PERSPEKTIVA
Emi Pian s-a dus la Dumnezeu! "S-a pus lumea în genunchi" E om Emi Pian. Emi Pian e om mare pentru Clanul Duduienilor, dar mai ales pentru românul de toat�� mâna. E un model printre modele. Pentru c�� Poli��ia, Procurorii, Nimeni nu i-a clintit afacerile. Pentru c�� Emi Pian a reu��it în via��a lui. Pentru c�� ��i-a g��sit drumul ��i l-a urmat. Pentru c�� nimeni ��i nici un an de pu��c��rie nu l-a clintit din ��inta lui. ��i a murit "mare ��i tare". ��i de aceea, modelul lui Pian va fi urmat în familie, în clan. Aici e povestea anturajului. Restul, povestea tic��lo��irii, bineîn��eles, e semnatura lui Pian.
Poliamoria, amorul/sexul ca multitaskingul Poliamoria "este când" ai câte rela��ii de iubire vrei ��i cei pe care-i iube��ti o ��tiu ��i î��i arat�� acceptul. Am citit asta acum câteva luni despre fiica de 18 ani a actorilor Will Smith ��i Jada Pinket - Smith. Willow Smith î��i dore��te s�� se iubeasc�� ��i cu o femeie ��i cu un b��rbat. Separat, în acela��i timp, n-are importan����. Ce dac��? Asta-nseamn�� abolirea moralei, cum o ��tim. Asta - nseamn��, teoretic, spulberarea oric��ror scene de gelozie. Asta-nseamn��, zero limite de spa��iu. Po��i s-o faci oriunde, dac�� te apuc�� amocul.
"A fost o binecuvântare s�� aud un concert live dup�� atât de mult timp" - Teo Arias, Karina ��abac au cântat în Biserica Sf Nicolae-Aachen Aflat�� la câ��iva pa��i de uria��a pia���� din fa��a Prim��riei din Aachen, Biserica Sf. Nicolae a primit cu generozitate duminic��, 26 iulie, cele ’’maximum 50 de persoane permise’’ (pentru a se respecta distan��a legal�� între scaunele publicului), la un program de sonate pentru vioar�� ��i pian. ��i au venit, pe toate locurile posibile, odat�� la ora 11 diminea��a ��i odat�� la ora 5 dup��amiaza s�� îi asculte pe Raúl Teo Arias, ��eful partidei de vioar�� sec��iunea a 2-a de la Bamberger Symphoniker ��i pe Karina ��abac, pianist�� român�� stabilit�� în Olanda, interpretând Bach-Sonata in La major BVW 1015, Beethoven- Sonata op. 24 nr.5 in Fa major (Frühlingssonate) ��i Frank-Sonata în La major.
Ce ne mai spunem când nu mai vorbim despre Revolu��ia din 1989? Cronic�� teatru: "Jurnal de Bucure��ti. 1989" Pandemie, jurnal de carantin��, canicul��, distan��are fizic��, m����ti, stare de alert��... câteva dintre jaloanele printre care ne desf����ur��m, acum, via��a. Între timp, s-a relaxat via��a cultural��. Reprezenta��iile în aer liber, mai exact. Trupele s-au înghesuit în gr��dinile de var��, al��ii au improvizat prin parcuri iar cei mai noroco��i au avut spa��ii deschise în dotare. Majoritatea a asumat c��, dup�� carantin��, lumea trebuie s�� se distreze ��i a scos pe covert�� bulevardiere, chiar ��u��e, în fine, artileria u��oar��. Al��ii, mai curajo��i, ��i-au adus artileria grea. Aici se înscrie ��i premiera de la TNB-Amfiteatrul în aer liber, în care am fost pentru prima dat��, un loc excelent - „Jurnal de România.1989”, regie ��i scenariu Carmen Lidia Vidu.
��elina ��i poten��a. Sau teama cea mare de e��ec. UPDATE 2020 Du-te, bre, în pia����! ��i acolo prive��te ��elina. E tân��ra ��elina acum. Cât palma, cât de��tul. O prive��ti, o cumperi, o bagi în ciorb��. Asta-i pia��a. Dai un ban, cumperi, faci ciorb��. Dar hai, mergi pe profit. E sâmb��t��, î��i permi��i. Ca om s�� vezi doar o ��elin��, c��-i ��elin��, o ciorb�� c��-i doar o ciorb�� - e prea pu��in. Hai la profit! Dac�� tot prive��ti ��i cumperi, nu-i p��cat? M��tu��i de-ale mele slobode la gur�� m-au crescut spunându-mi c�� ��elina e bun�� când o s�� fiu la grea încercare. ��elina te va ajuta cu poten��a. Am zis: a��a profit, ce bine! ��i, când am fost la mari încerc��ri, am ras ��i ros ��elin�� ca iepurii. Asta înseamn�� s�� a��tep��i PROFITUL!
FC ���Rapid Bucure��ti din nou între infarct ��i balamuc în Liga a 2-a. BREAKING: Dumnezeu s-a retras din brigada de arbitri Este clar destin istoric. Este clar demen���� acum. Toat�� istoria Rapidului este scris�� a��a, pe infarct ��i balamuc. Mereu pe muchie de cu��it, mereu te încearc�� Rapidul ��sta: ori m�� iube��ti, ori nu. A��a este povestea iubirii omului. Nici anul acesta Rapidul n-a avut ��ansa unui drum lin spre o calificare în Liga 1. Nu. În etapa de duminic��, ora 18,30, este iar “pe via���� ��i moarte”.
Î��i dau lacrimile: Ariana, 12 ani, infectat�� de COVID 19, merge la spital. E din Oradea ��i a��a are ea grij�� de lumina ochilor ei: mama Ariana, feti���� de 12 ani din Oradea, a aflat c�� e infectat�� cu coronavirus. Pe loc, Ariana ��i-a f��cut bagajele ca s�� mearg�� la spital. Mama s-a opus, dar Ariana nu ��i nu. Feti��a este dintr-o familie cu o situa��ie material�� precar��, tat��l a murit, iar mama ei a trecut printr-o boal�� grav��. Doctorii au luat-o în custodie pe Ariana, o vindec�� ��i o alint��. A devenit eroina lor. Speran��a lor. Starea de veghe pe vreme de oboseal��. - ��tire ebihoreanu.ro
Cea mai frumoas�� nebun�� din lume. Arat�� ca Greta Garbo ��i a mers ieri f��r�� bilet în tramvaiul 23 N-am ��tiut-o niciodat�� în min��ile ei. N-am vorbit niciodat�� cu ea. ��i nu ��tiu cum o cheam��. Dar de vreo zece ani m�� tot întâlnesc cu ea. La Unirii, la Pia��a Roman��. Ieri, în tramvaiul 23. S-a urcat la pia���� la Râmnicu S��rat. ��tiu multe despre ea. C��-i din carne ��i oase. Are sâni înc�� tari. Ieri i se vedea buricul. E ca o Greta Garbo la fa����, Marilyn Monroe ca trup. Ieri s-a urcat în spatele tramvaiului 23 ��i spunea: omul e o minune! Acest articol vorbe��te despre frumo��ii nebuni ai ora��elor. Acest articol vorbe��te despre prejudec����i. Acest articol vorbe��te despre cum s�� privim ��i s�� ne bucur��m de privirea noastr��, adic�� s�� privim ��i s�� nu regret��m-r��nim.
Andreea Esca are COVID. COVID-ul exist��, în sfâr��it! Întâi a fost COVID-ul. Ne-a b��gat în case, ne-a omorât semenii. Apoi, am ie��it din case ��i am început delirul ��i tr��nc��neala. Ce mor��i? Ce carantin��? Ce masc��? - d��-le în m��-sa! Cine s�� potoleasc�� atâta ne-încredere în autorit����i, Dumnezeu, ��tiin����, medicin��? Nimeni nu-i în stare. Peste toate a venit ��i m��g��ria de PR. "B��, nu scrie c�� PROTV are COVID!" În sfâr��tit, asear��, binele a învins. Esca a m��rturisit chinul, delirul prin care trece un om contaminat de COVID.
Avem de toate. Voluptatea naturii în luna iulie e-n pia����, în gr��din��. U�� ghimbirul! Nu te face c��-n��elegi. tr��ie��ti FRESH numai dac�� m��nânci fresh. Uit�� de office. Las�� dracului casoleta ��i comanda prin Glovo. Las��-ncolo gr��tarul cu carnea sfârâind��. F�� shopping în orice pia����. Ie��i din cas�� în orice pia����. Via��a adev��rat�� este acum a legumelor ��i florilor, pe care le putem culege, lua, cump��r�� din gr��dina bunicilor sau prietenilor. Prim��vara d�� frunza. Priveli��te rar��. Dar în iulie avem apogeul, desfrâul legumelor ��i fructelor. Avem di toate! ��i legumele ��i fructele sunt delicioase. Se g��tesc singure, doar s�� pui mâna pe ele ��i, supuse ��i gustoase, se preg��tesc singure de festinul t��u. Sunt bucuroase s�� se supun��, s�� fie mâncate.
Prim��ria Capitalei: Ajutorul Firea-��a��ichi pentru vacan��e în Grecia ���E COVID sau vacan����? Din aceast�� teroare ne scoate primarul Gabriela Firea. Primarul a dat ieri, de la sine putere, un test=200 de lei, bucure��tenilor care pleac�� în Grecia ��i oriunde-n lumea asta. În fapt, ce-i a��a r��u? Mergeee! Ca��ti nara la Bucure��ti pentru un test, ca��ti gura în Grecia la gyros ��i tzatzichi.
De ce cad statuile? De b��trâne��e Când scriu aceste rânduri sunt iremediabil expirat. L-am admirat pe Columb. Lui Churchill, ziceam, îi datorez via��a f��r�� r��zboi. Washington, domle, era libertatea american��, adic�� suprem��. To��i sunt la p��mânt. Ce s��-i explic eu tân��rului? Cu ce cuvinte, cu ce tupeu? Uite, într-o sear�� am devenit a��a o capr�� înc��p����ânat��. M-am inflamat, am dr��cuit. Apoi, totu��i mi-am zis: vor s�� d��râme statuile, de ce s�� nu se d��râme statuile? B��iete, fato, it-ule, d�� jos toate statuile lumii! Da-le jos! Chiar a��a. Ce-o s�� se întâmple? În fapt, întrebarea este: ce-o s�� mi se întâmple? O s�� mi se dea în cap. Foarte bine! Apoi, ce-o s�� mi se întâmple? Poate vine o lume mai bune, în care ��i b��trânii vor avea locul lor. #metoo #blm
Românul. Ho��/nostalgic/inocent? Teiul, liliacul jupui��i, caisul, dudul, corcodu��ul devaliza��i De vreo lun�� vremea culesului prin mahalale a început. Românul rupe liliacul din gr��dina unuia sau din parcuri ��i e-ncântat. Parc�� e trofeul vie��ii. Românul trage de crengile de pe marginea drumului ��i îl auzi: din copil��rie n-am mai mâncat dude ��i corcodu��e. Românul e plin de sine: uite, mâncam caise cu burta. ��i trage ��i rupe s��racul cais. Copil��riile astea sunt înso��ite de devalizarea tufelor, copacilor. Se-ncarc�� saco��ele cu flori de tei.
Coronavirus. Românii - dovada aclimatiz��rii ��i dezvolt��rii tulpinilor letale Regula este simpl��: î��i pui masca. Pre��ul m����tii este maxim un leu. Ba, sigur a c��zut sub un leu. Nem��ii nu discut�� aceast�� regul�� ��i ��in în balans virusul, economia. Românii demoleaz�� legile, invoc�� castrarea, teroarea, se bat în ��aormerii, magazine, la prim��rii, în parlament. Tr��nc��nesc. Doar c�� fiecare cuvânt în situa��ii de criz�� perpetueaz�� modele, influen��eaz�� comportamente. Cuvintele în criz��, repetate, precum COVIZII, au o putere mortal��. Românii tr��nc��nesc. Nu respect�� regulile. Este dovada aclimatiz��rii COVID-ului în România. Ba, chiar este dovada c�� acesta dezvolt�� r��d��cini. Ce pot fi letale.
Izolarea a dat cel mai mare maraton cultural mondial. Românii s-au f��cut c�� particip�� Da, nu am avut timp pe vremea asta de COVID. Am tr��it, nu numai eu, cea mai efervescent�� perioad�� cultural��. Un festin, sau mai degrab��, o orgie. Dac�� te ��inea fizicul, practic, puteai urm��ri 24/7 crea��ii artistice, de la bune la geniale, pe care le-a dat omenirea în ultimii 60-70 de ani în artele spectacolului. Teatru, oper��, concerte muzic�� clasic��, balet, musical, pop, apoi, tururi virtuale în cele mai mari muzee de art�� ��i colec��ii, etc, la care s-au ad��ugat evenimente create ad-hoc ��i transmise live/înregistrate sau cursuri de balet, canto, actorie sus��inute de nume grele. Ceva la care nu ar fi visat nimeni, niciodat��. Oricine a profitat de dar, a ie��it din pandemie cu cel pu��in 10% mai de��tept. ��i asta pe 0 LEI!
A murit domn Mitic�� din Titan. A murit ca prostul. De anxietatea Coronavirusului Unii se ceart�� c�� e coronavirus, al��ii c�� nu-i. Dar exist�� un domn Mitic�� din Titan Bucure��ti. Omul a murit nu de corona, nu. A murit din cauza incertitudinii. Nea Mitic�� avea multe co-morbidit����i pe el. Toate bolile. Incertitudinea ca COVIDul i-a r��scolit bolile ��i incertitudinea l-a omorât. Din cauza anxiet����ii date de coronavirus. Îngrozitor. Scriu despre omul ��sta ca ��i cum mi s-ar fi întâmplat mie. A��a am sim��it moartea omului. ��i eu am fost doborât de incertitudine. De aceea, am scris de domn Mitic��.
Am plâns dup�� un pui crescut natural, pe care l-am f��cut sup��. Asta-i ���chiar tragedia mânc��rii aruncate la gunoi Am mare problem��. Arunc mâncarea la gunoi. Prima oar�� dup�� cele 2 luni de stare de urgen����. Este grav, este imoral. 2 luni de COVID acut nu mi-am permis a��a ceva. Acum vreo dou�� s��pt��mâni cump��r un pui crescut la ��ar��. Acum dou�� zile l-am aruncat la co��, plângând. Efectul consumerismului, prea multor alegeri. Efectul post-traumatic COVID. Plâng
Criz�� agricultur��? Murim de foame la anu’? Gogoa����! Cic�� mori de foame peste un an. Cic�� anul ��sta m��nânci ��i gata, coronavirusul a lovit adânc. Nicio plant�� nu mai cre��te. Anu’ ��sta te mai ghiftuie��ti ��i gata! peste un an o s�� stai cu burta-n sus, o s�� mori, mori de foame, moarte groaznic��, în chinuri. S�� fim serio��i. Toate astea se adreseaz�� unui creier “f��r�� greutate”, light, creier îngr����at cu prostii. Uite de ce nu murim de foame într-un an. ��i cred eu nici în e��pe ani.
13, 14, 15 iunie 1990. Bucure��tiul ca m��cel��rie. Povestea Golanilor care ��i-au v��zut visul cu ochii Închipuie��te-��i, omule, trei zile în care legea s�� nu func��ioneze. Asta a fost în 13-15 iunie 1990. Bucure��ti-ul a devenit o m��cel��rie de oameni. Puterea politic��, cu tradi��ie în PSD-ul de ast��zi, a închis ochii. Iar oamenii, dup�� fragilitatea lor, au fost f��cu��i ��ni��ele, tran��a��i în organe, de c��tre mineri, popula��ia civil��, dar ��i de c��tre organele statului: Poli��ia, SRI-ul. Era finalul s��lbatic al celei mai importante manifest��ri anticomuniste de dup�� 1989 pân�� ast��zi. Era începutul unei lumi noi, visul unei genera��ii care ��i-a îndeplinit obiectivele pe via����. Asta-i povestea genera��iei care a tr��it ��i ��i-a v��zut visul cu ochii.
“Pe aripile vântului”. ��sta este al treilea r��zboi mondial. Între copii ��i b��trânii lor p��rin��i “Pe aripile vântului” film despre anii 1860-80 din sudul SUA a fost retras de c��tre HBO. Serialul “Little Britain” ��i el a avut aceea��i soart�� la BBC ��i Netflix. “Pe aripile vântului” este socotit prea romantic privind problemele rasiste. “Little Britain” î��i bate joc crunt de britanici ��i de prejudec����ile lor de între��inu��i ai soartei. Afro-americanii edulcora��i ��i englezii cretiniza��i - dou�� ��tampile puse unor filme. ��i cu aceste ��tampile filmele sunt “evacuate” pe scara de incendiu ca ni��te spectatori care se ��in de prostii. CLICK aici pentru explica��ii. Pe Hotnews ��i pe contul Facebook Mona Nicoar��.

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by