PSD vrea sa ca patrimoniul oraselor sa poata fi instrainat mai usor: proiect legislativ in Parlament

de Catiusa Ivanov     HotNews.ro
Joi, 23 martie 2017, 17:01 Actualitate | Administratie Locala


Bucurestiul vazut de sus
Foto: Hotnews
Un proiect de lege initiat de parlamentari PSD in 2014, prin care se cere ca hotararile consiliilor locale privind patrimoniul sa poata fi adoptate doar cu votul a jumatate plus unu din numarul alesilor locali, fata de doua treimi, in prezent, a revenit in discutie la Senat.  Proiectul vizeaza modificarea Legii administratiei publice locale si a fost respins in 2015 de Camera Deputatilor, apoi a ajuns la Senat unde in ultimii 2 ani a fost plimbat intre comisii.

In aceasta saptamana proiectul a revenit la Comisia de Administratie de la Senat, unde a fost amanat pentru moment.

Daca aceasta modificare va fi adoptata, va fi mai usor pentru partidul sau coalitia care detine majoritatea in consiliul general/local (in acest moment, PSD-ALDE controleaza cele mai multe consilii locale din tara) sa concesioneze sau sa instraineze bunuri din patrimoniul oraselor. De exemplu, in Bucuresti, in Consiliul Local sector 1, coalitia PSD-ALDE are majoritate simpla, dar nu detine doua treimi, ceea ce inseamna ca opozitia poate opri proiecte care nu sunt in regula si care vizeaza patrimoniul municipalitatii.

O alta miza este infiintarea firmelor  Primariei Capitalei si ale primariilor de sector, unde este nevoie de doua treimi, fiindca vizeaza patrimoniul orasului.

USR cere respingerea acestui proiect de lege.

"PSD intentioneaza sa dea mana libera baronilor locali in gestionarea proprietatii publice. Printr-o serie de amendamente depuse la Legea administratiei publice locale, PSD inlatura singura cenzura pe care o mai aveau acestia, respectiv obligativitatea votului de 2/3 din numarul total al consilierilor locali si judeteni, la adoptarea  hotararilor privind patrimonial. Initiatorii amendamentelor propun ca hotararile privind patrimoniul sa se adopte cu votul a jumatate plus unu din numarul total al consilierilor locali si judeteni. USR atrage atentia asupra consecintelor acestor modificari care deschid calea abuzurilor si arbitrariului in gestionarea bunurilor publice care vor ajunge sa fie vandute ori concesionate unor clienti politici. Liviu Dragnea cumpara astfel sprijinul baronilor, in contextul in care isi pierde puterea asupra guvernului", se arata intr-un comunicat USR.
 
"Gabriela Firea si alti primari care nu au majoritati de 2/3 vor putea infiinta societati comerciale cu capital din bugetul public, vor putea concesiona, inchiria, face schimburi de terenuri cu jumatate plus unu din numarul total al consilierilor in functie, nu ca acum, cand au nevoie de 2/3 din numarul consilierilor. Cazul Bucurestiului, acolo unde PSD si ALDE au majoritate simpla in Consiliu, este relevant. Firea ar fi direct interesata daca ar fi adoptata modificarea", atrage atentia Nicusor Dan, presedintele USR.
 

Hotararile de patrimoniu fac referire la urmatoarele tipuri de operatiuni cu bunuri si proprietati publice: transmiterea / luarea in administrare, inscrierea in domeniul privat, transmiterea in folosinta gratuita, schimburi de terenuri, concesionari, vanzari, inchirieri, exproprieri, solicitari adresate Guvernului de a transmite bunuri din administrarea statului in administrarea locala.

Inainte de sedinta de marti, Ministerul Dezvoltarii a transmis o serie de amendamente la acest proiect de lege, insa in mare parte acestea mentin prevederile din proiectul initial, potrivit USR:

Primul amendament:
- "Art. I: Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La art. 45 alin. (3), se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
(3) hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul total al consilierilor locali in functie.
  2. La art. 97 dupa alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11) cu urmatorul cuprins:
(11) hotararea privind patrimoniul se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul total al consilierilor judeteni in functie.

Al doilea amendament:
   3. Art.122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.
(2) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se intocmeste si se actualizeaza de catre comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, de primarii unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti ori de persoanele imputernicite sa exercite atributiile respective, dupa caz.
(3) Comisiile prevazute la alin. (2) se constituie prin dispozitia, dupa caz, a primarului, a primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean.
(4) Comisiile prevazute la alin. (2), au obligatia sa actualizeze inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale in termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.
 (5) Inventarul prevazut la alin. (2) se aproba prin hotarare a consiliului judetean, a consiliului local, respectiv consiliului general al municipiului Bucuresti, dupa caz.
 (6) Hotararea prevazuta la alin. (5) va fi insotita, in mod obligatoriu, sub sanctiunea nulitatii, constatata in conditiile legii, de urmatoarele documente:
   a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, insotite de extrase de carte funciara, din care sa reiasa inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara;
   b) documente care sa ateste ca bunul in cauza nu este grevat de sarcini;
  c) documente care sa ateste ca bunul in cauza nu face obiectul unor litigii la momentul adoptarii hotararii;
  d) documente care sa ateste ca bunul in cauza nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire depuse in temeiul actelor normative care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie - 22 decembrie 1989.
  (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6) lit. a), in cazul in care nu exista acte doveditoare ale dreptului de proprietate,  hotararea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a presedintelui consiliului judetean, a primarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, cu privire la faptul ca, in ultimii 10 ani, bunul in cauza nu a facut obiectul unor litigii care au ca obiect apartenenta bunului la domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale respective, si care nu au fost solutionate definitiv, potrivit legii, pana la data completarii declaratiei. Prevederile alin. (6) lit. b) - d) se aplica in mod corespunzator.
(8) Hotararea privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al  unitatilor administrativ-teritoriale se comunica prefectului si Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in termenul prevazut la art. 48 alin. (2). Dupa comunicarea hotararii autoritatile administratiei publice locale cer  Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara inscrierea provizorie a bunului/bunurilor care fac obiectul hotararii.
 (9) Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene transmite in termen de maximum 60 zile de la inregistrarea comunicarii prevazute la alin. (8) un punct de vedere cu privire la hotararea comunicata, pe baza consultarii autoritatilor si institutiilor interesate cu privire la situatia juridica a bunului/bunurilor care fac obiectul hotararii.
 (10) Autoritatile si institutiile consultate potrivit alin. (9) transmit informatiile necesare in termen de maxim 15 zile de la data inregistrarii solicitarii Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
(11) In situatia in care, in punctul de vedere comunicat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene sunt sesizate aspecte care contravin prevederilor legale in vigoare, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a modifica in mod corespunzator hotararea prevazuta la alin. (5) in termen de maximum 45 de zile de la data luarii la cunostinta a acestuia.
(12) In situatia in care, in punctul de vedere comunicat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nu sunt sesizate aspecte care contravin prevederilor legale in vigoare, autoritatile administratiei publice locale adopta o hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz, prin care se atesta inventarul bunului/bunurilor din domeniul public local.
(13) Pe baza hotararii prevazute la alin. (12), autoritatile administratiei publice locale cer Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara inscrierea definitiva a bunului/bunurilor care fac obiectul acesteia.
 (14) Hotararea prevazuta la alin. (12) se comunica potrivit alin. (8) si poate fi atacata de orice persoana interesata, in conditiile legii contenciosului administrativ."
Art. II - Comisiile care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu au actualizat inventarele potrivit art. 122, alin. (2)-(4) au obligatia de a actualiza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. III - Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 21 se abroga"

Initiatorii proiectului de lege din 2014 sunt:  Bodog Florian Dorel - senator PSD; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Coca Laurentiu-Florian - senator PSD; Constantinescu Florin - senator PSD; Cordos Alexandru - senator PSD; Durut Aurel - senator PSD; Federovici Doina-Elena - senator PSD; Fifor Mihai-Viorel - senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Lazar Sorin-Constantin - senator PSD; Mitu Augustin-Constantin - senator PSD; Mocanu Victor - senator PSD; Moga Nicolae - senator PSD; Mohanu Nicolae - senator PSD; Nicula Vasile-Cosmin - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Pop Gheorghe - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Popa Florian - senator PSD; Rotaru Ion - senator PSD; Saghian Gheorghe - senator PSD; Sarbu Ilie - senator PSD; Savu Daniel - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; Stuparu Timotei - senator PSD; Suciu Matei - senator PSD; Valcov Darius-Bogdan - senator PSD; Voinea Florea - senator PSD.

In expunerea de motive a proiectului, initiatorii motiveaza ca aceasta initiativa legislativa va stimula investitiile si va crea locuri de munca.

"In prezent, legislatia in vigoare prevede ca hotararile referitoare la patrimoniul unitatilor administrativ- teritoriale sa fie adoptate de catre consiliile locale si judetene cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor in functie. In nenumarate cazuri acest aspect duce la imposibilitatea de a se adopta  hotarari care sa ofere companiilor nationale sin internationale  ocazia de a investi si de a crea locuri de munca in beneficiul cetatenilor. De asemenea aceste situatii duc si la ingreunarea accesarii fondurilor europene. Un motiv in plus pentru necesitatea adoptarii acestei modificari este acela ca pune in dificultate  constituirea majoritatii calificate de doua treimi avand in vedere migratia de la un partid la altul a membrilor", se arata in expunerea de motive semnata de Darius Valcov.

Traseul legislativ

 • 09-09-2014     Inregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr. b496
 • 16-09-2014     trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 16.10.2014)
 • 16-09-2014     trimis pentru punct de vedere la Guvern
 • 14-10-2014     inregistrat la Senat pentru informare
 • 14-10-2014     primire aviz de la Consiliul legislativ - cu nr. 1161/14.10.2014 (favorabil)
 • 18-11-2014     prezentare in Biroul Permanent (propunerea legislativa va fi inaintata Comisiei juridice, pentru stabilirea competentei de prima Camera sesizata)
 • 19-11-2014     trimis pentru aviz la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari
 • 17-12-2014     Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari transmite avizul cu nr. 349(propunerea legislativa urmeaza sa fie trimisa la Camera Deputatilor pentru dezbatere, ca prima Camera sesizata)
 • 19-12-2014     plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata
 • 18-03-2015     respins de Camera Deputatilor
 • 20-03-2015     Inregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b496 (adresa nr.plx3/2015/18/03/2015)
 • 23-03-2015     cu nr.L122 prezentare in Biroul permanent; Senatul este Camera decizionala
 • 23-03-2015     trimis pentru raport la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari (TERMEN: 22/04/2015)
 • 23-03-2015     trimis pentru raport la Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului (TERMEN: 22/04/2015)
 • 19-10-2015     Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari depune raportul cu nr. 168-NEGATIV
 • 19-10-2015     Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 67-NEGATIV
 • 26-10-2015     inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 14-03-2016     primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1413/14.03.2016 (favorabil)
 • 19-09-2016     inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 19-09-2016     trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari
 • 19-09-2016     trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului
 • 26-09-2016     inscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
 • 26-09-2016     Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 78 - FAVORABIL cu amendamente
 • 26-09-2016     Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 67 - FAVORABIL cu amendamente
 • 26-09-2016     trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari
 • 26-09-2016     trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului
 • 02-03-2017     adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern (Nr. 940/02.03.2017 - favorabil)

HotNews.ro a scris si in 2015 despre acest subiect.

2051 vizualizari

 • +7 (7 voturi)    
  Ha. Ha. Ha. (Joi, 23 martie 2017, 17:08)

  mitg [utilizator]

  Cum era in campanie electorala, "tara nu e de vanzare"?
 • +7 (7 voturi)    
  sa vezi acuma furturi adevarate (Joi, 23 martie 2017, 17:12)

  mnicku [utilizator]

  astia trebuie scosi in afara legii, minti bolnave
 • +7 (7 voturi)    
  Cand e vorba de furaciuni parlamentarii P$D (Joi, 23 martie 2017, 17:15)

  cartofil [utilizator]

  sunt foarte harnici. Zeci de legi pentru desfiintarea justitiei, hotarari de guvern pentru emanciparea porcilor, OUG 13 care va fi trecuta prin 10 bucati mai mici, ca sa nu trezeasca o asa impotrivire, etc... Unde e o hotie sau o faradelege, imposibil s nu gaseste prin apropiere un P$D-ist.
 • +7 (7 voturi)    
  Au mai ramas lucruri de vandut/furat?? (Joi, 23 martie 2017, 17:34)

  LiviuX [utilizator]

  Nu credeam... Cum ramane cu "noi nu ne vindem tara"??
 • +6 (6 voturi)    
  Pesediada... (Joi, 23 martie 2017, 18:00)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Marea competitie a hotilor... Hot cu hot sa ne servim... Romania e o tara pradata de CIUMA ROSIE. Tot ce a facut noul prlaament e sa apere hotii, sa creeze noi legi care sa le permita sa fure, sa isi serveasca clientela/ Cit aceasta gasca PSD+ALDE+UDME v mai fi la putere, tara va fi pradata zi de zi.
 • 0 (0 voturi)    
  PSD Srl (Joi, 23 martie 2017, 18:59)

  trem [utilizator]

  Totul e un mare business pentru partid. O mare zvarcolire pentru mai multi bani, mai multa putere, mai mult din orice si pentru cei cativa preferati...

  Si dincolo de asta tot 4 scanduri veti lua ca toti ceilalti. Regi de mucava pentru cateva clipe....oare isi dau seama?


Abonare la comentarii cu RSS

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version