Primaria Capitalei va finanta de la bugetul local, total sau partial, cheltuielile privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la cladirile expertizate si incadrate in clasa I de risc seismic, pentru cazurile sociale, potrivit unui proiect adoptat marti de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Proiectul include facilitatii si pentru agentii economici, care vor putea plati lucrarile in rate egale, intr-o perioada de 25 de ani.

Cladire cu bulina rosieFoto: Agerpres

Facilitatile acordate sunt urmatoarele:

- Persoanele care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare. Obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul local pentru executia lucrarilor de interventie se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare;

- Persoanele la care venitul lunar pe familie este sub trei salarii medii brute pe economie vor putea sa nu mai ramburseze 50% din valoarea investita pentru executia lucrarilor de interventie, in urmatoarele conditii agreate, notate in Cartea funciara;

- Persoanele juridice/operatori economici proprietari ai locuintelor multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic precum si proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic pot sa beneficieze de suport financiar de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, in urmatoarele conditii agreate:

- sa nu instraineze aceste imobile pe o perioada de pana la 25 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor de interventie - consolidare;

- daca se doreste Vanzarea acestor imobile Consolidate, inainte de termenul mai sus mentionat si de achitarea integrala a costurilor, proprietarii acestor imobile sa fie de acord ca Primaria Municipiului Bucuresti, sa aiba drept de preemtiune asupra acestor imobile, scazandu-se din valoarea imobilului constatata printr-o expertiza/raport de evaluare costurile aferente lucrarilor de interventie — consolidare achitate sub forma de cota parte din pret;

- daca se doreste vanzarea acestor imobile dar nu se poate exercita acest drept de preemtiune, instrainarea in decurs de 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de interventie - consolidare la aceste imobile, este conditionata de rambursarea integrala la bugetul local al Primariei Municipiului Bucuresti a valorii costurilor aferente lucrarilor de interventie - consolidare achitate sub forma de cota parte din pret , actualizate in conditiile art. 12 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994) . Restul de 50% din valoarea investita pentru executia lucrarilor de interventie urmeaza sa fie restituit in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului Seismic al Constructiilor existente.

Modalitatea de stabilire a prioritatii in vederea punerii in siguranta a acestor imobile incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa de risc seismic se va face de catre o Comisie numita prin Dispozitie a Primarului General avand printre criteriile de evaluare urmatoarele aspecte: concluziile raportului de expertiza tehnica privind incadrarea constructiei in clasa I de risc seismic, impartirea pe zone seismice, abordarea lucrarilor de consolidarea tinand cont de fluidizarea si buna functionare a orasului, numarul de proprietari din imobilele respective, numarul mare de persoane care tranziteaza locul ori care trebuie sa acceseze aceste zone vizate si nu in ultimul rand gradul de vechime al imobilului in raport de data edificarii constructiei.