Consiliul general al municipiului Bucuresti a adoptat vineri Strategia de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul Bucuresti. Aceasta prevede pana in 2028 investitii de circa 4 miliarde de euro, dintre care 1, 9 miliarde lei pentru reabilitarea termica a blocurilor, circa 900 milioane lei pentru modernizarea CET-urilor, 900 milioane lei pentru modernizarea retelei de transport si distributie. Strategia prevede si o crestere a tarifului la gigacalorie pana in 2042.

Pe scurt, strategia prevede, redimensionarea retelei de transport si distributie, modernizarea acesteia, reabilitarea/modernizarea CET-urilor, construirea unei centrale de incinerare a deseurilor (WtE Pallady) si construirea a doua surse noi de energie (CET Colentina si CET Aviatiei) .

In cadrul strategiei sunt expuse si analizate trei scenarii posibile pentru eficientizarea functionarii sistemului integrat de termoficare: folosirea sistemului centralizat in structura sa actuala, prin aplicarea de masuri de reabilitare, redimensionare si modernizare; trecerea catre sisteme centralizate zonale, prin transformarea actualelor puncte termice in surse de energie, in cogenerare de mica putere; abandonarea totala a sistemului centralizat si trecerea la sisteme individuale, reprezentate de centrale de apartament functionand pe gaz natural.

In urma unei analize multicriteriale, a fost propus scenariul I, cu recomandari de perspectiva: mentinerea numarului surselor de caldura existente, cu reabilitarea/modernizarea acestora, construirea unei centrale de incinerare a deseurilor (WtE Pallady) si construirea a doua surse noi de energie (CET Colentina si CET Aviatiei) in zonele deficitare din punct de vedere al parametrilor agentului termic furnizat populatiei.

"Asa cum s-a prezentat in capitolele anterioare, revitalizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Bucuresti s-ar putea realiza prin implementarea unui program amplu de investitii, atat la nivelul consumatorilor, cat si la nivelul surselor de producere, a retelelor de transport si distributie a energiei termice", se arata in strategie.

Ce propune strategia?

Investitii in sistemul de transport si distributie si puncte termice

- Reevaluarea necesarului de energie termica maxim orar actual fata de valorile care au stat la baza conceptiei initiale de dezvoltare a sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti dar si vechimea instalatiilor de producere, transport si distributie a caldurii, impune luarea unor masuri privind cresterea eficientei energetice a instalatiilor de producere, transport, distributie si consum de energie termica.

La nivelul consumatorilor se prevede:

- Continuarea actiunilor de izolare termica a cladirilor, cresterea etansarii suprafetelor vitrate, eliminarea pierderilor din instalatiile comune ale cladirilor, utilizand solutii aplicate la nivel european.

La nivelul punctelor termice, statiilor termice centralizate si a retelelor de distributie, se au in vedere urmatoarele:

- Reanalizarea sub aspectul dotarii cu echipamente si aparatura de automatizare de ultima generatie a punctelor termice si redimensionarea acestora in situatia existentei unor consumatori aflati la distanta neeconomica, pentru care se pot instala module termice.

- Desfiintarea statiilor termice centralizate care in prezent alimenteaza cu apa calda menajera anumiti consumatori pentru care incalzirea se furnizeaza direct din reteaua de transport cu ajutorul hidroelevatoarelor si trecerea alimentarii consumatorilor prin intermediul modulelor termice.

- Redimensionarea retelelor de distributie cu vechime mai mare de 20 ani si inlocuirea lor cu conducte nemetalice preizolate, avand pierderi specifice de energie termica reduse, amplasate direct in sol, urmand traseele canalelor de distanta existente.

La nivelul retelelor de transport, se au in vedere urmatoarele:

- Stabilirea debitelor de agent termic care stau la baza redimensionarii retelelor primare tinand seama de parametrii functionali de calcul adoptati pentru perioada actuala si de perspectiva.

- Redimensionarea si inlocuirea a cca. 80% dintre acestea, avand vechime mai mare de 20 ani, tinand seama de noile debite de agent termic rezultate din reducerea necesarului de energie termica maxim orar. Acestea se vor inlocui cu conducte preizolate prevazute cu sisteme eficiente de depistare si localizare a avariilor, in scopul reducerii timpilor de interventie in cazul unor incidente.

- Rearondarea zonelor de consum la sursele generatoare de energie termica si eventuala reconfigurare partiala a schemei generale prin eliminarea retelelor primare ineficient utilizate.

- Eliminarea - in procesul reconstructiei sistemului de transport - a tuturor armaturilor defecte si a tuturor compensatorilor de dilatare cu presgarnituri si inlocuirea acestora cu compensatori lenticulari.

  • Investitii in sursele de energie

La nivelul surselor de energie termica se are in vedere:

- Racordarea CET Sud, CET Vest si CET Progresu la sistemul de transport gaze naturale.

- Renuntarea esalonata la echipamentele cu durata de viata depasita din cadrul surselor actuale de energie termica ale ELCEN si realizarea unor unitati noi de cogenerare care sa raspunda criteriilor de cogenerare de inalta eficienta. Noile echipamente vor fi cicluri combinate gaze-abur, cu functionare pe gaze naturale (combustibil de baza) sau motorina (combustibil de rezerva).

- Reactivarea CET Titan intr-o configuratie corespunzatoare situatiei actuale privind consumul de energie termica din zona sa de actiune.

- Modernizarea centralei termice Casa Presei prin echiparea cu unitati de cogenerare de inalta eficienta

- Realizarea unor surse noi de cogenerare de zona dimensionate corespunzator, care sa alimenteze zonele de consum situate la distante mari fata de sursele ELCEN existente. Se propune realizarea unor surse de cogenerare de inalta eficienta in zona Colentina si in zona Aviatiei, care sa preia consumul acestor zone. In acest fel se va evita transportul agentului termic dinspre sursele existente catre aceste zone pe distante mari si cu costuri relativ ridicate.

- Realizarea investitiei de valorificare energetica a deseurilor menajere din municipiul Bucuresti, care face obiectul unui proiect prioritar inclus in POIM 2013 - 2020 si care va beneficia de alocare financiara nerambursabila in cadrul programului mentionat.

- Realizarea lucrarilor imediate necesare conformarii la restrictiile de mediu pentru o parte din echipamentele existente in centralele ELCEN (instalatii de ardere - NOx redus), inclusiv finalizarea unor investitii in capacitati de varf (cazane de apa fierbinte) incepute in anii anteriori.

Pentru realizarea strategiei este nevoie de aproape 4 miliarde de euro:

- 50.000.000 euro pentru centralele de cogenerare noi, inclusiv Casa Presei.

- 1,9 miliarde euro pentru reabilitarea termica;

- 50.000.000 euro pentru despecer

- 500.000.000 euro pentru reteaua de transport;

- 400.000.000 euro pentru puncte termice si retele distributie;

2.000.000 euro - racordarea la reteaua de transport gaze naturale;

- 890.000.000 euro - modernizare centrale ELCEN;

Surse de finantare

"Finantarea investitiilor de modernizare/reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica ar putea fi realizata din surse de finantare de tip imprumut acordat de institutii financiare internationale (BEI, BERD, BM, etc.), din surse de finantare nerambursabile disponibile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), conform documentelor programatice pentru perioada 2014 ¬ 2020, precum si din surse de finantare alocate de la bugetul local al Primariei Generale a municipiului Bucuresti pentru investitiile care se refera la patrimoniul public. Astfel, pentru reabilitarea sistemului de transport energie termica din municipiul Bucuresti este prevazuta alocarea unei sume nerambursabile, de circa 187 milioane de EUR (incluzand rezerva de performanta), prin POIM. Pentru finantarea programului de reabilitare termica a cladirilor sunt disponibile surse de finantare prin Programul Operational Regional. O alta sursa posibila de finantare a investitiilor propuse ar putea fi European Fund for Strategic Investment (EFSI), sursa de finantare disponibila prin Banca Europeana de Investitii si destinata proiectelor strategice de investitii, asa cum au fost acestea propuse de catre statele membre prin planul Junker", se arata in strategie.

Cresterea tarifului la gigacalorie

"Comparativ cu tariful platit in prezent de populatie pentru energia termica (30,72 EUR/Gcal exclusiv TVA), tariful suportabil calculat conform metodologiei descrise mai sus, este mai mare. Prin urmare s-ar putea spune ca tariful platit de populatie ar trebui sa creasca la nivelul tarifului suportabil mentionat. Tariful la caldura furnizata populatiei se propune sa ajunga la valoarea tarifului suportabil gradual, astfel incat modificarea de tarif sa nu conduca la situatii care ar putea influenta confortul termic al consumatorilor. Astfel, pentru analiza de fata s-a considerat ca tariful platit de populatie va ajunge la nivelul tarifului suportabil gradual pana in anul 2031, dupa care va fi mentinut la nivelul tarifului suportabil, asa cum a fost acesta prezentat mai sus. Acoperirea tarifului real al caldurii la nivelul sitemului de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul Bucuresti se va realiza in continuare din subventii de la bugetul local, conform celor prezentate anterior", se arata in strategie.

Catalin Deaconescu, consilier PNL, desprestrategia energetica: "Asteptam ca prezenta strategie sa priveasca spre viitor si sa aiba in centrul consumatorul. Avem un sistem invechit, facut in urma cu 60 de ani. Mi-as fi dorit sa se vorbeasca mai mult despre cauzele care au adus in colaps cele doua entitati. As fi vrut mai multe lucruri pe partea de masuri legislative. Daca vom continua cu sistemul in starea actuala, cu acordarea subventiei pentru toata lumea, cu neidentificarea celor care nu isi pot permite sa plateasca, nu cred ca vom pune sistemul pe picioare. Necesarul de investitii este de aproape 2 miliarde de euro, 900 de milioane doar in sistemul de productie al ELCEN. Eu cred ca PMB ar putea sa investeasca in reteaua de transport si distributie si sa atraga investitii private in zona de productie. Lipsesc termene din strategie".