POLITIC
Planul de comunicare al PSD: Temele principale de atac - PNL vrea s�� prelungeasc�� abuziv starea de alert�� ��i eliminarea pensiilor speciale Prelungirea abuziv�� a st��rii de alert�� de c��tre PNL, eliminarea pensiilor speciale, bani pentru administra��iile locale ��i desp��gubirile pentru agricultorii calamita��i de secet�� reprezint�� principalele teme de atac care ar trebui folosite de liderii social-democra��i în aceast�� s��pt��mân��, potrivit unui punctaj intern al PSD ob��inut de HotNews.ro.
Ce oameni vor fi numi��i la conducerea ASF, ANRE ��i Consiliul Legislativ / Iulian Iancu pierde lupta pentru postul de vicepre��edinte ANRE / B��d��l��u, în c��r��i pentru Autoritatea de Audit Conducerea Parlamentului a luat act joi de încheierea termenului de depunere a candidaturilor pentru cele 5 institu��ii la care Legislativul trebuie s�� numeasc�� oameni în func��ii. Negocierile parlamentare pentru numiri importante la 5 institu��ii cheie sunt aproape de final. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro c�� la majoritatea institu��iilor s-au decis oamenii care vor fi valida��i.
Firea insist�� pentru redeschiderea teatrelor: Nu sunt mai periculoase decât bisericile Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi c�� nu în��elege motivele pentru care Guvernul a decis ca teatrele s�� r��mân�� închise, motivând c�� nu sunt mai periculoase decât bisericile.Firea anun���� c�� va redeschide teatrele de luni / Reac��ia Grupului de Comunicare Strategic��: Primarul nu poate emite un act contrar legilor în vigoare
Iohannis, despre mo��iunea de cenzur�� anun��at�� de PSD: Mi se pare gre��it, ��i lipsit de bun sim�� / Fac scandal de dragul scandalului pentru a prinde câteva voturi Pre��edintele Klaus Iohannis spune despre mo��iunea de cenzur�� anun��at�� de PSD la adresa Guvernului c�� nu are fundament ��i c�� este un demers "lipsit de bun sim��". El a acuzat PSD c��, legat de prelungirea st��rii de alert��, "face scandal de dragul scandalului, pentru a mai prinde câteva voturi".
Ceart�� în Parlament pe pensiile speciale ale parlamentarilor/ USR acuz�� c�� votarea pentru a doua oar�� a legii privind impozitarea cu pân�� la 85% este neconstitu��ional��/ PSD spune c�� votul este necesar Plenul reunit al Parlamentului a decis joi, ca pensiile senatorilor ��i deputa��ilor de peste 7.001 lei vor fi impozitate cu 85% . Cu 354 de voturi "pentru", o ab��inere ��i 43 ab��ineri (USR), Parlamentul au modificat ��i prevederile referitoare la indemniza��ia pentru limita de vârst�� prev��zut�� de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa��ilor ��i al senatorilor. Pentru prima oar�� în Parlament, un proiect de lege este votat de dou�� ori. Dup�� ce miercuri. Camera Deputa��ilor a adoptat un proiect de lege prin care impoziteaz�� pensiile speciale, joi, în plenul reunit al celor dou�� Camere proiectul a fost votat a doua oar��.
Marea alian���� a dreptei în Bucure��ti trage s�� moar�� pe Facebook. Singurul lucru clar din negocierile Orban-Barna În linie dreapt�� spre alegerile locale, care ar urma s�� aib�� loc, potrivit calculelor din acest moment în septembrie, negocierile pentru marea alian���� a dreptei în Bucure��ti sunt departe de a fi finalizate.
Camera Deputa��ilor ��i Senatul se reunesc în plen comun; rectificarea bugetar�� ��i impozitarea pensiilor speciale - pe ordinea de zi Camera Deputa��ilor ��i Senatul se reunesc joi, începând cu ora 13,00, în ��edin���� comun��, pentru a dezbate ��i vota rectificarea bugetar�� aprobat�� de Guvern în luna aprilie, în perioada st��rii de urgen����, dar ��i proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, potrivit Agerpres. Birourile permanente reunite au decis miercuri ca joi, începând cu ora 10,00, Comisiile de buget ale Parlamentului s�� se reuneasc�� pentru a elabora un raport privind rectificarea bugetar��. Pe ordinea de zi a ��edin��ei va fi introdus ��i proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, care a fost deja adoptat miercuri de Camera Deputa��ilor.
Ciolacu anun���� c�� PSD va depune mo��iune de cenzur�� „a doua zi dup�� încheierea st��rii de alert��”: „Guvernul Orban a f��cut cel mai mare abuz de putere” Nemul��umi��i c�� Parlamentul a fost ocolit la prelungirea st��rii de alert��, pesedi��tii anun���� c�� vor depune o mo��iune de cenzur�� îmediat dup�� ce aceast�� perioad�� se încheie. Mai mult, ei vor s�� se adreseze Cur��ii Constitu��ionale, reclamând „un abuz de putere” al Guvernului Orban.
Noua declara��ie de avere a pre��edintelui Iohannis: venituri mai mari ��i un apartament mo��tenit de so��ia sa anul acesta ���Veniturile salariale ale pre��edintelui Klaus Iohannis au crescut, la fel ��i cele ale so��iei sale, iar încas��rile din chirii ale celor doi au sc��zut, potrivit declara��iei de avere a ��efului statului, publicat�� pe site-ul Administra��iei Preziden��iale. Anul acesta îns��, so��ia pre��edintelui a mo��tenit un apartament de 67 de metri p��tra��i în Sibiu.
Parlamentul a adoptat legea mirosului/ Prim��riile pot interzice activit����ile care creeaz�� disconfort olfactiv Camera Deputa��ilor a adoptat miercuri, cu 309 voturi pentru ��i o ab��inere legea mirosului. Mai exact, proiectul de lege prevede ca operatorii economici care genereaz�� mirosuri deranjante vor fi nevoi��i s�� reduc�� disconfortul olfactiv. Proiectul a fost adoptat ��i de Senat ��i merge la promulgare la pre��edintele Klaus Iohannis.
PLUS cere Guvernului s�� publice „imediat” lista achizi��iilor din perioada crizei Covid-19 Europarlamentarul PLUS Drago�� Tudorache cere Guvernului s�� publice „imediat” lista complet�� a achizi��iilor f��cute în perioada crizei COVID-19 ��i care au fost justificate de necesit����i asociate acesteia.
Nicu��or Dan, dup�� ce Gabriela Firea a spus c�� l-ar vrea viceprimar: Eu n-a�� recomanda-o nici ca pre��edinte de scar�� de bloc Nicu��or Dan, candidatul dreptei la Prim��ria Capitalei, spune c�� ar vrea s�� întoarc�� polite��ea Gabrielei Firea, care a afirmat c�� l-ar vrea viceprimarul s��u, dar c�� nu g��se��te nicio pozi��ie în prim��rie care s�� fie potrivit�� pentru ea ��i c�� nu ar recomanda-o nici pentru pre��edinte de scar�� de bloc.
Mutare electoral��: Camera Deputa��ilor a votat impozitarea pensiilor speciale cu 85%/ Dac�� nu e contestat�� la CCR, legea merge la promulgare Deputa��ii au adoptat miercuri, impozitarea pensiilor speciale. În plin�� campanie electoral�� (neoficial��), PSD ��i PNL au c��zut de acord s�� introduc�� în regim de urgen����, în dezbaterea plenului un proiect de lege care impoziteaz�� pensiile speciale. Astfel, deputa��ii au decis impozitarea diferen��ei între pensia special�� ��i cea realizat�� pe baza contributivit����ii. Proiectul a fost votat de toate partidele politice.
Guvernul ocole��te Parlamentul/PSD nu mai poate modifica hot��rârea de prelungire a st��rii de alert�� Parlamentul nu mai poate modifica prelungirea st��rii de alert��. Conducerea Birourilor Permanente reunite a luat act miercuri de informarea trimis�� de c��tre Guvern privind prelungirea st��rii de alert�� pe o perioad�� de 30 de zile. Guvernul Orban a informat doar Parlamentul ��i nu a solicitat prelungirea st��rii de alert�� folosindu-se de faptul c�� în lege nu este prev��zut faptul c�� legislativul trebuie s�� aprobe prelungirea st��rii de alert��. Cu alte cuvinte, Parlamentul nu mai poate interveni pe hot��rârea Guvernului ��i nu poate aduce modific��ri.
Ciolacu: Încerc��m s�� modific��m HG privind starea de alert��, pentru ca prelungirea s�� fie de 15 zile Pre��edintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anun��at c�� social-democra��ii vor analiza posibilitatea de modificare a Hot��rârii de Guvern privind prelungirea st��rii de alert�� astfel încât s�� nu fie nicio problem�� de constitu��ionalitate, el precizând c�� PSD vrea ca urm��toarele 15 zile s�� se constituie într-o "stare intermediar��".
Kelemen: Ungaria a acceptat ca cet����enii care vin din România s�� nu mai stea în carantin�� ��i izolare Ungaria a acceptat ca începând de miercuri ceta��t��enii care vin din Roma��nia sa�� nu mai intre i��n izolare sau carantina�� pe o perioad�� de 14 zile, de��i în ��ara noastr�� num��rul cazurilor de COVID e mai mare de cinci la un milion de locuitori, a anun��at pre��edintele UDMR, Kelemen Hunor. Premierul Ludovic Orban a acuzat mar��i Ungaria de m��suri discriminatorii în ceea ce prive��te libertatea de circula��ie pe teritoriul s��u.
Lista integral�� a m��surilor propuse de guvern pentru prelungirea st��rii de alert�� Guvernul propune prelungirea st��rii de alert�� cu 30 de zile ��i men��inerea unor m��suri de prevenire a r��spândirii coronavirusului. Restaurantele, locurile de joac�� ��i teatrele r��mân închise. De asemenea, se men��ine obligativitatea purt��rii m����tilor în spa��ii închise ��i limitarea la 20 de persoane a evenimentelor din spa��ii închise. Deplasarea persoanelor în grupuri mai mari de 6, dac�� nu fac parte din aceea��i familie r��mâne interzis��. Se deschid îns�� bisericile, dar cu respectarea m��surilor de distan��are.
PSD blocheaz�� în Senat posibilitatea Guvernului de a emite ordonan��e pe perioada vacan��ei parlamentare Senatul a respins, mar��i, cu 75 de voturi pentru , 46 împotriv�� ��i 9 ab��ineri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan��e pe perioada vacan��ei parlamentare, în perioada iulie-august 2020. Senatorii PSD ��i ALDE au votat raportul comisiei de specialitate care recomand�� respingerea posibilit����ii Executivului de a emite OUG.
Senatul a votat pentru anularea amenzilor date în starea de urgen���� ��i returnarea banilor Senatorii au adoptat mar��i proiectul de lege ini��iat de ALDE, PRO România ��i UDMR care anuleaz�� amenzile date românilor în perioada st��rii de urgen����. De asemenea, ini��iativa prevede returnarea banilor celor care au pl��tit deja sanc��iunile aplicate de autorit����i.
Claudiu N��sui ��i Vlad Voiculescu, mesaj c��tre PNL: Ce face��i voi de 30 de ani e mai aproape de feudalism decât de democra��ie / Ar��ta��i-ne c�� a��i început cur����enia. Pân�� atunci, nu poate fi vorba de liste comune pentru alegeri Copre��edin��ii USR-PLUS Bucure��ti, Claudiu N��sui ��i Vlad Voiculescu, lanseaz�� un atac dur c��tre liberali, c��rora le transmit c�� nu vor negocia nimic ��i c�� nu se pune problema de liste comune pentru alegerile locale pân�� când nu vor începe s�� fac�� cur����enie în PNL. "Ave��i ��i oameni cinsti��i în partid, cu care pute��i construi pe curat - înceta��i s�� îi umili��i ��i pe ei prin metehne vechi USL-iste. Rupe��i orice leg��tur�� cu prim��riile controlate de PSD, retr��ge��i-v�� b��ie��ii de la partid din consilii de administra��ie ��i numi��i profesioni��ti ��i apoi haide��i într-adev��r s�� discut��m cum scoatem nu doar pesedeul din administra��ia Bucure��tiului, ci ��i pesedismul, pedelismul, uselismul ��i ciocoismul", este mesajul pe care N��sui ��i Voiculescu îl transmit liberalilor.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by