Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat joi transformarea RATB din regie in societate comerciala pe actiuni. Numele noii companii este: Societatea de Transport Bucuresti STB. Aceasta va avea doi actionari: Consiliul General al Municipiului Bucuresti (99,90%) si Consiliul Judetean Ilfov (0,10%).

Troleibuz RATBFoto: Hotnews

Societatea de Transport Bucuresti STB SA are ca domeniu principal de activitate "alte transporturi terestre de calatori" si obiect principal de activitate "transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori".

Aceasta va prelua activul si pasivul Regiei Autonome de Transport Bucuresti R.A., existent la data inregistrarii Societatii de Transport Bucuresti STB SA la Oficiul National al Registrului Comertului.

In plus, s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului Bucuresti in domeniul privat al municipiului Bucuresti a imobilului situat in Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, compus din teren in suprafata de 1.518 mp. si constructie avand regim de inaltime S+P+8 cu o suprafata totala de 6.865,22 mp. Imobilul va fi adus ca aport in natura la capitalul social al Societatii de Transport Bucuresti STB SA de catre actionarul majoritar Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Capitalul social initial al Societatii de Transport Bucuresti STB SA este de 129.200.000 lei, din care: 29.079.351,55 lei aport in natura si 100.120.648,45 lei in numerar, impartit in 1.292,000 actiuni nominative, in valoare nominala de 100 lei.

Capitalul social este detinut de actionari, dupa cum urmeaza:

- Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti - 129.070.800 lei.

- Judetul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov -129.200 lei.

Personalul din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucuresti R.A. se preia si va fi reincadrat pe aceleeasi functii de catre Societatea de Transport Bucuresti STB SA., cu mentinerea tuturor drepturilor si obligatiilor avute la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Contractul colectiv de munca inregistrat la ITM Bcuresti, sub nr. 129/31.03.2016, cu modificarile ulterioare, aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Transport Bucuresti R.A. ramane in vigoare si va fi aplicabil la nivelul Societatii de Transport Bucuresti STB S.A., pana la incheierea noului contract colectiv de munca, potrivit prevederilor legale.