Articole scrise de Vlad Boeriu


1 - 12 din 12 rezultate
1.Reducerea deficitului de încasare la TVA, obiectiv asumat prin PNRR Planul Na��ional de Redresare ��i Rezilien���� (PNRR), aprobat recent de Comisia European��, prevede, dincolo de direc��iile asumate pentru absorb��ia celor 29 de miliarde de euro, ��i un set de reforme fiscale de implementat pân�� la finalul anului 2026. Printre acestea se num��r�� modernizarea administra��iei cu dou�� obiective principale – cre��terea veniturilor fiscale cu 2,5 puncte procentuale din PIB pân�� la finalul anului 2025 ��i reducerea deficitului de încasare la TVA cu cel pu��in cinci puncte procentuale pân�� la jum��tatea anului 2026 (ambele în raport cu 2019). Cel de-al doilea obiectiv poate fi considerat conservator, raportat la experien��a ����rilor vecine cu privire la reducerea evaziunii fiscale ca urmare a implement��rii unor metode eficiente de cre��tere a colect��rii, precum SAF-T sau facturarea electronic��.
2.Raportarea SAF-T, obligatorie pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022. Ce presupune implementarea? Implementarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation - Fi��ierul Standard de Audit pentru Taxe), ca parte a procesului de digitalizare a Agen��iei Na��ionale de Administrare Fiscal�� (ANAF), prinde contur ��i în România. Marii contribuabili care, potrivit celor mai recente informa��ii venite din partea autorit����ilor, vor fi obliga��i s�� realizeze raport��rile c��tre ANAF prin intermediul noului sistem începând cu 1 ianuarie 2022, au la dispozi��ie detaliile tehnice actualizate pe baza c��rora trebuie s�� înceap�� implementarea SAF-T.
3.Digitalizarea ANAF, esen��ial�� pentru protejarea contribuabililor ��i pentru reducerea presiunii pe bugetul de stat Constrângerile bugetare tot mai puternice, amplificate în ultimul an de situa��ia creat�� de pandemia de COVID-19, determin�� autorit����ile s�� acorde o aten��ie sporit�� rela��iei cu contribuabilii, principala surs�� de finan��are a bugetului de stat. Aceast�� aten��ie se manifest�� atât prin acordarea de facilit����i menite s�� îi ajute s�� dep����easc�� provoc��rile generate de pandemie, cât ��i prin simplificarea rela��iei cu autoritatea fiscal��, astfel încât s�� încurajeze conformarea voluntar�� la plata taxelor. Varianta revizuit�� a Planului Na��ional de Redresare ��i Rezilien���� (PNRR) con��ine prevederi concrete referitoare la îmbun��t����irea comunic��rii dintre ANAF ��i contribuabili, prin crearea unui „mecanism permanent de evaluare a satisfac��iei contribuabililor în privin��a serviciilor ANAF”. Acest mecanism, al��turi de alte m��suri care, în mare, urmeaz�� planul de digitalizare a autorit����ii fiscale, ar trebui s�� aib�� drept consecin���� cre��terea nivelul de colectare a taxelor la bugetul de stat.
4.Necunoscutele anului 2021 - factorii care ar putea influen��a activitatea companiilor anul viitor Economiile lumii par a fi rezistat onorabil în fa��a provoc��rilor generate de pandemia de COVID-19, datorit�� mobiliz��rii financiare f��r�� precedent a celor mai puternice state ��i a organiza��iilor interna��ionale ��i, mai ales, a concesiilor masive privind îndatorarea, abordare opus�� celei din criza precedent��, când s-a mizat pe austeritate. Cu toate acestea, îngrijor��rile persist�� din cauza incertitudinii înc�� ridicate cu privire la evolu��ia pandemiei, dar ��i a capacit����ii statelor de a men��ine stimulentele acordate pentru sus��inerea economiei. Pentru mediul de business românesc, necunoscutele anului 2021 provin din cel pu��in trei mari direc��ii: politica fiscal�� a Uniunii Europene, evolu��ia Brexit ��i, pe plan intern, gestionarea dezechilibrului bugetar.
5.Acordul post-Brexit se las�� a��teptat, de��i perioada de tranzi��ie expir�� curând. Ce se schimb�� din 2021? Retragerea Marii Britanii din Uniunea European�� (UE), de��i pare tot mai aproape de finalizare, continu�� s�� creeze confuzie cu privire la regulile dup�� care se vor derula, dup�� 1 ianuarie 2021, rela��iile dintre cele dou�� entit����i pe toate palierele, de la cele care afecteaz�� cet����enii ����rilor implicate, la cele comerciale sau administrative. Acordul post-Brexit dintre UE ��i Marea Britanie, care ar trebui s�� clarifice lucrurile, înc�� se negociaz��, în ciuda faptului c�� termenul limit�� este foarte aproape. Din acest considerent, cel pu��in din punctul de vedere al rela��iilor comerciale, este esen��ial ca toate societ����ile s�� se preg��teasc�� pentru schimb��ri profunde ��i s�� finalizeze toate m��surile administrative necesare înainte de 31 decembrie 2020.
6.Decizie major�� a CJUE cu privire la dreptul de deducere a TVA. A��tept��m conformarea la nivel na��ional Contribuabilii români care se confrunt�� cu dificult����i în privin��a ob��inerii dreptului de deducere a TVA primesc un sprijin important din partea Cur��ii de Justi��ie a Uniunii Europene (CJUE), prin decizia emis�� recent în cauza C-430/19 – C.F. SRL împotriva Agen��iei Na��ionale de Administrare Fiscal�� (ANAF). Unul din cele mai importante aspecte stabilite prin decizie este acela c�� dreptul de deducere a TVA nu trebuie condi��ionat de prezentarea unor documente suplimentare fa���� de factura fiscal��.
7.Ar putea statul s�� încaseze înc�� 10 mld. lei din TVA? O ��int�� ambi��ioas�� în bugetul pentru 2019 este cre��terea încas��rilor din TVA cu 10 mld. lei, însemnând 0,5% pp din PIB-ul estimat. În sum�� nominal��, o astfel de majorare ar fi un record al ultimilor ��apte ani, perioad�� în care cel mai mare salt a fost consemnat în 2015, un plus de cca. 6 mld. lei. Istoric, din TVA statul român a reu��it s�� încaseze cel mult 8% din PIB ��i s-a plasat în fiecare an analizat de Comisia European�� în raportul privind gap-ul de TVA (diferen��a dintre suma efectiv încasat�� ��i cea poten��ial�� dac�� s-ar colecta integral) pe primul loc în UE. Un prim loc care nu e pe podiumul premian��ilor, dimpotriv��.
8.Practica fiscului între form�� ��i fond. Se impune revizuirea legisla��iei ��i a abord��rii la controale  Formalismul excesiv al echipelor de control fiscal în materie de TVA are toate premisele s�� fie din nou sanc��ionat de o decizie a Cur��ii de Justi��ie a Uniunii Europene (CJUE) care urmeaz�� s�� se pronun��e într-un caz privind o societate din România, în care avocatul general ��i-a exprimat deja opinia. Previzibil, dac�� lu��m în considerare jurispruden��a european�� anterioar�� în care Curtea a tran��at în favoarea prevalen��ei fondului asupra formei, avocatul general consider�� c�� reglement��rile na��ionale care impun prezentarea unor documente specifice vin în contradic��ie cu prevederile directivei de TVA.
9.Reguli noi de TVA în UE: Schimbare drastic�� de sistem, exemple ��i poten��ial impact pentru companii TVA pentru comer��ul intracomunitar cu bunuri se va pl��ti efectiv începând cu 1 iulie 2022. Pe lâng�� combaterea fraudei de TVA ��i simplificarea obliga��iilor administrare, schimbarea regimului de TVA va aduce pe picior de egalitate achizi��iile locale cu cele intra-unionale. În acest moment, din perspectiva numerarului, este mai avantajos s�� achizi��ionezi marf�� din UE decât din România. Acest dezavantaj concuren��ial este o problem�� esen��ial�� a sistemului comunitar de TVA înc�� din 1993 de când s-au eliminat barierele vamale în UE (��i din 2007 pentru România), fiind în acela��i timp o invita��ie la fraud��.
10.Inactivitatea fiscala: Ce au intentionat autoritatile si la ce rezultate au ajuns. Demersurile in justitie din UE ar putea avea impact semnificativ pentru companii Toate companiile din Romania care nu si-au dedus TVA pentru tranzactiile cu parteneri inactivi fiscal, fie din proprie initiativa, fie pentru ca li s-a refuzat acest drept de catre autoritati, ar putea avea sansa sa isi recupereze retroactiv sumele platite bugetului, reiese din propunerea avocatului general facuta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cauza C-101/16 din 31 mai 2017.
11.Controalele anuntate de fisc: De ce se simt companiile amenintate. Posibile explicatii si cateva exemple din practica Campania de controale anuntata repetat in ultima vreme de autoritatile fiscale si care ar urma sa inceapa in aprilie a fost perceputa ca o amenintare de mediul de afaceri desi mesajul contine simultan asigurari ca indrumarea va juca un rol important.
12.TVA 0% pentru locuinte si servicii de publicitate. Implicatii in lant pentru mediul de afaceri, fisc si buget care ar putea duce la blocaje Intentia de a avea o cota de TVA 0% la vanzarea locuintelor catre populatie pare binevenita atat pentru dezvoltatori (cresterea vanzarilor), cat si pentru clienti (potential preturi mai reduse). Efectele acestei masuri ar trebui insa analizate in ansamblu. In cazul in care masura se va aplica in forma actuala ar putea crea blocaje in activitatea fiscului care cu greu va face fata numarului mai mare de cereri de rambursare, iar intarzierile in returnarea taxei vor pune, ulterior, presiune pe buget pentru ca firmele vor solicita dobanzi.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by