Comisia de Administratie a Senatului a adoptat un raport favorabil la proiectul de lege care va permite primarilor si presedintilor de Consilii Judetene sa faca parte din consiliile de adminsitratie ale regiilor autonome din jurisdictia lor. Mai exact, initiativa modifica legea 51/2006 referitoare la servicile comunitare de utilitate publica si prevede ca primarii si presedintii de Consilii Judetene sunt reprezentanti de drept in conducerea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara. De precizat este ca in componenta asociatiilor intercomunitare intra serviciile de utilitati publice. Proiectul de lege a trebuie adoptat de Senat iar apoi merge la Camera Deputatilor care este forul decizional in acest caz.

Proiectul de lege a fost depus in aprilie de sase deputati PSD: Ioan Axente, Dorel Covaci, Gheorghe Fraticiu, Florin Iordache, Marian Neacsu si Gheorghe Roman.

Astfel, in proiectul de lege se arata ca la articolul 13 se introduc urmatoarele alineate:

"Primarii comunelor, oraselor, municipiilor precum si presedintii Consiliilor Judetene sunt reprezentantii de drept ai unitatilor administrativ - teritoriale in adunarea generala a asociatiilor respective; primarii si presedintii Consiliilor Judetene isi pot delega calitatea de reprezentant in adunarea generala a asociatiei prin dispozitie, orice alte dispozitii contrare in materie se abroga"

"Consiliul de administratie exercita conducerea executiva a asociatiei de dezvoltare intercomunitara si este format din cel putin 5 membri alesi din cadrul membrilor adunarii generale a asociatiilor".

Acesta prevedere consfinteste in clar faptul ca primarii si presedintii de Consilii Judetene sunt reprezentanti de drept in conducerea asa numitelor asociatii de dezvoltare intercomunitara. Ce reprezinta aceste asociatii?

Potrivit legii 215, asociatiile de dezvoltare intracomunitara sunt "structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice".

Problema era ca, potrivit legii 161 din 2003 care introducea o serie de incompatibilitati, la capitolul alesi locali se arata ca acestia sunt, intre altele, incompatibili cu urmatoarele functii:

d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice.

Daca initiativa celor sase deputati PSD va trece de Parlament, atunci incompatibilitatea prevazuta de legea 161 este eliminata deoarece, pe langa consfintirea in clar a dreptului primarilor si presedintilor de Consilii Judetene de a face parte din conducerea serviciilor de utilitati publice, se arata ca "orice dispozitie contrara se abroga".

Senatul este prima Camera sesizata, proiectul de lege urmand sa intre in procedura uzuala, dezbatut de comisii si adoptat la votul final de catre Camera Deputatilor.

Initiativa legislativa a intrat in dezbaterea comsiilor de specialitate in contextul in care mai multi lideri USL din teritoriu au fost declarati incompatibili de ANI pentru ca au incalcat legea, detinand concomitent functia de primar sau presedinte al Consiliului Judetean cu cea de membru al Consiliului de Administratie la regiile autonome de interes local sau national. Liderii USL risca sa-si piarada mandatul de edili daca instanta judecatoreasca ii declara incompatibili.