Articole scrise de Miruna Cajvaneanu


1 - 30 din 395 rezultate
1.Poluarea în marile ora��e din Italia: Ce m��suri iau prim��riile Pe 14 ianuarie, timp de 3 zile, primarul Romei, Virginia Raggi, a interzis circula��ia autoturismelor poluante – inclusiv cele alimentate cu diesel (pân�� la Euro 6 inclusiv). Decizia a fost luat�� ca urmare a înregistr��rii unui nivel alarmant de smog, înregistrat în primele zile ale lunii. De la începutul anului, presa din Peninsul�� a tras un semnal de alarm�� cu privire la gradul de poluare din marile ora��e, cele mai afectate localit����i fiind Roma, Milano, Torino ��i Bologna.
2.���30 de ani dup��. Jurnalistul italian care a tr��it al��turi de români primele zile de libertate. Paolo Romani: M-a uimit întotdeauna convertirea aproape ireal��, subit��, a unora Paolo Romani, reporter italian, a fost unul din jurnali��tii str��ini de televiziune care au ajuns în România în decembrie 1989, „în aceea��i zi în care Nicolae Ceau��escu fugea cu elicopterul din Bucure��ti”. A documentat evenimentele din capital�� zile la rând: a intervievat românii din pie��e, a participat la înmormântarea victimelor, a intra în biroul lui Ceau��escu, a dormit în metrou al��turi de studen��i ��i a petrecut Anul Nou la Televiziune
3.���30 de ani dup��. Emil Hurezeanu: „Am pierdut prea mult timp cu r��zboaie interne în cea mai lung�� ��i mai prosper�� perioad�� de pace în Europa” INTERVIU A plecat din ��ar�� în 1982 ��i a fost vocea „Actualit����ii române��ti” a Europei Libere în anii ultimului deceniu al regimului comunist. „Nu am fost un rezistent, nu am fost un disident. (...) Am sim��it c�� am obliga��ia ca, alegând s�� tr��iesc în lumea liber��, s�� folosesc ��ansa libert����ii pentru a exprima adev��ruri interzise în România”, spune, într-un interviu pentru HotNews.ro, Emil Hurezeanu, ast��zi ambasador al României în Germania.
4.Victorie în instan���� a primului român din Italia care a dat în judecat�� autorit����ile dup�� ce i-au sechestrat ma��ina: Prefectura din Milano, condamnat�� la plata cheltuielilor de judecat�� La un an de la schimbarea controversat�� a Codului rutier din Italia, care a generat un val de amenzi înso��ite de sechestrarea ma��inilor cu numere române��ti, un ie��ean a reu��it s�� câ��tige în instan���� procesul intentat autorit����ilor din Peninsul��.
5.Vot f��r�� cozi în Italia: „Pe 26 mai am strigat ��i am cerut, acum am ob��inut: deci, se poate” 129.711 de români au votat la cele 142 de sec��ii din Italia, la primul tur de scrutin al alegerilor preziden��iale. Votul a decurs normal, f��r�� cozi sau incidente, pe toat�� durata celor trei zile în care s-a desf����urat procesul electoral în diaspora. Cei mai mul��i votan��i s-au înregistrat în cele 5 sec��ii organizate la Roma (8669 aleg��tori în total) ��i la Torino (7248 de aleg��tori în cele 5 sec��ii). La Milano, unde au fost 3 sec��ii, au votat 2769 de români. Ora��ele cu cei mai pu��ini aleg��tori au fost Vibo Valentia, în Calabria (99 votan��i) ��i Isernia, în regiunea Molise, unde au votat 65 de români.
6.Harta Interactiv�� a sec��iilor de votare din Italia / Ambasadorul George Bologan: „Nu cred c�� vor exista cozi care s�� nu permit�� accesul în sec��ie al unui cet����ean român care va dori s�� voteze” Ambasada României la Roma a organizat, la 31 octombrie 2019, o întâlnire cu presa de limb�� român�� din Italia, în contextul alegerilor pentru Pre��edintele României. HotNews.ro v�� prezint�� o sintez�� cu nout����ile legate de alegerile din noiembrie, expuse de George Bologan, Ambasador al României în Italia, ��i câteva detalii utile pentru aleg��tori. „Nu cred c�� vor exista cozi care s�� nu permit�� accesul în sec��ie al unui cet����ean român care va dori s�� voteze”, a spus George Bologan.
7.Românii din Italia, venituri anuale de peste 6,5 miliarde de euro Aproximativ 9% din PIB-ul Italiei provine din munca str��inilor stabili��i în Peninsul�� - dintre care 23 % sunt români, arat�� datele “Raportului anual cu privire la economia imigra��iei”, unul din cele mai importante studii statistico – economice care m��soar��, an de an, impactul fiscal pe care îl au str��inii stabili��i în Peninsul��. HotNews.ro v�� prezint�� în avanpremier�� câteva din datele cu privire la români, cuprinse în Raportul statistic ��i comentariul unuia din cercet��torii care au participat la realizarea volumului.
8.Pensionar italian: Nu mai fac fa���� în Italia cu pensia de 600 de euro, vreau s�� m�� mut în România „Vreau s�� m�� mut în România, nu m�� mai descurc în Italia cu 600 de euro pensie. A�� vrea s�� îmi da��i câteva sfaturi, unde pot g��si o cas�� în chirie cu maxim 200 de euro ��i dac�� pot s��-mi aduc ��i ma��ina etc? Nu mai fac fa���� în Italia. Cum a�� putea s�� g��sesc prieteni sau prietene ? Am 67 de ani, mul��umesc„ - iat�� mesajul postat online de Salvatore T., un pensionar italian, pe un grup mixt româno – italian. Mesajul lui Salvatore, înso��it de o fotografie de profil, a primit în scurt timp aproape 200 de r��spunsuri ��i sfaturi de la români din Peninsul�� ��i totodat�� de la italieni stabili��i pe plaiuri mioritice.
9.VIDEO Doi români au cântat în limba matern�� în fa��a Papei Francisc, de “Ziua Migrantului” / P��rintele Adrian Danc�� (Radio Vatican): “O premier�� în premier��” Mii de migran��i stabili��i în Italia, printre care ��i mul��i români, au participat duminic��, 29 septembrie, în Pia��a Sf. Petru din Vatican, la liturghia celebrat�� de Papa Francisc cu ocazia „Zilei mondiale a migrantului ��i a refugiatului”. Pentru prima oar��, multe din rug��ciunile euharistice au fost rostite în mai multe limbi, printre care chinez��, arab��, francez��, swahili. La sfâr��itul liturghiei, în pia���� au r��sunat versurile melodiei „Sper�� mereu”, cântat�� de doi români stabili��i în Italia. Papa Francisc a inaugurat de asemenea un monument dedicat migran��ilor: o sculptur�� realizat�� în bronz ��i argil��, amplasat�� în Pia��a Sf. Petru.
10.La un an dup�� 10 august, am vorbit cu opt dintre românii din diaspora care au fost la protest: Manifesta��iile trebuie s�� se transforme într-un angajament civic, social sau politic Imediat dup�� manifesta��ia din 10 august 2018, am reconstituit, împreun�� cu 10 români din diaspora, filmul protestelor, de la primele ore, pân�� la interven��ia în for���� a jandarmeriei. A trecut un an. Au avut loc alegeri europarlamentare ��i mii de români din str��in��tate au stat la cozi pentru a vota. Au fost schimba��i mini��tri. Liderul principalului partid la putere a fost arestat. Opinia public�� a fost zguduit�� de cazul fetelor r��pite ��i omorâte la Caracal.
11.EXCLUSIV Portretul psihologic al lui Gheorghe Dinc��, realizat de un criminolog italian: Un pr��d��tor sexual care folose��te o tehnic�� precis��. Un sociopat sadic cu un IQ redus / De ce este greu de prins un astfel de uciga�� Medicul ��i criminologul italian Ursula Franco a acordat HotNews.ro un interviu în care analizeaz�� profilul psihologic al lui Gheorghe Dinc��, expertul italian ar��tând c�� tehnica folosit�� de acesta a fost folosit�� de unii criminali în serie ��i c�� uciga��ul din Caracal este un ”monstru” lipsit de con��tiin���� moral��, incapabil s�� simt�� vinov����ie ��i remu��c��ri.
12.EXCLUSIV Criminolog italian analizeaz�� apelurile Alexandrei la 112: "O fat�� de 15 ani, r��pit��, violat�� ��i b��tut�� e tratat�� cu o r��ceal�� dezarmant�� / Fetei i-a fost fric�� din primul moment c�� nu va fi ajutat��" Ursula Franco, medic ��i criminolog din Italia, a f��cut pentru HotNews.ro o analiz�� a apelurilor date de Alexandra M��ce��anu la 112. Ursula Franco a lucrat în Statele Unite ��i în Italia ��i a studiat cu doctorul Peter Hyatt, unul dintre cei mai importan��i exper��i din lume în „Analiza declara��iilor” – Statement Analysis, o tehnic�� israelian�� de analiz�� a limbajului.Operatorii americani de la 911 sunt cei care îl invit�� pe apelant s�� nu închid�� linia ��i fac tot posibilul ca s��-l lini��teasc�� c�� totul va fi bine
13.Un român care dormea într-o gar�� din Italia, b��tut cu bestialitate. Agresorii i-au dat apoi foc Un cet����ean român în vârst�� de 42 de ani se afl�� în stare foarte grav�� la Spitalul de ar��i din Borgo Trento - Verona. Potrivit primelor informa��ii difuzate de presa italian��, b��rbatul a fost b��tut cu cruzime de persoane necunoscute, care, ulterior, i-au dat foc victimei.
14.Roma, sufocat�� de gunoaie. O românc�� ��i-a f��cut curat singur�� în fa��a blocului ��i acum risc�� o amend�� ustur��toare ������Pe 2 iulie, Gabriela, o menajer�� românc�� de 34 de ani, stabilit�� la Roma, ��i-a pus m��nu��i, o masc�� de protec��ie pe fa����, a luat o m��tur�� ��i a coborât în strad�� s�� fac�� cur����enie. Gabriela lucreaz�� pentru un pensionar de 74 de ani din zona Conca d’Oro, un cartier chic al capitalei. „Mi-a ajuns gunoiul în fa��a u��ii de la bloc, basta, a��a nu se mai poate. La Bucure��ti nu s-ar fi întâmplat a��a ceva”, le-a spus jurnali��tilor de la Corriere della Sera.
15.Incredibilul caz ”Îngeri ��i demoni” din Italia, prin care zeci de copii erau ”sp��la��i pe creier” pentru a fi lua��i de la familiile lor ��i da��i spre adop��ie: Inducerea de amintiri false, înmormânt��ri fictive, distrugerea afec��iunii fa���� de p��rin��i Poli��ia italian�� a demarat o anchet�� de propor��ii în care sunt implica��i medici, asisten��i sociali, func��ionari, politicieni, acuza��i c�� ar fi înlesnit sau provocat sustragerea a zeci de minori din familii cu probleme sociale spre a-i da spre adop��ie, contra cost, altor p��rin��i. Ancheta care a dus la descoperirea unei adev��rate re��ele, a fost numit�� 'Îngeri ��i demoni' ��i a demarat în octombrie 2018.
16.Un grup de români din Milano i-a trimis un colet lui Liviu Dragnea, la închisoare Luni sear��, pe 27 mai, circa 20 de români din Milano s-au reunit în fa��a Consulatului României pentru a s��rb��tori “arestarea lui Liviu Dragnea”. Românii au preg��tit un pachet destinat politicianului, «a��a cum to��i românii trimit pachete acas��, pentru diferite ocazii ». Coletul a fost trimis cu o firm�� de transport la penitenciarul de la Rahova.
17.VIDEO Vot masiv în Italia / Sute de români stau la coad��, în ploaie, la Roma Un vot masiv a fost dat de românii din Italia unde, pân�� la ora 15.00, ��i-au exprimat op��iunea de vot 33.396 de aleg��tori la alegerile europarlamentare ��i 33.159 la referendum. Românii au votat la cele 76 de sec��ii deschise pe întreg teritoriul Italiei. Sute de români scandeaz�� la Roma în ploaie “Vrem s�� vot��m!”
18.Peste 100 de candida��i români la alegerile locale din Italia “Votul e important! V�� place s�� aleag�� altcineva cum v�� îmbr��ca��i? ���Pe 26 mai , în Italia vor avea loc alegerile europarlamentare ��i, în acela��i timp, alegeri administrative în aproape 3.900 de localit����i din Peninsul��, printre care Floren��a, Bari, Perugia sau Livorno. Peste 100 de români candideaz�� pentru func��ia de consilier, dintre care 70% sunt femei.
19.Investiga��ie jurnalistic�� în Peninsul��: Matteo Salvini, îmbr��cat cu uniforme militare „Made in F��lticeni” Matteo Salvini, vicepremier ��i ministru de interne al Italiei, se afl�� de ieri în centrul unei noi polemici na��ionale. Reporterii de la emisiunea de investiga��ii “Report”, difuzat�� luni, 15 aprilie, pe canalul Rai 3, au dezv��luit c�� o bun�� parte din uniformele aflate în dotarea Armatei italiene ��i Carabinierilor sunt fabricate în România. Mai precis, la F��lticeni ��i la Târgu Trotu�� (jude��ul Bac��u). Salvini este cunoscut pentru vehemen��a cu care ap��r�� produsele “made in Italy”, dar ��i pentru c�� obi��nuie��te s�� participe la evenimente publice îmbr��cat, mândru, în uniforme ale for��elor de ordine. Întrebat de reporteri dac�� ��tie c�� uniformele îmbr��cate sunt produse în România, ministrul de interne italian s-a ap��rat, spunând c�� “de vin�� sunt licita��iile ��i regulile impuse de Uniunea European��”, pe care are inten��ia s�� le schimbe.
20.Solidaritate emo��ionant�� a italienilor fa���� o mam�� românc�� din Roma care ��i-a pierdut copilul Solidaritate emo��ionant�� a italienilor fa���� o mam�� românc�� din Roma care ��i-a pierdut fiul de doar 11 ani, Antonio, decedat în urma unei crize respiratorii, în trafic. Autorit����ile au deschis o anchet�� pentru a elucida cauzele tragediei. Un grup de italieni a început o colect�� pentru a ajuta financiar familia b��iatului.
21.Întâlnire Di Maio - Oprea la Roma / Se anun���� o colaborare româno-italian�� de încurajare a start-up-urilor Miercuri, 10 aprilie, la Roma, a avut loc o întâlnire între Ministrul pentru mediul de afaceri, comer�� ��i antreprenoriat, ��tefan-Radu Oprea ��i Luigi Di Maio, vicepre��edintele Consiliului de Mini��tri ��i ministru al dezvolt��rii economice din Italia. Cei doi oficiali au semnat un memorandum de cooperare bilateral��. În aceea��i zi a avut loc în capitala Italiei ��i un Forum economic, la care au participat peste 120 de companii italiene ��i române��ti. Ce con��ine memorandumul de cooperare ��i cum va contribui aplicarea sa la dezvoltarea firmelor române��ti? Ce nout����i sunt prev��zute pentru încurajarea IMM-urilor din ambele ����ri ��i care sunt obiectivele companiilor italiene interesate s�� intre pe pia��a româneasc��? Iat�� câteva întreb��ri pe care le-am adresat reprezentan��ilor celor dou�� guverne ��i ai firmelor italiene ��i române��ti prezente la Forumul de la Roma.
22.Anun�� triumf��tor al ministrului de interne italian: “Trimitem 13 de��inu��i cu avionul la Bucure��ti” Ministrul de interne Matteo Salvini a anun��at mar��i c�� 13 de��inu��i români vor fi trimi��i cu avionul la Bucure��ti, pentru a-��i isp����i pedeapsa în patrie. Anun��ul a fost postat pe o re��ea de socializare, al��turi de mesajul #dalleparoleaifatti (de la vorbe la fapte) ��i în primele 30 de minute a fost redistribuit de peste 3.000 de utilizatori, primind un record de reac��ii, peste 16.000.
23.INTERVIU Cercet��tor de top stabilit în Italia: "România are nevoie de respect pentru ��coal�� ��i educa��ie, care trebuie s�� vin�� în primul rând de la politicieni" C��t��lina Curceanu, cercet��toare de top în domeniul fizicii nucleare, stabilit�� de 20 de ani în Italia, vorbe��te, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre posbilit����ile pe care le au în ��ar�� românii care lucreaz�� în domenii ��tiin��ifice ��i despre ce ar putea face statul român ca s�� împiedice fenomenul dramatic al emigr��rii. Ea spune c��, în primul rând, este nevoie de o ��coal�� care s�� fie pre��uit�� ��i respectat��, inclusiv prin salarii mai mari, care s��-i atrag�� pe cei mai buni spre cariera de profesor, iar respectul pentru ��coal�� ��i educa��ie trebuie s�� vin�� în primul rând de la politicieni, ceea ce nu se întâmpl�� în România.
24.VIDEO Românii, tribut de sânge pe ��antierele din Italia: “Sectorul construc��iilor, cel mai periculos” Pe 15 martie se desf����oar�� în Italia o grev�� a muncitorilor din construc��ii, prima în ultimii 20 de ani la care au aderat toate sindicatele din Peninsul��. Mii de muncitori, printre care ��i români, se adun�� în Piazza del Popolo, la Roma, pentru a protesta împotriva guvernului, acuzat c�� nu a demarat o serie de proiecte de infrastructur�� la nivel na��ional. Muncitorii protesteaz�� ��i pentru a atrage aten��ia asupra condi��iilor dificile de munc�� ��i a num��rului crescut de accidente. Sectorul construc��iilor, care se afl�� de aproape 10 ani în criz��, este unul cu cea mai mare prezen���� de români. Printre problemele principale cu care se confrunt�� muncitorii români se num��r�� ��omajul, munca la negru ��i lipsa informa��iilor cu privire la normele de siguran���� pe ��antiere.
25.Noul cod rutier în Italia: un român a ob��inut suspendarea sechestrului pe ma��in�� O decizie crucial�� în cazul românilor afecta��i de modific��rile codului rutier italian: pe 13 martie, un judec��tor din Milano a suspendat sechestrarea unei ma��ini înmatriculate în România, ca urmare a noilor prevederi ale codului rutier italian.
26.���VIDEO Un român din Italia ��i-a distrus ma��ina în fa��a sec��iei de poli��ie în semn de protest fa���� de noul cod rutier: „Suntem cet����enii nim��nui” Un român din Italia ��i-a distrus ma��ina chiar în fa��a unei sec��ii de poli��ie, dup�� ce a automobilul i-a fost pus sub sechestru, în conformitate cu noua lege a codului rutier, intrat�� în vigoare în decembrie 2018.
27.Cazul Gavrilescu / Europarlamentar italian pentru HotNews.ro: “Vom face o interpelare la Comisia European��” Câteva zeci de manifestan��i au protestat vinerea trecut�� în fa��a Prefecturii din Roma, cerând anularea decretului de expulzare a M��d��linei Gavrilescu, românc�� stabilit�� de zece ani la Roma ��i care a primit ordin de expulzare din Italia ��i interdic��ia de a reveni în Peninsul�� în urm��torii cinci ani.
28.Matteo Salvini, la Ambasada României în Italia: Îmi amintesc foarte bine de întâlnirea cu Liviu Dragnea ��i cu Carmen Dan / Dac�� ne prefacem c�� suntem doar o pia���� economic��, f��r�� b��rba��i, f��r�� femei, ��i mai ales f��r�� copii, Europa nu mai exist�� Vicepremierul Italiei Matteo Salvini (��eful Ligii, extrema dreapt��) a fost invitat miercuri la sediul Ambasadei României la Roma, la o recep��ie oferit�� cu ocazia prelu��rii pre��edin��iei semestriale a Consiliului European. Salvini, care este ��i ministru de Interne, a vorbit despre comunitatea de români din Italia, care este „bine integrat��”, despre companiile italiene active în România ��i despre necesitatea ca Europa s�� nu î��i uite r��d��cinile iudeo-cre��tine. Legat de contactele avute la nivel oficial cu reprezentan��ii statului român, Salvini a amintit întâlnirea sa în România cu „pre��edintele Camerei (Liviu Dragnea, n.r.) ��i cu colega mea, ministrul de interne” Carmen Dan.
29.Reac��ia Comisiei Europene la cazul M��d��linei Gavrilescu, amenin��at�� cu expulzarea din Italia: M��surile trebuie s�� respecte principiul propor��ionalit����ii Reprezentan��a Comisiei Europene din Italia precizeaz��, într-un r��spuns legat de cazul româncei expulzate din Peninsul�� ��i remis HotNews.ro, c�� astfel de m��suri „trebuie s�� respecte principiul propor��ionalit����ii ��i trebuie s�� se bazeze exclusiv pe comportamentul personal” care trebuie s�� constituie o amenin��are real��, prezent�� ��i suficient de grav��”.
30.EXCLUSIV Cazul M��d��lina Gavrilescu, activist�� din România care a primit ordin de expulzare din Italia: "Sunt deportat�� pentru c�� am participat la proteste" Pe 15 ianuarie, carabinierii din Roma au convocat-o pe M��d��lina Gavrilescu, o românc�� de 39 de ani, la sec��ia de poli��ie. Aici i-au dat un ordin de expulzare ��i interdic��ia de a intra, timp de cinci ani, pe teritoriul italian. Autorit����ile îi impun ca, pân�� pe 15 februarie, s�� p��r��seasc�� Italia, ��ara unde locuie��te de 10 ani ��i pe care o consider�� “casa ei”. M��d��lina Gavrilescu nu are nicio condamnare judiciar��, nu a fost niciodat�� învinov����it�� în vreun proces ��i nu are cazier. HotNews.ro a reconstruit cazul româncei, pornind de la semnal��rile f��cute de poli��ie pentru “participarea la manifesta��ii neautorizate” ��i pân�� la ordinul de expulzare din Italia.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 14 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by