Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic

de     HotNews.ro
Marţi, 15 iulie 2008, 14:44 Actualitate


Facultatea de Stiinte Aplicate

Se asigura o pregatire  multidisciplinara, fundamentala (bazata pe  Matematica, Fizica, Informatica), inginereasca generala si manageriala, teoretica si experimentala, psiho-pedagogica si socio-umana, precum si cunoasterea a doua limbi straine. Pregatirea este orientata spre identificarea si rezolvarea problemelor noi, cu competente in specializarile ingineresti ale viitorului (Modelare Matematica si Fizica, Optica, Nanoelectronica, Econofizica).
  
Aceasta permite o autoperfectionare continua si flexibila, fiind continuu adaptata pietei mondiale a muncii si cererii publice si private de ingineri experti in modelare si simulare matematica-fizica pentru firme multifunctionale High-Tech si I.T., retele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invatamant, management, QA, banci, asigurari, ziaristica specializata, administratie.
   Facultatea pregateste ingineri in specializarile: Matematica si Informatica Aplicata in Inginerie
                                                                                      Inginerie Fizica (Ciclul I ? Licenta), prin cursuri de zi, 4 ani, 240 credite europene transferabile.

Se ofera si programe de: Masterat (Ciclul II) in: Sisteme Dinamice
                                                                                 Geometrie si Optimizari
                                                                                  Modele de Decizie
                                                                                  Risc si Prognoza
                                                                                  Tehnologii Optice
                                                                                  Fotonica
                                                                                  Fizica Tehnica
                                                                                 Fizica Materialelor

Doctorat (Ciclul III) in Stiinte Exacte: Matematica, Fizica
                                                                  Stiinte Ingineresti: Optoelectronica, Fizica Tehnica

Link: http://fsa.pub.ro

LINK: http://www.pub.ro/index.html


 ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

   Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti isi defineste misiunea prin:
-Tezaurizarea si generalizarea experientei acumulate de-a lungul timpului in domeniul Educatiei -Fizice, Sportului si Kinetoterapiei;
-Formarea initiala si perfectionarea resurselor umane din domeniul educatiei fizice, sportului si kinetoterapiei;
-Dezvoltarea stiintei domeniului;
-Mentinerea statutului Educatiei fizice si Sportului ca o componenta importanta a intregului sistem de educatie;
-Asumarea responsabilitatii de for de consultanta si asistenta stiintifica in domeniul activitatilor motrice formative;
-Promovarea unor cunostinte si orientari metodologice moderne in domeniul educatiei fizice, sportului si kinetoterapiei;
-Adoptarea unui design instructional racordat la conceptia europeana privind educatia si calitatea acestei;
-Participarea stiintei sportului la afirmarea si dezvoltarea valorilor societatii contemporane;
-Largirea ariei de preocupari a tinerilor pentru formarea si perfectionarea proprie, precum si modelarea de personalitati puternice ;

Facultatea de Educatie Fizica si Sport
   Diversificarea ofertei educationale si elaborarea Planurilor de invatamant in conformitate cu cerintele Procesului Bologna si exigentele de calitate ale invatamantului superior, innoirea corpului profesoral si asigurarea disciplinelor cu titulari, innoirea materialului bibliografic, modernizarea metodelor si mijloacelor de predare - invatare, corelarea activitatii cu tendintele si cerintele pe plan european, organizarea studiilor pe cele trei cicluri ale sistemului „LMD” (licenta, masterat, doctorat), acreditarea si dezvoltarea noilor specializari si programe de masterat, asigura forta si consistenta pregatirii, recunoastere, cunostinte, competente si abilitati racordate cu piata muncii si solicitarile potentialilor angajatori.

Facultatea de Kinetoterapie
   Ciclul I – studii universitare de licenta (durata: 3 ani – 180 credite – curs de zi). Intr-un cuantum de 120 credite (ECTS) planul de invatamant include discipline comune celor trei directii de specializare din ANEFS.
   Se parcurg discipline de pregatire fundamentala, se asimileaza terminologia specifica domeniului, inclusiv intr-o limba de circulatie internationala. Studentii acestui ciclu vor fi initiati in practicarea unor sporturi individuale sau de echipa, prin valorificarea bazelor didactice proprii Academiei.
   Intr-un cuantum de 60 credite (ECTS) se asigura o pregatire de specialitate, realizata inclusiv prin stagii de practica in centre de asistenta sociala, refacere – recuperare si in unitati speciale de educatie.
   La finalizarea acestui ciclu, dupa sustinerea examenului de licenta, diploma obtinuta in domeniul Educatie Fizica si Sport atesta cunostinte si competente generale, cat si in specializarea „Kinetoterapie si motricitate speciala”.
   Ciclul II – studii universitare de masterat (durata: 2 ani – 120 credite – curs de zi) in cadrul carora se poate parcurge unul din programele acreditate: „Recuperare – reeducare motrica si somato-functionala” sau „Nutritie si remodelare corporala”. Se studiaza discipline obligatorii, optionale si facultative, care realizeaza aprofundarea in specializare.
   La finalizarea acestui ciclu, dupa sustinerea examenului de disertatie, cunostintele generale si de specialitate, precum si competentele generale si de specialitate sunt confirmate prin obtinerea diplomei de „Master” in programul studiat.
   Ciclul III – studii universitare de doctorat (durata: 3 ani – 180 credite – curs de zi si fara frecventa) in domeniul EFS, sub forma a doua tipuri: doctorat stiintific si profesional.

LINK: http://www.anefs-edu.ro/Despre-noi/

 UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „CAROL I”

   Rolul UNP este acela de a pregati lideri, experti militari si civili, in domeniul securitatii si apararii nationale si de a elabora studii stiintifice solicitate de structurile cu responsabilitati in domeniul securitatii si apararii nationale (Presedintie, Guvern, C.S.A.T., Parlament).
Misiuni
-Pregatirea ofiterilor pentru operatii tip JOINT si multinationale;
-Pregatirea personalului militar si civil pentru ocuparea functiilor de comanda de nivel superior;
-Pregatirea comandantilor si ofiterilor de stat major pentru conducerea operatiilor militare;
-Pregatirea politico-militara a personalului selectionat;
-Pregatirea prin masterat si doctorat in domeniul "Stiinte Militare";
-Desfasurarea cursurilor postuniversitare de perfectionare si specializare;
-Desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica;
-Elaborarea studiilor de securitate si aparare nationala;
-Asigurarea sprijinului documentar, expertizei si pregatirii in domeniul securitatii si apararii ationale;
-Dezvoltarea cooperarii cu institutiile de invatamant superior si de cercetare din tara si srainatate;
-Proiectarea si realizarea logisticii didactice.

Facultatea de Comanda si Stat Major

Obiective:
- dezvoltarea competentei profesionale a studentilor in domeniul operational, privind organizarea si conducerea actiunilor militare interarme in context intrunit si a operatiilor multinationale la nivel tactic;
- cunoasterea aprofundata a modului de actiune, a structurilor militare tactice, din compunerea altor armate, prin insusirea procedurilor si standardelor Aliantei Nord Atlantice, inclusiv dezvoltarea competentelor lingvistice, potrivit nevoilor de interoperabilitate, pentru lucrul in structurile militare multinationale;
- formarea gandirii logice si creative a studentilor in domeniul artei militare corespunzator competentelor necesare indeplinirii functiilor de comandant de unitate tactica si de ofiter de stat major in structurile superioare acestui esalon;
- cunoasterea si utilizarea mijloacelor informatice pentru conducerea unitatilor si marilor unitati tactice la pace si in operatii multinationale;
- fundamentarea metodelor de baza in analiza aprofundata a fenomenelor politico-militare interne, zonale si internationale;
- evidentierea cercetarii stiintifice, ca activitate de baza si obligatorie a institutiei de invatamant superior.
Planificarea invatamantului

Pentru ciclul de studii universitare de licenta:
Fundamentale:
    -Stiinta militara;
    -Scenarii si simularea actiunilor militare;
    -Teoria organizatiei;
    -Sisteme si doctrine politico-militare.
De specialitate: - Obligatorii:
    -Arta militara;
    -Management;
    -Aplicatii si studii de stat major;
    -Informatica aplicata;
    -Operatii multinationale.
De specialitate:  – Optionale:
    -Logistica.Logistica militara;
    -Finante si contabilitate;
    -Control, audit si raspundere materiala.
Complementare:
    -Limbi moderne aplicate;
    -Cultura fizica si sport.
Facultative:
    -Stiinte sociale si politice;
    -Stiinte exacte.

Pentru ciclul de studii universitare de masterat:
De cunoastere avansata:
    -Stiinta militara;
    -Sisteme si doctrine politico-militare;
    -Arta militara;
    -Scenarii si simularea actiunilor;
    -Teoria organizatiei;
    -Management;
    -Aplicatii si studii de stat major;
    -Logistica. Logistica militara.
De pregatire complementara:
    -Limbi moderne aplicate;
    -Stiinte sociale si politice (facultativa);
    -Stiinte exacte (facultativa);
    -Cultura fizica si sport;
    -Finante si contabilitate (optionala).

Pentru ciclul de studii universitare de doctorat:
De cunoastere avansata - Obligatorii:
    -Stiinta militara;
    -Sisteme si doctrine politico-militare. Institutii;
    -Arta militara;
    -Management.
De cunoastere avansata - Optionale:
    -Arta militara a categoriilor de forte armate;
    -Sisteme logistice. Logistica militara;
    -Managementul resurselor pentru aparare;
    -Management economico-financiar;
    -Sisteme informationale militare;
    -Management educational;
    -Geopolitica, geostrategie si politici de securitate;
    -Drept public;
    -Managementul crizelor si conflictelor militare;
    -Operatii in sprijinul pacii si operatii de tip CIMIC, PSYOPS, INFO-   OPS, umanitare si mass-media.
De pregatire complementara – Optionale:
    -Informatica;
    -Comunicare publica in domeniul securitatii nationale;
    -Diplomatie militara;
    -Finante publice si fiscalitate;
    -Managementul spaiului aerian;
    -Managementul sistemelor de achizitii;
    -Infrastructura logistica si protectia mediului inconjurator.

LINK: www.unap.ro
 

 ACADEMIA TEHNICA MILITARA


     Pregatirea si dezvoltarea profesionala a personalului militar si civil, necesar sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile finantate de la bugetul de stat, precum si pregatirea in regim de studii cu taxa a studentilor si cursantilor civili, se realizeaza, dupa caz, prin invatamant de zi, invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta, cu aprobarea ministrului apararii, in conditiile legii.
          Perfectionarea pregatirii si specializarea ofiterilor si specialistilor in Academia Tehnica Militara se realizeaza prin cursuri de cariera si cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continua, potrivit nevoilor Ministerului Apararii si celorlalti beneficiari.

Facultatea de sisteme electronice si informatice militare are ca scop:
   -formarea si dezvoltarea profesionala a ofiterilor de logistica, serviciul tehnico-ingineresc, a ofiterilor specialisti si a personalului civil selectionat pentru nevoile in domeniu ale structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala sau ale unor beneficiari din tara si strainatate;
   -perfectionarea pregatirii si specializarea ofiterilor si specialistilor prin cursuri de cariera si cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continua, potrivit nevoilor Ministerului Apararii si ale celorlalti beneficiari;
   -efectuarea cercetarii stiintifice si elaborarea studiilor stiintifice in domeniul de competenta, potrivit solicitarilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala si ale altor beneficiari, pe baza de contracte incheiate in acest scop.
   -pregatirea si dezvoltarea profesionala a personalului militar si civil, necesar sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile finantate de la bugetul de stat, precum si pregatirea in regim  de studii cu taxa a studentilor si cursantilor civili.
Studiile de licenta
Domeniul :Inginerie electronica si telecomunicatii
Specializarea: 1.Echipamente si sisteme electronice militare
                         2.Transmisiuni
 Domeniul: Calculatoare si tehnologia informatiei
 Specializarea:1. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala
 
Domeniul: Ingineria sistemelor
Specializarea: 1. Echipamante pentru modelare simulare si conducere informatizata a actiunilor
de lupta
   Domenii de studii pentru masterat : Calculatoare si tehnologia informatiei
                                                                 Inginerie electronica si telecomunicatii
   Domenii doctorat: Inginerieelectronica si telecomunicatii
                                   Calculatoare si tehnologia informatie
                                   Ingineria sistemelor


Facultatea Sisteme Integrate de Armament
   Facultatea Sisteme Integrate de Armament functioneaza in cadrul Academiei Tehnice Militare si are ca obiectiv pregatirea si formarea viitorilor specialisti in domeniul logistic. Domeniile si specializarile din cadrul Facultatii Sisteme Integrate de Armament sunt acreditate, absolventii sai putand sa indeplineasca atributii functionale specifice structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
Domenii de licenta
      Inginerie de Armament, Rachete si Munitii:
            Armament, aparatura artileristica si sisteme de conducere a focului
            Munitii, rachete, explozii si pulberi
            Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare
            Sisteme integrate de armament si munitie
    Inginerie Genistica:
            Masini si utilaje de geniu
            Sisteme de baraje pentru mine, distrugeri si mascare
    Inginerie Geodezica:
            Topogeodezie si automatizarea asigurarii topogeodezice
    Inginerie Chimica:
            Chimie militara
    Inginerie Civila:
            Cai ferate, drumuri si poduri
            Constructii si fortificatii
    Ingineria Instalatiilor:
            Instalatii pentru constructii
    Inginerie Aerospatiala:
            Aeronave si motoare de aviatie
            Echipamente si instalatii de aviatie
    Ingineria Autovehiculelor:
            Blindate, automobile si tractoare
Domenii de masterat:
   Inginerie de Armament, Rachete si Munitii:
            Tehnologii si management in structurile logistice pentru aparare si securitate
            Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de aparare si securiate
   Ingineria Autovehiculelor:
            Echipamente si tehnologii in ingineria autovehiculelor
   Inginerie aerospatiala:
            Ingineria  sistemelor aeronautice
Domenii de doctorat:
   Inginerie mecanica
   Inginerie geodezica
   Inginerie civila
   Ingineria autovehicolelor
   Inginerie aerospatiala
   Inginerie industriala
LINK: http://www.mta.ro/index.php

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

491 vizualizari

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by