Articole scrise de Raluca Abrihan


1 - 30 din 1046 rezultate
1.Competi��ii na��ionale ��i interna��ionale de antreprenoriat pentru elevi ��i studen��i. Premii de peste 50.000 dolari S-a dat startul înscrierilor în competi��iile Business Plan Challenge ��i Compania Anului pentru tinerii pasiona��i de antreprenoriat. Echipe de cel pu��in 3 elevi (16-19 ani), respectiv de 2 studen��i (19-30 ani) pot câ��tiga premii ��i investi��ii de peste 50.000 dolari.
2.UE vrea s�� interzic�� folosirea tehnologiilor de recunoa��tere facial�� în spa��iile publice Comisia European�� ia în considerarea interzicerea utiliz��rii tehnologiilor de recunoa��tere facial�� în spa��iul public, pentru urm��torii cinci ani, pentru a putea reglementa toate aspectele ce ��in de folosirea ei astfel încât s�� nu fie utilizat�� abuziv.Tehnologia de recunoa��tere facial�� este implementat�� în România prin sistemul SII Analytics gestionat de SRI.
3.O românc�� medic chirurg ajunge la conducerea unui mare fond de investi��ii din Marea Britanie Irina Elena Haivas, medic chirurg, absolvent�� a Universit����ii de Medicin�� din Ia��i, a fost numit�� Partener în fondul de investi��ii cu capital de risc (VC) Atomico, din Marea Britanie, unde lucreaz�� înc�� din 2018, scrie TechCrunch.
4.Mul��i utilizatori de internet spun c�� se tem s�� dea informa��ii personale re��elelor de socializare sau chiar s�� fac�� cump��r��turi online – Eurostat În 2019, aproape jum��tate din cet����enii UE, cu vârste cuprinse între 16 ��i 74 de ani, spun c�� ��i-au limitat activit����ile private pe internet, din cauza fricii legate de securitate, arat�� datele Oficiului European pentru Statistic�� (Eurostat).
5.Bolt împrumut�� 50 milioane euro de la Banca European�� de Investi��ii Banca European�� de Investi��ii (BEI) a semnat acordarea unui împrumut de tip quasi equity (linie de creditare dependent�� de performan��ele companiei) de 50 de milioane de euro cu Bolt, platforma european�� de transport ��i ridesharing cu sediul central în Estonia.
6.Un startup din Sibiu care face solu��ii pentru serviciile de rela��ii cu clien��ii bazat�� pe inteligen���� artificial�� va lucra cu o mare companie telecom din Luxemburg Startup-ul românesc EmailTree AI, fondat în ianuarie 2019, cu birouri în Sibiu, Timi��oara ��i Luxemburg, a început s�� ofere o solu��ie pentru serviciile de rela��ii cu clien��ii bazat�� pe Inteligen��a Artificial�� (AI) pentru sucursala din Luxemburg a unui mare juc��tor telecom.
7.Competi��ie pentru startup-uri, firme în cre��tere ��i IMM-uri din România din domeniul energiei S-a dat startul înscrierilor pentru una dintre cele mai mari competi��ii dedicate startup-urilor, firmelor ��i IMM-urilor române��ti din domeniul energiei, PowerUp! Challenge, organizat�� de InnoEnergy. Câ��tig��torii vor beneficia de îmbun��t����irea produselor, dezvoltare ��i programe-pilot, strategii de comercializare, introducere ��i extindere pe pia��a interna��ional��, dar ��i de oportunit����i de finan��are ulterioare ��i premii de pân�� la 65.000 de euro.
8.Speciali��ti: Activitatea grup��rilor cibernetice din Iran ��i Orientul Mijlociu s-a intensificat În doar o s��pt��mân��, o echip�� de speciali��ti în securitate cibernetic�� a identificat apari��ia ��i r��spândirea troianului ZeroClear, dar ��i a altor programe distructive, dup�� ce a monitorizat activ grupurile APT33, APT34, APT35, APT39.
9.Tendin��e în tehnologie pentru 2020: AI în afaceri ��i loialitate pentru aplica��ii De la adoptarea global�� a smartphone-urilor, utilizarea pe scar�� larg�� a cloud-ului, aplica��iilor ��i social media, pân�� la p��trunderea AI în afacerile ��i casele noastre, în ultimul deceniu au avut loc foarte multe schimb��ri. Multe dintre predic��iile de anul trecut – legate de expansiunea dramatic�� a conectivit����ii mobile, dezvolt��rii continue ale utiliz��rii AI/ML ��i evolu��ia c��tre arhitecturi multi-domain – vor continua s�� fie relevante pentru mul��i ani de-acum încolo, arat�� compania de tehnologie Cisco.
10.Tokinomo, platform�� româneasc�� de cre��tere a vânz��rilor la raft în magazine, prime��te o finan��are de 700.000 Euro Startup-ul de retail tech Tokinomo a ridicat o rund�� de investi��ii în valoare de peste 700.000 euro, la care au participat fondul EGV ��i un grup de business angels, majoritatea parte din TechAngels. Runda este una dintre cele mai mari investi��ii sindicalizate realizate de un grup de angels din România (ace��tia participând cu 500.000 euro).
11.O aplica��ie de parksharing din Cluj prime��te finan��are de la fondul Roca X yeParking, aplica��ie de parksharing ��i furnizor IT de solu��ii pentru eficientizarea spa��iilor de parcare, din Cluj, anun���� o prim�� rund�� de finan��are, în parteneriat cu Roca X, urmând ca întregul capital s�� fie utilizat pentru accelerarea cre��terii startup-ului.
12.Visa cump��r�� startup-ul Plaid cu 5,3 miliarde dolari Compania de carduri ��i pl����i digitale Visa achizi��ioneaz�� fintech-ul Plaid, care a dezvoltat o platform�� ce permite aplica��iilor s�� se conecteze cu conturile bancare ale utilizatorilor, cu 5,3 miliarde de dolari, dublu fa���� de evaluarea ob��inut�� în urm�� cu doi ani de startup.
13.Ce se întâmpl�� cu profilurile re��elelor de socializare ��i conturile online dup�� moartea utilizatorilor Se estimeaz�� c�� dac�� num��rul conturilor de pe social media ar r��mâne la nivelul atins ast��zi, în mai pu��in de 50 de ani, vor fi mai multe profilurile celor mor��i decât ale celor vii. Mai mult, un studiu al Oxford Internet Institute arat�� c�� pân�� la finele secolului, circa 4,9 miliarde dintre utilizatorii celor mai mari re��ele de socializare vor fi deceda��i. Iat�� cum pot fi gestionate principalele conturi din online, post-mortem.
14.Noi reguli UE pentru protec��ia consumatorilor: Sunt vizate în special magazinele online De s��pt��mâna aceasta au intrat în vigoare noi norme UE care vizeaz�� o mai bun�� aplicare ��i modernizare a normelor actuale privind protec��ia consumatorilor, în conformitate cu evolu��iile digitale. Printre altele, acestea impun o mai mare transparen���� a pie��elor online: va deveni mai clar dac�� produsele sunt vândute de un comerciant sau de o persoan�� fizic��, iar recenziile false vor fi interzise.
15.Platforma româneasc�� de imobiliare Milluu, care vrea s�� digitalizeze procesul de închiriere apartamente, prime��te o finan��are de la fondul EGV Platforma româneasc�� imobiliar�� Milluu, aplica��ie ce digitalizeaz�� întregul proces de închiriere de apartamente, prime��te o investi��ie de la fondul EGV. Milluu este înfiin��at�� ��i condus�� de Florin Stoian, antreprenor care anterior a fondat StarTaxi ��i Yellow Menu.
16.Patronii din IT cer Guvernului mai multe posturi ��i salarii mai mari pentru angaja��ii Autorit����ii pentru Digitalizarea României Asocia��ia Patronal�� a Industriei de Software ��i Servicii (ANIS) salut�� decizia Guvernului de a înfiin��a Autoritatea pentru Digitalizarea României, dar cere cel pu��in 120 de posturi ��i salarii mai mari pentru IT-��tii care ar urma s�� lucreze pentru autoritate.
17.10 startup-uri române��ti de urm��rit în 2020 Au ob��inut finan����ri importante în acest an, au participat la competi��ii dedicate startup-urilor, la nivel modial, au fost premiate, ��i-au lansat produsele sau vor s�� se extind�� ��i în pie��ele de afar�� – StartupCafe a f��cut o selec��ie de câteva startup-uri române��ti, care au deja experien��a în pia���� sau care abia s-au lansat, dar care au atras aten��ia în 2019 ��i merit�� urm��rite îndeaproape ��i în urm��torul an.
18.Cum cheltuie angaja��ii prima de s��rb��tori: România versus alte state europene Perioada Cr��ciunului este extrem de profitabil�� pentru comercian��i ��i reprezint�� un motiv de îngrijorare pentru români, care nu ��tiu dac�� vor avea resursele necesare s�� acopere toate cheltuielile, arat�� studiul unei companii de cercetare. Cât cheltuie românii de s��rb��tori ��i câ��i bani dau pe cump��r��turi al��i europeni.
19.Cele mai amuzante c��ut��ri pe eMAG în 2019: De la "cum po��i deschide un magazin pe fonduri europene" la "teste pentru admitere" În 2019, utilizatorii au c��utat pe eMAG produse aflate în tendin��e, dar ��i produse mai pu��in obi��nuite sau informa��ii diverse. În anul care se încheie, cel mai c��utat cuvânt pe eMAG a fost „iphone 11”, iar cel care a înregistrat cea mai mare sc��dere în c��ut��ri a fost “squishy”, aflat anul trecut pe primul loc în top.
20.Airbnb câ��tig��, r��mâne în categoria platformelor online, nu a firmelor imobiliare Airbnb a câ��tigat în procesul de la Curtea European�� de Justi��ie ��i r��mâne în continuare în categoria companiilor de tehnologie, dup�� un îndelung conflict cu industria hotelier�� ��i unele autorit����i din ora��ele europene, care cereau s�� intre sub legisla��ia firmelor imobiliare.
21.Câ��i bani fac firmele de “divertisment” în România Românii au început s�� aleag�� în num��r din ce în ce mai mare evenimentele sportive ��i concertele ca modalitate de petrecere a timpului liber, performan��ele companiilor care activeaz�� în aceste domenii fiind cele mai notabile din categoria cultur�� ��i divertisment în ultimii 10 ani. Cu toate acestea, potrivit unui studiu KeysFin, s��lile de jocuri de noroc de��in în continuare suprema��ia, cu 75% din totalul cifrei de afaceri realizate de companiile din sectorele concerte&festivaluri, cultur��, jocuri de noroc ��i sport&recreere.
22.Altex a cump��rat firma româneasc�� de consumabile ��i mobilier RTC Proffice Experience Retailerul de produse electro-IT Altex România, de��inut de omul de afaceri Dan Ostahie, a achizi��ionat firma de distribu��ie de consumabile ��i mobilier RTC Proffice Experience, fondat�� de omul de afaceri Octavian Radu (Diverta), dar de��inut�� pân�� în prezent de fondul de investi��ii Oresa Ventures.
23.Startup-ul românesc care dezvolt�� chatbots Druid, evaluat la 8 milioane de euro, dup�� o investi��ie de la fondul EarlyGame Fondul de investi��ii EGV anunt�� o rund�� de investi��ii în startup-ul Druid, care dezvolt�� tehnologie de chatbots pentru companii mari, înfiin��at ��i condus de omul de afaceri Liviu Dr��gan ��i evaluat la peste 8 milioane de euro.
24.���VIDEOINTERVIU FintechOS, urm��torul „unicorn” românesc? Cum se construiesc noile tehnologii pentru industria financiar�� Startup-ul românesc de tehnologie financiar�� automatizat�� FintechOS a primit, recent, o investi��ie Serie A în valoare de 14 milioane de dolari. Cum vede unul dintre fondatorii firmei IT ideea de a transforma FintechOS în urm��torul „unicorn” românesc, o posibil�� listare la burs�� ��i cum se în��eleg startup-urile cu b��ncile ��i alte institu��ii financiare.
25.O pereche de ochelari pentru copiii cu autism – Proiectul câ��tig��tor la o competi��ie IT pentru eleve Alice envisions the future, primul hackaton AI dedicat adolescentelor din România, a strâns în cadrul Universit����ii Politehnica din Bucure��ti, timp de dou�� zile, peste 130 de tinere de liceu din toat�� ��ara, într-o serie de întâlniri, workshop-uri ��i activit����i practice, care au ca numitor comun Inteligen��a Artificial��. Iat�� cu ce idei au venit echipele câ��tig��toare.
26.Joburi în IT: Ce angaja��i caut�� dezvoltatorii de jocuri Dezvoltarea accentuat�� a industriei de gaming, în ultimii cinci ani, sus��inut�� de prezen��a local�� a peste 100 de companii produc��toare de jocuri, a condus la apari��ia ��i la crearea tot mai multor joburi în domeniul jocurilor video, sus��ine Bandai Namco Entertainment România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri prezen��i pe pia��a autohton��.
27.���INFOGRAFIC Câ��i bani au câ��tigat firmele IT din vânz��rile de software Sectorul de activit����i de realizare a soft-ului la comand�� (CAEN 6201) a înregistrat cre��tere de 2 cifre a veniturilor în 2018 fa���� de anul precedent, arat�� un studiu Coface. Mai mult de trei sferturi dintre firmele din sector au înregistrat profit net la finalul anului trecut, dar gradul de îndatorare la nivelul sectorului de 47,9% este în sc��dere fa���� de 2017.
28.Un grup norvegian preia jum��tate din firma româneasc�� SmartBill. Cei trei fondatori p��streaz�� controlul startup-ului Grupul norvegian Visma, evaluat la peste 8 miliarde de euro, intr�� în ac��ionariatul SmartBill, firm�� româneasc�� de facturare ��i gestiune, preluând jum��tate din companie. Fondatorii, Ioana Hasan, Radu Hasan ��i Mircea C��p����în��, p��streaz�� controlul, ocupându-se în continuare de dezvoltarea afacerii.
29.Cine face afaceri în România. Profil de antreprenor: Între 40 ��i 45 de ani, studii superioare, c��s��torit Peste 1,8 milioane de oameni au f��cut afaceri, în acest an, în economia româneasc��, cu peste 63.000 mai mul��i fa���� de aceea��i perioad�� a anului trecut, arat�� un studiu realizat de Frames. Cei mai mul��i români angrena��i în business sunt b��rba��i cu vârsta între 40-49 de ani, din Bucure��ti, cu studii superioare, interesa��i, în primul rând, de afacerile din comer��, construc��ii ��i activit����i profesionale, ��tiin��ifice ��i tehnice.
30.Accelerator prin care afacerile din România s�� colaboreze mai u��or cu cercet��torii din IT sau finan��e, lansat la Cluj Risky Business ��i Universitatea Babe��-Bolyai anun���� lansarea Flux Labs, un Accelerator pentru Transfer Tehnologic, fondat cu scopul de a conecta echipe de cercetare cu poten��ial ridicat ��i colaboratori din industrie. Principalul obiectiv al acceleratorului este s�� transfere rezultatele proiectelor de cercetare din universitate în mediul economic.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 35 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by