SANATATE
Proiect: Campaniile agresive la produse pentru bebelu��i, limitate drastic. Orice astfel de ac��iune va avea nevoie de avizul Ministerului S��n��t����ii Ministerul S��n��t����ii supune dezbaterii un proiect prin care este limitat marketingul agresiv al înlocuitorilor laptelui matern, orice ac��iune de promovare a anumitor produse pentru bebelu��i având nevoie de avizul Ministerului.
���VIDEOREPORTAJ Locul unde inima copiilor reînva���� s�� bat��. Un medic din Italia vine în fiecare lun�� în România pentru a opera bebelu��i cu malforma��ii grave la inim��, cu sprijinul unui ONG��� Peste 1.000 de copii cu malforma��ii cardiace grave se nasc anual în România, dar ��ara noastr�� nu are solu��ii pentru to��i - nu avem suficiente centre, nici suficien��i medici care s�� îi opereze. Opera��i la timp - unii chiar în primele zile de via���� - ace��ti copii au ��ansa unei vie��i normale. "Opera��iile astea fac diferen��a între via���� ��i moarte", explic�� Alexandru Popa, pre��edintele ONG-ului Inima Copiilor, care a f��cut posibil ca, de 6 ani, o parte dintre ace��ti copii s�� poat�� fi opera��i la Spitalul Marie Curie din Bucure��ti.
���VIDEOINTERVIU "Zborul lui Alex". Omul care duce cadouri de Cr��ciun copiilor din sate s��race, dup�� ce ��i-a pierdut fiul la Colectiv: Mul��i dintre ace��ti copii nu au o ciocolat��, nu au cu ce s�� se îmbrace ��i trebuie s�� îi ajut��m cât mai mult ���Eugen Iancu ��i-a pierdut fiul în vârst�� de doar 22 de ani la Colectiv, iar un an mai târziu a început s�� strâng�� bani din dona��ii ("pentru c�� nu sunt un om bogat") pentru a face cadouri copiilor din sate s��race. De atunci, face asta de dou�� ori pe an - de Cr��ciun ��i de Pa��ti. Anul acesta a reu��it s�� umple sacul Mo��ului cu 1.000 de cadouri pentru copii din Teleorman, Gorj sau Or��ova. În 2020 î��i propune s�� umple sacul Mo��ului cu 2.020 de cadouri. Pentru copii care poate c�� nu au primit niciodat�� un cadou de Cr��ciun. În amintirea fiului s��u, care iubea foarte mult copiii, asocia��ia lui Eugen Iancu se nume��te "Zborul lui Alex". Chiar dac�� asocia��ia înseamn��, deocamdat��, un singur om.
Nou�� spitale din Capital�� vor asigura asisten��a medical�� de Cr��ciun Un num��r de nou�� spitale vor asigura asisten��a medical�� de urgen���� în zilele de 25 ��i 26 decembrie, potrivit unui anun�� al Direc��iei de S��n��tate Public�� a Municipiului Bucure��ti (DSPMB) publicat pe site-ul institu��iei ��i citat de Mediafax.
Ministerul S��n��t����ii: Bugetul s��n��t����ii, în cre��tere în 2020. Programele de s��n��tate cu execu��ie bugetar�� deficitar�� sau probleme organizatorice vor fi regândite ��i reglate Bugetul pentru S��n��tate în anul 2020 este unul echilibrat, în cre��tere fa���� de anul 2019, arat�� Ministerul S��n��t����ii, precizând c��, în proiectul de buget, salaria��ii din S��n��tate au fost excepta��i de la noua modalitate de calcul a sporurilor pentru condi��ii periculoase ��i v��t��m��toare, respectiv pentru condi��ii grele.
Sindicali��tii de la Promedica ��i USMR, nemul��umi��i în privin��a sporului pentru condi��ii v��t��m��toare: Domnule ministru Victor Costache, ne-a��i dezam��git prin lipsa de comunicare Medicii afilia��i la Sindicatul Promedica ��i USMR - Alian��a Medicilor i-au transmis, luni, o scrisoare deschis�� ministrului S��n��t����ii, Victor Costache, în care afirm�� c��, prin lipsa de comunicare în problema limit��rii sporului pentru condi��ii v��t��m��toare, acesta i-a dezam��git.
Alexandru Rafila: Circula��ia virusurilor gripale evolueaz�� cu intensitate sc��zut��, cazurile fiind sporadice Circula��ia virusurilor gripale evolueaz�� cu intensitate sc��zut�� în acest sezon, cazurile fiind sporadice, afirm�� prof. dr. Alexandru Rafila, pre��edintele Societ����ii Române de Microbiologie, pe baza datelor raportate de catre Centrul Na��ional de Supraveghere ��i Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Na��ional de S��n��tate Public��.
C��lin Ciontu, medic judecat pentru 66 de acte de luare de mit��, ��i Gheorghe Co��ofan��, avocat condamnat la 4 ani de închisoare, au fost retra��i de pe lista de consilieri ai ministrului S��n��t����ii Medicul C��lin Ciontu, judecat pentru 66 de acte de luare de mit�� în dosarul opera��iilor estetice de la Spitalul de Ar��i, ��i avocatul Gheorghe Co��ofan��, condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscal��, într-un dosar în care prejudiciul se ridic�� la 102.000 de euro, nu mai figureaz��, începând de vineri sear��, pe lista de consilieri onorifici ai ministrului S��n��t����ii, Victor Costache. Ciontu ��i Co��ofan�� au fost ��ter��i de pe lista consilierilor care apare pe site-ul Ministerului S��n��t����ii la scurt timp dup�� ce HotNews.ro a semnalat, ieri, cazul lor.
Medicul C��lin Ciontu, judecat pentru 66 de acte de luare de mit��, ��i avocatul Gheorghe Co��ofan��, condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare, pe lista de consilieri ai ministrului S��n��t����ii, Victor Costache Medicul C��lin Ciontu, judecat pentru 66 de acte de luare de mit�� în dosarul opera��iilor estetice de la Spitalul de Ar��i, ��i avocatul Gheorghe Co��ofan��, condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscal��, într-un dosar în care prejudiciul se ridic�� la 102.000 de euro, fac parte din echipa ministrului S��n��t����ii, Victor Costache, în calitate de consilieri onorifici.
���HARTA deficitului de medici: 424 de localit����i din România nu au niciun medic de familie, iar 1.098 de localit����i au medici de familie insuficien��i 424 de localit����i din România nu au niciun medic de familie, iar 1.098 de localit����i au medici de familie insuficien��i pentru a acoperi popula��ia, anun���� Federa��ia Na��ional�� a Patronatelor Medicilor de Familie, care a prezentat date oficiale în acest sens. Din aceste date rezult�� c��, însumat, 1.522 de localit����i din România au lips�� complet�� sau deficit de medici de familie.
VIDEO/FOTOGALERIE Case magice construite din dona��ii pentru familiile copiilor bolnavi: fondatorii MagiCamp ��i MagicHome lanseaz�� proiectul MagicRoofs Case noi pentru familiile care se confrunt�� atât cu boala, cât ��i cu s��r��cia, construite din dona��ii. Asta î��i propune MagicROOFS, cel mai recent proiect al Asocia��iei Magic, care a pus pe picioare ��i proiectele MagiCAMP ��i MagicHOME. Proiectul MagicROOFS a fost lansat oficial ast��zi, dar prima cas�� este deja în construc��ie, în comuna Dumbrava Ro��ie din jude��ul Neam�� - o cas�� nou�� pentru 3 copile cu vârste între 6 ��i 12 ani care ��i-au pierdut mama care suferea de cancer. MagicROOFS le va oferi o cas�� nou�� "oamenilor care nu au un acas�� a��a cum s-ar cuveni", spune Vlad Voiculescu, co-fondator al Asocia��iei Magic.
Programele na��ionale de s��n��tate ��i contractul cadru pentru acordarea asisten��ei medicale, prelungite pân�� pe 31 martie: O decizie necesar�� Programele na��ionale de s��n��tate ��i Contractul-cadru pentru acordarea asisten��ei medicale vor fi prelungite pân�� la data de 31 martie 2020. M��sura este necesar�� pentru asigurarea continuit����ii activit����ilor prev��zute în cadrul programelor na��ionale de s��n��tate, dar ��i pentru decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare ��i dispozitivelor medicale contractate pentru primul trimestru al anului 2020, f��r�� discontinuitate, în condi��iile în care nu este aprobat înc�� bugetul pentru anul viitor, a explicat ministrul S��n��t����ii, Victor Costache.
Andrei Baciu, propus ministru al S��n��t����ii în Guvernul Ciolo�� ��i retras dup�� câteva ore, a fost numit secretar de stat în Ministerul S��n��t����ii Andrei Baciu, propus ministru al S��n��t����ii în Guvernul Ciolo�� ��i apoi retras, a fost numit secretar de stat în Ministerul S��n��t����ii, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicat�� miercuri în Monitorul Oficial. Andrei Baciu f��cea deja parte din echipa lui Victor Costache înc�� de la începutul mandatului acestuia de ministru al S��n��t����ii, în calitate de consilier. Al��turi de Andrei Baciu, miercuri a mai fost numit secretar de stat în Ministerul S��n��t����ii ��i Vasile Lucian Pintea, ��eful Serviciului jude��ean de Medicin�� Legal�� din Bistri��a N��s��ud.
Doi ani de când Mihai Lucan a fost re��inut de DIICOT. Emanuel Ungureanu: Ancheta bate pasul pe loc în dispre�� total fa���� de pacien��ii jefui��i Ancheta DIICOT în cazul Lucan bate pasul pe loc "în dispre�� total fa���� de pacien��ii jefui��i", afirm�� Emanuel Ungureanu, deputat USR ��i denun����torul medicului Mihai Lucan în dosarul în care acesta este cercetat de DIICOT pentru delapidarea Institutului de Urologie ��i Transplant Renal din Cluj, la doi ani de la re��inerea lui Lucan de c��tre procurori.
Victor Costache: Sunt pentru o lege a vaccin��rii ��i trebuie s�� vedem cum o implement��m Ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, a precizat c�� sus��ine o lege a vaccin��rii, îns�� trebuie s�� fie dezbateri privind implementarea acesteia. Ministrul S��n��t����ii a spus c�� sunt 17 ����ri din Uniunea European�� unde vaccinarea este obligatorie ��i, probabil, la acest lucru se va ajunge ��i în România, potrivit Mediafax.Ministrul S��n��t����ii spune c�� Institutul Cantacuzino ar putea produce vaccinuri în 5 ani: E bine s�� fim reali��ti
Ministrul S��n��t����ii spune c�� Institutul Cantacuzino ar putea produce vaccinuri în 5 ani: E bine s�� fim reali��ti Ministrul S��n��t����ii Victor Costache a anun��at, mar��i, c�� Institutul Cantacuzino va putea produce vaccinuri în urm��torii 4 sau 5 ani ��i, deocamdat��, aceast�� institu��ie va r��mâne în subordinea Ministerului Ap��r��rii, relateaz�� Mediafax.
���VIDEO/FOTOGALERIE Copiii bolnavi de tuberculoz��, vizita��i de Mo�� Cr��ciun: Nimeni nu vrea s�� vorbeasc�� despre tuberculoz��. Stigma face ca boala s�� fie ��i mai greu de suportat Aproape 500 de copii din România sunt diagnostica��i anual cu tuberculoz��. Num��rul este similar cu cel al copiilor bolnavi de cancer, îns�� tuberculoza nu este o afec��iune atât de "zgomotoas��" precum cancerul, spune Beatrice Mahler, medic pneumolog ��i managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucure��ti: "Exist�� stigm�� în tuberculoz��, nimeni nu vrea s�� vorbeasc�� despre asta." Beatrice Mahler atrage aten��ia c�� stigma este cea care face ca tratamentul s�� fie ��i mai greu de suportat, cu toate c�� ace��ti copii nu sunt contagio��i. Mar��i, cei aproape 50 de copii cu tuberculoz�� interna��i la "Marius Nasta" au fost vizita��i, ca în fiecare an, de Mo�� Cr��ciun.
Proiect: Medicamentele expirate nu vor mai fi aruncate la gunoi, ci returnate în farmacii / 1.500 de tone de medicamente expirate, de��euri periculoase, ajung anual la gropile de gunoi ��i în sistemul de canalizare Ave��i acas�� o pung�� cu medicamente expirate? Ele nu vor mai putea fi aruncate la gunoi, ci vor trebui returnate în farmacii ��i ulterior incinerate, prevede un pachet legislativ ini��iat de USR, ce urmeaz�� s�� fie depus mâine la Parlament. În plus, toate cutiile cu medicamente ar urma s�� fie inscrip��ionate cu mesajul "Returna��i medicamentele expirate în farmacii!". Medicamentele expirate sunt aruncate, în prezent, la gunoi sau în canalizare în România, de unde ajung direct în ap�� (în pânza freatic��) sau în sol, cu toate c�� ele reprezint�� de��euri toxice. 1.500 de tone de medicamente expirate ajung anual la gropile de gunoi sau în sistemul de canalizare în România. Mecanismul propus de USR se aplic�� deja în alte ����ri, iar costurile sunt suportate de companiile farma.
Reparti��ia în spitale a candida��ilor admi��i la reziden��iat începe mâine Ministerul S��n��t����ii demareaz�� mâine procesul de reparti��ie a candida��ilor admi��i la concursul de intrare în Reziden��iat, sesiunea din 8 decembrie 2019. Timp de trei zile, pân�� pe data de 19 decembrie 2019, to��i candida��ii care au ob��inut minimum 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu, pe ��ar��, vor alege locurile/posturile în specialitate, precum ��i centrele de preg��tire. Ca în fiecare an, reparti��ia se face prin teleconferin����.
Medicul Gheorghe Burnei, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mit�� Magistra��ii Tribunalului Bucure��ti l-au condamnat, luni, pe medicul Gheorghe Burnei, la 3 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost cercetat pentru luare de mit�� (21 de fapte), scrie Mediafax. Decizia poate fi atacat��.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunal
  • 2767 zileHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by