Consiliul General al Municipiului Bucuresti a dat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 un teren in suprafata de 5.941 mp, situat in str. Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, pentru construirea de locuinte sociale. Reprezentantii Primariei sector 6 spun ca la nivelul sectorului exista inregistrat un numar mare de cereri pentru atribuirea de locuinte, precum si un numar semnificativ de solicitari din partea persoanelor evacuate din imobilele nationalizate, astfel ca este nevoie de mai multe locuinte sociale.

"In situatia in care in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenul nu este folosit conform destinatiei prevazute prezenta hotarare se revoca de drept", se mai arata in proiectul de hotarare. La nivelul sectorului 6 sunt circa 2.200 de cereri pentru locuinte sociale.

Consiliul local sector 6 a cerut acest teren in baza Hotararii Consiliului Local Sector 6 nr. 156/25.08.2016.