Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti va efectua tratamentele de dezinsectie - combatere a tantarilor in parcurile si pe spatiile verzi administrate de Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti pana la finalizarea licitatiei prin care acest serviciu va fi executat de un operator privat, potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu General ce va fi discutat saptamana viitoare. La aceeasi sedinta, se propune si alocarea sumei de 433.000 lei/ circa 100.000 de euro catre Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti, din bugetul Primariei Capitalei, pentru combaterea tantarilor.

TantarFoto: Smile Media

Desi suntem in plina vara, potrivit proiectului de hotarare, nu s-au mai aplicat tratamente de combatere a tantarilor din 2015, deoarece contractul cu 3D Romania, firma care presta aceste servicii, a expirat in decembrie 2015, iar Primaria Capitalei nu a finalizat licitatia pentru desemnarea altui operator.

Pe scurt, licitatia pentru delegarea serviciului de dezinsectie si deratizare nu s-a realizat deoarece Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a adoptat strategia de dezinsectie si deratizare, dar si din cauza modificarii Legii serviciului de salubrizare a localitatilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

In februarie 2016, Consiliul General a decis demararea unei proceduri de achizitie publica pentru atribuirea in regim de urgenta a contractului pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie, pe o perioada de cel putin un an si jumatate, pana la finalizarea licitatiei mari, privind delegarea serviciului. Insa nici aceasta procedura nu s-a finalizat.

"Legat de problema tantarilor, in acest moment nu exista un contractor care sa actioneze pe aceasta zona, licitatia fiind contestata, caietul de sarcini a fost refacut, iar pe 17 iulie, asa cum mi s-a explicat, va fi reluata procedura. In consecinta am dispus ca saptamana viitoare impreuna cu primarii de sector, dar si cu sprijinul Guvernului prin Prefectura Bucuresti, sa actionam de urgenta si sa gasim solutii ca impreuna sa putem face fata acestui fenomen fara sa mai asteptam o procedura care s-a dovedit atat de anevoiasa. Vechiul contract privind asigurarea acestui serviciu a expirat in luna decembrie a anului trecut si nu am cunostinta inca de ce procedura de licitatie nu a fost demarata mai devreme", a declarat recent primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Pe langa disconfortul creat de muscaturile de tantari, acestia pot transmite si boli foarte grave.

"Asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsectie, este obligatorie tinand cont de faptul ca prin aceasta activitate sunt combatuti tantarii, vectori cu influenta asupra starii de sanatatea populatiei. Acesti vectori sunt responsabili de transmiterea unor boli grave si epidemii cum sunt meningo-encefalita prin virus West Nile si malaria", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.

Potrivit documentelor de pe site-ul Primariei Capitalei, Centrul de Protectie a Plantelor are 35 de angajati, dintre care 8 angajati si un sef serviciu la serviciul de Executare Tratamente Fitosanitare care practic se ocupa de stropiri.

Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti administreaza marile parcuri din Bucuresti si spatiile verzi de pe marile bulevarde.

In proiectul de hotarare privind asigurarea serviciului de combatere a tantarilor, Primaria Capitalei explica clar pasii pe care i-a facut pentru delegarea serviciului si de ce am ajuns in aceasta situatie:

- Pentru a asigura continuitatea serviciului de combatere a tantarilor, inca din septembrie 2010 s-a derulat procedura de achizitie publica in vederea incheierii unui contract in baza caruia se elaborau documentele pentru delegarea serviciului de salubrizare in Municipiul Bucuresti (inclusiv activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie). In baza acestei proceduri s-a incheiat un contract in data de 27.07.2011 conform caruia urma sa se elaboreze documentele: Caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei in vederea delegarii serviciului public de salubrizare in MunicipiulBucuresti, Caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei in vederea delegarii serviciului public de igienizare in Municipiul Bucuresti, Contractul-cadru pentru serviciul de salubrizare din Municipiul Bucuresti, Contractul-cadru pentru serviciul de igienizare din Municipiul Bucuresti, Studiile de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare si igienizare, Criteriile de selectie minime pentru delegarea serviciului de salubrizare (pentru fiecare componenta in parte) si serviciul de igienizare (pentru fiecare componenta in parte) si Strategia privind accelerarea si dezvoltarea serviciilor publice din Municipiul Bucuresti.

- In data de 11.07.2014 a intrat in vigoare Legea nr. 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 , cu modificari majore privind organizarea serviciului de salubrizare in Municipiul Bucuresti, respectiv, se prevede procedura separata pentru achizitia serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. In aceste conditii a fost necesara refacerea documentatiei si derularea unei noi proceduri de achizitie in vederea incheierii unui contract de Consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare in vederea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti .

- Pentru organizarea unui serviciu public de salubrizare este necesara existenta unei Strategii de dezvoltare si functionare a serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. In cazul serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, aprobarea Strategiei s-a realizat in data de 12.02.2015 prin H.C.G.M.B. nr. 25/2015. Inainte de aprobare, acest proiect de act normativ, incepand cu anul 2014, a figurat pe ordinea de zi, pe parcursul a 14 sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Dupa aprobarea Strategiei s-au intrunit conditiile legale pentru elaborarea documentelor necesare derularii procedurii de delegare a Serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

- Deoarece in data de 26.05.2016 s-a promovat H.C.G.M.B. nr. 124/26.05.2016 privind aprobarea Criteriilor de selectie minime pentru selectarea operatorului de salubritate - activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti si Modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti, iar la aceasta data Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost abrogata,documentul astfel aprobat trebuie refacut in conformitate cu noua legislatie in domeniul achizitiilor publice si aprobat printr-o noua hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Astfel, nu au fost intrunite conditiile pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti.

- in decembrie 2015 a fost finalizat contractul care a asigurat serviciile de deratizare - combatere sobolani si dezinsectie - combatere tantari in Municipiul Bucuresti, iar procedura de delegare nu a indeplinit conditiile de desfasurare, a fost necesara aprobarea H.C.G.M.B nr. 34/29.02.2016 privind initierea unor proceduri de atribuire, in regim de urgenta, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, actualizata, pentru asigurarea Serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din Municipiul Bucuresti pana la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Bucuresti. Procedura de atribuire organizata de Primaria Municipiului Bucuresti in baza H.C.G.M.B nr. 34/29.02.2016 este in curs de desfasurare, fara a se putea aprecia data la care se poate finaliza si nici data la care contractual de prestari servicii va intra in efectivitate.

Despre centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti

Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti este institutie publica de specialitate, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului General al Municipilui Bucuresti, infiintata prin Hotararea nr. 219/1999 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti care indeplineste activitati publice de interes local privind protectia plantelor, combaterea bolilor, daunatorilor prin asigurarea carantinei fitosanitare.

Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti, prin specificul activitatii, executa pe parcursul unui an calendaristic, in scopul mentinerii unei vegetatii corespunzatoare, numeroase tratamente fitosanitare pentru a combate bolile si daunatorii din parcuri, pepiniere, sere, aliniamente stradale, printre care amintim:

 •     Tratamente de iarna la arborii foiosi si rasinosi, contra paduchilor de San Jose;
 •     Combaterea inrosirii acelor la conifere;
 •     Combaterea moliei pinului;
 •     Combaterea acarienilor la tei;
 •     Combaterea omidei paroase defoliatoare;
 •     Combaterea fainarii, ruginii, afidelor si acarienilor la trandafiri;
 •     Tratamente preventive si curative la semanaturile din pepiniere;
 •     Combaterea bolilor si daunatorilor din sere la culturile floricole;
 •     Dezinfectia materialului de inmultire;
 •     Dezinfectia amestecului de pamant vegetal necesar plantarii;
 •     Dezinfectia uneltelor, laditelor si ghivecelor pentru plantatii.

Cine a prestat serviciile de deratizare si destantarizare in Bucuresti

Pana acum, serviciul de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a fost delegat firmei 3D Romania. Contractul a fost incheiat in urma cu 20 de ani, el fiind prelungit/modificat prin 7 acte aditionale, pana in decembrie 2015, in aceasta perioada compania incasand peste 400 milioane lei.

Contractul cu 3D Romania S.A. a fost incheiat in 14.06.1996 in baza unei licitatii publice care a stabilit valoarea contractului si tarifele pentru serviciile prestate, durata initiala fiind de aproape 13 ani. In 2009, acest contract a fost prelungit cu inca 6 ani de catre viceprimarul Capitalei de la vremea respectiva, Victor Iovici, in perioada in care Sorin Oprescu era in campanie electorala si ii delegase acestuia dreptul de semnatura. Potrivit acestui act aditional, contractul expira in iunie 2015.

Reprezentantii Primariei Capitalei spun ca aceasta prelungire a fost ceruta de experti, existand riscul imbolnavirii populatiei daca se intrerupeau tratamentele.

"Contractul de igienizare a fost incheiat pe o perioada de 149 luni. La solicitarea expresa a Comisiei Interministeriale de Supraveghere Metodologica si Receptie, (constituita, conform art 5 din H.G. 690/1995, din specialisti desemnati de institutiile de specialitate din subordinea: Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si a Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile), durata de intretinere a fost modificata de la 120 de luni la 170 de luni de campanie efectiva. Aceasta modificare a fost impusa ca urmare a expertizelor de specialitate efectuate, privind evaluarea riscurilor de imbolnavire pe care le prezinta sobolanii si tantarii vectorii si s-a evidentiat faptul ca la nivelul gospodariilor individuale (case-vile) a crescut numarul de rozatoare sinantrope peste limita riscurilor de imbolnavire avand drept consecinta pe langa daunele materiale directe si riscul de imbolnavire a populatiei cu boli infectioase foarte periculoase pentru om si animale", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Acestia spun ca orice diminuare a numarului minim de treceri poate duce la o dezvoltare a populatiilor de tantari si sobolani foarte mare iar revenirea la normal presupune costuri mult mai mari fara a avea nici un control privind starea de sanatate a populatiei.

Printre bolile cauzate de tantari si sobolani se numara: hepatita infectioasa, leprospiroza, trichinoza, salmoneloza, bruceloza, febra aftoasa, tularemia, ciuma, rabia, pesta porcina, etc.

In total, din 1996 pana in prezent, contractul cu 3D Romania a fost modificat/prelungit de municipalitate prin 7 acte aditionale, dupa cum urmeaza:

- Act aditional nr.1: A fost incheiat in 25.02.1999, potrivit acestui act aditional planul de igienizare a fost reconfigurat astfel ca durata aplicarii tratamentelor de soc a crescut de la 21 de luni la 33 de luni.

- Act aditional nr.2: A fost incheiat in data de 16.02.2000 si prevede continuarea prestatiilor de deratizare la obiective in mod diferentiat in functie de gradul de contaminare valabil pe o perioada limitata, precum si intensificarea tratamentelor de combatere tantari.

- Actul aditional nr.3: A fost incheiat in data de 03.03.2005 si prevede ca incepand din 2005 volumul tratamentelor generale de deratizare va scadea astfel incat sa se mentina eficacitatea de ansamblu a tratamentelor constatata in 2004 iar tratamentele de combatere a tantarilor vor fi intensificate.

- Actul aditional nr.4: A fost incheiat in data de 11.04.2006 si prevede ca tratamentele de deratizare se vor mentine la nivelul anului 2005 conform actului aditional nr. 3 si vor fi completate cu interventii zonale/punctuale unde este cazul pentru mentinerea gradului de decontaminare stabilit. Se intensifica tratamentele de combatere a tantarilor si se introduc tratamentele antilarvare la maluri de lac.

- Actul Aditional nr. 5: A fost incheiat in data de 6.04.2007 si prevede transformarea tarifelor initiale raportate in ECU in RON.

- Actul Aditional nr. 6: A fost incheiat in data de 17.11.2009 si prevede reconfigurarea planului de igienizare in sensul ca au fost extinse tratamentele de deratizare cu doua treceri generale / an la obiectivele case-vile, iar etapa de intretinere intensificata a fost modificata de la 120 de luni la 170 de luni de campanie efectiva.

- Actul Aditional nr. 7: A fost incheiat in data de 15.05.2013 si prevede completarea Planului de Igienizare cu urmatoarele obiective: canalizatie subterana apartinand retelei metropolitane de fibra optica a municipiului Bucuresti si canalizatie subterana apartinand retelei de semaforizare a municipiului Bucuresti.

Din 1996 pana in prezent, compania 3D Romania a incasat de la municipalitate pentru aceste servicii peste 400 milioane lei. Mai exact, in perioada 1996-2009 s-au platit circa 240 milioane lei, iar dupa, in ultimii 6 ani, circa 30 milioane de lei pe an.

De exemplu, in anul 2013 pentru combaterea tantarilor s-au cheltuit circa 17 milioane lei, iar pentru deratizare 12,6 milioane lei. In 2014 s-au alocat pentru cele doua activitati putin peste 30 milioane de lei, potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

In 2014 s-au platit 37,5 milioane lei, iar in 2015 - 26,6 milioane lei.

Tratamentele de combatere a tantarilor si sobolanilor se aplica la: asociatii de locatari/proprietari, locuinte individuale, retea RADER, maluri de lac, parcuri, cladiri administrative, firme, ministere, imobile CFR, cimitire, piete si targuri, zone rezidentiale, retea Metrorex, sitem management trafic, reteaua de fibra optica, spatii verzi.