Articole scrise de dp


1 - 30 din 6641 rezultate
1.Confedera��ia Patronal�� Concordia a transmis Guvernului o list�� cu 19 propuneri de m��suri din domeniul pie��ei muncii, educa��ie ��i digitalizare Membrii Confedera��iei Patronale Concordia cer printr-o scrisoare deschis�� Guvernului ��i Parlamentului un cadru legislativ clar care s�� asigure, pe cât posibil, continuitatea activit����ii economice ��i atunci când este necesar�� întreruperea acesteia, s�� o fac�� în direct�� consultare cu industriile vizate pentru a minimiza impactul acestor m��suri. ”Dac�� începutul pandemiei ne-a prins pe to��i nepreg��ti��i, nu acela��i lucru îl putem spune despre situa��ia din prezent. Lec��iile din prim��var�� trebuie înv����ate de to��i actorii implica��i ��i pe baza acestora trebuie elaborate noile m��suri”, se arat�� în debutul scrisorii, care enumer�� 19 m��suri utile ��i necesare în 3 domenii de activitate.
2.Românii, pe ultimele locuri în lume în ceea ce prive��te inten��ia de vaccinare anti-covid, dac�� vaccinul ar fi disponibil (studiu) Doar 6 din 10 români s-ar vaccina împotriva noului coronavirus dac�� vaccinul ar fi disponibil, ceea ce plaseaz�� România printre ultimele ����ri în privin��a accept��rii vaccinului, arat�� datele unui studiu recent realizat de Ipsos în rândul a peste 20.000 de adul��i din 28 de ����ri. Principalul motiv anti-vaccinare este acela��i - teama de reac��ii adverse, men��ionat�� de 56% dintre responden��i la nivel global ��i de 66% dintre români, în special de cei peste 55 ani. Românii care nu vor s�� se vaccineze au mai men��ionat în propor��ie de 33% c�� nu au încredere în eficien��a vaccinului.
3.D��ianu, Lazea, Kallai, Iancu, Lungu: Pandemia si criza economica: putem avea redresare economica si consolidare bugetara Cinci economi��ti de prim�� mân�� au transmis joi HotNews.ro un text în care avertizeaz�� c�� este vital sa fie evitata o crestere a punctului de pensie cu 40% in acest moment, pentru ca economia nu o poate sustine. ”Daca nu va fi evitata, consolidarea fiscala graduala, care sa protejeze redresarea economica, ar deveni una fortata, dezordonata, dureroasa, cu cresteri imediate de impozite si taieri de cheltuieli. Economia si-ar intrerupe relansarea si ar reintra in recesiune in 2021”. Textul este semnat de academicianul Aurel Iancu, Daniel Daianu (Presedinte, Consiliul Fiscal), Ella Kallai (Ph.D, Sorbonne-Pantheon si SUNY/New York.), Valentin Lazea (Economist Sef, BNR), Laurian Lungu (Ph.D, Cardiff Business School), cu precizarea c�� semnatarii poarta singuri responsabilitatea acestui text, f��r�� s�� angajeze institutiile cu care sunt afiliati.
4.CCR s-ar putea pronun��a pe cererea de solu��ionare a conflictului juridic Senat - PICCJ Curtea Constitu��ional�� a României s-ar putea pronun��a, joi, pe cererea de solu��ionare a unui conflict juridic dintre Senat ��i Parchetul de pe lâng�� Înalta Curte de Casa��ie ��i Justi��ie, formulat�� de pre��edintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dup�� ce Parchetul General i-a deschis lui C��lin Popescu-T��riceanu un dosar de abuz în serviciu, scrie Agerpres. Sesizarea s-a aflat de mai multe ori pe agenda CCR, iar mar��i judec��torii constitu��ionali au decis de în mai multe rânduri amânarea pronun����rii. La începutul acestui an, fostul pre��edinte al Senatului C��lin Popescu-T��riceanu a fost anun��at de Parchetul General c�� are calitatea de suspect pentru s��vâr��irea infrac��iunii de abuz în serviciu, ancheta fiind extins�� apoi ��i pentru infrac��iunea de complicitate la uzurpare de calit����i oficiale.
5.Joi este ultima zi pentru depunerea listelor de candida��i la alegerile parlamentare Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscrip��ie, a listelor de candida��i pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie se încheie joi, noteaz�� Agerpres. Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electoral�� Permanent��, constatarea r��mânerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie, iar campania electoral�� începe pe 6 noiembrie. Pân�� miercuri, printre cei care au anun��at depunerea la Biroul Electoral al Municipiului Bucure��ti a listelor parlamentare pe Bucure��ti se afl�� PSD, PNL, PMP. AEP a anun��at c�� în data de 7 septembrie a început perioada electoral�� aferent�� alegerilor pentru Senat ��i Camera Deputa��ilor din data de 6 decembrie.
6.Business report: Num��rul de telefon devine noul cod IBAN. Alexander Adamescu poate fi extr��dat. Ambalajele ar putea avea o garan��ie de 50 de bani. Întâlnire discret�� a Guvernului cu proprietarii de restaurante Num��rul de telefon devine noul cod IBAN ��� Alexander Adamescu poate fi extr��dat în România ��� Tarom va concedia 30% dintre angaja��i ��� Ambalajele ar putea avea o garan��ie de 50 de bani, returnabil�� ��� Final de înscrieri la ajutoarele de 2.000 Euro, buget neconsumat ��� Scenariu de r��zboi în „Poarta Foc��ani”. Cât de rapid opre��te NATO o lupt�� cu Rusia? ��� Senatul respinge ajutorul de stat pentru Blue Air ��� Întâlnire discret�� a Guvernului cu proprietarii de restaurante ��� C��lin Ile: Hotelurile au în plan reduceri de personal sau închiderea total�� sau par��ial�� ��� Ma��ini scoase de ANAF la licita��ie: Volvo – 2.100 de lei, VW Golf – 818 lei ��� Granturile pentru de capital de lucru intr�� ”în lucru”: Condi��iile ��i procedura de înscriere a IMM-urilor ��� China se întoarce pe cre��tere ��i e gata s�� salveze lumea. Dar, lumea mai vrea s�� fie salvat�� de China?
7.În primele dou�� zile de la intrarea în agen��iile BCR pe baz�� doar de programare, peste 33.000 de clien��i au sunat s�� discute cu bancherii. O treime sunau din fa��a agen��iilor Începând de alalt��ieri (luni), accesul în agen��iile BCR se face doar pe baza unei program��ri prealabile. În cele dou�� zile care au trecut, peste 33.000 de clien��i au sunat s�� se programeze, potrivit reprezentan��ilor b��ncii. ”33.000 de clien��i ��i-au programat online vizitele în agen��ii in primele doua zile de la trecerea la noul program. Feed-back-ul primit de la clien��i este unul pozitiv”, a explicat miercuri Dana Dima, vicepre��edinte Retail & Private Banking BCR. Clien��ii au nevoie s�� interac��ioneze cu banca, a ad��ugat Marian Ignat, directorul executiv responsabil de Distribu��ie Retail din banc��. ”Mai ales în cazul unor produse mai complexe, cum ar fi un mortgage (ipotec��), unde clientul ar nevoie de consiliere. De asemenea, înc�� avem de asemenea destul de multe tranzac��ii cash- o parte din clien��i folosesc terminalele self-service”, mai spune Ignat.
8.Alegeri SUA: Trump în statul-cheie Pennsylvania, Biden acas�� cu dou�� s��pt��mâni înaintea scrutinului În timp ce candidatul republican Donald Trump str��bate America în campania electoral��, opozantul s��u democrat Joe Biden alege s�� r��mân�� acas��, la exact dou�� s��pt��mâni pân�� la alegerile din 3 noiembrie, informeaz�� AFP ��i Reuters, potrivit Agerpres. Joe Biden, în vârst�� de 77 de ani, a anun��at c�� mar��i nu va avea nicio ie��ire public��, ceea ce a ridicat semne de întrebare în leg��tur�� cu starea s��n��t����ii sale, dar ��i cu strategia sa electoral�� pe m��sur�� ce se apropie data scrutinului. "Joe Biden se ascunde ��i azi în subsol", l-a ironizat pe Twitter echipa de campanie a lui Trump pe candidatul democrat. Pre��edintele Donald Trump ��i-a continuat mar��i maratonul electoral cu un nou miting în statul-cheie Pennsylvania.
9.Slovacia: Parlamentul respinge la limit�� o propunere de în��sprire a legisla��iei avortului Parlamentul slovac a respins mar��i o propunere a parlamentarilor conservatori de a în��spri cadrul legislativ privind avortul, o propunere aspru criticat�� de organiza��iile de ap��rare a drepturilor femeilor, informeaz�� Reuters, citat�� de Agerpres. Amendamentul propus, respins cu un vot strâns de 59 - 58, ar fi permis în continuare avortul la cerere pân�� la 12 s��pt��mâni de sarcin��, dar ar fi dublat perioadele de a��teptare la 96 de ore, ar fi interzis clinicilor s�� fac�� publicitate serviciilor de întrerupere a sarcinii ��i ar fi obligat femeile s�� declare motivul avortului.
10.Apartamentele s-au scumpit în Bucure��ti cu 4% dup�� primele 9 luni: Cre��terea pre��urilor se datoreaz�� atât costurilor ridicate cu materialele de construc��ii cât ��i al celor cu for��a de munc�� (raport) Similar cu anii preceden��i, pre��ul mediu pentru unit����ile reziden��iale a înregistrat o cre��tere global�� de 4% în primele 9 luni ale anului 2020 în Bucure��ti. Cu toate acestea, impactul pandemiei COVID-19 a devenit vizibil în al doilea trimestru al anului, pre��ul mediu/mp în Bucure��ti sc��zând la 1.400 EUR. Ultimele luni au adus, de asemenea, la o apreciere a pre��ului locuin��elor vechi, cu o diferen���� medie de pre�� de aproximativ 60 EUR/mp între apartamentele vechi ��i cele nou construite, comparativ cu aceea��i perioad�� a anului trecut, când diferen��a era de peste 110 EUR/mp. Acest lucru poate fi atribuit faptului c��, având în vedere experien��a anterioar�� a crizei din 2008, clien��ii ar putea avea o încredere mai mic�� în ceea ce prive��te finalizarea noilor proiecte, potrivit unui raport publicat mar��i.
11.CCR discut�� sesizarea Avocatului Poporului privind dou�� articole din Legea carantin��rii Curtea Constitu��ional�� (CCR) discut��, mar��i, sesizarea Avocatului Poporului privind dou�� articole din Legea carantin��rii, scrie Agerpres. Potrivit ordinii de zi a ��edin��ei, judec��torii constitu��ionali discut�� excep��ia de neconstitu��ionalitate a dispozi��iilor articolului 8 alineatele (3) - (9) cu referire la sintagma "izolarea într-o unitare sanitar�� sau la o loca��ie alternativ�� ata��at�� unit����ii sanitare" ��i ale articolului 19 din Legea 136/2020 privind instituirea unor m��suri în domeniul s��n��t����ii publice în situa��ii de risc epidemiologic ��i biologic. Avocatul Poporului sus��ine în sesizare c�� m��sura intern��rii obligatorii (izolarea obligatorie într-o unitate sanitar��), având tr��s��turile unei m��suri restrictive de libertate, trebuie s�� fie o m��sur�� de ultim resort, dup�� ce alte remedii posibile au fost epuizate.
12.Cump��r��tor sau chiria��? Când e mai bine una, când e mai avantajoas�� cealalt��? Mul��i români î��i doresc o locuin����. Suntem o na��ie de proprietari, dovad�� e ��i faptul c�� doar 4% dintre noi stau cu chirie, potrivit cifrelor oficiale. Îns�� decizia de a cump��ra sau a închiria, dac�� e luat�� ra��ional, trebuie s�� ��in�� seama de mai multe criterii. Trebuie spus c�� aceast�� decizie e una individual��, în func��ie de preferin��ele fiec��ruia (��i de capitalul de care dispune, evident). Momentan, cre��terile de salarii din ultimii ani (mult peste ratele de cre��tere ale propriet����ilor imobiliare), programele guvernamentale de stimul (Noua Cas��) precum ��i dobânzile la minime istorice (care ar putea r��mâne a��a înc�� o bun�� bucat�� de vreme) par s�� fie tentante pentru poten��ialii cump��r��tori. Ace��tia trebuie îns�� s�� fie aten��i la câteva lucruri.
13.Coronavirus: Irlanda instituie restric��ii pentru întreaga popula��ie, o premier�� pentru o ��ar�� din UE Irlanda va fi prima ��ar�� din UE care va institui restric��ii pentru întreaga popula��ie începând din noaptea de miercuri spre joi, m��suri luate în contextul pandemiei de COVID -19, a anun��at luni premierul Micheal Martin, relateaz�� AFP, citat�� de Agerpres. M��surile vor intra în vigoare miercuri la miezul nop��ii (23.00 GMT) timp de ��ase s��pt��mâni, a precizat premierul într-o alocu��iune televizat��, subliniind în acela��i timp c�� ��colile vor r��mâne deschise. Toate activit����ile comerciale neesen��iale se vor închide ��i barurile ��i restaurantele vor servi doar alimente la pachet, a men��ionat ��eful guvernului. ''Cerem tuturor celor din ��ar�� s�� r��mân�� acas��'', a ad��ugat Micheal Martin.
14.Cî��u îl invit�� pe Ciolacu la discu��iile cu reprezentan��ii agen��iilor de rating Ministrul Finan��elor Publice, Florin Cî��u, a dat vina luni pe PSD pentru situa��ia economic�� actual�� a României, acuzându-i pe social-democra��i c�� ceea ce au propus ei în Programul de guvernare este o ”crim�� cu premeditare” ��i invitându-l pe Marcel Ciolacu s�� participe la discu��iile cu agen��iile de rating, pentru a explica m��surile pe care le propune. Reamintim c�� Fitch ��i Moody`s vor prezenta raportul privind ratingul suveran la finalul acestei luni, iar Standard& Poors are ca termen 4 decembrie, cu dou�� zile înainte de alegeri.
15.România a cheltuit anul trecut 16 miliarde de lei pentru protec��ia mediului În anul 2019, cheltuielile pentru protec��ia mediului la nivel na��ional au fost de aproximativ 16 miliarde lei, adic�� aproximativ 1,5% din PIB, au transmis luni diminea���� reprezentan��ii Institutului Na��ional de Statistic��. Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la gestionarea de��eurilor, 42,0% din totalul cheltuielilor pentru protec��ia mediului la nivel na��ional, urmate de cheltuielile pentru protec��ia aerului ��i a climatului (19,8%) ��i de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale (19,7%).
16.Bolivia: Pre��edinta interimar�� cere "r��bdare" în a��teptarea rezultatului alegerilor Pre��edinta interimar�� a Boliviei, Jeanine Anez, le-a cerut aleg��torilor s�� dea dovad�� de "r��bdare" în fa��a rezultatelor lente ale scrutinului preziden��ial de duminic��, organizat dup�� un an de grav�� criz�� politic��, scrie AFP, citat�� de Agerpres. "To��i trebuie s�� avem r��bdare pentru a a��tepta rezultatele ��i a nu provoca violen��e", a declarat pre��edinta interimar�� într-un discurs televizat dup�� închiderea sec��iilor de votare. "V�� asigur c�� vom avea rezultate credibile", a ad��ugat ea. Guvernul interimar a informat duminic�� dup��-amiaza c�� scrutinul s-a desf����urat pa��nic, cu excep��ia unor incidente izolate. "A fost o zi pa��nic�� în toat�� ��ara", a declarat ministrul adjunct al securit����ii, Wilson Santamaria, într-un comunicat.
17.Prefectul Capitalei: Luni se întrune��te Comitetul Municipal pentru Situa��ii de Urgen���� Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anun��at c�� luni se întrune��te Comitetul Municipal pentru Situa��ii de Urgen����, pentru a discuta despre m��surile care se impun dup�� ce inciden��a cumulat�� a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a dep����it în Bucure��ti pragul de trei la mia de locuitori, scrie Agerpres. "Mâine (luni - n.r.) se întrune��te Comitetul Municipal pentru Situa��ii de Urgen����, dup�� cum ��ti��i el se reune��te în 48 de ore de la momentul anun��ului. Mâine ne vom reuni, vom lua m��surile pe care le-a amintit ��i domnul prim ministru, m��surile nu sunt blânde, se poart�� masca ��i în spa��ii deschise ��i în spa��ii închise, se închid activit����ile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unit����ilor de alimenta��ie public��, spectacole, jocuri de noroc, toate m��surile se vor lua mâine", a spus duminic��, Cojanu la Digi 24.
18.���Business report: Cum arat�� ”V”-urile României. Cele mai mari pensii stabilite în func��ie de contributivitate. Pandemia ar putea declan��a o criz�� financiar��. Cum func��ioneaz�� IMM Invest în construc��ii. Cresc importurile de paste din Italia Românii, consumatori de paste în pandemie. Importurile din Italia au crescut cu 40% ��� Cele mai mari pensii stabilite doar în func��ie de contributivitate: opt români iau peste 25.500 de lei brut lunar ��� Cum func��ioneaz�� IMM Invest în construc��ii: „Am folosit banii la plata furnizorilor ��i pentru asigurarea stocului de marf��“ ��� Avertisment: Pandemia ar putea declan��a o criz�� financiar�� ��� Wargha Enayati: E mai important s�� luam o decizie gre��it��, dar în unitate, decât una corect��, dar în dezbinare ��� Revenirea economiei: cum arat�� ”V”-urile României ��� Factual.ro: E un adev��r sau o minciun�� afirma��ia lui Ciolacu: ”Niciun municipiu re��edin���� de jude�� condus de un primar PSD nu a primit niciun ban”? ��� Diagnosticul ��i recomand��rile FMI pentru atenuarea riscurilor la adresa stabilit����ii financiare ��� Ne pa��te foametea? Seceta a distrus jum��tate din recolte. De ce vom duce lips��.
19.Construc��iile de cl��diri reziden��iale au crescut în august cu aproape 25% Pe fondul costurilor reduse cu finan��area pe termen mediu, dar ��i al programului guvernamental Noua Cas��, lucr��rile de construc��ii pe segmentul reziden��ial au urcat în august cu aproape 25%, potrivit datelor transmise vineri de INS. În primele 8 luni, cre��terea este de 17,2% fa���� de ianuarie-august 2019.
20.Patru anomalii ale sistemului de salarizare ��i o observa��ie: îmb��trânirea popula��iei se vede cu ochiul liber ��i pe pia��a muncii Vechimea mai mare nu înseamn�� bani mai mul��i. Nici regula conform c��reia vârstele din ce în ce mai înaintate beneficiaz�� de salarii mai mari nu se aplic�� femeilor. Ponderea tinerilor salaria��i (15-24 ani) s-a înjum��t����it în ultimele dou�� decenii. Asta în condi��iile în care avem circa dou�� milioane de români care nu au muncit niciodat��. Acestea sunt doar o parte din datele pe care le-am g��sit în recent ap��ruta cercetare a Statisticii ”Disparit����i salariale: factori de influen����” ��i în alte date furnizate de INS.
21.Costul economic asociat pandemiei. Câte miliarde de lei evapor�� criza corona din economie Calculele sunt destul de dificil de f��cut, pentru c�� exist�� costuri directe (închiderea restaurantelor de pild��, care le amputeaz�� în mod direct veniturile ) ��i costuri indirecte, dificil de m��surat (pierderea locului de munc�� poate fi un asemenea exemplu). Am pornit de la estim��rile f��cute de FMI înainte de criz�� ��i cele publicate acum dou�� zile. Nu am luat în calcul un nou lockdown, care, dac�� totu��i ar avea loc, ar deteriora serios o economie ��i a��a fragil�� cum e a noastr��. ”Dac�� lu��m în calcul un scenariu alternativ, în care am mai avea înc�� un episod de lockdown de dou�� luni, similar cu cel din prim��var��, am avea o sc��dere de -7% anul acesta ��i de -1% în anul urm��tor. Nu vedem îns�� o probabilitate foarte mare ca acest scenariu s�� se întâmple”, a spus joi Ciprian Dasc��lu, economistul ��ef al BCR.
22.Trump ��i Biden: Stiluri opuse ��i confruntare pe tema coronavirusului Donald Trump ��i Joe Biden ��i-au exprimat joi seara, pe dou�� canale diferite, în dou�� stiluri opuse, dezacordurile lor profunde cu privire la gestionarea epidemiei de coronavirus, cu 19 zile înainte de alegerile preziden��iale din SUA, relateaz�� AFP, citat�� de Agerpres. ''Suntem într-o situa��ie în care avem peste 210.000 de mor��i ��i ce face el? Nimic'', a declarat cu un ton calm candidatul democrat la canalul de televiziune ABC. ''Am f��cut o treab�� fantastic�� (...). Vaccinurile sosesc ��i tratamentele sosesc'', a spus aproape în acela��i timp la NBC liderul de la Casa Alb��.
23.���Business report: Nu vor cre��te taxele nici anul urm��tor. Proprietarii de restaurante reac��ioneaz�� virulent la sistemul gândit de Guvern. Conectarea caselor de marcat inteligente se va încheia în prima parte a anului 2021 Ministrul Finan��elor: Nu vor cre��te taxele nici pân�� la finalul acestui an, nici anul urm��tor ��� Mircea Co��ea : Bruxellesul ne avertizeaz�� c�� nu mai putem r��mâne o economie ”colonial��”, f��r�� plus valoare ��� Renault a prezentat versiunea de serie a ma��inii electrice Dacia Spring ��� China pare c�� trece cu bine peste ��ocul pandemic. Ce se întâmpl�� îns�� cu datoriile ��i nevoia de capital? ��� Burduja, MFP: Procesul de conectare a caselor de marcat inteligente se va încheia în prima parte a anului 2021 ��� Proprietarii de restaurante reac��ioneaz�� virulent la sistemul gândit de Guvern ��� Autorit����ile iau m��suri care se bat cap în cap: la cazuri pu��ine, restric��ii, la mii de cazuri, relaxare.
24.Dasc��lu, BCR: Cred c�� agen��iile de rating vor amâna decizia privind ratingul României pân�� dup�� alegeri ”Cred ca agentiile de rating vor amana deciziile, iar pentru 2021 vor astepta un plan credibil de la noul Guvern, cu o tinta precisa pentru a tine sub control cheltuielile rigide si a inversa tendin��a de cre��tere a datoriei ca raport in PIB. Nu cred ca se vor precipita sa ia o decizie pana la instalarea unui nou Guvern”, a spus joi economistul-��ef al BCR, Ciprian Dasc��lu. Reamintim c�� Fitch ��i Moody`s ar urma s�� publice la finalul acestei luni decizia privind ratingul suveran, iar Standard&Poor`s are ca dat�� a public��rii 4 decembrie 2020, cu doar dou�� zile înainte de data fixat�� (cel pu��in la aceast�� or��) a alegerilor.
25.Comer��ul cu motociclete ��i-a dublat afacerile fa���� de primele 8 luni din anul trecut, fiind urmat de afacerile cu piese auto ��i service-uri. Turismul ��i jocurile de noroc, la cap��tul cel��lalt al listei ���Afacerile cu motociclete nu doar c�� s-au recuperat dup�� primele 8 luni din acest an, dar au reu��it aproape s�� �i dubleze volumul, arat�� datele transmise joi de Institutul Na��ional de Statistic��. Service-urile auto vin din urm��, cu un grad de recuperare de peste 99% ��i de comer��ul cu piese auto (90% din afacerile din primele 8 luni de anul trecut). La cap��tul cel��lalt al listei sunt afacerile care sunt la jum��tate din ceea ce erau anul trecut: turismul (51%), jocurile de noroc (pu��in peste 60%) ��i sectorul HoReCa (69%), mai arat�� calculele INS.
26.Comisarul european pentru buget Johannes Hahn se întâlne��te, la Bucure��ti, cu mai mul��i oficiali români Comisarul european Johannes Hahn, responsabil pentru buget ��i administra��ie, va efectua joi, 15 octombrie, o vizit�� la Bucure��ti, informeaz�� un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres. Cu aceast�� ocazie, Johannes Hahn se va întâlni cu prim-ministrul României, Ludovic Orban, cu vice prim-ministru, Raluca Turcan, cu ministrul Finan��elor Publice, Vasile-Florin Cî��u, ��i cu ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolo��. Temele de discu��ie ce vor fi abordate se refer�� la viitorul buget UE pe termen lung ��i la fondul de redresare ��i rezilien����, precum ��i la legisla��ia european�� referitoare la resursele proprii ��i la respectarea principiului statului de drept.
27.Coronavirus: Irlanda interzice vizitele la domiciliu Cet����enii irlandezi nu vor mai avea dreptul s�� se viziteze unii pe ceilal��i, iar regiunile de la frontiera cu Irlanda de Nord vor fi supuse unor noi restric��ii severe pentru a lupta împotriva r��spândiri pandemiei de coronavirus, a afirmat miercuri premierul Micheal Martin, noteaz�� AFP, citat�� de Agerpres. Adresându-se jurnali��tilor la Dublin, Micheal Martin a anun��at interdic��ia în vigoare de joi la miezul nop��ii de a merge în vizite la domiciliu, în interior ca ��i în exterior, pe întreg teritoriul irlandez, unde 1.835 de persoane au murit din cauza COVID-19 de la începutul pandemiei.
28.Coronavirus: Germania în��spre��te restric��iile Germania va introduce noi m��suri mai restrictive pentru a încerca s�� lupte împotriva unei resurgen��e a pandemiei de COVID-19, a anun��at miercuri sear�� cancelarul Angela Merkel la finalul unei reuniuni cu responsabilii celor 16 landuri federale, noteaz�� AFP, preluat�� de Agerpres. Num��rul participan��ilor la evenimente private va fi limitat de exemplu în regiunile care înregistreaz�� peste 35 de noi contamin��ri la 100.000 de locuitori în ��apte zile. În aceste regiuni, portul m����tii va fi obligatoriu peste tot unde oamenii sunt apropia��i unii de ceilal��i mai mult timp. Adun��rile vor fi limitate la 25 de persoane în institu��iile publice ��i la 15 în s��lile private.
29.���Business report: Clasament The Banker: cele mai performante b��nci române��ti. Editorial Tudorel Andrei, INS. Scandal în sectorul pâinii. Competitivitatea IMM-urilor ��i accesul limitat la capital. Avertismentul FMI Cele mai performante b��nci române��ti, în viziunea The Banker: în ordine descresc��toare, Banca Transilvania, First Bank ��i Libra Internet Bank ��� Recens��mântul popula��iei ��i locuin��elor din 2021: vom afla, în sfâr��it, câ��i oameni locuiesc, de fapt, în Bucure��ti ��� Tudorel Andrei: România înregistreaz�� an de an deficit în comer��ul interna��ional cu produse agro-alimentare, situa��ie în contrast cu cea din Bulgaria, Ungaria ��i Polonia ��� Cum este afectat�� competitivitatea IMM-urilor din cauza accesului limitat la capital ��� Scandal în sectorul pâinii. F��r�� ambalaj sau f��r�� Covid? ��� Modificari la Legea salarizarii, majorari pentru functionarii publici ��� Avertisment FMI: Impactul economic al pandemiei va fi mai redus decât se estimase, dar redresarea va fi „de durat��, inegal�� ��i nesigur��“ ��� Tendin���� vizibil�� de revenire a industriei.
30.���Începând de luni accesul în agen��iile BCR se va face exclusiv pe baz�� de programare ������”Ca m��sur�� suplimentar�� pentru protejarea s��n��t����ii angaja��ilor ��i a clien��ilor s��i ��i pentru reducerea timpilor de a��teptare, Banca Comercial�� Român�� va permite accesul în unit����i exclusiv pe baz�� de programare. BCR extinde astfel proiectul-pilot de program��ri telefonice, derulat în ultimele luni, care s-a dovedit de succes”, au transmis miercuri reprezentan��ii b��ncii. Extinderea sistemului la nivelul întregii re��ele, începând de luni, este una temporar�� ��i a fost accelerat�� de escaladarea, la nivel na��ional, a ratei de cazuri de infectare cu COVID-19, precum ��i de apropierea sezonului rece, în contextul în care exist�� cazuri în care se formeaz�� cozi în fa��a unit����ilor bancare.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 222 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by