Consiliul General al Municipiului București a adoptat joi bugetul pe 2018 al celor 22 de companii municipale, înființate anul trecut de primarul Gabriela Firea. Astfel, acestea vor avea un buget estimat de 1,2 miliarde lei. Din această sumă, circa 370 milioane merg pentru cheltuieli de personal, companiile estimând că până la finalul anului vor avea circa 8.000 de angajați (3.000 doar la Compania Municipală de Pază și Protecție). Pentru investiții, însemnând mașini, calculatoare, scule, echipamente, se estimează suma de 300 milioane lei. Proietele de buget au fost adoptate în ciuda criticilor venite de la opoziție.

Bucuresti, de susFoto: HotNews.ro / Victor Cozmei

La Primăria Capitalei, doar aparatul din subordine are circa 890 de angajați, iar cheltuielile de personal, atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile din subordine, se ridică în 2018 la 377 milioane lei.

Banii celor 22 de companii vor veni în principal din contracte cu Primăria Capitalei pentru prestarea diverselor servicii, de la gestionarea parcărilor publice, iluminat stradal, întreținere spații verzi și cimitire, construcții imobile și străzi, proiectare, până la vânzarea de energie termică. Până acum, de aceste servicii se ocupa fie Primăria prin instituțiile din subordine, fie erau concesionate/prestate de operatori privați.

De exemplu, Compania Municipală Energetică București S.A. estimează venituri de 140 milioane lei din care din vânzarea de energie termică către RADET circa 29 milioane lei, din mentenanța Arenei Naționale - 8 milioane lei, înlocuire țevi RADET - 78 milioane lei.

Compania Municipală Dezvoltare durabilă estimează că din veniturile de 30 milioane lei, 16,6 milioane provin din proiectare, 4,5 din consultanță, 8,5 din activitatea de urbanism, toate contracte cu municipalitatea pentru proiectele pe care instituția le desfășoară.

Compania Municipală de Iluminat Public București estimează că va avea venituri de 35 milioane lei din delegarea contractului de iluminat public pentru oraș.

Compania Municipală Parking București S.A.estimează că va gestiona până la finalul anului circa 7000 de locuri de parcare, acum gestionate de Administrația Străzilor, dar va construi și altele noi, aceasta fiind principală sursă de venit.

Trustul de Clădiri Metropolitane estimează venituri de circa 76 milioane lei din contracte cu municipalitatea pentru: reparații și reabilitare la liceul Grup Școlar Nichita Stănescu, realizarea a trei săli de sport multifuncționale în sectorul 3, două parcări supraetajate în sectorul 3, ansamblu rezidențial P+8 pentru tineri - 290 unități locative, ansamblu locuințe sociale – 200 unități locative, amenajare și recompartimentare clădiri de birouri atât pentru unele companii municipale precum și pentru unități subordonate Municipiului București, renovări ale clădirilor în care își desfășoară activitatea unități subordonate Municipiului București, amenajări ateliere și service auto. Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate la suma de 11.425.000 lei.

  • Ce servicii vrea să delege Primăria Capitalei Companiilor municipale:

- serviciul public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

- organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

- serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

- activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

- activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

- administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiului București către Compania Municipală Cimitire București S.A.

- administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind activitățile de amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement București S.A.

- serviciul de întreținere, reparații curente și administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Imobiliară București S.A.

- serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.

Atât proiectele de buget ale celor 22 de companii cât și delegarea serviciilor se află pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de miercuri.

  • Ce buget estimează că vor avea cele 22 de companii în 2018

1. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Venituri: circa 30 milioane lei din care 16,6 milioane din proiectare, 4,5 din consultanță, 8,5 din activitatea de urbanism;

Cheltuieli: circa 20 milioane lei;

Bani salarii: circa 16 milioane lei; Compania preconizează că va avea 116 angajați până la finalul anului;

Investiții: 3 milioane lei în principal pentru calculatoare, licențe, imprimante;

Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va realiza studii de oportunitate, fezabilitate și proiecte tehnice pentru obiectivele de investiții ale Capitalei.

2. Compania Municipală Energetică București S.A.

Venituri: 140 milioane lei din care din vânzare energie termică către RADET circa 29 milioane lei, mentenanță Arena Națională - 8 milioane lei, înlocuire țevi RADET - 78 milioane lei;

Cheltuieli: 95 milioane lei;

Bani salarii: 8,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 100 angajați până la finalul anului;

Cheltuieli cu bunuri și servicii: 78 milioane lei din care cheltuieli achiziție gaze - 25 milioane lei, materiale pentru schimbat țevi RADET - 40 milioane, materiale pentru întreținere ARENA Națională - 3,8 milioane lei; studiu de fezabilitate CET Titan -CET Colentina - 1,5 milioane lei;

Investiții: 6,2 milioane lei în principal în utilaje;

Compania Municipală Energetică S.A - va realiza investiții în sistemul de termoficare al Capitalei și va construi un nou CET, în zona de nord-est, pentru echilibrarea sistemului de energie termică.

3. Compania Municipală Consolidări S.A.

Venituri: 250 milioane lei;

Cheltuieli: 240 milioane lei;

Bani salarii: 67 milioane lei; Compania preconizează că va avea 710 angajați până la finalul anului;

Investiții: 34 milioane lei realizate din majorare capital social și se vor cumpăra în special utilaje și dotări pentru șantiere: schele, containere etc;

Compania Municipală Consolidări se ocupă de consolidarea clădirilor aflate în proprietatea municipalității.

4. Compania Municipală Turistică București S.A.

Venituri: 13 milioane lei;

Cheltuieli: 12 milioane lei din care 1,4 milioane lei pentru calculatoare, licențe, mașini;

Bani salarii: 4,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 35 angajați până la finalul anului;

Compania Municipală Turistică S.A. se va ocupa de promovarea Bucureștiului ca destinație turistică.

5. Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

Venituri: 15,5 milioane lei;

Cheltuieli: 15 milioane lei;

Bani salarii: 10 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;

Investiții: 3,5 milioane lei pentru dotări;

Compania Municipală Tehnologia Informației va asigura servicii de mentenanță colectivă și predictivă pentru echipamentele hardware, va dezvolta soluții și aplicații software, pentru PMB și instituțiile subordonate.

6. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Venituri: 173 milioane lei;

Cheltuieli: 166 milioane lei; din care cheltuieli executate de către terți - 35 milioane lei;

Bani salarii: 27 milioane lei; Compania prognozează că va avea 288 de angajați la finalul anului.

Investiții: 22 milioane lei în special pentru dotări - calculatoare, stații de lucru, mașini, autoutilitare, scule etc.

Compania Municipală Managementul Traficului va implementa sisteme pentru fluidizarea traficului în Capitală.

7. Compania Municipală Parking București S.A.

Venituri: 38 milioane lei;

Cheltuieli: 38 milioane lei;

Bani salarii: 13,3 milioane lei. Compania estimează că va avea 385 angajați până la finalul anului;

Investiții: 41 milioane lei din care pentru parcări metalice 4 milioane lei, aparate de taxare 10 milioane, camere de supraveghere 1 milion lei, plus dotarea societății;

Compania Municipală Parking are ca obiect de activitate construirea de parcări noi, dar și întreținerea și modernizarea celor existente. Societatea estimează că până la finalul anului va administra 7.200 locuri de parcare;

8. Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Venituri: 30 milioane lei;

Cheltuieli: 29,8 milioane lei

Bani salarii: 24 milioane lei; Compania estimează că va avea 318 angajați până la finalul anului;

Investiții: 21,5 milioane, prin majorare de capital. Acești bani se vor duce pe o ambulanță, autospeciale, mașini, scule, echipamente de protecție.

Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat S.A - are ca obiect de activitate protecția civilă și situațiile de urgență. Această companie se va ocupa, printre altele, de întocmirea documentației în vederea obținerii avizelor ISU, dar și de consultanța privind securitatea în muncă.

9. Compania Municipală Imobiliară București S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 4,1 milioane lei;

Bani salarii: 2 milioane lei; Compania estimează că va avea 20 de salariați;

Investiții: 47 milioane lei prin majorare de capital social (bani PMB); Nu se specifică pe ce vor fi cheltuiți banii.

Compania Municipală Imobiliară se ocupă cu întreținerea, modernizarea și dezvoltarea fondului locativ.

10. Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.

Venituri: 77,5 milioane lei;

Cheltuieli: 67 milioane lei;

Bani salarii: 34 milioane lei; Compania estimează că va avea 3050 angajați până la finalul anului;

Investiții: 11 milioane lei pentru dotări: unitate dispecerat, mașini, motociclete, calculatoare, licențe;

Compania Municipală Pază și Securitate va asigura servicii de pază și securitate pentru PMB și instituțiile subordonate, dar și pentru alte obiective publice.

11. Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Venituri: circa 22 milioane lei;

Cheltuieli: circa 22 milioane lei;

Bani salarii: 9,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 270 angajați;

Investiții: 10 milioane lei în principal pe autospeciale, autoutilitare, mașini, generatoare ULV;

Compania Municipală Eco Igienizare se va ocupă de deratizarea și dezinsecția la nivelul municipiului București.

12. Compania Municipală Agrement București S.A.

Venituri: 14,2 milioane lei (11,5 milioane lei din servicii prestate și 2,7 milioane lei din vânzarea mărfurilor);

Cheltuieli: 13,8 milioane lei;

Bani salarii: 3,5 milioane lei; Compania preconizează că va avea 80 angajați până la finalul anului;

Investiții: 2,5 milioane lei; Pentru studiu de fezabilitate proiect acvariu - 850.000 lei, în rest dotări;

Compania Municipală Agrement are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agrement.

13.Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

Venituri: 11 milioane lei;

Cheltuieli: 10,4 milioane lei;

Bani salarii: circa 5 milioane lei; Număr de persoane ce se estimează că vor fi angajate până la finalul anului - 43.

Investiții: 10 milioane lei (ecran LED outdoor 600 mp - 8,7 milioane lei, în rest mașini și dotări pt birou).

Compania Municipală Publicitate și Afișaj se va ocupa de închirierea spațiilor publicitare de pe domeniul public și privat al Municipiului București.

14. Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Venituri: 27 milioane lei;

Cheltuieli: 26,8 milioane lei;

Bani salarii: 18 milioane lei; Compania preconizează că va avea 241 angajați până la finalul anului;

Investiții: 14 milioane lei în principal pentru dotarea cu utilaje;

Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde se va ocupa de administrarea, exploatarea, întreținerea și protejarea arborilor și spațiilor verzi din București.

15. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Venituri: 123 milioane lei;

Cheltuieli: 118 milioane lei;

Bani salarii: 22 milioane lei; Compania estimează că va avea 443 de angajați la finalul anului;

Investiții: 200.000 lei. În 2017 compania a alocat 70 milioane pentru dotări;

Compania Municipală Străzi Poduri și Pasaje va realiza modernizarea și reabilitarea străzilor din Capitală, precum și reabilitarea/construirea de poduri și pasaje.

16. Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

Venituri: 16,4 milioane lei;

Cheltuieli: 15,5 milioane lei;

Bani salarii: 9,3 milioane lei; Compania preconizează că va avea 108 angajați până la finalul anului;

Investiții: 1,8 milioane lei;

17. Compania Municipală Iluminat Public București S.A.

Venituri: 35 milioane lei din delegarea contractului de iluminat public pentru oraș;

Cheltuieli: 33 milioane lei;

Bani salarii: 17 milioane lei; Compania estimează că va avea 165 de angajați la finalul anului;

Investiții: 9,5 milioane lei în principal în utilaje și alte dotări necesare funcționării;

Compania Municipală Iluminat Public se va ocupa de modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public din Capitală.

18. Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

Venituri: circa 70 milioane lei;

Cheltuieli: circa 70 milioane lei;

Bani salarii: 29 milioane lei; Compania estimează că va avea 550 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 30 milioane lei (utilaje și alte dotări);

Compania Parcuri și Grădini se va ocupa de întreținerea și modernizarea parcurilor și grădinilor publice din Capitală.

19. Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.

Venituri: 88 milioane lei;

Cheltuieli: 87,8 milioane lei;

Bani salarii: 32,5 milioane lei; Compania estimează că va avea 430 angajați până la finalul anului;

Investiții: 30 milioane lei (utilaje, autoturisme, licențe)

Trustul de Clădiri Metropolitane SĂ - va avea că obiect de activitate construcția de locuințe pentru tineri, locuințe sociale, cămine de studenți, de bătrâni, extinderi de școli etc.

În alcătuirea bugetului de venituri "s-au avut în vedere realizarea lucrărilor de reparații și reabilitare la liceul Grup Școlar Nichita Stănescu, realizarea a trei Săli de sport multifuncționale în sectorul 3, două parcări supraetajate în sectorul 3, ansamblu rezidențial P+8 pentru tineri - 290 unități locative, ansamblu locuințe sociale – 200 unități locative, amenajare și recompartimentare clădiri de birouri atât pentru unele companii municipale precum și pentru unități subordonate Municipiului București, renovări ale clădirilor în care își desfășoară activitatea unități subordonate Municipiului București, amenajări ateliere și service auto. În total, veniturile societății realizate din efectuarea lucrărilor de execuție a fost estimată la suma de 76.703.000 lei. Veniturile rezultate din activitatea de proiectare au fost estimate la suma de 11.425.000 lei, în funcție de proiectele aflate pe listele de investiții ale Municipiului București, ale unităților subordonate precum și ale unor Companii aparținând Holdingului Municipal, dar și în funcție de capacitatea societății de realizare a acestora", se arată in proiectul de buget.

20. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

Venituri: 12 milioane lei;

Cheltuieli: 11,2 milioane lei;

Bani salarii: 8,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 77 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 0

Compania Municipală Managementul Transportului S.A va desfășura activități de modernizare a transportului public din București și zonele limitrofe Capitalei.

21. Compania Municipală Medicală București S.A.

Venituri: 6,3 milioane lei;

Cheltuieli: 6,3 milioane lei;

Bani salarii: 4,5 milioane lei; Compania estimează că va avea la finalul anului 283 angajați;

Investiții: 0

Compania Municipală Medicală București are ca scop să identifice, împreună cu instituțiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care să asigure o mai bună protecție a vârstnicilor din București. Astfel, pentru anul 2018, se prevede derularea unui astfel de program, printr-o variantă tehnologizată, pentru 10.000 de persoane vârstnice, bolnave cronice.

22. Compania Municipală Cimitire București S.A.

Venituri: 20 milioane lei;

Cheltuieli: 19,8 milioane lei;

Bani salarii: 6,2 milioane lei; Compania estimează că va avea 300 de angajați până la finalul anului;

Investiții: 250.000 lei pentru dotări;

Compania Municipală Cimitire București S.A. va administra 15 cimitire și 2 crematorii din București, realizând activități de întreținere, modernizare etc.