Articole scrise de Silviu Nate


1 - 7 din 7 rezultate
1.De ce Uniunea European�� trebuie s�� regândeasc�� Strategia pentru regiunea Dun��rii? Setarea unei platforme geoeconomice în regiunea Dun��rii, complementar�� Ini��iativei celor Trei M��ri ��i Parteneriatului Estic are ��anse mari s�� conjuge participarea statelor riverane, creând premise ulterioare pentru asigurare geostrategic�� regional�� cu instrumente de securizare UE-NATO. Inversarea abord��rii, dinspre militar spre economic, nu s-a dovedit foarte eficient�� pentru motivarea tuturor actorilor de a participa la un proiect regional comun.
2.NATO - 70, ROMANIA - 15 Alian��a s-a confruntat cu incapacitatea de a previziona, la finele R��zboiului Rece, probabilitatea revenirii Federa��iei Ruse prin exercitarea vechilor sale tendin��e globale, cât ��i reac��ia acesteia la politica de extindere a NATO. Puseele violente ale Rusiei au devenit evidente în cazul r��zboaielor declan��ate împotriva Georgiei (2008) ��i Ucrainei (2014). Amenin����rile crescânde din partea Rusiei reprezint�� provocarea extern�� major�� a Alian��ei.
3.Atipia ��i recuren��a afacerilor globale în anul 2019 Autonomia strategic�� european�� visat�� de Germania ��i Fran��a (în tandem sau individual) au îmbr����i��at la nivel simbolic în 2018 deznod��mântul celebrului vapor Titanic. Lipsa de asumare strategic�� european�� raportat�� la manevrele Rusiei reafirm�� importan��a ��i rolurile complementare de descurajare ale NATO ��i SUA pentru ap��rarea b��trânului continent. Anul 2019 trimite la r��suciri în pas de vals sau, mai p��tima��, în ritm de tango, între Washington ��i Bruxelles pe tema asum��rii costurilor pentru ap��rarea european��.
4.Trump first, America second ��i Europa în coada listei. Chestiunea sirian�� ��i efectul deciziilor unilaterale Decizia luat�� de pre��edintele Donald Trump de a retrage 2000 solda��i americani din Siria reconfirm�� succesul substan��ial al lui Putin ob��inut în cadrul întâlnirii bilaterale de la Helsinki. Din p��cate, pentru administra��ia din Washington DC, aceast�� op��iune atrage o serie de consecin��e pe termen scurt ��i mediu. Primul efect de natur�� intern�� al deciziei lui Trump este reflectat prin demisia ��efului Pentagonului, generalul Jim Mattis, care transmite un mesaj cu nuan��e accentuate de nemul��umire fa���� de politica pre��edintelui.
5.Strâmtoarea Kerci, locul unde Putin „încearc�� marea cu degetul” sau tranzi��ia de la „omule��ii verzi” la S-400 Pe m��sur�� ce Rusia falimenteaz��, op��iunile politice din mâna lui Putin se restrâng. Încrederea public�� în liderul de la Kremlin ��i scorul s��u intern de popularitate au atins cotele cele mai joase din istoria mandatelor sale. Neajunsul economiei ruse const�� în concentrarea unei industrii bi-crom��, dominat�� de armat�� ��i energie, care se dezvolt�� predominant în jurul personalit����ii lui Putin ��i nu pe principiul pluralismului economic, integrat într-o economie de pia���� liber��.
6.SUA, tân��rul curtenitor ��i ezitant al Europei O rebalansare politic�� la Washington trimite unde de speran���� pentru cooperarea UE, SUA, NATO. Anul ce se încheie a fost afectat în mod particular de atitudinea sfid��toare ��i uneori ostil�� a pre��edintelui Trump fa���� de europeni, dar ��i a unei indiferen��e larg r��spândit�� a republicanilor din Congres în raport cu Europa.
7.Helsinki – un summit câ��tig��tor sau o num��r��toare invers�� pentru Trump? Preocuparea pre��edintelui Donald Trump de a contesta establishment-ul politic de la Washington ��i vechile aranjamente de politic�� extern�� din SUA este deja bine documentat��. La fel de cunoscut�� este dorin��a acestuia de a schimba cursul rela��iilor dintre SUA ��i Rusia, în consecin����, întâlnirea cu pre��edintele Vladimir Putin la Helsinki pe 16 iulie nu ar fi trebuit s�� fie o surpriz�� global��.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by