Articole scrise de Veronica Dobozi


1 - 9 din 9 rezultate
1.Dreptul de a muri Conturarea unui drept la sinucidere asistat��, ��i nu a unui drept la sinucidere, deoarece nu exist�� nicio interdic��ie legal�� în privin��a sinuciderii (cu excep��ia legisla��iilor unor state), se contureaz�� tot mai pregnant în contextul lumii medicalizate ��i tehnologizate în care tr��im ��i care permite prelungirea vie��ii pân�� la vârste la care, alt��dat��, natura nu ne l��sa s�� evolu��m.
2.Consim����mântul la efectuarea testelor genetice Reglementarea juridic�� interna��ional�� dedicat�� acestor aspecte se reg��seste în Conven��ia privind drepturile omului ��i biomedicina (CDOB) (în special art. 5 ��i 6) ��i în dispozi��iile Protocolului adi��ional vizând test��rile genetice în scopuri medicale.
3.Proprietatea asupra datelor genetice Dezvoltarea exploziv�� a geneticii în ultimii 60 de ani a condus la descoperirea a numeroase aplica��ii care permit identificarea caracteristicilor genetice responsabile pentru boli monogenice sau implicate în apari��ia unor boli multifactoriale. De asemenea, testele genetice fac posibil�� identificarea unei muta��ii genetice responsabil�� pentru o boal�� care va ap��rea mai târziu în via��a unui individ (fa���� de momentul test��rii) sau predispozi��ia spre o anumit�� boal��, înainte ca aceast�� boal�� s�� fie semnalat�� de orice simptome.
4.Crearea ADN-ului artificial Pornind de la faptul c�� ADN-ul este, în esen����, o baz�� de date care se combin�� potrivit unui program ��i care, la fel ca un program informatic, poate fi modificat (sau pot fi create alte programe în acela��i limbaj, odat�� ce el este descifrat), cercet��torii de la Universitatea din Cambridge au reu��it, în 2017, s�� creeze celule cu ADN artificial. Ei au pornit de la celule stem care s-au dovedit valide, reu��ind s�� se replice ��i s�� formeze un embrion de ��oarece artificial.
5.Este definirea juridic�� a fiin��ei umane o necesitate stringent��? Întrebarea de mai sus s-a n��scut în contextul performan��elor biologiei moderne, în special acelor referitoare la hibridizare. Hibridizarea, definit�� ca fiind combinarea materialului genetic uman cu materialul genetic al altor specii (animale sau plante), este posibil�� din punct de vedere tehnic la acest moment, fiind realizat�� de mai multe laboratoare medicale din întreaga lume, dar este interzis�� de normele etice ��i juridice în majoritatea ����rilor lumii. Rezultatul hibridiz��rii este numit himer�� (1).
6.Modific��ri aduse regimului de compensare pentru imobilele na��ionalizate sau cum statul român ia, dar uit�� s�� mai dea înapoi La data de 21 martie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 22/2020 din 18 martie 2020, pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind m��surile pentru finalizarea procesului de restituire, în natur�� sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
7.Are coronavirusul dreptul s�� ne anuleze drepturile?��� Covid 19 este un virus. Nu se ��tie dac�� este unul natural sau dac�� cineva l-a sc��pat dintr-un laborator. Acum nu mai conteaz��, e liber, ca toate relele din cutia Pandorei. Zburd�� peste meridiane, a ajuns în 64 de ����ri pân�� la acest moment. Se estimeaz�� c�� are un poten��ial de a infecta 50% din popula��ia globului. Efecte? O rata - epidemiologii spun c�� una mic�� - de mortalitate de aproximativ 2%, afectând, ca orice virus, pe cei vulnerabili deja, cu imunitate sc��zut��. Fire��te, nimeni nu-��i dore��te s�� testeze dac�� se înscrie în “clubul select” de 2%. Prin urmare, e panic��.
8.Înregistr��rile la Oficiul Na��ional al Registrului Comer��ului - simpl�� formalitate procedural�� sau modalitate de h��r��uire a agen��ilor economici? O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor m��suri privind activitatea de înregistrare în registrul comer��ului este un act normativ menit s�� ajute activitatea agen��ilor economici. Ea are drept temei, potrivit propriei expuneri de motive, dorin��a legiuitorului român de a r��spunde necesit����ii "remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comer��ului, care duce la nerespectarea drepturilor comercian��ilor, cu consecin��e deosebit de periculoase pentru circuitul comercial" ��i "asigurarea respect��rii termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de men��iuni ��i a documentelor aferente, de solu��ionare a cererilor de înregistrare în registrul comer��ului".
9.Când schimbarea încadr��rii juridice devine colacul de salvare al rechizitoriului No��iunea de "încadrare juridic��" reprezint�� "coresponden��a dintre fapta material�� ��i norma sau normele legale ce i se aplic��". Astfel, scopul încadr��rii este de a g��si raportul exact dintre fapta ��i norma penal��. Stabilirea încadr��rii juridice a faptei este esen��ial�� deoarece reprezint�� în mod implicit ��i stabilirea temeiului juridic al r��spunderii penale. În caz contrar, dac�� o fapt�� nu se poate circumscrie pe o încadrare juridic�� penal��, respectiva fapt�� nu va constitui infrac��iune.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by