Cursul "Scriere de proiecte pentru finantare din fonduri nerambursabile" abordeaza 4 elemente esentiale incluse intr-un dosar de finantare:

- cererea de finantare

- studiul de fezabilitate

- analiza cost-beneficiu

- planul de afaceri.

Accentul va fi pus pe corelarea informatiilor din aceste documente, dar si pe modul de realizare a unor elemente cheie incluse in acestea. Este vorba despre:

- modul de corelare a obiectivelor, rezultatelor si activitatilor, precum si reflectarea acestora in indicatori

- modul de justificare a proiectului din perspectiva nevoilor beneficiarului, evolutiei pietei pe domeniul respectiv si prevederilor din documentele programatice europene si nationale

- modul de realizare a previziunilor financiare si a bugetului proiectului.

De asemenea, in cadrul cursului se abordeaza si problematica obtinerii avizelor solicitate pentru depunerea proiectelor. In cele 2 zile ale cursului veti putea schita un proiect pornind de la ideile dvs. de proiect, cu sprijinul permanent al trainerilor si consultantilor ConsTrain, care va vor ghida prin procedurile si regulile stabilite de autoritatile responsabile, dar le vor completa cu "chichite" si detalii punctuale din experienta practica in domeniu.

Termen limita pentru inscriere: 17 ianuarie 2009, orele 16:00

Pentru detalii consultati www.constrain.ro.