FISCALITATEA LA ZI
Implementarea mecanismului generalizat de taxare invers��, o m��sura necesar�� pentru diminuarea deficitului ��i îmbun��t����irea colect��rii taxei la bugetul de stat În data de 2 octombrie 2018, reprezentan��ii Consiliului Economic ��i Financiar (ECOFIN) din cadrul Consiliului Uniunii Europene s-au reunit ��i au agreat câteva propuneri de modificare a tratamentului de TVA aplicabil anumitor activit����i. Cea mai important�� dintre m��surile discutate se refer�� la implementarea mecanismului generalizat de taxare invers�� de c��tre statele membre care se confrunt�� cu decalaje majore în colectarea acestei taxe. Datorit�� deficien��elor din sistemul TVA, cu prec��dere în cazul tranzac��iilor transfrontaliere, statele membre devin vulnerabile la fraud�� fiscal��, acest fapt generând uneori consecin��e grave pentru bugetele na��ionale.
Podcastul de fiscalitate: TVA - Impactul ultimelor decizii ale Cur��ii de Justi��ie a UE, gazd�� Adrian Teamp��u Odat�� cu aderarea României la UE, pe lâng�� alinierea legisla��iei interne de TVA cu directiva europen�� de TVA, ��ara noastr�� s-a ��i obligat s�� respecte interpret��rile date de Curtea European�� de Justi��ie a UE în materie de TVA. Astfel, Adrian Teamp��u discut�� împreun�� cu Silviu Savu despre impactul ultimelor decizii ale Curtii de Justitie a UE asupra TVA. Cele mai importante informa��ii despre fiscalitate vor putea fi ascultate în format audio.
Nout����i în tratamentul de TVA al voucherelor  Autorit����ile române doresc s�� aduc�� modific��ri regulilor de TVA pentru cupoanele valorice (vouchere) începând cu 1 ianuarie 2019. Toate companiile care utilizeaz�� cupoane valorice vor fi afectate, cu prec��dere lan��urile de magazine, produc��torii, prestatorii de servicii precum ��i firmele care emit sau intermediaz�� cump��rarea sau vânzarea acestora.
Inspec��ia fiscal�� - de la teorie la practic�� Inspec��ia fiscal�� este definit�� în Codul de procedur�� fiscal��, iar aceast�� defini��ie este preluat�� ��i de ghidul online pus la dispozi��ie pe site-ul ANAF ca fiind o activitate care implic��, printre altele, verificarea legalit����ii ��i conformit����ii declara��iilor fiscale, a corectitudinii ��i exactit����ii îndeplinirii obliga��iilor fiscale ale contribuabilului/pl��titorului, precum ��i respectarea prevederilor fiscale cât ��i contabile. Din punct de vedere practic, inspec��ia fiscal�� se finalizeaz��, de cele mai multe ori, cu stabilirea de diferen��e de obliga��ii fiscale principale.

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by