EDUCATIE
O înv������toare din Arad, anchetat�� dup�� ce a fost reclamat�� c�� îi înva���� pe copii cântece religioase ��i nu îi las�� la toalet�� Inspectoratul ��colar Arad începe luni o anchet�� la o unitate de înv������mânt din ora��, dup�� ce p��rin��ii unor elevi înscri��i în clasa întâi au depus memorii prin care solicit�� schimbarea înv������toarei, pe motiv c�� îi înva���� pe copii cântece religioase ��i nu îi las�� s�� mearg�� la toalet�� în timpul orelor, relateaz�� Mediafax.
Noul an universitar începe luni. Structura anului universitar 2018-2019 la cele mai mari universit����i din România Noul an universitar începe luni, 1 octombrie, în majoritatea universit����ilor din România. Excep��ie face Universitatea Politehnic�� din Bucure��ti, unde noul an universitar a început din data de 24 septembrie. Vezi în articol structura noului an la cele mai mari universit����i din România: Universitatea Babe��-Bolyai din Cluj, Universitatea din Bucure��ti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Ia��i, Universitatea de Vest din Timi��oara ��i Universitatea Politehnic�� din Bucure��ti.
VIDEO UPDATE Un elev sparge o tabl�� cu sabia O înregistrare video postat�� pe reddit.com arat�� cum un elev arunc�� în repetate rânduri cu o sabie într-o tabl�� dintr-o sal�� de clas��, sp��rgând-o în mai multe locuri.
Vineri si sambata, Noaptea Cercet��torilor Europeni. Concurs de robo��i, conferin��e cu oameni de ��tiin���� remarcabili, experimente tr��znite, ateliere pentru elevi ��i enorm de multe alte lucruri ��tiin��a coboara în strad�� pe 28 ��i 29 septembrie, în Bucure��ti ��i in alte 20 de ora��e din România - la fel ca în alte 21 de ����ri din Uniunea European��. Noaptea Cercet��torilor Europeni este un eveniment ce a ajuns la a 11- a edi��ie. Programul e foarte bogat ��i anul acesta. Conferinte cu oameni de ��tiin���� remarcabili, programe speciale la Muzeul Antipa, concurs de robo��i, experimente cu cutremure si tornade, vizitarea unei case inteligente interactive, testarea unei paste de din��i pentru elefan��i, jeleuri fluorescente sunt doar cateva dintre atractiile de anul acesta.
Inspectoratul ��colar din Cluj, proiect cu bani europeni pentru încurajarea p��rin��ilor cu posibilit����i materiale reduse de a-��i duce copiii la cre���� ��i gr��dini����. „��ans�� de a merge apoi la ��coal�� ��i de a evita abandonul ��colar” Peste o sut�� de p��rin��i ai unor copii cu vârste cuprinse între 2 ��i 6 ani vor primi, lunar, printr-un proiect cu finan��are european�� derulat de Inspectoratul ��colar Jude��ean Cluj, pachete cu îmbr��c��minte ��i înc��l����minte, precum ��i suma de 100 de lei, cu scopul de a încuraja frecventarea de c��tre cei mici a cre��ei ��i gr��dini��ei, pentru a preveni astfel abandonul ��colar ulterior.
Valentin Popa, primele explica��ii dup�� demisie: Nu sunt de acord cu modificarea cerut�� de UDMR privind predarea limbii român�� la clasele maghiare Valentin Popa a declarat, pentru Mediafax, c�� a demisionat din func��ia de ministru al Educa��iei deoarece nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonan��ei privind desf����urarea orelor de limba român�� la clasele cu predare în limbile minorit����ilor.
Elevii din Bucure��ti vor avea liber pe 5 octombrie, de Ziua Mondial�� a Educa��iei. Modific��ri în orarul ��colar ar putea ap��rea ��i pe 8 octombrie, din cauza Referendumului Elevii din Capital�� nu vor înv����a pe 5 octombrie, de Ziua Mondial�� a Educa��iei, a anun��at Inspectoratul municipiului Bucure��ti, citat de Mediafax. Totodat�� institu��ia precizeaz�� c�� fiecare unitate de înv������mânt în care vor fi sec��ii de votare pentru Referendum va hot��rî dac�� pe 8 octombrie programul de curs va fi modificat sau nu, pentru a amenaja s��lile de cursuri.
Directorul Asocia��iei Editorilor, despre manualele EDP: S-ar potrivi României din 1987 - 1989, cel mult / Vom vedea la testele PISA, în maximum 5 ani, ce înseamn�� manualul unic Directorul executiv al Asocia��iei Editorilor din România (AER), Mihai Mitric��, a declarat duminic��, la Salonul de Carte Bookfest Târgu Mure��, c�� opinia public�� s-a concentrat asupra gre��elilor din manualele ��colare scoase de Editura Didactic�� ��i Pedagogic��, îns�� nu s-a spus nimic despre calitatea acestora, "care este sub orice standard educa��ional modern".
Elevii români au ob��inut 9 premii la Olimpiada Interna��ional�� de Limba Francez�� Elevii români au ob��inut nou�� premii la a IV-a edi��ie a Olimpiadei Interna��ionale de Limba Francez��, desf����urat�� în Ohrid, Macedonia, în perioada 15 - 19 septembrie, anun���� Ministerul Educa��iei.
Analiz��: Cât cost�� un loc în c��minele universit����ilor din Capital��. Alternativa - c��minele private Pre��urile pentru o camer�� în c��minul universit����ilor din Capital�� porne��te de la 60 de lei ��i ajunge pân�� la 300 de lei. O alternativ�� pentru studen��i sunt c��minele private, care ofer�� condi��ii superioare celor de la stat, dar ��i închirierea unui apartament, pre��ul ajungând ��i pân�� la 500 de euro, scrie Mediafax.
World Education Fair: Zeci de ��coli ��i universit����i din str��in��tate î��i prezint�� oferta, în weekend, la Bucure��ti ���Zeci de institu��ii de înv������mânt din Marea Britanie, Olanda, Austria, Danemarca, Elve��ia, Spania, SUA ��i Canada vor fi prezente sâmb��t�� ��i duminic�� la Bucure��ti pentru a-��i face cunoscut�� oferta educa��ional��, la cea de a 29-a edi��ie a World Education Fair, transmite Agerpres.
Inspectorul ��colar general din Vrancea, repus din nou în func��ie de instan����. El ob��ine pentru a doua oar�� anularea ordinului de ministru, dup�� ce a fost demis ��i de Liviu Pop ��i de Valentin Popa Dorin Cristea, fostul ��ef al Inspectoratului ��colar Jude��ean Vrancea, va fi repus în func��ie, în urma unei decizii pronun��ate, mar��i, de Curtea de Apel Gala��i. Dorin Cristea a contestat în prim��vara acestui an ordinul ministrului Educa��iei, Valentin Popa, privind înlocuirea sa de la ��efia I��J Vrancea. Este pentru a doua oar�� când Cristea se adreseaz�� instan��ei de judecat��, dup�� ce, în anul 2017, acesta a contestat ��i decizia de demitere din func��ia de inspector general semnat�� de ministrul Educa��iei de la acea vreme, Liviu Pop.
��efa Editurii Didactice ��i Pedagogice, despre gre��elile din manuale: Sunt erori ��i în manualele din anii trecu��i, le vom publica într-o carte împreun�� cu Ministerul Educa��iei Deputatul PNL Raluca Turcan a prezentat, miercuri, mai multe erori pe care le con��ine manualul de matematic�� de clasa a VI-a, desf����urând pe masa Comisiei pentru înv������mânt a Camerei, în timpul ��edin��ei în care era audiat�� Maria Nistor, directorul Editurii Didactice ��i Pedagogice, aproximativ ��apte metri de pagini cu aceste gre��eli, iar în replic��, Maria Nistor a anun��at c��, împreun�� cu Ministerul Educa��iei Na��ionale, va publica erorile din manualele din anii trecu��i publicate de alte edituri.
Educatoarea din Vrancea filmat�� în timp ce lovea un copil în clas�� nu se mai poate întoarce la catedr�� - decizie definitiv�� a Cur��ii de Apel Gala��i Educatoarea din Vrancea care a fost filmat�� anul trecut în timp ce lovea un copil în clas�� ��i ��ipa la el nu se mai poate întoarce la catedr��, a decis Curtea de Apel Gala��i, transmite Mediafax. Decizia este definitiv�� ��i confirm�� sentin��a Judec��toriei Foc��ani.
VIDEO Fizicianul Cristian Presur�� îi r��spunde senatorului ��erban Nicolae, care a declarat c�� nu crede în Big Bang. "Face o confuzie pe care o facem, poate, mul��i dintre noi: ne imagin��m Big Bang-ul ca o explozie obi��nuit��" Fizicianul Cristian Presur�� explic�� pe larg teoria Big Bang-ului, dup�� ce ��erban Nicolae a declarat c�� nu crede în teoria marii explozii. “Nu am întâlnit nic��ieri în lume, în nicio ipostaz��, o explozie care s�� fie creat ceva”, a spus senatorul, care a ad��ugat, în sus��inerea legii care interzice c��s��toriile homosexuale, c�� el crede c�� exist�� Dumnezeu. Într-o înregistrare video, fizicianul Cristian Presur�� spune c�� senatorul “face o confuzie”: î��i imagineaz�� Big Bang-ul ca o explozie într-un spa��iu care exist�� deja. “Ori, adev��rul este c�� Big Bang-ul are de-a face mai mult cu expansiunea spa��iului, decât cu a materiei”, explic�� fizicianul.
Rezultatele slabe de la Bacalaureat transform�� majoritatea colegiilor din Tulcea în licee tehnologice Patru colegii din municipiul Tulcea au fost transformate în licee tehnologice de c��tre ministrul Educa��iei, din cauza procentului de promovare la Bacalaureat, transmite Agerpres. Singurele colegii din ora�� au r��mas Colegiul Economic "Delta Dun��rii" ��i Colegiul Dobrogean "Spiru Haret".
Klaus Iohannis a semnat numirea vicepremierului Viorel ��tefan în func��ia de ministru interimar al Cercet��rii Pre��edintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind desemnarea vicepremierului Viorel ��tefan în func��ia de ministru interimar al Cercet��rii ��i Inov��rii, relateaz�� Agerpres. Nicolae Burnete a demisionat în urm�� cu dou�� s��pt��mâni de la ��efia Ministerului Cercet��rii, f��r�� a oferi vreo explica��ie pentru acest gest. Burnete este primul ministru care a demisionat pân�� acum din cabinetul D��ncil��.Vezi în articol momentele cele mai importante din mandatul lui Burnete
Liceul maghiar din Târgu Mure�� nu a comunicat num��rul de elevi care au început cursurile - ��eful Inspectoratului ��colar Mure�� Noul Liceu Teologic Romano-Catolic din Târgu Mure�� nu a comunicat oficial num��rul elevilor care au început anul ��colar 2018-2019 ��i nici num��rul de clase cu care func��ioneaz��, a declarat inspectoratul ��colar general din Mure��, Ioan Macarie, pentru Agerpres. Oficialul spune c�� “i s-a comunicat, neoficial, c�� la aceast�� nou�� unitate ��colar�� ar fi fost transfera��i 320 de elevi, de la mai multe institu��ii de educa��ie din Târgu Mure��, care ar urma s�� înve��e în 14 clase”, scrie agen��ia de pres�� citat��.
���Olimpiada Interna��ional�� de Informatic�� 2018 Trei medalii de argint ��i o medalie de bronz, pentru lotul României de informatic�� Elevii din lotul olimpic de informatic�� al României au ob��inut trei medalii de argint ��i o medalie de bronz, la Olimpiada Interna��ional�� de Informatic�� 2018. Competi��ia s-a desf����urat în Japonia ��i a avut 335 de elevi concuren��i, din 87 de ����ri. Primele trei locuri au fost ocupate Statele Unite ale Americii ��i China. Din lotul României, cel mai mare punctaj a fost ob��inut de Alex Tatomir, elev în clasa a XII-a la Colegiul Na��ional „Nicolae B��lcescu" din Br��ila.Vezi în articol cine sunt olimpicii ��i la ce licee înva����Descarc�� subiectele de ���la Olimpiada Interna��ional�� de Informatic�� 2018
Mircea Miclea, despre reformele în educa��ie acuzate de Iohannis c�� apar peste noapte: La dânsul, noaptea a ��inut 4 ani ��i nu a f��cut niciun document Avem prea multe schimb��ri ��i prea pu��ine reforme în educa��ie, atrage aten��ia Mircea Miclea, dup�� ce pre��edintele Klaus Iohannis a spus la deschiderea ��colii c�� avem o meteahn�� "numit�� reformit��" ��i c�� ��i-a dorit ca proiectul România Educat�� “s�� nu apar�� «peste noapte»”. Contactat de HotNews.ro, fostul ministru a declarat "e o confuzie aberant�� pe care o face pre��edintele". "P��i, la dânsul noaptea a ��inut 4 ani ��i nu a f��cut niciun document. M�� a��teptam s�� vin�� cu o analiz�� coerent��", a afirmat Miclea.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...


Dosare blocate la tribunalHotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by