Articole scrise de Miruna Cajvaneanu


1 - 30 din 443 rezultate
1.Coronavirus: Ziua de munc�� a unei asistente românce într-un spital din Piemonte: „Am avut trei rezultate pozitive, unul, la o coleg��. Nu ��tie cum l-a luat" ���În ultimele trei s��pt��mâni, aten��ia presei italiene ��i interna��ionale s-a concentrat cu prec��dere asupra situa��iei din zonele cele mai afectate de coronavirus. Statisticile cu privire la noile infec��ii ��i decese sunt centralizate la nivel na��ional ��i pu��ine publica��ii din str��in��tate preiau ��i tabelele cu date repartizate regiune pe regiune.
2.Asistent�� românc�� din „zona ro��ie”: „Ne-am îmbr��cat a��a ca s�� intr��m în camera pacientului. Cu saci pentru gunoi” A. M. , asistent�� românc�� într-un ora�� din nordul Italiei, î��i men��ine optimismul de când a început epidemia. M-a ��inut la curent mereu cu situa��ia din ora��, cu m��surile luate de autorit����i. Lucreaz�� în sistemul sanitar privat, într-o clinic�� pentru b��trâni.
3.Apelul unei asistente românce în Italia: Trimite��i înt��riri în spitalele din Lombardia, situa��ia e ca în tran��ee Elena, românc�� de 50 de ani din Ia��i, e asistent�� la Urgen��e într-un spital din Lombardia. Lucreaz�� de peste 15 ani în sistemul sanitar italian. De pe 15 februarie, lucreaz�� în ture epuizante. Acum, prin intermediul surorii sale, Maria ��tefanache, regizoare românc�� la Milano, vrea s�� fac�� un apel c��tre autorit����i: „Avem nevoie de ajutor, trimite��i înt��riri”.
4.Românii din „zona ro��ie” din Italia: „În��eleg c�� dorul de cas�� este puternic, dar, dac�� ��inem la familiile noastre, trebuie s�� r��mânem aici” Românii din zona ro��ie reac��ioneaz�� la decizia guvernului de a introduce noi m��suri pentru a limita r��spândirea epidemiei de coronavirus. Mul��i lucreaz�� în sistemul sanitar ��i aduc o contribu��ie important�� la combaterea virusului. Al��ii fac apel pe re��elele de socializare la respectarea cu stricte��e a regulilor. Cei mai mul��i spun c�� nu se întorc acas��, pentru a-i proteja pe cei dragi.
5.Cum se preg��te��te Italia s�� fac�� fa���� crizei coronavirusului La Roma sunt doar câteva cazuri de infec��ie cu noul coronavirus, dar din farmacii au disp��rut deja, de aproape dou�� s��pt��mâni, m����tile ��i sticlu��ele cu gel dezinfectant pentru mâini. În metrou ��i pe strad�� po��i vedea oameni cu m����ti pe fa���� sau chiar cu m��nu��i de unic�� folosin����. Obiectivele turistice nu nu mai sunt luate cu asalt de vizitatori, iar în unele supermarketuri clien��ii sunt ruga��i s�� nu fac�� excesiv de multe cump��r��turi, pentru c�� stocurile sunt suficiente ��i aprovizionarea constant��. Guvernul a adoptat mai multe m��suri pentru a gestiona criza la nivel na��ional - unele reglement��ri au fost introduse ��i aplicate în decursul ultimelor s��pt��mâni, altele au fost luate de miercuri.
6.UPDATE Un consilier municipal din Italia insult�� românii, în contextul epidemiei de coronavirus: "De la aceste persoane nu accept��m lec��ii de igien��" ”Noi, cei din Lombardia, suntem ��inu��i la distan���� cu grea���� de persoane care tr��iesc în mijlocul gunoaielor, sau nu au bidet ��i de persoane a c��ror capital�� are canalele pline cu copii abandona��i”.
7.Trei asisten��i, printre care ��i o românc��, lucreaz�� în ture extenuante la spitalul din Codogno, dup�� ce colegii lor ��i-au luat concediu medical sau sunt în carantin�� Dana, o asistent�� românc�� din Codogno, a ajuns în aten��ia presei din Peninsul�� dup�� ce o ziarist�� de la Corriere della Sera a aflat c�� de pe 20 februarie (data declan����rii epidemiei de coronavirus) românca ��i doi colegi ai s��i au r��mas la spital, în lipsa personalului medical care s�� îi schimbe din tur��. Cei trei lucreaz�� în ture extenuante la sec��ia de Medicin�� intern��, acolo unde a fost internat „pacientul 1” din Italia, înainte s�� fie diagnosticat cu Covid-19. În timpul intern��rii, b��rbatul a transmis virusul la cadre medicale ��i la al��i pacien��i cu care a intrat în contact. Practic, din acea sec��ie, în inima „zonei ro��ii” din Lombardia a pornit un lung lan�� de infec��ii.
8. Coronavirus: O s��pt��mân�� în zona ro��ie: “Le transmit celor din România c�� sunt prea alarma��i” ������VIDEOJURNAL Cu Ramona, românca din Codogno care ne-a povestit începutul carantinei în ora��ul cu cel mai mare num��r de infecta��i cu coronavirus, am r��mas în leg��tur�� permanent��. Ne scriem zilnic ��i îmi poveste��te cum e s�� tr��ie��ti în “zona ro��ie” din nordul Italiei. În provincia Lodi sunt peste 120 de cazuri confirmate de persoane purt��toare de virus. Codogno a fost supranumit�� de unii “Wuhanul” Europei: aici s-a descoperit primul caz de infec��ie – “pacientul 1” ��i e considerat unul din cele dou�� focare din Peninsul��.
9.Italia: Patru români au fost prin��i de carabinieri în timp ce înc��lcau zona de carantin�� din provincia Lodi, afectat�� de coronavirus Patru cet����eni români au fost prin��i ��i sunt ancheta��i penal de carabinieri pentru nerespectarea zonei de carantin�� din provincia Lodi. Ei au înc��lcat astfel dispozi��iile autorit����ilor, care au interzis pe 23 februarie, printr-un decret guvernamental, ie��irea ��i intrarea din ora��ele considerate cu risc major de infec��ie cu coronavirus.
10.Corpul mumificat al unui pacient român, descoperit într-un spital din Roma Descoperire macabr�� într-un spital din capitala Italiei: corpul aproape mumificat al unui cet����ean român de 45 de ani a fost g��sit ieri diminea���� într-un compartiment de ventila��ie al spitalului Policlinico Gemelli din Roma.
11.Un italian de 71 de ani, recent întors în peninsul�� din România, a fost diagnosticat cu coronavirus / B��rbatul fusese „la vân��toare” - UPDATE Un b��rbat de 71 de ani, cu re��edin��a în ora��ul Cattolica (regiunea Emilia Romagna), recent întors din România”, a fost diagnosticat cu coronavirus. El se afl�� în acest moment internat la spitalul din Rimini, sec��ia de boli infec��ioase, dar starea s��n��t����ii lui nu este grav��. Ministerul român de Externe a transmis c�� a f��cut demersuri, în regim de urgen����, pe lâng�� autorit����ile locale pentru ob��inerea de informatii suplimentare, inclusiv cet����enia pacientului ��i cu privire la eventuala ��edere a acestuia pe teritoriul României.18:53 B��rbatul a avut contacte multiple, nu se ��tie de unde a contactat infec��ia
12."Am asteptat 24 de ore rezultatul testului pentru coronavirus" - Angela, asistent�� medical�� la Cremona Sâmb��t�� diminea����, la ora 7, la Cremona, Angela M., o asistent�� românc�� apropiat�� de vârsta pension��rii, a ie��it din tura de noapte, obosit��. Unul din pacien��i, cu febr�� ��i tuse, a solicitat-o toat�� noaptea pentru asisten����. La ora 9, Angela a primit un telefon de la clinic��. Pacientul ei este suspectat de infec��ie cu coronovirus: ginerele lui, care l-a vizitat acum o s��pt��mân��, este pozitiv la testul covid19.
13.Românc�� din Codogno, ora��ul italian cu cel mai mare num��r de cazuri de coronavirus: "Suntem lini��ti��i, dac�� e s�� st��m în carantin��, st��m" Cu 20 de cazuri confirmate pân�� la 21 februarie- din care 17 în ultimele 24 de ore, Italia se situeaz�� pe primul loc în Europa ca num��r de cazuri confirmate de coronavirus. Hotnews.ro a stat de vorb�� cu o românc�� rezident�� în or����elul cu cel mai mare num��r de contagia��i.
14.VIDEO Arhivele secrete ale Papei Pius al XII-lea din perioada 1939-1958, deschise pentru cercet��tori / În ����rile din blocul sovietic, diploma��ia vatican�� a fost “obstruc��ionat��” Vaticanul a oficializat, joi, în fa��a jurnali��tilor din întreaga lume, deschiderea arhivelor secrete referitoare la una din cele mai zbuciumate perioade ale istoriei recente, care a coincis cu pontificatul papei Pius al XII- lea: 1939 – 1959. Documente cu privire la rela��ia dintre Sfântul Scaun ��i regimul nazist, raportul Papei cu regimul fascist, chestiunea evreilor, pozi��ionarea fa���� de blocul ����rilor comuniste – iat�� doar câteva din temele asupra c��rora mult a��teptatele documente ar putea face lumin��. Dott. Johan Ickx, responsabil la Arhiva Istoric�� pentru Raporturile cu alte State, din cadrul Secretariatului de Stat al Vaticanului, a descris pentru HotNews.ro câteva detalii legate de modul în care diploma��ia vatican�� ob��inea informa��ii din partea cealalt�� a Cortinei de Fier.
15.Românul din Italia suspect de coronavirus nu este infectat Cet����eanul român angajat al unui hotel din Roma ��i care a intrat în contact cu doi turi��ti din China, fiind spitalizat, nu a fost infectat cu coronavirus, au anun��at sâmb��t�� atorit����ile sanitare din Italia.
16.UPDATE Un român suspect de coronavirus, internat la Roma. Autorit����ile italiene: Nu a avut contact cu persoanele infectate Un cet����ean român, angajat al unui hotel din centrul Romei, este internat la Spitalul de boli infec��ioase „Lazzaro Spallanzani” din capitala Italiei cu simptome de grip�� compatibile cu cele provocate de coronavirus. Autorit����ile sanitare urmeaz�� s�� stabileasc�� în urma testelor dac�� b��rbatul este infectat, dar spun c�� el nu a intrat în contact cu cei doi turi��ti chinezi afla��i la Roma în cazul c��rora a fost confirmat�� maladia.
17.Poluarea în marile ora��e din Italia: Ce m��suri iau prim��riile Pe 14 ianuarie, timp de 3 zile, primarul Romei, Virginia Raggi, a interzis circula��ia autoturismelor poluante – inclusiv cele alimentate cu diesel (pân�� la Euro 6 inclusiv). Decizia a fost luat�� ca urmare a înregistr��rii unui nivel alarmant de smog, înregistrat în primele zile ale lunii. De la începutul anului, presa din Peninsul�� a tras un semnal de alarm�� cu privire la gradul de poluare din marile ora��e, cele mai afectate localit����i fiind Roma, Milano, Torino ��i Bologna.
18.���30 de ani dup��. Jurnalistul italian care a tr��it al��turi de români primele zile de libertate. Paolo Romani: M-a uimit întotdeauna convertirea aproape ireal��, subit��, a unora Paolo Romani, reporter italian, a fost unul din jurnali��tii str��ini de televiziune care au ajuns în România în decembrie 1989, „în aceea��i zi în care Nicolae Ceau��escu fugea cu elicopterul din Bucure��ti”. A documentat evenimentele din capital�� zile la rând: a intervievat românii din pie��e, a participat la înmormântarea victimelor, a intra în biroul lui Ceau��escu, a dormit în metrou al��turi de studen��i ��i a petrecut Anul Nou la Televiziune
19.���30 de ani dup��. Emil Hurezeanu: „Am pierdut prea mult timp cu r��zboaie interne în cea mai lung�� ��i mai prosper�� perioad�� de pace în Europa” INTERVIU A plecat din ��ar�� în 1982 ��i a fost vocea „Actualit����ii române��ti” a Europei Libere în anii ultimului deceniu al regimului comunist. „Nu am fost un rezistent, nu am fost un disident. (...) Am sim��it c�� am obliga��ia ca, alegând s�� tr��iesc în lumea liber��, s�� folosesc ��ansa libert����ii pentru a exprima adev��ruri interzise în România”, spune, într-un interviu pentru HotNews.ro, Emil Hurezeanu, ast��zi ambasador al României în Germania.
20.Victorie în instan���� a primului român din Italia care a dat în judecat�� autorit����ile dup�� ce i-au sechestrat ma��ina: Prefectura din Milano, condamnat�� la plata cheltuielilor de judecat�� La un an de la schimbarea controversat�� a Codului rutier din Italia, care a generat un val de amenzi înso��ite de sechestrarea ma��inilor cu numere române��ti, un ie��ean a reu��it s�� câ��tige în instan���� procesul intentat autorit����ilor din Peninsul��.
21.Vot f��r�� cozi în Italia: „Pe 26 mai am strigat ��i am cerut, acum am ob��inut: deci, se poate” 129.711 de români au votat la cele 142 de sec��ii din Italia, la primul tur de scrutin al alegerilor preziden��iale. Votul a decurs normal, f��r�� cozi sau incidente, pe toat�� durata celor trei zile în care s-a desf����urat procesul electoral în diaspora. Cei mai mul��i votan��i s-au înregistrat în cele 5 sec��ii organizate la Roma (8669 aleg��tori în total) ��i la Torino (7248 de aleg��tori în cele 5 sec��ii). La Milano, unde au fost 3 sec��ii, au votat 2769 de români. Ora��ele cu cei mai pu��ini aleg��tori au fost Vibo Valentia, în Calabria (99 votan��i) ��i Isernia, în regiunea Molise, unde au votat 65 de români.
22.Harta Interactiv�� a sec��iilor de votare din Italia / Ambasadorul George Bologan: „Nu cred c�� vor exista cozi care s�� nu permit�� accesul în sec��ie al unui cet����ean român care va dori s�� voteze” Ambasada României la Roma a organizat, la 31 octombrie 2019, o întâlnire cu presa de limb�� român�� din Italia, în contextul alegerilor pentru Pre��edintele României. HotNews.ro v�� prezint�� o sintez�� cu nout����ile legate de alegerile din noiembrie, expuse de George Bologan, Ambasador al României în Italia, ��i câteva detalii utile pentru aleg��tori. „Nu cred c�� vor exista cozi care s�� nu permit�� accesul în sec��ie al unui cet����ean român care va dori s�� voteze”, a spus George Bologan.
23.Românii din Italia, venituri anuale de peste 6,5 miliarde de euro Aproximativ 9% din PIB-ul Italiei provine din munca str��inilor stabili��i în Peninsul�� - dintre care 23 % sunt români, arat�� datele “Raportului anual cu privire la economia imigra��iei”, unul din cele mai importante studii statistico – economice care m��soar��, an de an, impactul fiscal pe care îl au str��inii stabili��i în Peninsul��. HotNews.ro v�� prezint�� în avanpremier�� câteva din datele cu privire la români, cuprinse în Raportul statistic ��i comentariul unuia din cercet��torii care au participat la realizarea volumului.
24.Pensionar italian: Nu mai fac fa���� în Italia cu pensia de 600 de euro, vreau s�� m�� mut în România „Vreau s�� m�� mut în România, nu m�� mai descurc în Italia cu 600 de euro pensie. A�� vrea s�� îmi da��i câteva sfaturi, unde pot g��si o cas�� în chirie cu maxim 200 de euro ��i dac�� pot s��-mi aduc ��i ma��ina etc? Nu mai fac fa���� în Italia. Cum a�� putea s�� g��sesc prieteni sau prietene ? Am 67 de ani, mul��umesc„ - iat�� mesajul postat online de Salvatore T., un pensionar italian, pe un grup mixt româno – italian. Mesajul lui Salvatore, înso��it de o fotografie de profil, a primit în scurt timp aproape 200 de r��spunsuri ��i sfaturi de la români din Peninsul�� ��i totodat�� de la italieni stabili��i pe plaiuri mioritice.
25.VIDEO Doi români au cântat în limba matern�� în fa��a Papei Francisc, de “Ziua Migrantului” / P��rintele Adrian Danc�� (Radio Vatican): “O premier�� în premier��” Mii de migran��i stabili��i în Italia, printre care ��i mul��i români, au participat duminic��, 29 septembrie, în Pia��a Sf. Petru din Vatican, la liturghia celebrat�� de Papa Francisc cu ocazia „Zilei mondiale a migrantului ��i a refugiatului”. Pentru prima oar��, multe din rug��ciunile euharistice au fost rostite în mai multe limbi, printre care chinez��, arab��, francez��, swahili. La sfâr��itul liturghiei, în pia���� au r��sunat versurile melodiei „Sper�� mereu”, cântat�� de doi români stabili��i în Italia. Papa Francisc a inaugurat de asemenea un monument dedicat migran��ilor: o sculptur�� realizat�� în bronz ��i argil��, amplasat�� în Pia��a Sf. Petru.
26.La un an dup�� 10 august, am vorbit cu opt dintre românii din diaspora care au fost la protest: Manifesta��iile trebuie s�� se transforme într-un angajament civic, social sau politic Imediat dup�� manifesta��ia din 10 august 2018, am reconstituit, împreun�� cu 10 români din diaspora, filmul protestelor, de la primele ore, pân�� la interven��ia în for���� a jandarmeriei. A trecut un an. Au avut loc alegeri europarlamentare ��i mii de români din str��in��tate au stat la cozi pentru a vota. Au fost schimba��i mini��tri. Liderul principalului partid la putere a fost arestat. Opinia public�� a fost zguduit�� de cazul fetelor r��pite ��i omorâte la Caracal.
27.EXCLUSIV Portretul psihologic al lui Gheorghe Dinc��, realizat de un criminolog italian: Un pr��d��tor sexual care folose��te o tehnic�� precis��. Un sociopat sadic cu un IQ redus / De ce este greu de prins un astfel de uciga�� Medicul ��i criminologul italian Ursula Franco a acordat HotNews.ro un interviu în care analizeaz�� profilul psihologic al lui Gheorghe Dinc��, expertul italian ar��tând c�� tehnica folosit�� de acesta a fost folosit�� de unii criminali în serie ��i c�� uciga��ul din Caracal este un ”monstru” lipsit de con��tiin���� moral��, incapabil s�� simt�� vinov����ie ��i remu��c��ri.
28.EXCLUSIV Criminolog italian analizeaz�� apelurile Alexandrei la 112: "O fat�� de 15 ani, r��pit��, violat�� ��i b��tut�� e tratat�� cu o r��ceal�� dezarmant�� / Fetei i-a fost fric�� din primul moment c�� nu va fi ajutat��" Ursula Franco, medic ��i criminolog din Italia, a f��cut pentru HotNews.ro o analiz�� a apelurilor date de Alexandra M��ce��anu la 112. Ursula Franco a lucrat în Statele Unite ��i în Italia ��i a studiat cu doctorul Peter Hyatt, unul dintre cei mai importan��i exper��i din lume în „Analiza declara��iilor” – Statement Analysis, o tehnic�� israelian�� de analiz�� a limbajului.Operatorii americani de la 911 sunt cei care îl invit�� pe apelant s�� nu închid�� linia ��i fac tot posibilul ca s��-l lini��teasc�� c�� totul va fi bine
29.Un român care dormea într-o gar�� din Italia, b��tut cu bestialitate. Agresorii i-au dat apoi foc Un cet����ean român în vârst�� de 42 de ani se afl�� în stare foarte grav�� la Spitalul de ar��i din Borgo Trento - Verona. Potrivit primelor informa��ii difuzate de presa italian��, b��rbatul a fost b��tut cu cruzime de persoane necunoscute, care, ulterior, i-au dat foc victimei.
30.Roma, sufocat�� de gunoaie. O românc�� ��i-a f��cut curat singur�� în fa��a blocului ��i acum risc�� o amend�� ustur��toare ������Pe 2 iulie, Gabriela, o menajer�� românc�� de 34 de ani, stabilit�� la Roma, ��i-a pus m��nu��i, o masc�� de protec��ie pe fa����, a luat o m��tur�� ��i a coborât în strad�� s�� fac�� cur����enie. Gabriela lucreaz�� pentru un pensionar de 74 de ani din zona Conca d’Oro, un cartier chic al capitalei. „Mi-a ajuns gunoiul în fa��a u��ii de la bloc, basta, a��a nu se mai poate. La Bucure��ti nu s-ar fi întâmplat a��a ceva”, le-a spus jurnali��tilor de la Corriere della Sera.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 15 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by