In Centrul Vechi al Capitalei se afla 27 de cladiri abandonate, potrivit unui inventar realizat de reporterii HotNews.ro. Cladirile sunt lasate de ani de zile in paragina, fara ca cineva sa se ocupe de reabilitarea lor, desi o parte sunt monumente istorice si trebuie protejate. Oamenii strazii si-au gasit adapost in aceste ruine, iar gunoaiele stranse in fata si inauntru dau un aspect de cartier marginas. Din cauza conditiilor precare, exista riscul sa cada tencuiala si cineva sa fie ranit.

Strada Gabroveni 22Foto: Hotnews

O parte dintre aceste cladiri sunt proprietate privata, o alta parte publica, iar altele sunt cu regim mixt.

In orice caz, potrivit Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii au obligatia sa ingrijeasca aceste cladiri, iar daca nu au bani le pot vinde. In plus, Ministerul Culturii si Primaria Capitalei au posibilitatea sa exercite dreptul de preemtiune (cele doua institutii sunt intrebate inaintea altor cumparatori daca doresc sa cumpere cladirea) daca doresc sa salveze un monument aflat in stare avansata de degradare si sa-l redea orasului.

Unul dintre motivele pentru care proprietarii unor astfel de cladiri nu le restaureaza/consolideaza este ca aceste lucrari sunt foarte costisitoare - de ordinul sutelor de mii de euro. Un alt posibil motiv este ca, in anumite situatii, proprietarii vor sa scape de cladirile vechi pentru a construi in loc ceva nou.

Harta cladirilor abandonate din Centrul Vechi

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice prevede:

Art. 10.

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.

(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora sau instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 36

(1) In scopul protejarii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligati:

a) sa intretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric, conform art. 17;

b) sa asigure paza, integritatea si protectia monumentelor istorice, sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora in conditiile legii (¬).Articolul 55

(1) Constituie contraventii la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protectie si a zonelor protejate urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

a) executarea de lucrari asupra unui imobil dupa declansarea procedurii de clasare, asupra unui monument istoric, in zona sa de protectie sau in zonele protejate fara avizul Ministerului Culturii sau al serviciilor deconcentrate ale acestuia, dupa caz;

b) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a unui monument istoric;

Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar cele mentionate la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Contraventiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor.

Potrivit Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (Legea fatadelor), Primaria Capitalei avea obligatia de a inventaria cladirile darapanate, sa notifice proprietarii, iar daca acestia nu le reparau pana la finalul anului 2013, administratia locala urma sa faca lucrarile si sa recupereze banii de la proprietari. Legea insa nu a fost pusa in practica de municipalitate. Primaria a inceput sa inventarieze cladirile, insa nu a facut regulamentul de aplicare a legii si aici s-au blocat lucrurile.

"Detinatorii de orice fel ai cladirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala, pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a prezentei legi, sunt obligati ca, din proprie initiativa, sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor", se arata in "Legea fatadelor".

Pentru a sprijini proprietarii/administratorii sa-si reabiliteze fatadele cladirilor, Guvernul faciliteaza acordarea de credite bancare cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata.

Aceste credite sunt acordate atat persoanelor fizice care detin in proprietate un imobil cu fatada degradata, cat si Asociatiilor de proprietari.

De asemenea, Primaria poate cofinanta cheltuielile aferente lucrarilor de interventie la cladirile monument istoric, la cladirile amplasate in ansambluri si situri clasate ca monument istoric, in zonele de protectie a monumentelor istorice, la cladiri protejate datorita valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la cladirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localitatilor, precum si din statiunile/localitatile/zonele turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice.