SANATATE
Dezinfectan��ii ��i materialele de cur����enie folosite în toate jude��ele, verificate dup�� ce 36 de elevi din Arad s-au intoxicat în urma deratiz��rii f��cute în liceu Biocidele ��i materialele de cur����enie folosite în toate jude��ele vor fi verificate în urma unei decizii a Ministerului S��n��t����ii, dup�� ce 36 de elevi ��i 4 adul��i din Arad s-au intoxicat din cauza deratiz��rii f��cute în liceu ��i au ajuns la spital. Anun��ul a fost f��cut mar��i de Nelu T��taru, secretar de stat în Ministerul S��n��t����ii.
Roxana Stroe este noul pre��edinte al Agen��iei Na��ionale a Medicamentului Roxana Stroe a fost numit��, mar��i, de ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, în func��ia de pre��edinte interimar al Agen��iei Na��ionale a Medicamentului. Numirea vine la câteva zile dup�� ce Victor Costache l-a demis pe Marius Daniel Si��u, numit de fostul guvern, în februarie 2019, pre��edinte interimar al ANMDM cu toate c�� picase examenul de admitere la Facultatea de Farmacie cu mai pu��in de un an înainte.
Ministerul S��n��t����ii a dispus un control mixt la Arad, dup�� ce 18 elevi au ajuns la spital în urma unei deratiz��ri în ��coal�� Ministerul S��n��t����ii s-a sesizat ��i a dispus un control mixt de urgen����, dup�� ce la unitatea de Primiri Urgen��e a Spitalului Clinic Jude��ean Arad s-au prezentat cu mijloace proprii, 20 copii cu vârste cuprinse între 11 ��i 13 ani, de la Liceul German cu erup��ii la nivelul fe��ei, gre��uri ��i v��rs��turi, arat�� un comunicat al Ministerului S��n��t����ii. De asemenea, ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, a dispus trimiterea Corpului de Control ��i a Inspec��iei Sanitare de Stat pentru a stabili modul în care firmele care folosesc biocide au fost controlate.
Angaja��ii centrului din Pl��t��re��ti unde bolnavii psihic sunt hr��ni��i cu pâine înmuiat�� în ap��, salam ��i margarin�� au fost amenda��i cu 7.600 de lei Angaja��ii centrului din Pl��t��re��ti unde bolnavii psihic sunt hr��ni��i cu pâine înmuiat�� în ap��, salam ��i margarin�� au fost amenda��i de inspectorii Direc��iei de S��n��tate Public�� din C��l��ra��i cu suma total�� de 7.600 de lei. Ministerul S��n��t����ii a trimis DSP C��l��ra��i în control la centrul din Pl��t��re��ti, dup�� ce imaginile cu hrana bolnavilor au ap��rut pe internet. FOTO ���Pacien��ii unui centru pentru bolnavi psihic din C��l��ra��i, hr��ni��i cu pâine înmuiat�� în ap��, margarin�� ��i salam
Emanuel Ungureanu: Spitalul Bagdasar Arseni, amendat anul trecut pentru nereguli ce vizeaz�� cur����enia ��i neraportarea infec��iilor nosocomiale Spitalul Bagdasar Arseni din Bucure��ti a fost amendat în octombrie-noiembrie anul trecut pentru multiple nereguli care vizeaz�� atât cur����enia, cât ��i neraportarea infec��iilor nosocomiale, a anun��at luni deputatul USR Emanuel Ungureanu. El a publicat, duminic��, pe pagina sa de Facebook, imagini care arat�� cum sunt sp��la��i pere��ii spitalului cu "mopuri jegoase dup�� ce au întins mizeria ��i pe culoare".Emanuel Ungureanu prezint�� imagini cu infirmiere de la spitalul Bagdasar Arseni, care "mânjesc pere��ii cu mopuri jegoase"
Peti��ie în care se cere demisia pre��edintelui Colegiului Medicilor "pentru sfidarea cet����enilor români", ini��iat�� de chirurgul Marius Uscatu O peti��ie online în care se cere demisia pre��edintelui Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, pentru "atitudinea inadecvat�� în cazul pacientei arse ��i apoi decedate la Spitalul Floreasca" ��i "pentru atitudinea de continu�� sfidare a cet����enilor români" a fost ini��iat�� de medicul chirurg Marius Uscatu.Cum a cump��rat pre��edintele Colegiului Medicilor sediu de 1 milion de euro, o vil�� scoas�� la licita��ie cu 584.000 de euro. În sediu lucreaz�� 40 de angaja��i
Vlad Mixich: Singur��tatea în marile ora��e, identificat�� ca o problem�� de s��n��tate public��. Anglia are de 2 ani un program guvernamental împotriva singur��t����ii Singur��tatea în marile ora��e este de mult timp identificat�� ca o mare problem�� de s��n��tate public��, iar Anglia are deja de doi ani un program guvernamental împotriva singur��t����ii (finan��at cu 20 milioane de lire) ��i un secretar de stat special desemnat s�� se ocupe de problema asta, care lucreaz�� cu ministerele s��n��t����ii, al protec��iei sociale, al afacerilor ��i al educa��iei, afirm�� Vlad Mixich, expert în politici de s��n��tate.
Deputatul Emanuel Ungureanu prezint�� imagini cu infirmiere de la spitalul Bagdasar Arseni, care "mânjesc pere��ii cu mopuri jegoase" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat pe pagina sa de Facebook imagini care arat�� cum sunt sp��la��i pere��ii spitalului Bagdasar Arseni din Bucure��ti. "Infirmierele mânjesc pere��ii cu mopuri jegoase dup�� ce au întins mizeria ��i pe culoare. Cu acelea��i instrumente infecte se face a��a zisa cur����enie ��i prin saloane", scrie Emanuel Ungureanu.
Cum a cump��rat pre��edintele Colegiului Medicilor sediu de 1 milion de euro, o vil�� scoas�� la licita��ie cu 584.000 de euro. În sediu lucreaz�� 40 de angaja��i Pre��edintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a cump��rat, în anul 2017, o vil�� cu etaj ��i mansard�� în apropierea kilometrului 0 al Capitalei, vila fiind, în prezent, sediul Colegiului Medicilor din România. Gheorghe Borcean a confirmat, vineri, pentru HotNews.ro, c�� pre��ul de achizi��ie al vilei a fost de un milion de euro. Medicul bra��ovean Dan Grigorescu, ��eful Sec��iei de Chirurgie Plastic�� ��i Reconstructiv�� de la Spitalul Jude��ean din Bra��ov, îl acuz�� îns�� pe pre��edintele Colegiului Medicilor c�� a achizi��ionat vila la un pre�� aproape dublu fa���� de cel la care imobilul era scos la licita��ie pe internet în aceea��i perioad�� - 584 de mii de euro.Unul dintre cei mai cunoscu��i medici din România cere demisia pre��edintelui Colegiului Medicilor, dup�� "comunicatul neru��inat" în care î��i exprima sus��inerea pentru Mircea Beuran
APADOR-CH ��i ActiveWatch: Regulamentul spitalelor din Bucure��ti, ai c��ror angaja��i risc�� s�� fie concedia��i dac�� vorbesc cu presa, încalc�� Legea avertizorilor de integritate APADOR-CH ��i ActiveWatch îi cer primarului Gabriela Firea s�� ia m��suri pentru modificarea documentului intern al Administra��iei Spitalelor ��i Serviciilor Medicale din Bucure��ti în concordan���� cu Legea 571/2004, eliminând interdic��ia angaja��ilor de a discuta cu presa. Legea respectiv�� este legea care îi protejeaz�� pe avertizorii publici - angaja��ii care dezv��luie, cu bun�� credin����, înc��lc��ri ale legii ��i alte nereguli în institu��iile unde lucreaz��.DOCUMENT Angaja��ii spitalelor din subordinea Prim��riei Capitalei risc�� s�� fie concedia��i dac�� vorbesc cu jurnali��tii
Ministerul S��n��t����ii verific��, pân�� la finalul acestei luni, respectarea planurilor de conformare în toate spitalele din ��ar�� Ministerul S��n��t����ii anun���� c�� a început ac��iunile tematice de control în toate spitalele din România. Pân�� la finalul acestei luni, inspectorii sanitari din cadrul direc��iilor de s��n��tate public�� urmeaz�� s�� verifice "respectarea planurilor de conformare ��i a planurilor opera��ionale" atât în spitalele de stat, cât ��i în cele private.
FOTO ���Pacien��ii unui centru pentru bolnavi psihic din C��l��ra��i, hr��ni��i cu pâine înmuiat�� în ap��, margarin�� ��i salam Castroane pline cu pâine înmuiat�� în ap�� ��i câteva buc����ele de salam ��i margarin�� - a��a arat�� hrana pacien��ilor de la Centrul de recuperare ��i reabilitare neuropsihiatric�� Pl��t��re��ti din jude��ul C��l��ra��i. Imaginile au fost postate pe Facebook de Marin Badea, un b��rbat din C��l��ra��i.
Licita��ia pentru proiectarea Spitalului regional din Cluj, lansat�� de Ministerul S��n��t����ii Procedura de licita��ie restrâns�� pentru achizi��ia serviciilor de proiectare a Spitalului Regional de Urgen���� din Cluj ��i de asisten���� tehnic�� a fost lansat�� de Ministerul S��n��t����ii pe platformele electronice de specialitate ale României ��i Uniunii Europene (SICAP ��i JOUE). Valoarea estimat�� a contractului de servicii este de 68.604.513,80 lei f��r�� TVA, iar to��i cei interesa��i au termen de depunere a candidaturilor data de 17 februarie 2020.
UPDATE Mircea Beuran, audiat în cazul pacientei care a luat foc pe masa de opera��ie: Nu am cum s�� am opinie dac�� eu nu am fost acolo Chirurgul Mircea Beuran a fost audiat timp de 3 ore, vineri diminea����, la Poli��ia Capitalei, în cazul pacientei care a luat foc pe masa de opera��ie la Spitalul Floreasca, iar ulterior a decedat. Semn��tura lui Beuran apare pe documentele interven��iei, în condi��iile în care nu a fost în sala de opera��ie. "Nu am cum s�� am opinie dac�� eu nu am fost acolo", a spus Beuran, la ie��irea de la audieri, ad��ugând c�� "Se fac analize, se fac tot felul de anchete, a��tepta��i rezultatul final." Beuarn mai sus��ine c�� în acest caz s-a vorbit despre "lucruri care nu sunt adev��rate".
Petru ��u��ca, managerul Spitalului Jude��ean Cluj, reclamat la ANI pentru suspiciuni de incompatibilitate ��i conflict de interese Petru ��u��ca, managerul Spitalului Jude��ean din Cluj, ��i profesorul ��tefan Florian, ��eful disciplinei de Neurochirurgie din cadrul Facult����ii de Medicin�� ��i Farmacie a UMF Cluj, au fost reclama��i joi la Agen��ia Na��ional�� de Integritate de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepre��edintele Comisiei de S��n��tate din Camera Deputa��ilor, pentru suspiciuni de incompatibilitate ��i conflict de interese.
Vaccinarea împotriva virusului HPV, reluat�� dup�� 10 ani: campania de vaccinare va începe luna aceasta Ministerul S��n��t����ii urmeaz�� s�� demareze vaccinarea gratuit�� împotriva HPV luna aceasta, dup�� ce primele 20.000 de doze de vaccin au fost distribuite c��tre direc��iile de s��n��tate public��. Campania se adreseaz�� fetelor cu vârsta cuprins�� între 11 ��i 14 ani care au solicitat în anii 2017 ��i 2018 vaccinarea la medicii de familie, inclusiv celor care au trecut de aceast�� vârst��, dac�� au solicitat anterior vaccinul, potrivit Ministerului S��n��t����ii.
Oficial: Marius Daniel ��i��u, numit ��eful Agen��iei Medicamentului cu toate c�� a picat admiterea la Farmacie, a fost demis de Victor Costache Marius Daniel ��i��u, numit de fostul Guvern, în februarie 2019, pre��edinte interimar al Agen��iei Na��ionale a Medicamentului, cu toate c�� a picat admiterea la Facultatea de Farmacie în iulie 2018, a fost demis joi de ministrul S��n��t����ii, Victor Costache, a confirmat Ministerul S��n��t����ii. Ordinul de demitere a lui Marius Daniel ��i��u a fost semnat ast��zi de ministrul S��n��t����ii.
Emanuel Ungureanu cere montarea de camere video în toate s��lile de opera��ie din spitale: În multe s��li se întâmpl�� groz��vii pentru c�� activitatea este condus�� de feudali ca Beuran Deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a f��cut public cazul pacientei arse în timpul opera��iei la Spitalul Floreasca, dup�� ce unitatea medical�� a încercat s�� mu��amalizeze incidentul, a anun��at c�� va propune oficial Ministerului S��n��t����ii s�� monteze camere de supraveghere în toate s��lile de opera��ie din spitalele române��ti.
VIDEO ������Un nou virus a fost identificat în China, dup�� mai multe cazuri de pneumonie Misterioasa boal�� contractat�� de 59 de pacien��i în centrul Chinei este provocat�� de un nou virus, care apar��ine aceleia��i familii cu sinistrul SARS, au anun��at joi autorit����ile sanitare chineze, citate de AFP.
Unul dintre cei mai cunoscu��i medici din România cere demisia pre��edintelui Colegiului Medicilor, dup�� "comunicatul neru��inat" în care î��i exprima sus��inerea pentru Mircea Beuran Medicul chirurg Dan Grigorescu, ��eful Sec��iei de Chirurgie Plastic�� ��i Reconstructiv�� de la Spitalul Jude��ean din Bra��ov, îi cere demisia pre��edintelui Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, "la 10 zile de la comunicatul (acum dovedit ca fiind într-adev��r) neru��inat, conceput ��i semnat personal de cel care ocup�� func��ia de pre��edinte al Colegiului Medicilor, cu privire la situa��ia dramatic�� de la Spitalul Floreasca".

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunal
  • 2767 zileHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by