Consiliul local sector 1 a decis concesionarea operarii si mentenantei Pietei Amzei catre un operator privat, potrivit unui proiect adoptat joi. Grupul de consilieri USR a cerut retragerea proiectului de pe ordinea de zi, motivand ca este de fapt o concesionare mascata a pietei.

Piata AmzeiFoto: Hotnews

Consilierii USR au cerut primarului sectorului 1, Dan Tudorache sa astepte un punct de vedere de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si de la Directia Juridic, pentru a se asigura ca totul este in ordine. Tudorache a declarat ca va respecta decizia Consiliului Locali, iar consilierii PSD si PNL au votat ca proiectul sa ramana pe ordinea de zi si au decis concesionarea serviciilor de operare si mentenanta a pietei.

"Potrivit informatiilor primite de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, concesionarea Pietei Agroalimentare Amzei intra sub incidenta dispozitiilor OUG nr. 54/2006, care reglementeaza regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Astfel, potrivit art. 3 din OUG nr. 54/2006, "Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit Constitutiei si reglementarilor legale privind proprietatea publica", categorie care include si bunul imobil Piata Agroalimentara Amzei. Pe cale de consecinta, potrivit art. 5 lit. b) din OUG nr. 54/2006 si avand in vedere ca bunul imobil "Piata Agroalimentara Amzei" constituie obiectul proprietatii publice a Municipiului Bucuresti, rezulta ca in aceasta situatie calitatea de concedent apartine de drept Consiliului Local al Sectorului 1. Totodata, in lipsa unor prevederi legale exprese, consideram ca Administratia Pietelor Sector 1 nu poate fi mandatata sa organizeze procedura de licitatie publica in locul sau in numele Consiliului Local al Sectorului 1. O astfel de mandatare ar fi posibila numai in contextul strict stabilit de lege al calificarii contractului potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii sau ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, care au inlocuit prevederile omonime ale OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - act normativ abrogat", explica grupul consilierilor USR motivele pentru care nu au fost de acord cu concesionarea pietei, intr-o scrisoare adresata primarului Dan Tudorache.

In plus, Primaria sectorului 1 vrea sa isi faca mai multe firme (paza, intretinere cladiri), iar in acest context, decizia de concesionare a acestor servicii este una suprinzatoare. Comisia de Comert a dat aviz nefavorabil pentru acest proiect.

Cum motiveaza Primaria sectorului1 decizia?

"In baza Hotararilor nr.151/2011, respectiv nr.73/2013 Consiliul Local Sector a mandatat Administratia Pietelor Sector 1 sa organizeze procedura de licitatie cu privire la concesiunea de servicii pentru operarea si mentenanta "Pietei Agroalimentare Amzei" si sa incheie contractul de concesiune. La data de 30.05.2013 Administratia Pietelor Sector 1 a semnat contractul de concesiune de servicii pentru operarea si mentenanta pietei agroalimentare Amzei pentru o perioada de 35 ani, contract care a incetat sa- si mai produca efecte ca urmare a rezilierii unilaterale intervenita pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre concesionar prin contract. In urma Dispozitiei Primarului Sectorului 1 nr. 6896/10.12.2014 si a Procesului verbal nr. 1757/11.12.2014 piata Amzei a revenit in administrarea Administratiei Pietelor Sector 1. Incepand cu anul 2015 Administratia Pietelor Sector 1 a incercat sa populeze Piata Amzei organizand periodic proceduri de licitatie in vederea inchirierii spatiilor comerciale, cu toate acestea nu au existat persoane interesate pentru inchirierea acestor spatii comerciale. Cu aceeasi lipsa de interes ne-am confruntat si la incercarea de a inchiria tarabele existente in piata destinate desfasurari activitatilor de comert de catre producatorii agricoli si agentii economici. Tinand cont de situatia economica financiara precara din ultimi ani , de lipsa de personal cu care ne confruntam datorata disponibilizarilor impuse la nivelul anului 2010, prin externalizarea serviciului de curatenie, fapte ce fac aproape imposibila posibilitatea de a asigura functionarea in parametrii optimi ai imobilului piata agroalimentara Amzei, consideram oportuna organizarea unei procedurii de licitatie care sa aiba ca obiect concesionarea serviciilor de operare si mentenanta a pietei agroalimentare Amzei", se arata in raportul de specialitate al proiectului de hotarare adoptat.

Primaria sectorului 1 a investit circa 10 milioane de euro in modernizarea Pietei Amzei, lucrarile fiind terminate in 2012. De atunci insa, piata sta goala deoarece institutia sustine ca nu are suficient personal pentru a se ocupa de gestionarea ei.