PERSPEKTIVA
Doris Day a murit ieri. Que Sera Sera. Mie îmi pare r��u ast��zi dup�� bombonica aia de fat�� Doris Day, blonda tuns�� ca un b��ie��el, a urcat în Paradis. Era o bombonic�� de fat��, firesc locul ei e în paradisul filmelor ei. CLICK pe detaliile întâmpl��rii tragice.
Gu���� Magnificul ��i maneaua pro-PSD. Scrisoare despre banii lui frumo��i, folosul crea��iei ��i extratere��tri Bravo Gu���� Magnificule! M�� bucur c-ai reu��it s��-i îmb��rligi ��i pe ����tia, pe PSD-i��ti, ��i s�� le faci cântare. Nu-i via��a asta un ban? Dai cu banul, cade “cap” vine duba cu bani, cade “stem��”, vine duba cu masca��ii. Dar la tine, se vede din cântec, s-a lipit banul de tine, de-ai scos a��a încântare de muzic��. Drag�� Gu����, eu uite cum te judec dup�� mintea mea, mâncatea��. Poate m�� auzi pe pagina ta de Facebook, dac�� nu, nu.
Jo Nesbo: Suntem în via���� în c��utarea unui Nimic care s�� nu doar��. Un nimic, un amestec între frica de moarte ��i dorin��a de a o experimenta VIDEOinterviu #cabinetuldeperspektive Jo Nesbo a fost fotbalist ��i economist de liga a doua-a treia. S-a pus pe scris îns�� ��i vân��toarea sa a dat roade. E cunoscut prin filmele Snowman ��i Vân��toarea de capete. E recunoscut prin personajul s��u Hole, detectivul c��r��ilor sale thriller. Am stat fa����-n fa���� vreo or�� ��i am încercat s�� scot de la el o lec��ie de creative writing. Pute��i scrie dup�� re��eta Jo Nesbo. Încerca��i!Comanda cartea la GiftBooks.ro! Poti obtine transport GRATUIT!
Michel Houellebecq, „Serotonin��”. Dragoste cu kile de melancolie ��i tone de ironie - Cite��te acum CRONICA de carte. Traducerea apare peste o s��pt��mân�� în România, la Editura Humanitas. Scriitorul ���Michel Houellebecq s-a c��s��torit la 62 de ani, în 2018, cu o tip�� mult mai tân��r��, de origine chinez��. În „Serotonin��” eroul principal e c��s��torit cu o japonez��, pe care în roman o face harcea parcea, o desfiin��eaz��. Iubita-japonez�� este o tip�� rigid�� ��i obsedat�� sexual care-l toac�� de bani. Cinic�� descriere, dar da, „Serotonin��” este totu��i roman de dragoste. Chiar dac�� Michel Houellebecq, în stilul lui, inventeaz�� o substan���� antidepresiv��-minune ��i bodog��ne��te iar pe toat�� lumea, de la administra��ia UE pân�� la Fran��a rural��, dezolant�� ��i-n paragin��.
Lou Marinoff: Înghite Platon, nu Prozac! VIDEOinterviu #cabinetuldeperspektive��� Într-o zi la Lou Marinoff a intrat un om de pe strad��. Tu ce e��ti? Filosof. Bun, ia zi-mi ��i mie o chestie c�� nu-n��eleg ce mi se întâmpl�� în via����. Dintr-o astfel de întâmplare Lou Marinoff ��i-a început cariera de consiliere filosofic��. Cioc-cioc, ia l��mure��te-m��! Psihanali��tii, coucherii nu-s destul. Un filosof mi��to î��i deschide capul. Cu el gânde��ti echilibrat: ce dumnezeu vrei s�� ajungi în via����? Lou Marinoff scrie c��r��i de success interna��ional. Toate pe ideea celui care i-a b��tut la u����: are omul nelini��ti, de ce filosoful n-ar fi în mijlocul acestei "turb��ri"? CLICK pe Editura TREI, unde-s c��r��ile traduse.
Drog, fericire? 10 minute de u��ur��tate a fiin��ei. ��i apoi nu-��i ��tii limita. ��i-��i place. Te duci de-a dura. Te rupe durerea de oase. Ai parte de moartea ferici��ilor / de sinucideri repetate. VIDEO interviu cu Cristian Fula��, scriitor ��i traduc��tor, la #cabinetuldeperspektive Cristian Fula��, scriitor. C��r��ile sale abordeaz�� dependen��a de droguri. O m��rturise��te: am fost dependent, am trecut “prin fericire”. M-am întors. Nu a trecut dela dependen��a de droguri la cea de scris. Mult timp s-a luptat cu ie��irea din pl��cerile drogului. Despre r��ul lor a povestit aici, la #cabinetuldeperspektive. Aici este blogul Fula��. Aici este contul lui de facebook
1 Mai muncitoresc. Perspektiva dedic�� câte un cântec gunoierilor, vidanjorilor, covrig��reselor, lucr��torilor sexuali. S��-nceap�� gr��tarele! Acum m-am întors de la sal��. Goi-golu��i doi b��ie��i urlau în vestiar: “b��i, am fost asear�� cu o panaram��! Stop joc. Belea a fost!” ��i atunci mi-am spus c�� da, 1 mai este ��i despre cei care muncesc ��i î��i sunt invizibili. INC-o opinie, înc-un gr��tar PERSPEKTIVA
Isus Hristos a existat? Hristos a-nviat? R��spunsuri pentru tineri ��i golani Ieri în sta��ia de tramvai, din mahalaua Dude��ti, s-a-ntâmplat învierea mea. Doi pu��ti c��utau: Isus Hristos a existat? Dar cum a-nviat? Mai ales unul era febril ��i comb��tea cu gug��lul. Din amor��eala zilei, am înviat. M-am uitat ��i eu pe internet ��i am v��zut c�� Isus Hristos a existat. C�� Isus Hristos a-nviat. În primele zece c��ut��ri nu exist�� niciun dubiu. ��i m-am speriat c�� nu era vreun dubiu. Pu��tiul cu gug��l în mân�� era foarte serios, cel��lalt doar curios. Ambii erau la vârsta potrivit�� pentru astfel de întreb��ri. Nu i-am "ag����at" în sta��ie. A�� fi fost acuzat de h��r��uire. Dar m-am dus într-o cafenea ��i, iat��, cu o ciocolat�� cu gust de hazelnut încerc s�� le r��spund celor doi. Sau, de fapt, doar celui care teroriza cu gug��lul lui. Curiosul este salvat dac-o ��ine tot a��a cu îndoiala.
Angela Similea ��i Marius ��eicu, “fl��c��rile nestinsei iubiri” - reportaj de la lansarea albumelor: „S�� ne reamintim”, „Tr��iesc”, “Refrene de aur” Ieri spre apus, la magazinul Muzica din Bucure��ti, i-am re-v��zut pe Marius ��eicu, Angela Similea sau viceversa, dup�� nivelul de popularitate, Mirabela, Monica Anghel, Daminescu, Paula Seling, Temi��an ��i înc�� pu��ini al��ii. Lumea a umplut sala de pân��-n 60 de locuri pân�� la refuz. Emo��iile au fost cople��itoare. Cei pe care acum vreo 30 de ani îi vedeai la televizor, mon��trii no��tri sacri, acum, iat��-i liberi, îi puteai atinge, le puteai vorbi. Am asistat la lansarea albumelor „S�� ne reamintim” ��i „Tr��iesc” (albume cu melodii compuse de Marius ��eicu ��i interpretate de Angela Similea) ��i „Refrene de aur”, volumele 1 ��i 2 (compozitor: Marius ��eicu, interpret��ri: Angela Similea, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Marina Voica, Gabriel Doroban��u, Adrian Daminescu, Loredana Groza, Monica Anghel, Oana Sârbu, Aurelian Andreescu, Paula Seling, Silvia Dumitrescu, Gabriel Cotabi����, Aurelian Temi��an).
Andrei Ple��u. Retragerea din spa��iul public. O victorie semnat�� de “��coala ajut��toare” din România virtual��: cercet��tori, jurnali��ti, cet����eni, in��i, zevzeci etc. Acum câteva zile un articol din Dilema veche m-a panicat. Nu, nu era incendiu, nu era cutremur, nu era atac terorist. Nu. De��i pentru mine articolul a avut efectul unui breaking news autentic. Cataclismul vine de la Andrei Ple��u ��i este un articol prin care-��i anun���� retragerea din spa��iul public (articole, interviuri, conferin��e, colocvii etc.). R��mâne la Dilema, dar spune adio tuturor apari��iilor care-l aruncau în lupta cu anxietatea zilelor mele.
Elevi c��zu��i ��i mor��i în r��zboiul cu haznaua româneasc��. Cronologie de la Andronescu, Funeriu la H��rd��u D��nu�� de la Târgu Frumos a murit ieri-alalt��ieri în buda din fundul cur��ii. A trecut în lumea basmelor. CLICK pentru întreaga poveste. Tu ai supravie��uit înc-o dat��. D�� c��utare pe google “elev/copil hazna” ��i ce g��se��ti? Anul, copilul ��i pr��bu��irea în rahat. Crezi c��-i fixa��ie media, dar de fiecare dat��, câte un ministru al înv������mântului a ie��it s��-��i asume atacul budelor asupra înv������mântului românesc. Retoric, a spus c�� “se rezolv��”. Semn c�� nu-i doar fandaxie media, e maladie social��. Haznaua e chestie de buget? Nu e. Parte din ��p��gile din dosarul Microsoft ar fi fost deajuns pentru dotarea ����rii cu toalete de ultim�� genera��ie. Haznaua î��i arat�� când minte politica? Da, Ecaterina Andronescu a fost de patru ori ministru. Putea rezolva situa��ia. ��i puteau s-o fac�� Pop, Popa, Curaj, Câmpeanu, Anton, Funeriu, chiar H��rd��u putea face acest lucru. Au preferat cu to��ii s�� intre în reforma structural��, nu în buda comunal��.
Notre Dame de Pârjol. ��i prive��te, b��, cum ��i-a c��zut s��geata S��geata de la Notre Dame s-a pr��bu��it în fl��c��ri. Cucuiul ei mândru, cucul faimei ei. Nebunia de a str��punge cerul, nevoia de a-l atinge un pic pe Dumnezeu. Cenu��a s-a ales de s��geat��. De aspira��ie, de iluzia puterii. Nu c��uta din ce a fost f��cut��. Te proste��te atâta c��utare. Nu da vina pe Dumnezeu c�� a osândit pentru vreun p��cat. Conspira��ia te love��te sec în moalele capului. ��i nu în��elegi nimic din adev��ratul sens al c��derii S��ge��ii. Prive��te.
Gândirea revoltat��? Nu. This Is the New Shit: gândirea des-creierat��. Aplica��ie pe: Codru��a Kovesi, Augustin Laz��r, Oana Bogdan etc. N-am ce face. Politica asta oribil�� ofer�� exemplele cele mai vizibile. Politica aduce în dezbatere noul trend din exerci��iul ra��iunii 2019. Noul trend, da. ETAPA I a fost. Au fost vreo doi ani de revolt��: totul era gândit în alb-negru, vehemen��a era st��pânâ, du��manul era unic: PSD-ALDE, Dragnea &tribul lui. Dovada reu��itei: Puterea cedeaz�� ordonan��a Iordache, Dragnea î��i schimb�� mini��trii ca pe ciorapi. ETAPA A II-A a fost. A fost 10 august ��i dup�� - un prag al panicii pe care mul��i nu l-au trecut. Unii s-au mirat: cât�� Putere au ����tia, nu-i d�� nimeni jos. ��i au r��mas înfrico��a��i. Al��ii au spus: nu se poate a��a ceva! Nu se poate. ��i au militat de pe Facebook.
Mizil, ora�� al mi��tourilor lui Caragiale ��i Geo Bogza. Mizil, ora�� cu faim�� mai mare decât o-ntreag�� Românie – povestea ora��ului în viziunea lui Cosmin Manolache. VIDEOinterviu #cabinetuldeperspektiva
Jurnalismul anilor 1990 are Pa��caniul care a dat "g��ina care na��te pui vii". În secolul trecut Mizilul era ciuca b��t��ilor de joc. În 1990, gogori��a promovat�� de jurnali��tii marca Cristoiu a anun��at fake-news-urile de ast��zi. Mi��tourile cu Mizil, de la Cilibi Moise la Caragiale, au dat un reportaj de Geo Bogza un secol mai t��rziu, un reportaj despre destinul de nimic al omului. Cosmin Manolache este din Mizil ��i cercet��tor la Muzeul ����ranului Român. El a f��cut o incursiune în mitologia Mizilului. Cartea sa, scris�� împreun�� cu Gheorghe Iova, "Etalon Mizil" adun�� ��tiri-glume-arhive despre Mizil. Mizilul? Po��i s��-l vezi nu doar ca un loc straniu, ci ��i ca unul din pu��inele ora��e despre care ��tim câte ceva, de bine de r��u. Altfel, în afar�� de câteva ora��e mari pe care le num��r��m pe degete, România r��mâne o necunoscut��. Mizilul e mai cunoscut decât România. Nu-i a��a?
O porc��rie! Cum s�� ne tr��d��m între noi? / Asta trebuie reintrodus în capul tinerilor, lui Dragnea ��i oamenilor lui. Aici este lipsa de caracter. Te sacrifici pentru un bine ob��tesc - Surorile lui Corneliu Coposu VIDEOinterviu partea a doua Ce cred surorile lui Corneliu Coposu despre lumea de ast��zi? A derbedeilor lui Dragnea, dar ��i a lumii ��steia materialiste a��i citit ieri. AI UITAT/ai pierdut? CLICK AICI. Ast��zi, despre cum 17 ani surorile nu ��i-au tr��dat fratele. În 17 ani aproape zilnic tic��lo��ii le deschideau u��a ��i-ntrebau: n-a��i murit? Cum de mai tr��i��i? ��i le-am întrebat ca nebunul: cum de n-a��i tr��dat? Cum? V-a nenorocit via��a Corneliu. Putea��i tr��da. ��i Flavia ��i Rodica au r��spuns: Dumneata nu-n��elegi? Po��i s�� mori de foame, dar demnitatea e mai important��. Noi a��a am crescut.
Surorile lui Corneliu Coposu: “România n-o s�� piar�� a��a ridicol, îngropat�� de neto��ii ����tia. Nu v�� uita��i la Dragnea ��sta? Cum de a ajuns s�� ��in�� în mân�� o ��ar��? Înseamn�� c�� to��i sunt murd��ri��i” VIDEOINTERVIU partea întâi Tu, care nu ��tii cine-i Coposu ai aici motive de curiozitate: 17 ani pu��c��rie politic��, o dictatur�� prin care a trecut f��r�� compromis. Tu, care ��tii cine-i Coposu, recuno��ti emo��iile anilor 1990 ��i ��tii c�� el este singurul model politic ��i moral al României pân�� ast��zi. Pentru to��i, VIDEOinterviul cu surorile lui Coposu, Flavia B��lescu ��i Rodica Coposu, v�� spune c�� nu totul e s�� ai bani. Un pic de verticalitate nu stric��, merit�� s�� rezi��ti r��ului, urii, dictatului oric��rei Puteri, tenta��iilor de a avea o func��ie/un telefon mobil cu orice pre��. În rest, voi to��i nu mai repeta��i c�� n-ave��i modele. E Corneliu. Sunt surorile lui. Aceste modele exist��. Ia bag�� la cap. Azi prima parte: despre modelul Coposu ��i lumea de ast��zi. Obsedat�� de “vânz��ri” ��i avantaje, care laud�� tic��lo��iile lui Dragnea, care promoveaz�� ura împotriva Codru��ei Kovesi.
Ne vom obi��nui cu cu��ca ��i vom r��mâne în ea, dac�� nu ��tim s�� spunem "Nu" la timp opresiunii, ��mecheriei Puterii - prelegere Emil Ionescu, decanul facult����ii de Litere-Bucure��ti Muzica alternativ�� a anilor 1960-1980 a fost subiectul prelegerii lui Emil Ionescu, decanul de la Litere-Bucure��ti. Dar a��a cum chiar el spunea “nu m�� pricep nici la muzic��, nici la ��tiin��e culturale”. Atunci, despre ce a fost vorba? Despre diferen��iere ��i contesta��ie. Cele dou�� arme ale revoltei în lumea comunist��. Dar, culmea, discursul lui Emil Ionescu are o actualitate ast��zi, într-o lume a “bulelor” obsedate de Putere, opace, antidemocrate.
INTERVIU Feli, artist��: #PauzaDePoezie o petrec într-o ��ar�� pe care o numesc "în bra��ele iubitului meu" Da, Feli era emo. Poetiza ca Bacovia. Ast��zi e mai mult Esenin, un "foc vân��t" în jurul dragostei ei ��i a Norei Luna. "M�� împline��te o îmbr����i��are. M�� dezam��ge��te minciuna". Modele în via���� i-au fost "atât oameni care au intrat ��i au r��mas", îns�� ��i aceia care au hot��rât s�� plece. ��i tot ei au înv����at-o lec��ii frumoase, filme, c��r��i ��i chiar muzic��.
Aproape am plâns /terifiant / film ��ocant, v��zându-l î��i dore��ti s�� nu fie real, îns�� este, ��i eu am fost “orfan alb” - impresii dup�� Festivalul One World Romania scrise de studen��i de 17-18 ani Studen��ii anului întâi de la ��tiin��ele Comunic��rii, Litere, Universitatea Bucure��ti au mers la Festivalul One World România. Studen��ii î��i povestesc ce-a însemnat experien��a One World România. Ai sub ochi câteva din filmele v��zute. Au v��zut ��i sexualitate (Touch me Not) ��i trafic juvenil de droguri (Camorra), au v��zut ��i transexuali (Corbii), dar ��i “cantitatea” din comunism (R��spunderea pentru calitate). Dar ce-i mai important, tu ai sub ochi felul în care la 17-18 ani ei au v��zut crâmpeie din via��a-via����. FILMELE ONE WORLD CLICK AICI. Cronicile, impresiile, ��ocurile ��i nepl��cerile AICI:
Gândirea critic�� în ��ara mincino��ilor. Dedica��ie ��ie, reptilianule - VIDEOinterviu Sorin Costreie #cabinetuldeperspektive Fake-news în jurnalism, bazaconiile Olivia Steer, diploma fals�� de doctor în mediul academic, minciunile D��ncil�� ��i Dragnea - toate acestea au un leac: gândirea critic��. Habarnuai ce este aia? Vezi VIDEO, cite��te cuvintele lui Sorin Costreie, profesor universitar la filosofie. Omul zice c�� dac�� vrei s�� nu ajungi reptilian, gânde��ti cu capul t��u: 1. fii sceptic în ce ��i se spune, 2. adu argumente pro ��i contra, 3. fii prost în cuno��tin���� de cauz��. La banii t��i, la confortul t��u, hai c�� po��i! Reptilianule! #cabinetuldeperspektive

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunalHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by