de 16 metri iar procentul de ocupare a terenului maxim 65%. Gradul de protecție este maxim.

Avizul de oportunitate este primul pas în aprobarea unui plan urbanistic zonal. După obținerea acestuia se trece în faza de avizare a proiectului, în final acesta urmând să fie supus aprobării Consiliului General.

Reglementari Urbanistice - Zonificare Functionala by Catiusa Ivanov on Scribd

Aviz de Oportunitate_PUZVic... by on Scribd