După 3 ani de procese, Curtea de Apel București a anulat definitivautorizația de construire pentru blocul de zece etaje ridicat pe Aleea Luncșoara din sectorul 2, pe un părculeț cu locuri de joacă, retrocedat și demolat pentru a face loc construcției. Înplus, instanța a decis desființarea pe cheltuiala proprietarilor a construcțiilor edificate înbaza actelor administrative anulate.

Bloc Aleea Luncsoara - 2015Foto: Facebook.com

Procesul a fost inițiat de PrefecturaBucureștidupă ce cetățeniidinzona au protestat și au cerut anularea autorizațieiși oprirea construcției.

Astfel, Curtea de Apel, prin decizia de pe 26 februarie, menține decizia Tribunalului Bucureștidin octombrie 2016:

"Respinge excepția lipsei calității procesual pasive a Inspectoratului de Stat în Construcții. Respinge excepția lipsei capacității de folosință Primăriei Sector 2. Suspendă executarea actelor administrative atacate în temeiul art. 14 alin 1 din Legea 554/2004, până la soluționarea acestei cauzei. Anulează certificatul de urbanism nr. 341/26L/08.04.2013 şi autorizația de construire nr. 403/21L/05.08.2013 emise de Primarul Sectorului 2. Obligă pârâții persoane fizice DICU IONELA LAURA, DICU EDWARD CONSTANTIN şi CHIRIAC MIHAI VALENTIN la desființarea pe proprie cheltuială a construcțiilor edificate în baza actelor administrative anulate. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce seva depune la Tribunalul București Secția a ÎI-a Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată în şedinţa publică, azi 11.10.2016.", se aratăîn decizia Tribunalului.

Grupul de InițiativăCivică "Luptă pentru stradata" s-a format în 2014, când un părculețdintre blocurile de pe Aleea Luncsoara din sectorul 2 a fost demolat pentru a face loc unui bloc de 10 etaje. Revoltați de ceea ce se petrece, vecinii s-au constituit în acest grup și au începutsăfacă demersuri pentru salvarea spațiului verde, sprijiniți de asociația CeRe. Înurma protestelor cetățenilor, în 2014, Prefectura a acționatîn contencios Primăria Sectorului 2 și a reușitsăobțină suspendarea lucrărilor.

Vecinii dinzonăsuntnemulțumiți de faptul că au rămasfărăsingurulspațiu verde din zonă șinouaconstrucție le ialumina.

Cronologia evenimentelor

2009 - Potrivit CeRe, Gheorghe Stelian, cunoscut înBucurești drept unul dintre cei maimaricumpărători de drepturi litigioase, cumpără drepturi litigioase pentru un teren extravilan agricol în Ilfov (17.500 mp), înlocuit apoi cu parcele între blocuri, în București. Unele terenuri din Ilfov au fost transferate în Sectorul 2, la propunerea primarului Neculai Onțanu.

2013 - Sunt emise un certificat de urbanism (pe numele lui Gh. Stelian) și o autorizație de construire (pe numele Dicu Edward Constantin, Dicu Ionela-Laura și Chiriac Mihai Valentin) pentru blocul de 10 etaje.

Aprilie 2014: Părculețul de pe Al. Luncșoara 2B și parcarea alăturată (aprox. 30 de locuri) sunt desființate. Cu puțintimp înainte, leagănele din părculeț fuseseră înlocuite cu unele noi. Cei care aveau locuri de parcare tocmai plătiseră pentru încă un an. Încep lucrările la fundația blocului de 10 etaje.

Mai 2014: Se toarnă beton inclusiv noaptea (până la 4-5 dimineața). Poliția primește nenumărate apeluri, dar nu oprește lucrările. Cetățenii, sprijiniți de asociația CeRe, încep să se organizeze.

Aceștia descoperă că parcela pe carese construiește blocul este inclusă în cadastrul verde.

August 2014: INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII a efectuat un control și a constatat faptul că atât Autorizația de Construcție nr. 403/21”L”/05.08.2013, cât și Certificatul de Urbanism nr. 341/26“L”/08.04.2013 au fost emise încălcând MAIMULTE PREVEDERI LEGALE. După acest control, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII și cetățenii din zonă solicită Prefecturii Municipiului București să sesizeze instanța de contencios administrativ în vederea anulării Autorizației de Construcție nr. 403/21”L” din 05.08.2013 și opririi imediate a lucrărilor.

Prin acțiunea Prefectului, actele se suspendă, dar cetățenii spun călucrările pe șantier au continuat.

Decembrie 2014: Cetățenii fac o sesizare laDNA, care trimite cazul spre soluționare Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Mai 2015: Încep termenele de judecată în procesul Prefecturii împotriva Primăriei și a proprietarilor clădirii. Informații aici.

Octombrie 2016: Hotărârea dată în primă instanță este favorabilă Prefecturii și cetățenilor.

Soluția pe scurt: Respinge excepția lipsei calității procesual pasive a Inspectoratului de Stat în Construcții. Respinge excepția lipsei capacității de folosință Primăriei Sector 2. Suspendă executarea actelor administrative atacate în temeiul art. 14 alin 1 din Legea 554/2004, până la soluționarea acestei cauze. Anulează certificatul de urbanism nr. 341/26L/08.04.2013 şi autorizația de construire nr. 403/21L/05.08.2013 emise de Primarul Sectorului 2. Obligă pârâții persoane fizice DICU IONELA LAURA, DICU EDWARD CONSTANTIN şi CHIRIAC MIHAI VALENTIN la desființarea pe proprie cheltuială a construcțiilor edificate în baza actelor administrative anulate. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce seva depune la Tribunalul București Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată în şedinţa publică, azi 11.10.2016."

Februarie 2018:Recursul formulat de Primăria Sectorului 2 împotriva Sentinței de anulare a autorizației de construire şi a demolării construcției a fost respins că nefondat.

Soluția pe scurt: "Admite excepția tardivității şi respinge ca tardiv recursul formulat de către recurentul-pârât Chiriac Mihai Valentin şi recurenta-intervenientă SC Martinis Development SRL. Admite excepţia inadmisibilității şi respinge ca inadmisibil recursul provocat de către recurenţii-pârâţi Dicu Edward Constantin şi Dicu Ionela Laura. Respinge ca nefondat recursul formulat de către recurenţii-pârâţi Primăria Sectorului 2, prin primar, şi Consiliul local al sectorului 2. Definitivă. Pronunțată în şedinţa publică azi, 26.02.2018.RMC/EDC