Articole scrise de Luminita Pirvu


1 - 30 din 901 rezultate
1.PNL continu�� racol��rile în teritoriu de la PSD ��i partidul lui Ponta. Parlamentari, primari, viceprimari ��i consilieri jude��eni - lista transferurilor / „Filiala PNL Olt se l��rge��te ��i se înt��re��te!” Parlamentari, primari, viceprimari ��i consilieri jude��eni de la toate partidele, în special de la PSD ��i de la forma��iunea lui Victor Ponta, sunt coopta��i de liberali. La Slatina, 40 de membri ai organiza��iei PRO Româna au trecut cu arme ��i muni��ii în tab��ra liberalilor. La Cluj, 18 primari PSD se preg��teau s�� se înscrie în PNL, dar negocierile s-au blocat la interven��ia pre��edintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu.
2.Surse - PSD va boicota votul la învestirea Guvernului Orban II / Decizia a fost luat�� în biroul lui Marcel Ciolacu cu liderii PSD înaintea ��edin��ei CEX/ Ciolacu: Vom respinge ��i la Camer�� OUG pe anticipate Liderii PSD au discutat în biroul lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputa��ilor înaintea ��edin��ei Comitetului Executiv al partidului. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro c�� s-a luat decizia de a se boicota învestirea Guvernului Orban II programat�� pe 24 februarie prin neprezentarea parlamentarilor PSD la ��edin��a. La întâlnirea din biroul lui Ciolacu au participat Paul St��nescu, Mihai Tudose, Gabriel Zetea, Niculae B��d��l��u dar ��i liderul ALDE C��lin Popescu T��riceanu. Liderii PSD urmeaz�� s�� prezinte rezultatul discu��iilor ��i în ��edin��a CEX.UPDATE 16.37 Social democra��ii au decis în ��edin��a CEX s�� nu participe la ��edin��a din 24 ianuarie. Votul a fost dat în unanimitate- surse
3.Planul de rezerv�� al PSD. Cum vor pesedi��tii s�� trag�� de timp ��i s�� blocheze votul pe Guvernul Orban II din 24 februarie / Simonis: Vom solicita noi propuneri de mini��tri în locul celor care au primit aviz negativ Liderul grupului PSD din Camera Deputa��ilor Alfred Simonis a declarat, mar��i, c�� PSD îi va solicita premierului desemnat s�� fac�� noi propuneri de mini��trii în locul celor care au primit aviz negativ în comisii. În cazul în care Ludovic Orban nu va desemna nume noi, PSD va boicota ��edin��a din 24 februarie prin care trebuie dat votul pentru învestirea cabinetului. Miza pesedi��tilor este t��r��g��narea calendarului pentru anticipate ��i chiar suspendarea acestora.
4.UPDATE C��t��lin Predoiu a primit aviz negativ în Parlament: Propun amânarea dezbaterii în Parlament a legilor justi��iei ��i a Codurilor Penale pân�� dup�� alegeri C��t��lin Predoiu a primit, mar��i, aviz nefavorabil din partea Parlamentului pentru func��ia de ministru al Justi��iei. Cu 26 de voturi pentru, 37 împotriv�� ��i 10 ab��ineri Predoiu a primit aviz negativ. PSD ��i UDMR au votat împotriva propunerii lui Orban în timp ce USR s-a ab��inut. Ministrul interimar al Justi��iei C��t��lin Predoiu a f��cut un apel c��tre parlamentari ca modificarea legilor justi��iei ��i a Codurilor Penale s�� fie amânat�� pân�� dup�� alegerile anticipate sau cele la termen.
5.Comisia Juridic�� din Senat a respins ordonan��a Guvernului Orban privind organizarea alegerilor anticipate Senatorii PSD au sus��inut mar��i, în Comisia Jurdic�� de la Senat, respingerea ordonan��ei de urgen���� adoptat�� de Guvernul Orban, care reglementeaz�� alegerile anticipate. Cu 8 voturi "pentru" ��i 3 "împotriv��" (de la PNL ��i USR) a fost adoptat raportul de respingere a ordonan��ei. Amendamentul de respingere a apar��inut UDMR ��i a fost votat de PSD ��i ALDE. De precizat este c�� PSD, UDMR, ALDE ��i PMP nu sunt de acord cu prevederea care permite aleg��torilor afla��i în tranzit s�� voteze în localitatea în care se afl�� ��i nu în cea de care apar��in a��a cum prevede legea în prezent. De altfel, PSD, UDMR ��i ALDE au f��cut presiuni asupra Avocatului Poporului s�� conteste OUG la Curtea Constitu��ional��.
6.PSD vrea alegeri anticipate condi��ionat: parlamentare ��i locale în aceea��i zi /Pesedi��tii inten��ioneaz�� s�� blocheze Guvernul Orban 2 pân�� la sfâr��itul lunii - surse Majoritatea liderilor PSD a pledat, în spatele u��ilor închise, pentru alegerile anticipate. Lideri ca Paul St��nescu, Marcel Ciolacu ��i Lia Olgu��a Vasilescu au pledat pentru declan��area alegerilor anticipate, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Totodat��, liderii PSD au decis în ��edin��a Comitetului Executiv s�� nu renun��e la sesizarea la Curtea Constitu��ional�� în ceea ce prive��te desemnarea lui Ludovic Orban pentru a doua or�� pentru postul de premier. PSD vrea s�� t��r��g��neze astfel planul PNL de declan��are a anticipatelor.
7.Scenariul anticipatelor pierde teren. PRO România, PMP, ALDE ��i UDMR, deranjate de OUG privind alegerile anticipate. PSD se repliaz�� - surse Ordonan��a de urgen���� dat�� de Guvernul Orban mar��i sear�� a aruncat în aer scena politic�� româneasc��. Partenerii care au ajutat la învestirea Guernului Orban - PMP, Pro România, ALDE ��i UDMR - sunt nemul��umi��i de modul în care au fost reglementate alegerile anticipate ��i de noile prevederi privind alegerile parlamentare. Surse parlamentare au explicat pentru HotNews.ro c�� toate cele patru partide parlamentare nu vor sus��ine alegerile anticipate ��i vor face tot posibiliul s�� nu se ajung�� în acest punct. În noul context politic, PSD este cel care va profita de situa��ie.
8.Mo��iunea de cenzur��: Tensiuni, strategii, negocieri. Scenariu de blat PSD-PNL Pe hârtie social-democra��ii au voturile pentru adoptarea mo��iunii ��i blocarea alegerii primarilor în dou�� tururi, în practic�� lucrurile se pot schimba în orice moment. Din punct de vedere politic, scenariul adopt��rii mo��iunii de cenzur�� merge la pachet cu alegerile anticipate. Odat�� înl��turat Guvernul se deschide calea declans��rii alegerilor anticipate si neoficial, la bursa zvonurilor ��i scenarilor se vorbe��te de un blat între PSD-PNL.
9.DOCUMENT PSD a depus mo��iunea de cenzur�� cu titlul Guvernul Orban/PNL – privatizarea democra��iei române��ti/ Care este calendarul dezbaterii - UPDATE PSD împreun�� cu UDMR au depus joi mo��iunea de cenzur�� cu titlul "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democra��iei române��ti". Reprezentan��ii celor dou�� partide sus��in c�� Guvernul Orban trebuie demis de urgen���� atât pentru c�� schimbarea sistemului electoral în prag de alegeri încalc�� standardele europene, cât ��i pentru c�� adoptarea acestor modific��ri s-a f��cut în mod unilateral, f��r�� consultare ��i dezbatere, prin angajarea r��spunderii de c��tre partidul aflat la putere. Conducerea Parlamentului a decis ca mo��iunea - semnat�� de 208 parlamentari PSD ��i UDMR - s�� fie citit�� în plen luni, 3 februarie.
10.VIDEO Camera Deputa��ilor a decis eliminarea pensiilor speciale, inclusiv ale magistra��ilor ��i parlamentarilor. Pensiile militarilor r��mân neatinse/ Punctul vulnerabil al legii la CCR Camera Deputa��ilor a adoptat cu 247 de voturi pentru ��i 21 de ab��ineri proiectul de lege care elimin�� pensiile speciale. M��sura îi vizeaz�� pe deputa��i ��i senatori, judec��tori ��i procurori, personalul auxiliar de specialitate al instan��elor judec��tore��ti ��i al parchetelor, func��ionarii publici cu statut special, func��ionarii publici parlamentari, membrii corpului diplomatic ��i consular, membrii Cur��ii Constitu��ionale, precum ��i personalul aeronautic civil navigant profesionist din avia��ia civil��. Actul normativ nu-i vizeaz�� pe militari ��i poli��i��ti. Chiar dac�� parlamentarii au eliminat pensiile speciale legea risc�� s�� nu poat�� fi aplicat��.
11.S-a deschis lupta pentru ��efia Senatului. PSD are cele mai multe voturi. Ce senatori î��i doresc func��ia În urma deciziei Cur��ii Constitu��ionale, Teodor Mele��canu trebuie s�� se retrag�� din func��ia de pre��edinte al Senatului fie printr-o demisie, fie printr-o hot��râre a senatorilor de aplicare a deciziei. În prezent, social-democra��ii de��in cele mai multe voturi în Senat, mai exact 69, care echivaleaz�� ��i cu jum��tate plus unu din num��rul senatorilor.
12.Cum reac��ioneaz�� PSD la planul PNL de a declan��a alegeri anticipate: Sesizare la CCR ��i mo��iune de cenzur�� ��i dac�� Guvernul î��i angajeaz�� r��spunderea pe alegerea primarilor în dou�� tururi - surse Liderii PSD s-au reunit, mar��i, la Parlament, în prima ��edin���� a Comitetului Executiv din acest an. Surse social democrate au declarat pentru Hotnews.ro c�� partidul va depune o mo��iune de cenzur�� împotriva Guvernului Orban dac�� acesta va modifica legea electoral��. De asemenea, social democra��ii inten��ioneaz�� s�� blocheze alegerea primariilor în dou�� tururi printr-o sesizare la Curtea Constitu��ional��. Marcel Ciolacu vrea sesiune extraordinar�� a Parlamentului pentru eliminarea pensiilor speciale
13.Planul PNL pentru declan��area alegerilor anticipate. Liberalii dispu��i s�� sacrifice alegerea primarilor în dou�� tururi în favoarea anticipatelor Conducerea PNL a discutat, luni, strategia pentru declan��area alegerilor anticipate. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro c�� Guvernul Orban inten��ioneaz�� s��-��i angajeze r��spunderea în Parlament pe alegerea primariilor în dou�� tururi, fapt care ar crea probleme social democra��iilor. De altfel, miza acestei angaj��ri are ca scop for��area PSD de a depune mo��iune de cenzur�� ��i a pica în Parlament actualul Guvern deschizând astfel drumul pentru declan��area alegerilor anticipate.
14.��edin���� CEX la PSD. Mo��iunea de cenzur�� ��i noi alian��e parlamentare cu ALDE ��i Pro România pe agenda conducerii PSD - surse Liderii PSD se reunesc la începutul s��pt��mânii viitoare în ��edin��a Comitetului Executiv pentru a decide strategia partidului pe urm��toarea perioad��. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro c�� pe ordinea de zi se afl�� tema depunerii mo��iunii de cenzur�� dar ��i alian��ele la nivel parlamentar. Marcel Ciolacu negociaz�� cu ALDE un parteneriat la nivel parlamentar ��i are nevoie de validarea acestuia în interiorul forurilor de conducere ale partidului.
15.UPDATE Ciolacu anun���� c�� va contesta la CCR, al��turi de Mele��canu, bugetul de stat pe 2020. „De la Ceau��escu, România nu a mai cunoscut a��a ceva” Social democra��ii au decis luni, în ��edin��a Comitetului Executiv s�� conteste bugetul de stat pe 2020 la Curtea Constitu��ional��. Decizia a fost luat�� cu unanimitate de voturi în CEX. Hot��rârea vine în contextul în care Guvernul Orban urmeaz�� s��-��i asume luni, în Parlament, bugetul de stat pe 2020, bugetul asigur��rilor sociale ��i modificarea ordonan��ei 114.
16.Comisia de Munc�� din Camera Deputa��ilor a dat raport favorabil pentru abrogarea pensiilor speciale/ Singurii care î��i men��in privilegiile sunt militarii ��i poli��i��tii Comisia pentru munc�� a Camerei Deputa��ilor a dat, mar��i, raport favorabil pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care î��i mentin privilegiile sunt militarii ��i poli��i��tii. Magistra��ii î��i pierd pensiile speciale de��i au de partea lor o decizie a Cur��ii Constitu��ionale care spune c�� modificarea acestora este neconstitu��ional��. De asemenea, sportivii ��i arti��tii î��i pierd pensiile speciale. PSD a anun��at c�� se opune categoric elimin��rii indemniza��iilor de merit pentru arti��ti ��i sportivi ��i vor respinge în plen amendamentul care prevede acest lucru.
17.VIDEO Dezbaterea pensiilor speciale s-a amânat în Parlament/ Pre��edintele comisiei de Munc��, Adrian Solomon(PSD): Ne vedem cel mai probabil în februarie Deputa��ii au discutat mar��i, în Comisia de Munc��, tema pensiilor speciale. Dup�� trei ore de dezbateri cu reprezentan��ii tuturor categoriilor care primesc pensiile speciale, pre��edintele Comisiei, pesedistul Adrian Solomon a propus suspendarea ��edin��ei. Solomon a invocat necesitatea analiz��rii de c��tre Guvern a tuturor amendamentelor depuse la legea pensiilor speciale. Reamintim c�� Solomon este unul dintre pesedi��tii care, în ��edin��a grupurilor parlamentare ale PSD, s-a opus elimin��rii pensiilor speciale.
18.Recursul compensatoriu ��i pensiile speciale - principale cauze identificate de PSD care au dus la pierderea alegerilor europarlamentare. Cum vrea PSD s�� creasc�� electoral Social democra��ii s-au certat luni în ��edin��a grupurilor parlamentare pe tema pensiilor speciale. O parte dintre parlamentarii PSD nu sunt de acord cu noua conducere a partidului ��i nu sus��in amendarea legii pensiilor speciale. Marcel Ciolacu ��i apropia��ii acestora au încercat s��-i conving�� pe acestia c�� este necesar�� o dezbatere public��.
19.PSD vrea s�� le ia fa��a liberalilor: propune vot pentru abrogarea recursului compensatoriu ��i anularea pensiilor speciale. Proiectele puse în dezbatere rapid�� în Parlament PSD vrea s�� le-o ia înainte liberalilor ��i au pus luni, pe ordinea de zi a Camerei Deputa��ilor, în regim de urgen����, legile care prev��d abrogarea recursului compensatoriu, anularea pensiilor speciale, alegerea pre��edin��ilor de consilii jude��ene ��i eliminarea supraaccizei la carburant. Decizia a fost luat�� în Biroul Permanent condus de social-democratul Marcel Ciolacu ��i vine în contextul în care PNL a anun��at c�� Guvernul î��i va asuma r��spunderea în aceast�� s��pt��mân�� pe un pachet de legi privind justi��ia, între care ��i cea de abrogare a recursului compensatoriu.
20.Viorica D��ncil�� va demisiona de la ��efia PSD / Liderii PSD ��i-au împ��r��it func��iile în biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament/ Ciolacu, St��nescu ��i Manda vor face parte din conducerea colectiv�� - surse Liderii PSD s-au reunit luni sear��, într-o ��edin���� informal��, la Parlament pentru a discuta viitorul partidului. Întâlnirea are loc în contextul în care pre��edintele Camerei Deputa��ilor, Marcel Ciolacu a avut o discu��ie cu Viorica D��ncil�� ��i a convins-o pe aceasta s��-��i depun�� demisia din fruntea partidului, potrivit surselor HotNews.ro. Decizia urmeaz�� s�� fie anun��at�� la ��edin��a Comitetului Executiv al PSD programat�� mar��i. UPDATE 22.30 Marcel Ciolacu a reu��it s�� coaguleze sus��inerea liderilor PSD pentru a fi sus��inut ca pre��edinte interimar al PSD. Surse participante la discu��ii au declarat pentru HotNews.ro c�� s-a decis ca toat�� conducerea Biroului Politic s��-��i depun�� demisia la ��edin��a CEX de mar��i.
21.B��d��l��u atac frontal la D��ncil��: În politic�� exist�� un singur act - demisia În interiorul PSD se reconfigureaz�� polul de putere ��i se coaguleaz�� taberele pretenden��ilor la ��efia PSD. Dup�� ce Gabriela Firea, Marcel Ciolacu ��i Mihai Fifor au atacat-o pe Viorica D��ncil�� ��i Niculae B��d��l��u iese la ramp��. Liderul PSD Giurgiu a declarat, luni, c�� partidul ”trebuie s�� aib�� un nou început” ��i c�� persoanele care au condus campania electoral�� ”s�� aib�� b��rb����ia s�� î��i asume” e��ecul din alegerile preziden��iale.
22.Pretenden��ii la ��efia PSD încep atacurile la adresa lui D��ncil��/ Marcel Ciolacu: Rezultatul este unul dezastruos. PSD are nevoie de un nou început Pre��edintele Camerei Deputa��ilor, Marcel Ciolacu, a postat luni, pe Facebook o declara��ie prin care atrage aten��ia c�� rezultatul este unul dezastruos pentru PSD ��i c�� partidul are nevoie de un nou început. Declara��ia vine în contextul în care Ciolacu î��i dore��te ��efia PSD dup�� ce Viorica D��ncil�� a pierdut alegerile preziden��iale. De altfel, lideri ca Gabriela Firea ��i Niculae B��d��l��u au cerut public un congres extraordinar.
23.Ce variante se discut�� în PSD, dup�� înfrângerea lui D��ncil��: Rocad�� la conducerea partidului, Marcel Ciolacu ar putea fi numit pre��edinte interimar/ Firea se înc��lze��te pe tus�� Dup�� înfrângerea înregistrat�� de candidatul PSD la alegerile preziden��iale, în interiorul partidului se ascut cu��itele ��i se contureaz�� taberele. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro c�� liderul PSD Buz��u ��i pre��edintwle Camerei Deputa��ilor Marcel Ciolacu ar fi purtat discu��ii cu Viorica D��ncil�� ��i apropia��ii acesteia pentru o preluare a partidului f��r�� scandal. Acelea��i surse sus��in c�� Gabriela Firea ar fi interesat�� s�� intre în competi��ia pentru func��ia de pre��edinte PSD fiind sus��inut�� de baronul Paul St��nescu.
24.Iohannis ��i D��ncil�� în turul 2. Cum au compensat cei doi candida��i dezbaterea care n-a fost - mesaje ��i strategii de campanie Toat�� campania electoral�� pentru turul doi al alegerilor preziden��iale s-a desfa��urat într-un cadru controlat, de c��tre staff-urile celor doi candida��i. Liberalii i-au organizat lui Klaus Iohannis o dezbatere ��i întâlniri controlate cu electoratul. De partea cealalt��, social-democra��ii au scos-o pe Viorica D��ncil�� în fa��a presei dup�� ce în prealabil au f��cut dou�� zile în Kiseleff simul��ri privind eventualele întreb��ri incomode.
25.Cum vrea D��ncil�� s�� acopere dezbaterea lui Iohannis - îi invit�� pe jurnali��ti la "dialog deschis" Candidatul PSD la Pre��edin��ia României, Viorica D��ncil��, i-a invitat mar��i pe jurnali��ti "la un dialog deschis" la Parlament. Cu doar trei ore înaintea dezbaterii pre��edintelui Klaus Iohannis, staff-ul de campanie al Vioric��i D��ncil�� a anun��at o dezbatere deschis�� cu jurnali��tii, programat�� de la ora 18.00, în condi��iile în care dezbaterea lui Iohannis are loc de la ora 19.00. Invita��ia apare în contextul în care Iohannis a refuzat o întâlnire fa���� în fa���� cu candidatul PSD, iar D��ncil�� lua în calcul chiar s�� mearg�� la dezbaterea organizat�� de PNL.
26.Viorica D��ncil��, declara��ii dup�� ��edin��a CEX a PSD. Ana Birchall ��i Cozmin Gu����, exclu��i din PSD / Ceart�� între D��ncil�� ��i Manda: S�� spune��i c�� pierde��i alegerile c�� merge��i cu o proast�� nu va face cinste (surse) Fostul ministru al Justi��iei Ana Birchall ��i Cozmin Gu���� au fost exclu��i din PSD, în prima ��edin���� a conducerii partidului de dup�� alegerile preziden��iale. Surse social-democrate au declarat c�� ��edin��a a fost una cu scandal. La începutul discu��iilor, Viorica D��ncil�� i-ar fi repro��at lui Claudiu Manda c�� a spus c�� partidul pierde deoarece merge „cu o proast��” iar Olgu��a Vasilescu ar fi anun��at c�� renun���� la func��ia de ��ef�� de campanie a lui D��ncil�� dup�� repro��urile acesteia. La finalul ��edin��ei, Viorica D��ncil��, Claudiu Manda ��i so��ia sa, Olgu��a Vasilescu, au negat informa��iile pe surse.De la ce a pornit disputa dintre Viorica D��ncil�� ��i Claudiu Manda Noua linie de comunicare electoral�� a Vioric��i D��ncil��: Iohannis are dosare penale ��i datorii la stat
27.D��ncil�� a convocat ��edin��a CEX. Liderii din Moldova ��i Transilvania trebuie s�� dea explica��ii pentru rezultatele slabe Pre��edintele PSD, Viorica D��ncil��, a convocat pentru mar��i ��edin��a Comitetului Executiv al partidului pentru a face o analiz�� a activit����ii organiza��iilor la alegerile din 10 noiembrie. PSD a pierdut în primul tur al alegerilor preziden��iale fiefuri importante din Moldova ��i Transilvania. Mai exact, liderii din Maramure��, Neam��, Vrancea, Bac��u ��i Constan��a vor trebui s�� dea explica��ii pentru rezultatele slabe pe care le-au înregistrat.
28.Partidul lui Ponta, în pragul scind��rii. Constantin, Cîmpeanu, parlamentari ��i ��efi de organiza��ii vor s�� demisioneze din Pro România (surse) Amenin��a��i cu excluderile de c��tre Victor Ponta, prim vicepre��edin��ii Daniel Constantin ��i Sorin Cîmpeanu urmeaz�� s�� demisioneze împreun�� cu o parte dintre ��efii de organiza��ii PRO România. Surse din interiorul PRO România au declarat pentru HotNews.ro c�� cei cinci parlamentari Pro România care au votat sus��inerea Guvernului Orban vor demisiona din partid, al��turi de prim vicepre��edin��ii Daniel Constantin ��i Sorin Cîmpeanu.Scandalul din Pro România continu��. Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta de la ��efia partidului
29.Cum arat�� calculele ��i strategia PSD cu o s��pt��mân�� înainte de primul tur al alegerilor preziden��iale Pentru prima data în istoria PSD ��inta, la alegerile preziden��iale din noiembrie, este de a intra în turul doi. Cu acest target ��i cu un candidat c��ruia zilele îi sunt num��rate la ��efia partidului campania f��cut�� de liderii social democra��i a fost una lipsit�� de vitalitate ��i efervescen����. Premierul demis ��i candidatul Viorica D��ncil�� a b��tut ��ara în lung ��i lat, într-o campanie clasica la firul ierbii înso��it�� doar de consilierii proprii ��i de singurul social-democrat care i-a r��mas al��turi, Mihai Fifor.
30.VIDEO UPDATE Ministrul propus la Justi��ie, C��t��lin Predoiu a primit aviz favorabil: În România se duce o lupt�� crâncen�� în jurul justi��iei/ Nu cred c�� Sec��ia Special�� este forma cea mai bun�� pentru a rezolva problemele C��t��lin Predoiu ministrul propus la ministerul Justi��iei a primit, miercuri, aviz favorabil in partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Predoiu a spus c�� actul de justi��ie nu se poate face în condi��ii de r��zboi ��i c�� trebuie s�� se opreasc�� imediat atacurile la adresa acesteia prin legi sau prin declara��ii politice. Predoiu le-a mai spus parlamentarilor c�� o prim�� m��sur�� pe care o va lua va fi prorogarea termenelor de pensionare anticipat�� a magistra��ilor.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 31 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by